banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Rekabetçi Sektörler Programından 405 milyon avro fon fırsatı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarlanıp hayata geçirilen Rekabetçi Sektörler Programı yeni döneminde “Ar-Ge, İmalat Sanayi, Teknoloji Transferi ve Ticarileştirilmesi ile Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler” odaklı projelere mali destek sağlayacak. İlk proje çağrısına 3 Nisan 2017’de çıkılıyor ve “Ar-Ge,İmalat Sanayi, Teknoloji Transferi ve Ticarileştirilmesi” alanında geliştirilecek projelere destek veriliyor.

HABER 01.04.2017, 08:54 31.03.2017, 14:21
11037
Rekabetçi Sektörler Programından 405 milyon avro fon fırsatı

Başvurular Bakanlık tarafından yönetilen elektronik sistem üzerinden 2 Haziran 2017 saat 17:00’ye kadar yapılabilir.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğinin önemli bir parçası olan Rekabetçi Sektörler Programının yeni döneminde, sanayide dönüşüme yön verme potansiyeli olan projelere 405 milyon avro mali destek sağlanacak.
“Ar-Ge, İmalat Sanayi, Teknoloji Transferi ve Ticarileştirilmesi ile Hizmetler” odağında hazırlanacak projeler için 3 Nisan 2017’de ilk çağrıya çıkıldı.
Geliştirilecek projelerin, ihracatın ve katmadeğerin artırılmasına; üniversite-kamu-sanayi işbirliğine; yaratıcı endüstriler ile imalat sanayi arasında ilişkilerin güçlendirilmesine, yaratıcılığın rekabetçiliğe kanalize edilmesine, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesine, yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasında işbirliği kurulmasına katkı sağlayacak nitelikte olması aranan kriterler arasında yer alıyor.  AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun, Programın fonlarına; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sanayi-ticaret odaları, birlik ve borsa benzeri iş dünyası temsilcisi çatı kuruluşlar, dernekler, vakıflar, kooperatifler, üniversiteler, küçük sanayi siteleri-organize sanayi bölgeleri yönetimleri, araştırma merkezleri, belediyeler ve kaymakamlıklar gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru yapabildiğini açıklıyor. Ancak bu kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin çıktılarından faydalanacak KOBİ sayısı da önemli seçim kriterleri arasında yer alıyor.

Son gün 2 Haziran
Rekabetçi Sektörler Programı 2017 döneminde ilgilenen kurumlar, 3 Nisan 2017 tarihinden başlayan proje çağrısına 2 Haziran 2017 saat 17:00’ye kadar proje başvurularını Bakanlık tarafından yönetilen elektronik sistem üzerinden yapabilirler.  Bu sistem üzerinden elektronik başvuru tamamlandıktan sonra  alınan başvuru çıktısının imzalanarak 5 iş günü içerisinde Bakanlığa ulaştırılması gerekiyor. Başvuru sahipleri, değerlendirme ve sözleşmeye bağlama süreçlerini Programın web sitesi üzerinden takip edebilecekler.

Projeler aşağıda verilen ana başlıklardan biri kapsamında geliştirilebiliyor:

İmalat Sanayi:
KOBİ’lerin verimlilik düzeyini artırması ve katmadeğer üretim oranını yükseltmeyi amaçlaması bekleniyor. İmalat sanayinde dönüşümü sağlamak için “değer zinciri yaklaşımı” benimsenmeli ve KOBİ’lerin ticarete konu olan değer zincirlerine katılımının kolaylaştırılması amaçlanmalı.

Ar-Ge: Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, mevcut Ar-Ge tesislerinin operasyonel hale getirilmesi, ürün prototipleri üretmek üzere Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi, prototipi üretilmiş ürünlerin test ve sertifika hizmetlerinin yapılması, üniversite-sanayi ortak araştırma projeleri yürütülmesi, özellikle sosyal yeniliğe dair farkındalığın artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi faaliyetlerini içerebiliyor.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme: Yenilikçi başlangıç firmalarının kurulmasına, yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkmasının desteklenmesine, yenilikçi ürünlerin daha hızlı bir şekilde piyasaya çıkması ile ticarileştirme aşamasında finansman açığının kapatılmasına odaklanması bekleniyor.

Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler: Türkiye için yeni bir kavram olan Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler alanında ilk çağrı kapsamında destek verilmiyor. Ancak önümüzdeki aylarda duyurusu yapılacak yeni çağrı dönemlerinde bu alanda geliştirilecek projelerin yüksek katmadeğerli hizmetler üzerinde yoğunlaşarak özellikle turizm sektörünü ve yaratıcı endüstrileri desteklemesi hedefleniyor. Küresel piyasada turizm ve yaratıcı endüstriler rekabetçiliğin temel kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu doğrultuda Programın Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler alanında yürütülecek projelere verdiği destekle bu alandaki boşluğun kapatılması hedefleniyor.

Rekabetçi Sektörler Programı nedir?
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğinin önemli bir boyutunu oluşturan Rekabetçi Sektörler Programı, 2007 yılından bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde kalkınmaya yön veren projelere 900 milyon avronun üzerinde mali kaynak sağlıyor. Programın ilk dönemde hayata  geçirilen projeler, yeni dönem destekleri, başvuru detaylarına; rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Destekleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Facebook: https://www.facebook.com/RekabetciSektorlerProgrami
Twitter: https://twitter.com/RekabetciSP

Yorumlar (0)