banner565

banner472

banner458

banner457

Rekumat serisi %100 hidrojen yakıt uyumlu self reküperatif yakıcılar ile yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayın!

Dünyada fosil yakıt tüketimi ve sera gazı karbondioksit salınımı artarak devam ederken, sanayide enerjiyi verimli kullanmak, ekonomik işletmecilik ve kaliteli üretim kavramları her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Endüstriyel tesislerde proses ve yanma sonucu açığa çıkan sıcak baca gazları ile önemli miktarda atık ısı atmosfere atılmaktadır. Reküperatif sistem içeren brülörler aracılığı ile bu atık ısının belli bir bölümünü işletmenin enerji verimliliğini artıracak şekilde ekonomik olarak geri kazanmak ve atık ısıyı enerji verimliliği amacıyla tekrar kullanmak mümkündür.

HABER 01.03.2024, 00:01 25.03.2024, 09:43
24786
Rekumat serisi %100 hidrojen yakıt uyumlu self reküperatif yakıcılar ile yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayın!

Reküperatörler endüstriyel termoproses tesislerindeki fırınların bacalarından atılan ve yüksek enerji ihtiva eden gazların enerjisinin geri kazanılması için basit ve efektif kullanım imkanı sağlayan araçlardır.
Bu yakıcılarda yakıcı bünyesine entegre eşanjör, baca gazından aldığı sıcaklıkla yakma havasını ısıtır.
Reküperatif yakıcılar enerji verimliliği yüksek, düşük baca emisyon değerleri ile direkt ve endirekt ısıtma sistemlerine uygundurlar. Kendi bünyesine entegre reküperatörü ile fırın atmosferindeki egzoz gazından yanma havasını ısıtmak için yararlanır.
Reküperatif brülörler tasarımlarının bir parçası olarak gövde bölümünden geçen ısıyı iç yüzeyinde toplar. Böylece yanma havasını yakıtla karışmadan önce ön ısıtmaya ve egzoz gazlarının ısısını geri dönüştürerek tekrar kullanmaya olanak tanır. Modern geri kazanımlı brülör sistemleri, eski sistemlerden önemli ölçüde daha yüksek verime sahip olduklarından, eski veya yaşlanmakta olan geri kazanımlı brülörlerin değiştirilmesiyle ciddi oranda yakıt ve enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.
Atık ısı, fosil yakıtın kullanımının ve sera gazı CO2 salınımının azaltıldığı eşsiz bir enerji kaynağıdır.
Fırınlarda yanma ve proses sonucu ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki egzoz gazları, ısıtılan mamül sıcaklık kadar olabilmektedir. Sıcak egzoz gazları, fırını terk ederken fırına verilen ısının yaklaşık %30-50 arası kadarı bacadan dışarı atılmaktadır. Atık ısının geri kazanılarak yanma havasının ön ısıtılmasında kullanılması ile fosil yakıt tüketiminin ve sera gazı karbondioksit emisyonunun azaltılması mümkün hale gelmektedir. Bu işlem reküperatörler ve reküperatif brülörlerle basit ve efektif olarak yapılabilmektedir.
Fornax Kurucu Ortağı ve Genel Koordinatörü Cihan Balaban, “Fırınlarınızda kullanmakta olduğunuz mevcut brülörler günümüz ihtiyaçlarında sizlere cevap vermede yetersiz kalabilir ya da enerji verimliliği konusunda verimsiz olabilmektedir. Brülörlerinize doğru Hava/Gaz oranının uygulanması enerji verimliliğinde bir miktar iyileştirme sağlasa da enerji verimliliği konusunda arzu edilen talepleri tam anlamıyla karşılamamaktadır” dedi ve şu bilgileri verdi: “Mevcut brülörlerin değiştirilme ihtiyacı temelde iki ana nedenle meydana gelmektedir. Mevcut proses sürenizi iyileştirmek ve proses değişiklikleriniz sebebiyle mevcut brülörleriniz artık ihtiyaçlarınızı karşılamıyor olabilir. İlave olarak eski durumda olan brülörlerinizdeki yedek parçaların zamanla bulunması zorlaşabilir ve artan bakım ihtiyaçları fırınlarınızın sürdürülebilir çalışmasını etkileyebilmektedir.”
Hidrojen uyumlu WS yakıcılar çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla sürekli olarak geliştirilmekte ve yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda özgün özellikleri ve teknik yetenekleri ile öne çıkan ve dikkat çekici bir yakıt teknolojisi sunmaktadır. Hidrojen Brülör, yenilikçi ve çevre dostu bir yakıt teknolojisi olarak işletmeye önemli avantajlar sunmaktadır. Saf hidrojen yakıtıyla yüksek verimli ısı üretimi sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak için atılmış büyük bir adım olarak değerlendirilir. Esnek kapasite aralığı ve kapsamlı kontrol sistemleri, bu teknolojinin farklı endüstriyel uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlar.
Cihan Balaban, “Fornax olarak ihtiyaçlarınıza ve çalışma sıcaklıklarınıza uygun reküperatif ve rejeneratif brülör seçenekleri ile işletmenize %50’ye varan enerji tasarrufu sağlayabilmekteyiz. Mevcut proses ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi ve enerji maliyetlerinizin azaltılması konusunda sizlere destek vermekten mutluluk duyarız” diye konuştu.

Yorumlar (0)