banner565

banner472

banner458

banner457

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: “Adana, yeniden Türkiye’nin öncü kentlerinden biri olacak”

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sanayi, tarım, turizm, lojistik, enerji ve ihracat başta olmak üzere birçok alandaki başarısı ve ülke ekonomisine katkılarıyla dikkat çeken Adana’yı daha ileri bir konuma taşıyacaklarını, şehrin yeniden Türkiye’nin öncü kentlerinden biri olacağını söylüyor.

AYIN KONUĞU 01.03.2024, 00:00 25.03.2024, 09:32
26022
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: “Adana, yeniden Türkiye’nin öncü kentlerinden biri olacak”

Adana’nın; zengin tarım alanları, verimli topraklarıyla yüksek tarımsal üretim potansiyeli, ticaret ve geçiş yolları üzerinde olması, tarihi, doğal ve kültürel turizm potansiyeli, sanayi altyapısı ve birikimiyle ekonomik anlamda bugünkü konumunun daha da üstünde olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “ Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan illerin başında gelen Adana’mızın Türkiye ekonomisindeki hak ettiği yeri alması; tarımda, sanayide, finansta, lojistikte, turizmde, eğitimde, sağlıkta kısacası ekonominin itici gücünü oluşturan öncü sektörler doğrultusunda marka kentler arasına taşınması için tüm yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerimiz, odalarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle birlikte Adana’mızı daha ileri bir konuma taşıyacağız” diyor.
Enerji ve lojistikteki gücüyle öne çıkan şehir: Doğu Akdeniz’in sahip olduğu doğal kaynaklar, Mersin ve İskenderun limanları ile Kerkük-Yumurtalık ve Bakü-Ceyhan petrol boru hatlarının bu bölgede bulunması ve dünya piyasasına buradan sunulmasının Adana’nın önemini daha da arttırdığını belirten Vali Köşger, ayrıca yüksek bir imalat sanayi kapasitesine ve tecrübesine sahip Adana’nın katmadeğer oluşturan, inovatif ürünlerle Türkiye’nin ihracatına daha çok katkı sağlayacağını düşündüğünü söylüyor.
İhracat başarısı: Vali Yavuz Selim Köşger, şu bilgileri veriyor: “2023 verilerine göre; Adana’nın toplam ihracatında kimyevi maddeler ve mamulleri %19.37 pay ve 562 milyon dolarla birinci, tekstil ve hammaddeleri üretimi %17.58 pay ve 510 milyon dolarla ikinci, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü %13.41 pay ve 389 milyon dolarla üçüncü sırada yer almaktadır. Adana’nın en çok ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 289 milyon dolarla Irak’ın ilk, 204 milyon dolarla İspanya’nın ikinci, 194 milyon dolarla Almanya’nın üçüncü sırada bulunduğunu görürüz. Adana, 2023’te yaptığı 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracatla yıllık ihracat sıralamasında Türkiye’de 13. sırada yer almıştır. Ayrıca 2023’te 3 defa aylık 250 milyon dolar seviyesini aşan Adana ihracatı, Kasım 2023’te 290.6 milyon dolarla tarihinin en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşmıştır. İlerleyen dönemlerde çeşitli alanlarda faaliyete geçecek İhtisas Organize Sanayi Bölgelerimiz sayesinde Adana’mızın ülkemizin üretim ve istihdam faaliyetleri içindeki öneminin daha da artıracağını düşünüyorum.”

“Tarımın başkenti Adana”
Vali Köşger, Türkiye’de tarım denilince akla ilk gelen merkezlerden biri olan Adana’nın, sahip olduğu 500.000 hektardan fazla tarım arazisinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerle; soya, yer fıstığı, narenciye, Trabzon hurması, karpuz ve iç mekân süs bitkileri üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer alarak Türkiye tarımının başkenti olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade ediyor: “Dünyada küresel ısınmanın, kuraklığın, iklim değişikliğinin ve tarımsal arazi yetersizliğinin konuşulduğu bugünlerde, kentimizde topraksız tarım faaliyetlerinin de yaygınlaşmaya başlaması ilimizin tarım konusundaki öncü ve yol açıcı karakterini yansıtmaktadır.”
“Her geçen gün cazibesi artan bir turizm destinasyonu”: Vali Köşger, Adana’nın sahip olduğu doğal ve tarihî güzelliklerle turizm alanında da kendini göstermeye aday bir kent olduğunu da kaydediyor: “Binlerce yıldır birçok önemli medeniyete evsahipliği yapmış olan bu coğrafya; son yıllarda yapılan festivaller, birbirinden farklı birçok sektörde düzenlenen fuarlar sayesinde yurt içinde ve dışında her geçen gün bilinirliği ve cazibesi artan bir destinasyon haline gelmektedir” diyor.
“Adana, yeniden Türkiye’nin öncü kentlerinden olacaktır”: Vali Köşger, “İnanıyorum ki Cumhuriyet tarihinin ilk fuarının gerçekleştiği, tarımdan sanayiye geçişin yaşandığı ilk kent olan Adana’mız; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversitelerimizin işbirliği ve koordineli çalışmasıyla sahip olduğu altyapı, yetişmiş ve tecrübeli insan kaynağıyla yeniden Türkiye’nin öncü kentlerinden olacaktır” diyor.
Vali Köşger, Seyhan Baraj Gölü’nün doğu yakasında 20 bin dekar arazi üzerine kurulan ve adeta doğal bir park alanı olan Balcalı Yerleşkesi’nde, 1973’ten beri gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetler, yetiştirdiği birbirinden kıymetli öğrenci ve akademisyenlerle, sadece Adana’ya değil güzel ülkemizin her köşesine ışık saçan, akademik dünyamızın köklü ve seçkin bir kurumu olan Çukurova Üniversitesi bünyesinde; 19 fakülte, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 4 enstitü ve 38 araştırma ve uygulama merkezi bulunduğunu anlatıyor: “Akademik kadrosundaki 2.297 akademik personel, 11.778’i ön lisans, 30.941’i lisans ve 5.454’ü ise lisansüstü olmak üzere toplam 48.173 kayıtlı öğrencinin eğitim ve öğretiminde görev almaktadır.”
Vali Köşger, ayrıca 2011’de kurulan ve kısa zaman önce Sarıçam ilçesindeki yeni ve aynı zamanda modern yerleşkesine taşınan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin 7 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile kısa zamanda, Türkiye’nin akademik hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtiyor.
Vali Köşger, Adana’ya değer katan bir diğer kurumun da; kuruluş amacı üniversite-sanayi işbirliğinin daha etkin uygulanmasına öncülük etmek, araştırma geliştirme projeleri için uygun fiziki ve ekonomik imkânları sunmak, yapılan araştırmaların ekonomik değere dönüşebilmesi için üniversitelerin gelişmiş insan gücü ve altyapı olanaklarının rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara sunularak üniversite-sanayi arasında bir sinerji oluşmasına katkı sağlamak olan Çukurova Teknokent’in de 2005’ten beri ilde hizmet verdiğini ifade ediyor.

Sanayileşmenin ilk başladığı illerden Adana, OSB’leriyle ivme kazanıyor
Adana’nın sanayi gelişimine de değinen Vali Köşger; “Türkiye’de sanayileşmenin ilk başladığı şehirlerden olan Adana’da, yarım yüzyıl önce bir hayalin yansıması olarak kurulan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB); dünden bugüne sanayicilerimizin çalışmalarını rahatlıkla sürdürebildikleri, yenilikçi bakış açısıyla çevre ve topluma duyarlı çalışmaların ön planda tutulduğu, teknolojinin etkin biçimde kullanıldığı, fark yaratan hizmetlerin sunulduğu, ülkemizin en yeşil OSB’leri arasında yer alan örnek bir Organize Sanayi Bölgesi’dir (OSB). Sürdürdüğü kalite, finans, insan kaynakları, çevre ve enerji politikalarıyla bugün sanayimizin güneydeki üssü konumuna ulaşmış, ayrıca Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olarak Adana’nın endüstriyel kalkınmasına da önemli bir ivme kazandırmıştır. AOSB bugün sadece ekonomik büyüme ve istihdam yaratmakla kalmamış, bölgemizin ve ülkemizin sanayi haritasını şekillendiren bir aktör haline de gelmiştir” diye konuşuyor.
Kozan ilçesinde, 1998’de, 163 hektarlık tarıma elverişsiz alanda 85 parsel olarak kurulan ve 1.200 kişiye istihdam sağlayan Kozan OSB’nin de bulunduğunu aktaran Vali Köşger, “Adana Hacı Sabancı OSB’nin sanayicilik alanında bizlere kazandırdığı tecrübe ve verdiği ilhamın bir tezahürü olan ve tam olarak faaliyete geçtiklerinde ilimizi inovatif endüstri merkezi haline getireceklerine inandığım; Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB ve Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB projelerini, ilimiz ve ülkemizin endüstriyel ve ekonomik gelişimi için çok hayatî bulduğumu da belirtmek isterim” açıklamasını yapıyor.

Yorumlar (0)