banner565

banner472

banner458

banner457

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; “OSB’lerde çarklar daha hızlı dönecek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ile “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Yeni yönetmeliklerle OSB’lerin daha yatırım dostu üretim alanları haline gelmesinin önü açılıyor.

HABER 01.03.2019, 08:52 26.03.2019, 09:40
9669
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; “OSB’lerde çarklar daha hızlı dönecek”

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sadeleştirilen ve kısaltılan yeni yönetmelik, OSB’lerin daha yatırım dostu üretim alanları haline gelmesinin önünü açıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB’lerde) arsa tahsisine ilişkin yaşanan sorunlara neşter atan düzenlemeyi anlattı: “Ziyaret ettiğimiz illerde sanayici ve girişimcilerimizin OSB’lerle ilgili şikayetleriyle karşılaşıyorduk. Medyada yer alan haberlerde bazı keyfi uygulamalar kamuoyu gündemine geliyordu. Buradan yola çıkarak yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. Farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB’lerde çarklar artık daha hızlı dönecek.”
OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin süreçleri hızlandıracaklarını belirten Mustafa Varank, “OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek, keyfiliğe müsaade edilmeyecek” dedi.
Mustafa Varank, OSB’lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapılmaması durumunda nihai kararın Bakanlık tarafından verileceğini duyurdu. OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabileceğini aktaran Varank, yeni yönetmelik ile atıklardan enerji üretilebilecek tesislerin kurulması için yoruma açık maddelerin netleştirildiğini ve hangi durumlarda bu tesislerin kurulabileceğinin anlatıldığını kaydetti.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin Bakan Varank’ın açıkladığı yenilikler şöyle:

Nihai karar Bakanlık’ta: OSB’lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapılma süreçleri yeniden düzenlendi. Genel kurul çağrısı yapılmaması durumunda nihai karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek.
İmar planları daha şeffaf: Sanayi parsellerinde, ifraz şartları genişletildi. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar teknik ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. İmar planı askı süreçlerinde uygulama daha şeffaf oldu.
Yenilenebilir enerji tesisleri: OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek. OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilecek.
Spekülasyonlar son bulacak: OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme hızı artırıldı. Arsa tahsis süreçlerinde, yatırım daha da kolaylaştırılıyor. OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek.
Parsel mülkiyet devri: OSB’lerin diğer kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi için parsel mülkiyet devri mümkün hale getirildi. Buradaki düzenlenme; OSB’lere hizmet veren doğalgaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verilmesiyle ilgili. Yeni yönetmelikle birlikte; OSB hizmet aldığı sürece geçici olarak mülkiyeti dağıtım şirketine verebilecek, bu hizmeti sonlandırdığı zaman da mülkiyeti tekrar OSB’nin geri alması mümkün olacak.
Arsa tahsis süreleri uzatılacak: Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri yeniden düzenlendi. Yönetim kuruluna bu süreleri uzatma yetkisi verildi. Bu sayede yönetim kurulu, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya kadar uzatabilecek. Aynı şekilde yapı ruhsatını aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini 2 yıl daha uzatabilecek. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yönetim kurulunun işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave süreyi 1 yıla kadar uzatabilecek.
Sıfır atık ve geri dönüşümde kolaylık: OSB’ler ve katılımcıları arıtma veya atık işleme tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı için OSB dışından atık temin edebilecek. OSB’ler, bölgesindeki hafriyat atıklarının bertarafına yönelik olarak yetkilendirilecek.
Teminatta indirim: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kredi kullanan OSB’lerin ihale süreçlerinde istenilen geçici teminat ile kesin teminat miktarlarında indirime gidildi.
Son karar Bakanlık’ta: Islah OSB başvuru ve OSB tüzel kişiliği kazanma sürecinde oybirliği şartı kaldırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son karar verici olacak. Bu sayede, Islah OSB’lerin ıslah şartlarını sağlayıp OSB tüzel kişiliği kazanma süreçleri hızlandırıldı.
Katılımcılara bir şans daha: Yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için bir şans daha verildi, uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Yapı ruhsatını alıp yatırıma başlamış fakat yatırımını tamamlayamamış birçok sanayici arsa tahsisini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını tamamlayabilmesinin önü açıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile gelen yenilikler
Yine Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmelikle OSB’lerin yer seçimine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile getirilen yenilikler ise şöyle:
OSB alanı ve genişleme alanı seçiminde bürokrasi azalacak: Mer’i planlarda halihazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların OSB olarak değerlendirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasi önleniyor. Zaman kaybı yaşanmaması için öneri alanın bulunması zorunlu hale geldi. Komisyon üyelerine Kalkınma Ajansları dâhil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması imkânı sağlandı.

OSB’lerin yatırım avantajları artıyor
OSBÜK Başkanı Kütükcü: “OSB’ler sanayi üretimine daha güçlü destek verecek”: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ile “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği”nin OSB’lerin yatırım avantajlarını artıracağını ve Türkiye’nin sanayi üretimini güçlendireceğini vurguladı.
Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin (OSB’lerin) her metrekaresinin Türk sanayisinin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu, yeni yönetmelikle OSB’lerde tahsis edilmemiş parsellerle ilgili getirilen 30 gün içinde neticelendirme sınırının son derece yerinde bir karar olduğunu söyledi.
Memiş Kütükcü, yeni OSB Uygulama Yönetmeliği’nde hem OSB’lerin yatırım avantajlarını artıran hem de bölgeye yatırım yapacak sanayicileri rahatlatan bazı düzenlemeler olduğunu kaydetti: “Yeni OSB Uygulama Yönetmeliği, OSB’lerimizin yatırım avantajlarını artıran bazı düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi, OSB’lerde tahsis edilmemiş parsellerle ilgili getirilen 30 gün içinde neticelendirme sınırı. Yeni OSB Uygulama Yönetmeliği’ne göre, her metrekaresi ülkemizin geleceği için çok kıymetli olan OSB’lerimizde, yatırımcılarımızın arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek. Böylece ne OSB’miz ne de yatırımcımız zaman kaybedecek. Bu düzenleme şu anda ortalama yüzde 74 doluluk oranına sahip OSB’lerimizin doluluk oranlarının artmasında, yani sanayi üretiminin güçlenmesine de çok kritik bir adım olmuştur.”
“OSB yatırımcısını rahatlatacak düzenleme hayata geçti”: Memiş Kütükcü, yeni yönetmelikle OSBÜK’ün talep ettiği OSB’lerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili de bir düzenleme getirildiğini aktardı: “OSB’lerde yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Bu düzenleme de OSB’lerde arsa tahsis hakkı kazanmış ancak mevcut ekonomik şartlardan dolayı yatırımını yapamamış, çalışma ruhsatını alamamış sanayicilerimiz için çok kıymetli. Ayrıca 1 Nisan 2002’de yayımlanan ve bugüne kadar birçok kez değişikliğe gidilen OSB Uygulama Yönetmeliği maddelerinin sadeleştirilerek, bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi de son derece olumludur. Tüm bu düzenlemeler için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank bey olmak üzere, emeği geçen herkese OSB camiası adına teşekkür ediyorum.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB’lerde yaşanan sorunlara neşter atan düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:
-
 Arsa tahsisi süreçleri hızlanacak.
Tahsis edilmemiş parsellere ilişkin bilgilere eksiksiz ulaşılacak.
-
 Spekülatif arsa tahsis ve satışının önüne geçilecek.
-
 Genel kurul çağrısı yapılmazsa kararı Bakanlığımız verecek.
-
 OSB’lerde arsa tahsisini kaybetmekle karşı karşıya kalan katılımcıların önü açıldı.
-
 OSB’lerde atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek.”

Yorumlar (0)