banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Simülasyon ve Modelleme

Bir çok alanda zaman ve maliyet tasarrufu sunan Simülasyon ve Modelleme, günümüzün en dikkat çekici teknolojilerinden. Yüksek riskleri öngörüp, önleme becerisi kazanmayı sağlaması, ölçümleme, analiz ve kontrol imkanı sunması Simülasyon ve Modelleme’yi cazip hale getiriyor.  

HABER 01.11.2021, 00:01 29.11.2021, 10:55
20900
Simülasyon ve Modelleme

Genellikle gerçek sistemlerin sürekli izlenebilirliği kısa sürede gerçekleşemiyor ve uzun süreler yüksek maliyetler gerektiriyor. Böyle durumlarda simülasyon ve modellemeye ihtiyaç duyuluyor. Güçlü bir problem çözme tekniği olarak öne çıkan simülasyon ve modelleme, genelde birçok alana uygulanabiliyor. Çalışılacak alanın gerçek bir sistemi yoksa, gerçek bir sistemin analizi yapılacaksa veya davranışı analiz edilecekse, hiç oluşturulmamış yeni bir sistem tasarlanacaksa, belirli verilerin ölçülmesi, kontrol edilmesi gerekiyorsa, gerçek sisteme erişmek kolay değilse, gerçek bir sistemde deney yapmak tehlike arz ediyorsa veya mümkün olmuyorsa veya gerçek bir sistemle deney yapmak rahatsız ediciyse, bir sistemin analitik çözüm tekniği yoksa veya çok zorsa, sistem çok yavaş ya da çok hızlıysa veya henüz tasarım aşamasındaysa, sistem/problem karmaşıksa, ‘Simülasyon ve Modelleme’ en akılcı çözüm olarak dikkat çekiyor.
Yüksek maliyet ve fazlasıyla risk taşıyan durumlarda pek çok seçeneği rahatlıkla irdeleyebilmeyi sağlayan ‘Simülasyon ve Modelleme’, yalnızca somut sistemleri değil, soyut sistemlerin de izlenebilirliği ve kontrolüne imkan tanıyor. Gerçek bir sistemin uygulanmasında ekonomik ve etkin bir bütçe yönetimi yapmanın yolu da simülasyon ve modellemeden geçiyor. Ortaya çıkacak sonuçlar, riskler, katmadeğer-maliyet dengesi, çözümler, yanlış çözümler, hesaba katılamamış harcamalar vs. ‘Simülasyon ve Modelleme ile önceden belirlenerek uygulamada yaşanacak sorunların önüne daha uygun maliyetlerle ve daha risksiz geçmek mümkün olabiliyor.

Simülasyon nedir?
Simülasyon, bir tanıma göre; “Simülasyon veya benzetim, teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem nesneleri arasında tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir.” Bir diğer tanıma göre; “Simülasyon diğer adıyla benzetim; teorik veya fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra bu modelle sistemin işletilmesi amacına yönelik sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi, bu sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir.” Bir başka tanım ise şöyle: “Herhangi bir sürecin ya da sistemin işletilmesi için zamanlı olarak yapay bir ortam oluşturulması ya da düzenin taklit edilmesidir.

Modelleme nedir?
Kısaca “gerçeğe benzer görüntüler yapmaktır” diye tanımlanan modelleme, bir başka tanıma göre; “Modelleme bir sistemi incelemek üzere o sistemin basit bir örneği yapılması anlamına gelir. Bu örnek gerçek sistemin yardımcısı ve basitleştirilmiş şeklidir. Fakat modelden de gerçek sistemden alınacak sonuçlara izin verecek kadar detaylı olması beklenir. Simülasyon ise bir sisteme ait neden¬-sonuç ilişkilerinin bilgisayar ortamına aktarılarak sistemin davranışlarının bilgisayarda izlenmesini sağlayan bir modelleme tekniğidir.”

Simülasyon ve Modelleme sistemleri, uygulamaları ve kullanma alanları
Simülasyon yöntemleri şöyle sıralanıyor: 1) Fiziksel Simülasyonlar, 2) Yöntem Simülasyonlar, 3) Prosedürel Simülasyonlar, 4) İşlevsel Simülasyonlar. Simülasyon modelleme süreçleri ise şöyle: 1) Sistemin Tanımı, 2) Modelin Formülasyonu, 3)Veri Derleme, 4) Bilgisayar Programının Formüle Edilmesi, 5) Modelin Geçerliliğinin Kontrolü, 6) Stratejik ve Taktik Planlama, 7) Deneme ve Duyarlılık Analizleri, 8) Uygulama ve Belgeleme.

İşletme politikaları ve uygulamalarındaki (bakım kapasitesi, tesislerin, yedek uçakların vb.) değişiklikleri test etmekte, en iyi trafik akışını belirlemekte, optimal tamir personeli sayısını belirlemek için bakım operasyonunda, radyasyon kalkanına yansıyan radyasyonun yoğunluğunu belirlemekte, uygulama, kapasite ve tesislerin şekillerindeki değişiklikleri değerlendirmede, ekonomik politika kararlarının etkilerini tahmin etmede, savunma ve saldırı silah sistemlerini değerlendirmede, büyük çaplı dağıtım ve envanter kontrol sistemlerinin tasarımını geliştirmede, firmaların politikaları ve operasyonlarındaki değişiklikleri değerlendirmede, firmanın genel operasyonlarında, en ekonomik düzeyde, tatmin edici servis sağlamada, en ideal baraj, elektrik santralı ve sulama işlerinin şeklini belirlemede, eğitim, tıp ve askeri alanlarda ve özellikle iş hayatında müşteri talepleri, pazarlama stratejileri, yatırım fırsatları ve gelir-gider durumlarını saptamada tercih edilir. 

Simülasyon ve Modelleme’nin sağladığı faydalar ve avantajlar
Gerçek dünyada gerçekleşen süreçlerin ya da sistemlerin gerçeğe çok yakın şekilde taklit edilmesi; insan emeğinden zaman tasarrufuna, ekonomik anlamda kazançtan kazaların önlenmesine birçok konuda büyük avantajlar sağlıyor.
Üretim maliyeti çok yüksek olan ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle herhangi bir kaza gerçekleşmesi halinde hem insan canına mal olan hem de çok büyük bir maliyetin boşa gitmesine neden olan teknik donanımların uzmanlık eğitimi, gerçek zamanlı ve risksiz yapılabiliyor.
Endüstride kullanılan teknik ekipmanlardan uçaklara kadar birçok üretim maliyeti yüksek ve kaza anında büyük riskler oluşturma ihtimali kuvvetli cihazlar, insanların herhangi bir risk almadan kullanmayı öğrenebildiği ekipmanlar haline dönüşüyor.
Gerçek deneyimlerin insan üzerinde oluşturduğu stres etkisi simülasyonla tamamen ortadan kaldırılabiliyor, böylece kişi daha verimli bir öğrenme süreci geçiriyor.
Karmaşık gerçek sistemler modellenebiliyor. Simülasyon ve modelleme ile değişik çalışma koşulları altında mevcut sistemlerin performansları değerlendirilebiliyor. Alternatif sistemler ve çalışma politikaları kararlaştırılabiliyor. Deneysel ortamlarda daha iyi kontrol imkanı sağlar.
Simülasyon denemeleri kopyalanabiliyor. Simülasyon ve modelleme, istisnalar dahil, mevcut ve potansiyel, muhtemel durumları yansıtıyor, basit ve karmaşık durumlarda uygulanabiliyor.
Kaynakça: https://tr.wikipedia.org/wiki
Kaynakça: https://www.birendustrimuhendisi.com/
Kaynakça: https://e-bergi.com/y/modelleme-ve-simulasyon/
Kaynakça: https://infotekas.com.tr/
Kaynakça: https://www.benimuhendisim.com/
Kaynakça: https://www.bilgiustam.com/
Kaynakça: https://magg4.com/

“Turkiye’de yetişen elektrikli arac ustaları dunyada oncu olacak”
SANLAB’ın yeni simülasyonu elektrikli araç bakım ustaları yetiştirecek: Otomobil sektöründe yeni bir dönem başlıyor, küresel araç devleri, elektrikli araçlara yöneliyor. Türkiye’nin lider simülatör ve robotik teknoloji şirketlerinden SANLAB, yakın gelecekte elektrikli araçların bakımı ve onarımı alanında yaşanacak istihdam açığını kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Elektrikli araç eğitim projesi ile yüz binlerce fosil yakıtlı motor ustasının elektrikli araç bakım ustasına dönüştürülmesine yardımcı olacaklarını açıklayan SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “2030’dan sonra Avrupa’da sadece elektrikli araç üretilebilecek ve içten yanmalı motorların satışı yasaklanacak. Yakın gelecekte yaşanacak istihdam sorununu yerli teknolojilerimiz ve yerli ustalarımız ile çözeceğiz. Bu proje kapsamında Türkiye’nin elektrikli araç ustalarıyla dünyada öncü olacağız” dedi.

Eğitim simülasyonuyla pratik yapma imkânı: Elektrikli araç sahiplerinin de bu süreçte bakım ve onarım konusunda sorun yaşayacağını kaydeden Kükrek, SANLAB olarak bu konuda erken davranıp küresel elektrikli araç üreticileriyle görüştüklerini, üzerinde çalıştıkları simülasyon ile yüz binlerce fosil yakıtlı motor ustasının elektrikli araç bakım ustasına dönüşümüne yardımcı olacaklarını aktardı. Kükrek, şu bilgileri verdi: “Teorik eğitim alan ustalar; elektrikli araç, batarya ve motor gibi birçok konuda simülasyon üzerinden pratik yapacak ve mesleğini farklı bir yetkinlik ile sürdürebilecekler. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız projemizle Türkiye’nin Avrupa’ya nitelikli personel ve eğitmen göndereceğini ve Avrupa’nın elektrikli araç ustalarının da Türkiye’de yetişeceğini düşünüyoruz. Simülasyonla eğitim hem güvenli hem düşük maliyetli.”

Yorumlar (0)