banner565

banner472

banner458

banner457

57 maddelik YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı ile belirlenen; Yapısal reformların uygulanması için düğmeye basıldı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), ‘2024 Yılı Eylem Planı’ ile yapısal reformların hayata geçirilmeye başlandığını açıkladı. Yazılı açıklamada; “Yapısal reformları hayata geçirmek için YOİKK, özel sektör ile yakın diyalog ve yönetişim anlayışıyla üstlendiği önemli işlevi güçlendirerek sürdürme yönünde kararlıdır” denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 57 maddelik YOİKK Eylem Planı’nı tamamladıklarını duyurdu.

KAPAK 01.04.2024, 00:00 03.04.2024, 09:34
6565
57 maddelik YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı ile belirlenen; Yapısal reformların uygulanması için düğmeye basıldı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), ‘2024 Yılı Eylem Planı’ ile yapısal reformların hayata geçirilmeye başlandığını açıkladı. YOİKK’in başkanlığını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarımız kapsamında yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı STK’ları (sivil toplum kuruluşları) ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırladığımız 57 maddelik YOİKK Eylem Planı’nı tamamladık” dedi.
YOİKK Eylem Planı’nın yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve işgücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi önemli eylemler içerdiğini belirten Cevdet Yılmaz, bu eylemlerin en hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceklerini anlattı. Eylem planının hazırlanmasında emeği geçen kurumlara, görüş ve önerileriyle katkı sunan STK’lara teşekkür eden Yılmaz, eylem planının sanayi sektörü ve yatırımcılar başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

YOİKK’ten 57 maddelik Eylem Planı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “YOİKK; 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026) kapsamındaki öncelikli reform alanlarıyla örtüşen ve tüm paydaşların üzerinde geniş bir uzlaşı sağladığı 57 maddeden oluşan Eylem Planı yayımladı” dedi ve “YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı ile Yapısal Reformlar Hayata Geçirilmeye Başlıyor” başlıklı basın açıklamasını duyurdu.

‘https://www.yoikk.gov.tr’ adresinde yayında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı YOİKK’ten yapılan açıklamada, YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı ile yapısal reformlarının hayata geçirilmeye başlandığı, Eylem Planı’nın ‘https://www.yoikk.gov.tr’ adresinde yayınlandığı belirtildi.
YOİKK Platformu’nun, 818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Türkiye’de doğrudan uluslararası yatırımlar dahil, yatırım ikliminin daha elverişli hale getirilmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla politika önerileri geliştiren ve bunların uygulamaya konulması için somut çalışmalar yürüten, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları temsilcilerinden oluşan en üst düzey işbirliği ve istişare platformu olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
“• YOİKK Platformu kapsamında ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümesi ve yatırımlarla ilgili sahadan gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik çözüm üretecek adımlar, kamu ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birlikte çalışılarak belirlenmiştir. Yapısal reformları hayata geçirmek için YOİKK, özel sektör ile yakın diyalog ve yönetişim anlayışıyla üstlendiği önemli işlevi güçlendirerek sürdürme yönünde kararlıdır.
Bu doğrultuda, Türkiye Yüzyılı vizyonu, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026) kapsamındaki öncelikli reform alanlarıyla örtüşen ve tüm paydaşların üzerinde geniş bir uzlaşı sağladığı 57 eylemden oluşan bir eylem planı hazırlanmıştır.
Eylem planında doğrudan dış yatırımlar başta olmak üzere yatırımcılar açısından etkisinin olumlu olacağı değerlendirilen, cari açığı azaltan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran, finansman ihtiyacına cevap veren, istihdam imkanlarını ve işgücünün niteliklerini artıran önerilere odaklanılmıştır.”
Sanayi öncelikli yatırımlar, girişimcilik ekosistemi desteklenecek, dijital ve yeşil dönüşüm hızlandırılacak: Açıklamada, Eylem Planı’nda, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi gibi hususların yer aldığı ifade edildi.  Ayrıca, iletişim ve lojistik bağlantılarının genişletilmesi, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, emisyon ticaret sistemi ve karbon düzenlemesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, mesleki eğitim ve işgücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi, işgücü ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim sisteminin ve diğer kamu politikalarının örtüştürülmesi gibi hususların da Eylem Planı’nda yer alan dönüşüm alanlarından bazıları olduğu aktarıldı.
“Yapısal reformların bir kısmı uygulamaya konulmaya başlandı”: “Planda belirlenen yasal ve idari düzenleme çalışmaları ile teknik çalışmaların büyük bölümünün 2024 sonuna kadar tamamlanması ve böylece kısa vadede yatırım ortamında somut ve kalıcı etkiler yaratılması hedeflenmektedir” ifadesine yer verilen açıklamada, halihazırda yapısal reformların bir kısmının uygulamaya konulmaya başlandığı bildirildi. Açıklama şöyle:
YTAK ile teknoloji odaklı yatırımlar hızlandırılacak: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı çerçevesinde katmadeğeri yüksek teknoloji odaklı yatırımların hızlandırılmasına yönelik olarak stratejik önceliklendirme yapılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmış, yatırımcıların başvuruları Aralık 2023’ten itibaren alınmaya başlamıştır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personel için uzaktan çalışma uygulaması 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
Yapısal reform içeren diğer bazı önemli alanlara ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için önemli ilerlemeler kaydedildi.
Özel sektör tarafından öncelikle ihtiyaç duyulan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yurtdışına veri transferiyle ilgili hükümlerinin Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation-GDPR) mevzuatı ile uyumlaştırılmasının sağlanmasına yönelik düzenleme yargı paketinin parçası olarak TBMM’de Genel Kurul’da görüşülmektedir.
Ceza ve hukuk yargılamasında hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasını sağlayan düzenleme de aynı paket kapsamında TBMM’de Genel Kurul’da görüşülmektedir.
Enerji ve madencilik alanında yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hükümler ile yenilenebilir enerji üretim alanlarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan hükümler içeren kanuni düzenleme TBMM’de Genel Kurul gündemindedir. Planda yer alan rekabet ve iklim gibi alanlarda kanuni düzenleme ihtiyaçlarına yönelik teknik çalışmalar yapılmış olup, TBMM’ye sevki öncesinde gerekli çalışmalar tamamlanma aşamasındadır.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, YOİKK Platformu sekretaryasını yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, eylemlerden sorumlu ve ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri tarafından çalışmaların katılımcı bir anlayışla yürütüleceğinin de aktarıldığı açıklamada, plan kapsamındaki tüm başlıkların yapısal reform perspektifiyle hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla, eylemlerin Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tarafından düzenli aralıklarla takip edileceği de bildirildi.

Yorumlar (0)