banner565

banner472

banner458

banner457

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük EYLEM PLANI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Sistemi İkinci 100 Günlük Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ağırlık yatırım ortamının ve hevesinin güçlendirilmesine veriliyor; destekler genişliyor.

KAPAK 01.01.2019, 09:00 31.01.2019, 10:38
16282
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük EYLEM PLANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katılarak konuşma yaptı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak-Şubat-Mart 2019 aylarını kapsayan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı”nı açıkladı. İlk 100 Günlük İcraat Programı’nda yüzde 97 gibi yüksek bir gerçekleşme performansına ulaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki 100 günlük icraat ile yaklaşık 23 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesinin amaçlandığını vurguladı.
Kabine üyesi Bakanlıkların her birinin  kendi bağımsız programının yer aldığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı” unsurlarını sektörler itibarıyla ayrıştırıp Kapak Dosyamız formatında okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Genel ekonomik adımlar
Yeni ekonomi aynı zamanda ‘Yeni Ekonomi Yönetim Modeli’ni de gerektirdiği için bu yöndeki idari, teknik ve finansal kurumlaşmalar birbirini izleyecektir. Bu bir süreçtir ve ikinci 100 günde aşağıdaki adımların atılması planlara bağlandı:
- Özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için 'Türkiye Kalkınma Fonu kuruluyor.
- Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' kurulacak.
- Girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı için kitle fonlaması düzenlemeleri yürürlüğe konulacak. Gecikmelerin önüne geçmek için Ortak e-Tahsilat Platformu tüm unsurlarıyla devreye alınacak.
- Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanıyor.
- Nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılmasına ilişkin bir sistem geliştiriliyor.
- Defter beyan sisteminin kapsamı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de içine alacak şekilde genişletiliyor.
- Avrupa Birliği'nin (AB) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki kayıtlı ihracatçı sistemi (REX) ile entegrasyona yönelik mevzuat altyapısının oluşturulması sağlanacak.
- Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesi yapılıyor. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulacak.
- İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımı oluşturuluyor.
- "Türkiye Açık Kaynak Platformu" kurularak, açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi sağlanacak.
- Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılıyor.
- İkinci 100 günde FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatılacak.
- ‘İmar Barışı’ kapsamında 8.5 milyon başvuru alındı, kalanları alınmaya devam edilecek.
- 20 bin hak sahibi çiftçi tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanması gerçekleştirilecek.
Yatırım sektörü;
Önümüzdeki 100 Günlük dönemde Bakanlıklar aşağıdaki yatırımların açıklanmış safhalarıyla ilgili görevleri yerine getirecekler:
- Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlanıyor.
- TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin Türkiye topraklarındaki bölümünün inşasına başlanıyor; 2019'un sonuna kadar proje bitmiş olacak.
- İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) Ocak ayı içerisinde ihalesi yapılarak temeli atılacak.
- Kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.
- Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.
- Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilecek ve ilk 2 etap onaya hazır hale getirilecek.
- İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin ihaleleri gerçekleştirilecek ve inşaatlarına başlanılacak.
- Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.
- Konya, Kırşehir, Çorum, Kastamonu ve Trabzon illerinde tescil harici alanların tescillerinin yapılmasına yönelik pilot çalışmanın ihale edilmesi.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması.
- Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihalelerinin yapılması.
- 20 milyon m2 yüzölçümlü Hazine taşınmazının yatırım teşvik belgeli yatırımcılar için arz edilmesi.
- 40 milyon m2 yüzölçümlü Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma, hayvancılık ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılmasının desteklenmesi.
- Güneş enerjisine dayalı elektrik santral kurulu gücümüzün yüzde 21'ine denk gelen 1.000 MW kurulu gücündeki YEKA-GES 2 yarışması için başvuruların alınması.
- Madenlerin ülkemizde işlenip uç ürün üretilecek şekilde tesis kurulması şartıyla alüminyum ve kalker maden sahalarının ihale ilanına çıkılması.
Eğitim sektörü
Eğitim konusunda yapılacak yatırımlar ve atılacak diğer adımlar aşağıda özetlenmiştir:
- Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek.
- Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek ders ücreti yüzde 100 artırılacak.
- Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile Aselsan TAİ ve Havelsan gibi kurumlarla işbirliği güçlendirilecek.
- Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerin tamamında ‘Kariyer Merkezleri’ kurulacak.
- Türkçe’nin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatılacak.
- 'Gençlik Radyosu’ kurulacak. 30 yeni gençlik merkezi daha hizmete alınacak. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması için spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin liralık destek verilecek.
- 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kurulacak.
- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde Hazine’nin kesinti oranı yüzde 15’ten yüzde 1’e indirilerek üretimlerin arttırılması  sağlanacak.
- Okuma kültürünü arttırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphane açılacak.
Savunma sanayi sektörü
Yeni ekonomide adeta bir sıçrama yaparak sürükleyici sektörlerden biri durumuna yükselen savunma sanayi sektöründe  İkinci 100 Gün Programı’nın özeti aşağıda gösteriliyor:
- İkinci 100 günlük devrede, Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı Uygulaması TCG Dolunay ve TCG Doğanay denizaltılarının kabul işlemleri tamamlanacak. Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi-2 Projesi kapsamında tedarik edilen sistemlerin kalifikasyon ve sertifikasyonu yapılarak işletmeye alınacak.
- Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmeleri imzalanacak.
- Orta menzilli seyir füzesi çalışmaları başlıyor. Ayrıca Satıhta4n Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiliyor.
- Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz.
Teknoloji  sektörü
‘Yeni Ekonomi’nin merkezine oturtulan ‘İleri Teknolojiler ile Yüksek Katma Değer Üretilmesi’ hedefi başlı başına bir yoğunlaşmayı gerektirmektedir. Bu süreçte İkinci 100 Gün Programı’nda şu hedeflere ulaşılacak:
- Bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün temini ve teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sistemi’nin kurulması ve kamu bilişim alımlarının düzenlenmesi.
- Yerlileştirme Ürün Programı’nın hayata geçirilmesi, Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım teşvik uygulamaları programı çerçevesinde bütüncül şekilde tanımlanması.
- Ar-Ge Merkezleri sayısının yüzde 10 artırılarak 1.100'e, Tasarım Merkezleri sayısının yüzde 10 artırılarak 300'e ulaştırılması.
- Yurda Dönüş Seferberliği kapsamında Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ilk çağrısının açılması, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.
- Yüksek katmadeğer potansiyeli olan öncül araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik Öncül Araştırmalar Destek Programı’nın oluşturulması.
- “Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu” kapsamında kurulacak fonlara katılan kuruluşlar ile proje destek sözleşmelerinin imzalanması.
- İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi amacıyla Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği verilmesi.
- Avrupa Araştırma Alanı Türkiye Ulusal Yol Haritası’nın tamamlanması.
Şehircilik sektörü
Belediye çalışmalarından bağımsız olarak Kabine politikaları kapsamında İkinci 100 Gün’ün hedefleri şunlar olacak:
- İmar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması. Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ilk etap ihalelerin yapılması.
- “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” ön hazırlık, araştırma ve analizlerinin tamamlanması ve plan hazırlama sürecinin başlatılması.
- Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması.
Destekler
Ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bütün alanlar kamu desteği talep etmektedir. İkinci 100 Gün Programı kapsamında aşağıdaki destekler sağlanacaktır:
- Önümüzdeki 100 gün boyunca, Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projeleri'nin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.
- Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek verilecek.
- Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.
- '5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Projesi' kapsamında 253 köyde ağaçlandırma başlatılacak.
- 2019 yılının "Yaşlı Yılı" ilan edilmesi ve Uluslararası Yaşlılık Şurası’nın düzenlenmesi.
- Ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli işyerlerine yüzde 50 prim indirimi yapılması.
- 1.4 milyon işvereni kapsayan "Teşvikte Kazancım Ne Kadar?" adlı elektronik uygulamanın hayata geçirilmesi.
- “Kadın Kooperatifleri”nin güçlendirilmesi amacıyla kamu, üniversite, STK ve özel sektör işbirliğinde faaliyetlerin başlatılması.
- İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve 1.000 engelli vatandaşın daha, “Aktif İşgücü Piyasası Programı”ndan yararlandırılması.
- Cezaevlerinde bulunan mahkumlara verilecek eğitimler de dahil olmak üzere toplam 10 bin kişiye “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilmesi.
- Çoğu kadın ve gençlerimizden oluşan 200 bin vatandaşa, özel sektörde istihdamın sağlanması.
- 3 ilde 3 Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete açılması. 3 İlde 3 Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hizmete açılması.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına müjde verdi: “Elektrik, doğalgaza indirim, istihdama destek sürecek”
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 bütçesinin hizmet odaklı bir bütçe olduğunu söyledi. Gelecek yıl eğitime ayrılan kaynağı, bütçenin yüzde 17'sine denk gelen 161 milyar liraya çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, sağlığa 157 milyar lira, altyapı yatırımları için ise 65.1 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi. Büyümenin lokomotifi olarak gördükleri özel sektörü desteklemek için 32.8 milyar liralık bir kaynağı bütçeye koyduklarını dile getiren Erdoğan, belediyelere ve il özel idarelerine verecekleri hizmetler için 93.6 milyar lira aktaracaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal desteklere 16.1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5.1 milyar lira diğer desteklere 5.3 milyar lira olmak üzere toplam 26.5 milyar liranın, tarım sektörü için kullanılacağını söyledi.
"BES'teki katılımcı sayısı 7 milyonu buldu"
Tasarrufun, sürdürülebilir bir büyümenin temel şartlarından olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda BES'teki katılımcı sayısının 7 milyonu, birikmiş fon ve devlet katkısı tutarının ise 87 milyar lirayı bulduğunu bildirdi. Sistemi yaygınlaştırmak, çok daha cazip hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, bu amaçla 2019 bütçesinde devlet katkı payı olarak 4.1 milyar lira daha ayırdıklarını belirtti.  Erdoğan, şunları ifade etti: "Unutmayalım devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu anlayışla uyguladığımız sosyal yardım projeleri için 62.1 milyar lira kaynak tahsis ettik. Çalışanların ve ücretlilerin geçim seviyesini yükseltmek için her türlü tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce gıdadan giyime, ilaçtan eğitime, turizmden zirai araçlara kadar pek çok alanda KDV indirimleri yapmıştık. Asgari ücretli olup da üç çocuğu bulunanların aylık vergi yükünü sıfıra kadar indirmiştik. Basit usulle vergilendirilen esnaflarımızın 9 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi dışı bırakmıştık. Genç girişimleri desteklemek için yıllık 75 bin liraya kadar vergi muafiyetleri getirmiştik. Yatırımcılarımız ve işletmecilerimizin üzerindeki damga vergisi, harç ve benzeri yüklerin maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Geçtiğimiz yılda döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını sabit tutmak amacıyla vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir. Enflasyonla mücadele ve ekonomiyi canlandırma kampanyası çerçevesinde de beyaz eşyadan mobilyaya, motorlu taşıtlardan inşaata pek çok sektörde KDV, ÖTV, harç indirimleri yaptık. Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçirecek, yatırım, üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda 2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devletin üstleneceğini duyurdu. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18'e çıkardıklarını bildiren Erdoğan, "İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca; araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak" dedi.
İstihdama destek devam edecek
Erdoğan, iş dünyamızda da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçirdiklerini belirterek, “Bu çerçevede ilk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacaktır" diye konuştu. Erdoğan, sigorta prim teşviki uygulamasının gelecek yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 5 puan olarak uygulanacağını belirterek, bu teşviklerin de iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.
“Turizmde iyi bir yılı geride bırakıyoruz”
Turizmde çok iyi bir yıl geçirildiğini aktaran Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Önümüzdeki yıl yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Bu çerçevede 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz. Tabii sadece Göbeklitepe Yılı ilan ederken onunla kalmayacağız ve bu çerçevede Gaziantep de bu işin içinde olacak, Mardin de aynı şekilde bu işin içerisinde olacak, Adıyaman da aynı şekilde bu işin içerisinde olacak, beş ilimizi bu işin içerisine almak suretiyle bölgeyi Göbeklitepe Yılı'nda ayağa kaldıracağız. Biliyorsunuz 2018 yılını da Truva Yılı ilan etmiştik ve bölgede turizme yüzde 60 canlılık getirmişti. Şanlıurfa'da atılan bu adımla inanıyorum ki çok daha büyük bir sıçramayı orada yaşayacağız. Anadolu'nun insanlık tarihindeki yerini ortaya koyan bu kadim yerleşim alanı tüm dünyanın dikkatini çekecek önemde bir değerdir. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'ya gidip açılışını bizzat yapacağız. Tabii şimdiden Şanlıurfalı arkadaşlarım çalışmalarına hazırlansınlar."
Asgari ücret 2 bin 20 lira
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2019 için asgari ücreti net 2 bin 20 lira olarak açıkladığını anımsatarak, "Nasıl buldunuz? Oylayalım, kabul edenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Zaten işveren, işçi, bütün sendikalar burada adeta ittifakla kararı aldılar ve Bakanımız da açıklamayı yaptı" diye konuştu. Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakamın, evli ve çocuklu olma durumuna göre daha da yükselebildiğine dikkati çeken Erdoğan, asgari ücrette yüzde 26'nın üzerinde bir yükseliş gerçekleştiğini vurguladı. Erdoğan, asgari ücretin net 417 lira arttığını hatırlatarak, “İşçiler ve işverenler için olabilecek en iyi rakamı belirlemek amacıyla yürütülen uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu rakamın Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum.”
Elektrik ve doğalgaz yüzde 10 düşecek
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti’nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vatandaşlara ve iş dünyasına yönelik bazı müjdelerini paylaştı. Erdoğan, şunları söyledi: “Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz. Elektrik ve doğal gaz indirimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yorumlar (0)