banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Türkiye’ye gelen UDY akımları, 2021’de yüzde 79 arttı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) her yıl yayınladığı uluslararası doğrudan yatırımlarla (UDY) ilgili raporunu, ‘Dünya Yatırım Raporu 2022’ başlığı altında yayınladı.

ÖNEMLİ NOTLAR 01.07.2022, 00:01 27.07.2022, 09:40
20688
Türkiye’ye gelen UDY akımları, 2021’de yüzde 79 arttı

2020’de bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüş ile 963 milyar dolar olarak gerçekleşen küresel Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) akımları, 2021’de hızlı bir toparlanma göstererek 2020’ye göre yüzde 64 artışla 1.58 trilyon dolar olarak gerçekleşti. UDY akımlarında yaşanan yükseliş ülke ve bölgelere göre önemli farklılıklar gösterdi. Gelişmiş ülkeler 2020’ye göre yaklaşık yüzde 134 artışla 746 milyar dolar UDY alarak önemli bir artış kaydetti. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelere gelen toplam UDY akımları yüzde 30 yükselişle 837 milyar dolar olarak gerçekleşti. Az gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ise yüzde 15 artışla daha ılımlı bir seyir izledi.
2020’de ortalama UDY akımlarında dünya genelinde gözlemlenen yüzde 35’lik gerilemeye kıyasla yüzde 15 ile çok daha az bir düşüş gösteren Türkiye’ye gelen UDY akımları, 2021’de yüzde 79 artışla 14 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece Türkiye 2019’da yüzde 0.6 olan küresel UDY akımlarından aldığı payı 2020’de önce yüzde 0.8’e yükseltmiş, 2021’de bu oranı yüzde 0.9’a çıkararak son iki yılda artış trendi yakalamıştır.
Türkiye’ye gelen UDY akımlarının bileşenlerine bakıldığında sanayi, hizmet ve tarım sektörlerine gelen sermaye girişleri bir önceki yıla göre yüzde 116 artışla 8.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, gayrimenkul alımları için gelen UDY yüzde 42.5 artarak 5.6 milyar dolara ulaştı.
Toptan ve perakende sektörü, özellikle teknoloji odaklı e-pazar yeri şirketlerine gelen yatırımlar neticesinde 3.4 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekerek, toplam sermaye yatırımlarının yüzde 44’ünü oluşturdu.

Yorumlar (0)