banner472

banner458

banner457

Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan: “OSBÜK’ün ağırlığını artıracağız”

Adem Ceylan: “OSBÜK için OSB’lerin kullandığı gazdan binde 2 pay verilse 300-400 bin TL’lik gelir sağlanır. Bu kaynak da hem kurumsallaşma hem de aidatların kaldırılması için yeterlidir. Emlak vergilerinden de yüzde 5-10 pay alınabilir. Devlet arsa sağlarsa OSBÜK’e yönetim binası inşa edilebilir.”

OSB TANITIM 01.08.2015, 08:56 01.08.2015, 13:46
21378
Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan: “OSBÜK’ün ağırlığını artıracağız”
Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Olağan Genel Kurulu’nda Marmara OSB’lerini temsilen Yönetim Kurulu’na seçildi. Adem Ceylan, OSBÜK’ün Türkiye’deki tüm OSB’lerin üst kuruluşu olduğunu hatırlatarak, “OSBÜK’e girmemin tek amacı var. O da OSBÜK’ün TOBB’un bir şubesi gibi algılanan yapısını kırmak istiyoruz. 293 OSB’yi temsil eden bir yapı, sanayicilerinin-üyelerinin sorununu çözecek güce sahiptir. Bu gücümüzü ortaya çıkarmak amacındayız” dedi. 2000 yılında OSB Yasası çıkarken OSBÜK’ün kuruluşunu Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ile birlikte dönemin Sanayi Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’na önerdiklerini hatırlatan Adem Ceylan, “OSBÜK’ün yasası çıktı ve kuruldu. Kuruluş niteliği itibarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya TOBB’dan bir farkımız yok. Ancak OSBÜK’ün gücünü tam anlamıyla kavrayan veya algılayan olmadı. TOBB’un bir şubesi gibi algılandı ve buna tepki olarak da şu an itibariyle 40 OSB’yi bünyesinde barındıran Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) kuruldu. OSBÜK, yasal ve hukuki gücüyle alanında tek bir kuruluştur. OSBÜK olarak bundan sonra devletteki varlığımızı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan seviyesine çıkartarak temsil gücümüzü artıracağız. Bunun için komisyon kurduk. Ayrıca müdürlerden bir alt komisyon daha kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

OSBÜK’ün kaynak sorunu olmamalı
OSBÜK’ün bu süreçte en önemli sıkıntısının kaynak olduğunun altını çizen Adem Ceylan, “Ankara’da 100 metrekarelik bir alanda hizmet veren OSBÜK’ün yasal gücüne yakışır bir mekana ve insan kaynağına ihtiyacı vardır. İlk aşamada OSBÜK’ün kurumsal yapısını güçlendirerek, OSB’lerin  sorunlarına çözüm üretecek  ekipler oluşturacağız” bilgisini verdi. Kaynak sıkıntısına çözüm için Haziran ayında yapılan OSBÜK toplantısında bir komisyon kurduklarını kaydeden Ceylan, komisyonun başkanlığını üstlenerek çalışmalara başladıklarını ve bir dizi öneride buluştuklarını anlattı. Detayları Ceylan, şöyle açıkladı: “Daha önce OSB’ler kullandığı gazdan yüzde 3.5 pay alıyordu. Kimse anlayamadan bu pay kaldırıldı. Oysa OSBÜK için OSB’lerin kullandığı gazdan binde 2 pay verilse 300-400 bin TL’lik gelir sağlanır. Bu kaynak da hem kurumsallaşma hem de aidatların kaldırılması için yeterlidir.” OSBÜK’e kaynak yaratılmasında tek öneri gaz tüketim bedelinden pay olmayacaktır. Ceylan, emlak vergilerinden de yüzde 5-10 pay alınabileceğini kaydediyor. OSB’lerin yönetim binalarını örnek gösteren Ceylan, devletin arsa tahsisi sağlaması halinde OSBÜK’e yönetim binası inşa etmek istediklerini açıkladı.

Sorunları, etkin bir OSBÜK çözecek
Yaklaşık 130 OSB’nin henüz OSBÜK’e üye olmadığının altını çizen Adem Ceylan, üyeliğin zorunlu hale getirilmesini istiyor.  OSBÜK’ün önceliklerine ilişkin de bilgi veren Ceylan, yönetimde 2 yıllık sürecin az olduğunu ve sürenin en az 4 yıla çıkarılması gerektiğini paylaşıyor. TOBB’de yönetimin 4 yıllık seçildiğini aktaran Ceylan, şu bilgileri veriyor: “Önerimiz OSBÜK’te ve OSB’lerde yönetimin 4 yıla çıkmasıdır. Çünkü başlatılan projeler ancak böyle bir süre zarfında sonuçlanabiliyor. İkinci önemli konu; sanayicilerin Türkiye’de ağır mali yüklerle karşı karşıya kalmasıdır. Örneğin; OSB’lerin emlak vergileri yüzde 50’ye düşürülüp sanayicinin üzerindeki emlak vergisi yükünü kaldırmak istiyoruz. Ya da emlak vergisinden OSB’lere pay verilmesini talep ediyoruz. Sanayici tüm dünyada desteklenirken bizde maalesef deyim yerindeyse ‘haksız soyulmaktadır.’ Bunun için oluşturduğumuz komisyon çalışmaya başladı.” Türkiye’nin en önemli sıkıntısının işsizlik olduğunun unutulmamasını isteyen Ceylan, Romanya, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelerde sanayicilerin desteklenmesi için enerjiyi dahi bedava verdiklerinin altını çiziyor: “Dünyanın 1. Numaralı gücü Amerika Birleşik Devletleri’ni gidip inceleyin. ABD’de işsizliği önlemek için arsa bedava. Ve 5 yıl vergi dahi almıyor. Türkiye, ABD’den daha zengin bir ülke değil. Dolayısıyla yatırımcının önünü açmak gerekiyor, işsizliği önlemenin yolu budur.”

Adrese dayalı sistem sıkıntılı
OSB’lerde de uygulamaya başlanan adrese dayalı sistemde sıkıntı olduğunu paylaşan Adem Ceylan, Türkiye’deki 293 OSB’nin tamamında bu sıkıntının yaşandığını, sorunun çözümü için bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı’nın devreye aldığı ‘Adrese Dayalı Sistem’de; bir yerde birden fazla şirketin kurulmasının önü kesilmiş durumda. Ancak sanayici gerekli gördüğünde Ar-Ge veya pazarlama, tedarik şirketlerini ayrı ayrı konumlandırabiliyor. Ceylan, olası çözüm önerilerini ise şöyle sıralıyor: “ ‘Yüzde 100 şirket sahibi veya yüzde 50 ortaklık varsa aynı kişi aynı yerde iş kurabilir’ denebilir. Veya ‘5 bin metrekarenin altı bölünemez’ hükmü de getirebilir. Konut ve işyeri için düzenleme yapılabilir. Sorunun giderilmesi için teklif hazırlıyoruz. Zira OSB’ler için bu bir kangren sorunudur.”

GGOSB’de yüzde 100 üretime 2 yıl içinde geçilecek
Sanayi yoğun Kocaeli’nin örnek sanayi alanından biri olan Gebze Güzeller OSB, bin 350 dönüm arazi üzerine kurulu. Bölgede faaliyet halinde 70 firma bulunuyor. OSB’de 1 tane ruhsatsız arsalarının olmadığını kaydeden Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, “Tüm parsellerin ruhsatı verilmiş durumda. Bölgede inşaatları devam eden yatırımcılarımız var. İstihdam 7 bine ulaştı. En fazla 2 yıl içinde tüm tesislerin faaliyete geçmesiyle istihdam 10 bin kişiyi bulacaktır” diyor. Gebze Güzeller OSB’nin gerek altyapı gerek üst yapıda hiçbir eksikliği bulunmuyor. Bundan sonra sanayicilerinin maliyetini düşürecek çalışmalara ve işbirliklerine yoğunlaşacaklarını dile getiren Ceylan, önceliği ise enerjiye verdiklerini ancak henüz bu alanda kaydadeğer bir ilerleme sağlayamadıklarını paylaşıyor.

Güneş enerjisinde piyasa kandırılıyor
Adem Ceylan, OSB’de enerji alanında yürüttükleri projeleri ve geldikleri aşamayı şöyle aktarıyor: “Enerji sanayicinin olmazsa olmazıdır. Bölgede rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi alanlarda neler yapılabileceğini görmek için bir dizi projeyi hayata geçirdik. Bunun için OSB’de ilk önce rüzgar enerji üretim kapasitesini ölçmek için ‘Rüzgar Tribünü’ inşa ettik. Daha sonra güneş enerji sistemlerini hayata geçiren ilk OSB olduk. Birçok OSB’de henüz düşünce aşamasında olan ‘Güneş Enerji Sistemleri’ Gebze Güzeller OSB’de çalışır duruma geldi. 650 bin Avro’yla 6 bin 500 metrekare alan üzerine sistemleri yerleştirdik ve yaklaşık 2 aydır üretim yapıyoruz. Günlük en yüksek 720 KW’lık ortalama ise 500 KW’lık enerji üretimi sağladık. Bu yatırımın fizibil olması halinde ise İç Anadolu’da ikinci bir yatırımı hayata geçirecektik. Ancak mümkün olmadı.” OSB içerisindeki sanayicilerin enerjide bir avantajının olmaması nedeniyle bu tür projelere başladıklarının altını çizen Ceylan, özellikle güneş enerjisinde yatırım yapmak isteyenlerin kandırıldığını açıklıyor: “Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Cari açığımızın yüzde 70’ini enerji oluşturuyor. Böyle bir gerçeklikte özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının ekstra desteklenmesi gerekiyor. Özellikle güneş enerjisinde yatırım maliyetleri düşmeli. GGOSB olarak portatif yatırımı hayata geçirdik ve gördük ki: yatırımın kendini amorti etmesi yaklaşık 10 yılı buluyor. Söylenen ise 4-5 yıl idi. Ciddi bir bilgi kirliliği var. Buradan seslenmek istiyorum. Güneş enerjisi yatırımı düşünenlere kapımız açık. Gelip birinci elden bilgi alabilirler.”

Enerjide tasarruf en fizibil yatırım 
Güneş enerji sisteminde beklediğini bulamayan Adem Ceylan, enerji alanında en iyi yatırımın tasarruf olduğunun bir kez daha anlaşıldığını paylaşıyor. Gebze Güzeller OSB’de hayata geçirilen  ‘Enerji Tasarrufu ve Verimliği Projesi’nin kredilendirilmesi CTF-CIF ve EBRD kanalıyla sağlandı. Yatırımla Bölgenin genel enerji giderlerinde yüzde 60-80 oranında tasarruf sağlanıyor. Proje kapsamında verimlilik için ilk aşamada sokaklardaki LED aydınlatmalar yapıldı, SCADA ve sayaç otomasyonu sistemi kuruldu. Proje kapsamında 3 milyon TL’lik yatırım gündeme alındı. Adem Ceylan, OSB’deki LED aydınlatmada yüzde 50’ye yakın avantaj sağladıklarını, makinelerde de bu sistemin kullanılmaya başlandığını kaydediyor. Fabrikalarda sistemin uygulanması halinde yüzde 50-60 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor.

Sanayicinin kalifiye eleman sorununa çözüm
OSB’lerde faaliyet yürüten sanayicilerin en temel sıkıntılarından birini ise kalifiye eleman eksikliği oluşturuyor. OSB’ler artık bu alanda eksikliği kapatabilmek için ilgili okul yatırımını, bölgesinde gerçekleştiriyor. GGOSB’un Özel Meslek Lisesi projesi bu kapsamda oluşturulmuş özel bir proje. 1700 öğrenci kapasiteli 40 sınıflı 5 dalda eğitim verecek okulun kurulması için OSB, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2 yıl önce anlaşmaya varmıştı. 22 bin metrekarelik alana inşa edilen lisede; makine, metal, lojistik, kimya, elektrik-elektronik bölümleri yeralacak. 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, 5 laboratuvarı olan lisenin 2016-2017 yılında eğitime başlaması planlanıyor.

GGOSB’da kreş hizmete başladı
Gebze Güzeller OSB bünyesinde kadınların istihdamına katkı sağlamak gayesiyle projelendirilen kreş projesi tamamlandı. Bin 200 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen kreşte 2-5 yaş grubu çocuklar eğitim almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli onayı aldıklarını ve kreşin 100 çocukla eğitime başladığını kaydeden Adem Ceylan, “1.5 milyon TL’ye mal olan kreşte 6 sınıf yeralıyor. Kreşin kapasitesi 120 çocuk. Şu anda 100 çocuk kayıt yaptırdı. Talebin çok olması halinde kreşe bir kat daha ilave edilecek. Okulun mimarisinde geniş oyun alanları, güneş ışığından maksimum fayda sağlanması amaçlandı. Adem Ceylan, bölgede çalışan kadınların gelirine uygun bir fiyatın belirlendiğini açıkladı.

Küçük sanayinin tamamı doldu
Gebze Güzeller OSB’nin bünyesinde yeralan 70 dükkanlı küçük sanayi alanı yüzde 100 doluluğa ulaştı. Projeyi gerekli yasal koşullar yerine getirilsin diye hayata geçirdiklerinin altını çizen Adem Ceylan, “Başlangıçta zorunlu bir uygulama olarak gördük. Ancak çok önemli bir işlevi yerine getirdi. Özellikle bünyesinde barındırdığı tornacı, galvanizci, sağlık birimi gibi yapılar sanayicilerimize önemli bir fiyat avantajı sağladı. Diğer bir fayda ise şehir içinde çarpık yapılaşmada faaliyet yürüten küçük esnaf daha konforlu alanlarda üretim yaparken şehrin görüntüsüne de olumlu katkı sağlanmış oluyor” diye konuştu. Küçük sanayi karma nitelikte faaliyet gösteriyor.

Sosyal donatı alanında eksik yok
Gebze Güzeller OSB bünyesinde sanayicinin ihtiyacı olan sosyal imkanlar da unutulmuş değil. 1 adet ticari parselde yeralan iş merkezi içerisinde 2 adet restaurant, 3 adet banka, 1 adet nalbur ve 1 adet kopyalama merkezi bulunuyor. Bölgede ayrıca sanayicilerin olmazsa olması lojistik ihtiyacının düzenli bir şekilde sağlanması için TIR Park’ı da faaliyet gösteriyor. Detayları Ceylan anlatıyor: “TIR Parkı’nda 1 adet kafe, Yumrukaya Deresi kenarında dinlenme alanlarımız, Bölge Müdürlüğü Binamızda 1 adet Sanayi Kütüphanesi bulunuyor. Ayrıca Bölgemiz içerisinde bulunan OSGB ile İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Ambulans vb. hizmetler verilmektedir.”

Arıtma hizmeti: ‘Yap işlet devret’ modeliyle kurulan arıtma tesisi, OSB’deki 80 fabrikanın atık sularının arıtılmasını sağlıyor. Biyolojik ve kimyasal arıtmadan oluşan tesiste anaerobik çamur çürütücü bölümü de bulunuyor. Çamur çürütücüden biogaz elde edildiğine değinen Ceylan, şu bilgileri veriyor: “Arıtma tesisi sadece Gebze Güzeller OSB’nin atıklarını işleyen bir tesis değil. Dışarıya da hizmet veren bir kapasitesi var. Kapalı devre sistem uygulanıyor. Yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan bir yatırımla hayata geçirdik ve arıtma daha sonra 
OSB’nin mülkü olarak kalacaktır. Arıtma tesisinde üretilen biogaz, gaz tanklarında depolanarak arıtma tesisinin enerji ihtiyacını karşılamada kullanılıyor.”

Doğalgaz: Bölge içi doğalgaz şebekesi alt yapı inşaatı yapımına 14 Ağustos 2006 tarihinde başlanmış. Bölgenin toplam kapasitesi 13 bin Nm3/h olarak belirlenmiş, bu tüketim değerinin 8 bin Nm3/h’ı bölge içi fabrikaların tüketim kapasiteleri, 5 bin Nm3/h’ı genişleme sahası tüketimine göre projelendirilmiş. Doğalgaz bölgeye; şebeke inşaatı dahilinde 12-19 bar olarak ölçüm istasyonuna gelmiş ve buradan 6” ve 4” çelik borular yardımıyla 2 adet basınç düşürme istasyonu ( RMS-B) sayesinde 4 bara düşürülmüş ve fabrikaların önlerine kadar PE boru servis hatları kesme vanaları bırakılarak yapılmış. Bugün itibarı ile çelik ve PE boruların (8 km.) döşenme işi tamamlanmış ve fabrikaların servis hatları buşakle vanaları ile birlikte konularak tamamlanmış. Üst düzey kaliteli hizmet anlayışı ile bölge sanayicilerinin doğalgazı kesintisiz olarak temin edilebiliyor. Bölgede doğalgaz kullanan kullanıcı sayısı 54 ve Bölge’nin yıllık toplam doğalgaz tüketimi:20.000.000 Sm3’tür.

Su: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi, bölgenin su ihtiyacını İSU’dan temin ediyor. Yuvacık Barajı’ndan İSU’nun isale hatlarıyla bölgeye ayrı bir hat çekilerek su ihtiyacı karşılanıyor. Bölge Müdürlüğü ayrıca isale hatları ve arıtma tesisi İSU tarafından işletilen Denizli Gölet Suyu kullanımı ile ilgili protokol imzalamış olup; ihtiyaç halinde alternatif olarak kullanılmak üzere şebeke hattına bağlantısı sağlanmış. Bölgenin su tüketimi aylık olarak ortalama 35.000 m3 tür.

Ağaçlandırma: Gebze Güzeller OSB’de, 2007’den bu yana 30 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi. 18 bin metrekarelik bir alanda ağaç dikimi ve çeşitli bitkilerin dikilmesi için kaldırımlarda ve orta refüjlerde, kavşak göbeklerinde dikim alanları bırakılmış. Yumrukaya Deresi’nin sınırları içinde yer alan kısmı için ‘ıslah çalışmaları’ kapsamında bazı noktalarda taş duvar ile teraslandırma yapılmış ve yapılmaya devam ediyor.

4 OSB’nin ortak Kavşak Projesi Büyükşehir’i bekliyor: TAYSAD OSB, Gebze Plastikçiler OSB, Gebze Güzeller OSB ve Gebze OSB olarak 20 milyon TL’lik yatırımla Çayırova’ya yeni bir kavşak projesi hayata geçiriyor. Projede OSB’ler üzerine düşeni gerçekleştirmiş durumda. Projede Karayolları onayları bitirdi. Büyükşehir’in ihaleye çıkması bekleniyor. Karada TEM otoyolunun sınırında ve E-5 bağlantılı, 3. köprü projesinin tek Gebze çıkışına sahip olan Gebze Güzeller OSB, Gebze-İzmir Otoyolu’na da paralel bir konumda yeralıyor. Hava ulaşımında Sabiha Gökçen Hava Limanı’na 15, deniz ulaşımında Eskihisar Feribotu’na 10, Dilovası ilçesindeki limanlara 13, raylı ulaşımda ise Gebze İstasyonu’na 8 km mesafede olan konumuyla bölge sanayicilerine önemli avantajlar sağlıyor.

4 OSB’den itfaiye atağı: OSB’ler yoğun üretimin yapıldığı alanlar. Karma nitelikte OSB’lerde birçok iş kolunda faaliyet yürütülebiliyor. Birçok sanayicinin bağlı olduğu iş koluna göre daha dikkatli olması gerekiyor. Adem Ceylan, bölgedeki yangın tehlikesine karşı 4 OSB’nin ortak hareket ettiğini ve güçlü bir itfaiye teşkilatı kuracaklarını açıklıyor. Proje için arsa arayışının devam ettiğini açıklayan Ceylan, makine ve teçhizat yatırımının OSB’ler, işletilmesinin ise Büyükşehir tarafından yapılmasını planladıklarını aktarıyor.

Türkiye ekonomisine öncelik verilmeli
Adem Ceylan, seçim ve sonuçları itibariyle 2015’in ekonomi için kaybedilmiş bir yıl olduğunu belirterek, Ak Parti ve CHP’nin güçlü bir hükümet kurmasını temenni ettiklerini açıklıyor. Olası erken seçimde çok farklı bir sonuç çıkmayacağını savunan Ceylan, “Partiler, ekonomiyi, konjonktürü düşünerek acil elini taşın altına koymalıdır. Böyle bir yıl daha geçirirsek toparlanma güç olur. 7 Haziran seçimleri Türkiye için hayırlı olmuştur. Parlamenter sistem kurtulmuştur. Demokrasi açısından çok önemli bir gelişmedir. Tek başına iktidarın olmamasıyla ülkenin geleceği kurtulmuştur” diye konuştu.
İran’ın uluslararası oyuna dahil olmasına ilişkin de uyarıda bulunan Adem Ceylan, “İran’a ambargonun kalkması Türkiye için elzem bir konudur. Zira yatırımlar Türkiye’den İran’a kaçabilir. Türkiye bu dönem; teşvikleri çok iyi ayarlayıp yatırım çekmelidir. Tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Yerli ve yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Ancak ülkemizde yatırımcıya elden gelinen tüm köstekler yapılıyor” açıklamasını yapıyor. Ceylan, teşvik sisteminde ise ABD’nin sistemine bakılması gerektiğinin altını çiziyor.

Hızlı ve güvenli kalıp uzmanı; Doka
Avusturya’da, 1868’de, ahşap işleme atölyesi olarak faaliyete başlayan Doka, bugün 5 kıtada 80 ülkede 160 satış ve lojistik merkezi ve 6000 çalışanıyla sektörde marka bilinirliği ve güvenilirliği oldukça yüksek uluslararası bir firma. 1985’te temsilcilik açarak Türkiye’ye giriş yapan Doka, 1999’da, kendi firması olan Doka Kalıp İskele San. ve Tic. A.Ş.’yi kurmuş. Firma, 2008’de, Gebze Güzeller OSB’de, 17.000 m2 alan üzerine kurulan tesislerinde yüzde 100 Avusturya Doka sermayesiyle faaliyetlerini devam ettiriyor. 2009’da Doka Türkiye’ye bağlı Azerbaycan ofisi, 2012’de ise Doka Ankara ofisi faaliyete geçmiş.
Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, bu yıl Gaziantep, Türkmenistan’da Aşkabat ve İran’da Tahran ofislerini de açacaklarını söylüyor. İran’daki Tahran ofisini açmak için ambargonun bitmesini beklediklerini aktaran Özatay, ürünlerinin yüzde 30’unda yerli malzeme kullandıklarını, montaj ve kalite kontrolü işlemlerini Türkiye’de yaptıklarını anlatıyor. Türkiye pazarında yüzde 20 pazar payına sahip olduklarını belirten Özatay, dünyada pazar lideri olduklarını dile getiriyor.
“Doka, en hızlı ve en güvenilir kalıp uzmanı” diyen Ender Özatay, şirketlerinin mottosunun “iş güvenliği” olduğunu vurguluyor: “Önceliklerimiz; güvenilirlik, yüksek performans, ilham verebilmek ve katmadeğer oluşturabilmek. Doka hızı ve güvenilirliği ile öne çıkan bir firma. Doka’nın bir diğer özelliği işçi güvenliğini önplanda tutmasıdır. Doka tüm işlerinde maksimum güvenlikle çalışır. Biz Doka olarak işçi güvenliğine verdiğimiz önemle Türkiye’ye örnek bir firma olduğumuzu düşünüyoruz.”
Konut, AVM, okul, hastane, müze, baraj, yol, köprü olmak üzere bütün proje bazlı altyapı ve üstyapı inşaat projelerine imza attıklarını anlatan Özatay, Doka’nın inşaat şirketlerine güvenlik danışmanlığından sistemlere varana kadar kapsamlı teklifler sunduğunu anlatıyor: “Örneğin Doka’nın otomatik koruma perdesi Xclimb 60, yakında Türkiye’de 15 yüksek yapı projesinde daha kullanıma girecek. Türkiye’nin ileride en yüksek binası olacak yapı; Skyland Ofis Kulesi’nin (Skyland Office Tower) müteahhitliğini yapan şirket, Doka’nın SCP platformunu tercih etti. İçinde 24 rezidans ve ofis kulesi, otel, AVM, kentsel eğlence merkezini kapsayan yaşam kompleksi Ağaoğlu Maslak 1453 Projesi’nde, Doka otomatik tırmanır kalıp, İstanbul’da ilk kez kullanıldı. Doka’nın ürün portföyünde sosyal konut inşaatı ve apartman tipi binaların yanısıra hastaneler, müzeler, okullar veya alışveriş merkezleri (AVM’ler) için de esnek kalıplama çözümleri yeralıyor. Doka özellikle çerçeveli kalıplar; Framax Xlife, Frami Xlife ve Frami eco ile yenilikçi çözümler sunuyor.  Türkiye’nin en büyük temalı yaşam projelerinden Sinpaş Altınoran ve Türkiye’nin ilk üstü açılır kapanır alışveriş merkezi olacak Point Bornova Projesi’nde Frami eco çerçeveli kalıp sistemi kullanılıyor.” Özatay, Doka Türkiye’nin imza attığı güncel diğer referans projelerinden de sözediyor: “Gebze-İzmir Otoyolu Projesi dahilindeki İzmit Körfezi’nin Dilovası Dil Burnu ile Altınova’nın Hersek Burnu arasında yapılan dünyanın en uzun ikinci köprüsü olacak İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, İzmir’de ilk kez, “yaşam-eğlence-spor-alışveriş” deneyimlerini bir arada sunan, Çiftçi Towers, Torun Tower, konut, ofis, otel, açık hava çarşı, yaşam merkezini içeren Mistral İzmir, Azerbaycan Bakü’de yedi yıldızlı otel, konut ve ticari kule; Crescent City ve Crescent Place’den oluşan Crescent Geliştirme Projesi…” Özatay, Doka’nın dünyadaki güncel referans projelerinden de örnek veriyor: “Estonya’da Tartu Köprüsü, Avusturya’da mega altyapı projesi; 22 km uzunluğundaki S10 Otoyolu Projesi, Doğu İsveç’te Bergefons Kraftverk Hidroenerji Santrali, ABD’de kurulan Portland-Milwaukie hafif demiryolu köprüsü …” 
Ender Özatay, 2016 yılında politik stabilite sağlanamadığı takdirde pazardaki mevcut pozisyonlarını korumayı hedeflediklerini kaydediyor. “2015 yılının ilk 6 ayı oldukça iyiydi, ikinci 6 ay varlıkların korunacağı, kayıpların engelleneceği bir dönem olacak. 2016 yılı ise mevcudu korumaya yöneleceğimiz bir yıl olacak diye öngörüyoruz.”
Sağladıkları iş güvenliği, sundukları kalıp sistemlerinin hızlı iş yapmayı kolaylaştırması ve kolay monte edilebiliyor olması ve yüksek kalitesi nedeniyle tercih edildiklerini vurgulayan Özatay, Gebze Güzeller OSB’de faaliyet göstermenin Doka için avantaj olduğunu da söylüyor.

BM Makina, yatırımlarıyla büyüyor
İstanbul’da, Perpa Ticaret Merkezi’nde, 1999 yılında kurulan BM Makina, 2004’te DES Sanayi Sitesi’nde atölyesini kurmuş, 2011’de ise Gebze Güzeller OSB’deki fabrikasına taşınmış. Bugün 10 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde faaliyet gösteren BM Makina, 55 kişi istihdam ediyor.
BM Makina, sektöre Vahle ve Lifket firmalarının Türkiye temsilciliğiyle başladı. Kaliteli hizmet anlayışı ve artan müşteri talepleriyle 2003 yılında BKB Profil Sistemleri ile üretimini sürdürdü. BM Makina Genel Müdür Yardımcısı Kenan Bebek,Türkiye’de üretilmeyen BKB Profil Sistemleri’nin profesyonel anlamda ilk olarak BM Makina tarafından üretildiğini belirtiyor. Bebek, firmanın yine 2009 senesinde Türkiye’de üretimi bulunmayan KATO Kablo Toplama Tamburu’nun üretimine başladığını hatırlatıyor. BM Makina’nın Türkiye’de ilklere imza attığının altını çizen Bebek, “DEMYKS Vagon Kaldırma Krikoları imalatına 2011 senesinde başladık. Bugün Alman Kumbruch Firması’nın lisansıyla Türkiye’de üretime devam etmekteyiz” diyor.
Temsilciliğini yaptıkları ürünlerin yanısıra BM Makina’nın da üretim yaptığını belirten Bebek, “BKB Profil Sistemleri; BM Makina tarafından üretimi tamamıyla Türkiye’de yapılan yük taşıyıcı özel profil sistemleridir. Vagon kaldırma krikolarının hem ithalatını hem üretimini yapıyoruz” diyor. Kenan Bebek, kendi ürünleri ve temsilcisi oldukları firmaların ürünlerini İran, Irak, Almanya’ya; hizmet sundukları firmalar nedeniyle dolaylı olarak Panama, Meksika, Norveç ve İngiltere’ye de ihraç ettiklerini anlatıyor. Cironun yüzde 15’ini ihracatın oluşturduğunu belirten Kenan Bebek, ihracatı artırmayı hedeflediklerini söylüyor. Bunun için yurtdışında birçok fuara katıldıklarını, demiryolu sektöründeki projeleri takip ettiklerini aktaran Bebek, yeni yapılan demiryolu hatlarında yeralan bakım atölyelerinde vagon kaldırma krikolarının yanısıra vinç sistemlerinin de kullanıldığını ifade ediyor. İran ve Mısır’da temsilcilikleri bulunduğunu, hafif kreyn sistemleri ve demiryolu sektöründe dünyada tanınan bir firma konumuna geldiklerini kaydeden Bebek, yurtdışından müşterilerin de kendilerine ulaşarak taleplerde bulunduğundan sözediyor.
İSDER’e üye olan BM Makina, kaliteye verdiği önemi; ürünlerinde yeralan CE Belgeleri’nin yanısıra ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri ile kanıtlıyor.  Kurumsallaşma çalışmalarına da ağırlık verdiklerini vurgulayan Kenan Bebek, vagon kaldırma krikolarının da bağımsız bir kuruluştan sertifikalı olduğuna dikkat çekiyor.
Ürettikleri ve temsilciliğini yaptıkları firmaların ürünlerinin kalitesi nedeniyle müşterilerinin BM Makina’yı tercih ettiğini ifade eden Kenan Bebek, “Biz müşterimizi yormayız. Müşterilerimizin işlerini kolaylaştıran, isteklerini ve ihtiyaçlarını hızla karşılayan, sorunlarına çözüm üreten bir firmayız, müşteri memnuniyeti odaklıyız” diyor.
Proje bazlı hizmet sunduklarını aktaran Kenan Bebek, yatırım yaparak büyüyen bir firma olduklarının altını çiziyor: “Her yıl makina parkurumuzu yeniliyoruz, geliştiriyoruz. Yeni bir robot aldık, önümüzdeki yıllarda robot yatırımlarımızı artırmayı düşünüyoruz. Müşteri taleplerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Yeni hedef pazarımız Ortadoğu Bölgesi, özellikle Suudi Arabistan. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Kenan Bebek, Gebze Güzeller OSB’de olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiriyor: “Lojistik ve coğrafi konum anlamında ciddi bir avantajımız sözkonusu.”

Lojistik depo inşaatında uzman; CEYSAT İnşaat
İnşaat sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip 3 arkadaşın güçbirliğiyle 2012 yılının başında kurulan CEYSAT İnşaat, güçlü altyapısı ve profesyonel ekibiyle fark yaratıyor. CEYSAT İnşaat Genel Koordinatörü İsmail Saat, kuruldukları günden bugüne kadar ağırlıklı olarak Gebze ve Gebze Güzeller OSB’de yeralan toplam 200 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika ve lojistik depo inşaatını tamamladıklarını anlatıyor.
İsmail Saat, “Yeni başlayacağımız 2 yeni proje ile toplamda 130 bin metrekare kapalı alana sahip tesisler inşa edeceğiz. Projelerimizi 2016 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Uzun vadede ise Gebze ve çevresi ile Gebze Güzeller OSB’deki çalışmalarımızın yanısıra Karasu’da kurulacak yeni Organize Sanayi Bölgesi’nin inşaat projelerini de yürütmeyi hedefliyoruz ” diyor.
CEYSAT İnşaat’ın kardeş kuruluşu Atakan İnşaat Hafriyat Beton Sanayi ile hafriyat işleri de yaptıklarını aktaran İsmail Saat, işinde ciddi deneyime sahip uzman ve profesyonel bir ekip, makina, ekipman, kalıp sistemleri konusunda yeterli malzemeye sahip olmanın; yaptıkları işin kalitesine, verimliliğine yansıdığını ve başarıyı sağladığını söylüyor. İsmail Saat, işin kontrolünü bir an olsun elden bırakmamak amacıyla her şantiyelerinde işi yürüten meslekte en az 3 yıl deneyimli saha teknikerleri bulunduğunu da ifade ediyor.
İsmail Saat, “Lojistik sektörünün devleri; DHL Lojistik, Shenker Arkas ve Ceva Lojistik ile çalıştık. Özellikle lojistik depo inşaatı konusunda iddialıyız. Teknik tecrübesi yüksek ekibimizle lojistik sektörünün otoritelerinin de takdirini kazanan işlere imza atıyoruz” diye konuşuyor.  Saat, açıklıyor: Lojistik depo denilince akla sadece dört tarafı kapalı kutu şeklinde bir binadan ziyade, en küçük ayrıntısına kadar düşünülmesi ve tasarlanması gereken yapılar gelmeli. Lojistikte başarı sergilemenin yolu, güçlü stok sahasından geçmektedir. Genelde endüstriyel boyutta çalıştığımız için stok sahamızı çok güçlü tutuyoruz.”
İsmail Saat, mümkün olduğunca kısa sürede projeyi en kaliteli şekilde tamamlayıp teslim etmek için özel çaba gösterdiklerini dile getiriyor: “35 bin metrekarelik bir lojistik depo inşaatını 7 ay gibi kısa sürede tamamladık. Ve projemiz uluslararası bir değerlendirme kuruluşundan 100 puan üzerinden 95 puan alarak başarısını tescilledi. Partnerlerimiz olan mekanik, elektrik, çelik konstrüksiyon ve cephe kaplama firmalarıyla çok uyumlu çalıştığımızdan hızlı iş yapabiliyoruz.”
Özellikle 10 bin metrekare ve üzerindeki büyüklüklerde kapalı alana sahip inşaat projelerine odaklandıklarını kaydeden İsmail Saat, inşaat sektöründe başarılarını arttırarak daha da büyümeyi hedeflediklerini açıklıyor.

Sağlıkta kalite; Ovam İş Sağlığı ve Güvenliği
Temelleri 2008 yılında Ovam Tıp Merkezi ile atılan Ovam Grup, 2011 yılında iş sağlığı ve güvenliği sektörüne adım atmış. Ovam İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Koordinatörü Maksut Bintuğ Şimşit, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunun çıkmasıyla birlikte çok hızlı gelişip büyüdüklerini ve kurumsallaşarak Türkiye’de sektörün en büyüklerinden biri haline geldiklerini anlatıyor.
Ovam Grup bünyesinde ambulans şirketi, çevre danışmanlığı şirketi ve Dilovası’nda faaliyet gösteren cerrahi tıp merkezi olan Ovam Tıp Merkezi ve Ovam OSGB’nin bulunduğunu aktaran Maksut Bintuğ Şimşit, bu yıl yapacakları yeni yatırımla grup bünyesine bir de eğitim şirketi ekleyeceklerini açıklıyor. Şimşit, holdingleşmeye doğru adım attıklarını, grup çatısı altında toplamda 150 kişiyi istihdam ettiklerini kaydediyor: “30 işyeri hekimimiz, 30 işgüvenliği uzmanımız, 15 sağlık personelimiz, 6 ambulansımızla hizmet sunuyoruz.” Ambulans şirketlerinin merkezini Kocaeli’ye taşıdıklarını aktaran Şimşit önümüzdeki dönem hedefleri arasında; ambulans sayısını 10 ve üzerine taşımak olduğunu ifade ediyor: “Bölgede yeni açılan Medikal Park Hastanesi’nin ambulans hizmetini 2016 yılında biz vereceğiz. Gebze Güzeller OSB’nin yanısıra bölgedeki İMES OSB, Makinacılar OSB, İstanbul Anadolu Yakası OSB ve GEBKİM OSB’nin resmi olarak anlaştığı tek sağlık kuruluşuyuz. Herhangi bir iş kazası yaşandığında Ovam Grup bünyesinde yeralan ambulans hizmetleri ve Ovam Tıp Merkezi’nin verdiği güçle acil müdahale gerçekleştirebiliyoruz. 2016’da çalıştığımız firma sayısı ve istihdam ettiğimiz personel sayımızda yüzde 50’lik bir artış bekliyoruz. TAYSAD OSB ile GOSB’a da hizmet sunuyoruz.”
Orta ve büyük ölçekli firmalarla çalıştıklarını aktaran Maksut Bintuğ Şimşit, 270 firmaya iş güvenliği uzmanı ve doktor hizmeti, 50 firmaya işyeri hemşiresi hizmeti, yaklaşık 50 firmaya çevre görevlisi hizmeti verdiklerini anlatıyor. Şimşit, “Kalite standardınızı artırmak, fark yaratmak içindir” diyor.

Promosyonda etkin hizmet; Etkin Promosyon
Matbaacılık alanında 30 yıldır faaliyet gösteren ve 10 yıldır da Etkin Promosyon olarak yoluna devam firma, Gebze Güzeller OSB’deki yerinde bünyesindeki Birikim Ofset ile birlikte faaliyet gösteriyor. Etkin Promosyon hizmet verdiği kurumsal firmaların matbu evrak, katalog, broşür ve promosyon işlerini yapıyor.
Etkin Promosyon Şirket Sahibi Halim Yazıcı, takvim, ajanda, bloknot gibi promosyon ürünlerine saat ve kalem imalatını da eklediklerini anlatıyor. Pazarda ilk 3 firma arasında yeraldıkları bilgisini veren Yazıcı, Türkiye çapında promosyon satışı yapan firmalara satış yaptıklarını ve geniş bir bayi ağına sahip olduklarını vurguluyor: “Türkiye’de 40 bayimiz mevcut, bayimiz olmayan yerlerde ajanslara satış yapıyoruz. Önümüzdeki dönem özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yeni bayiler açacağız. Irak, Azerbaycan, Kıbrıs, Almanya, Avusturya ve İngiltere’ye de promosyon malzemesi satışımız sözkonusu” diyor.  Üretimlerinin yüzde 10’unu ihraç ettiklerini belirten Yazıcı, Almanya’da gerçekleşecek 2 fuara katılmalarının ardından ihracatlarını artırmayı hedeflediklerini açıklıyor: “Yaklaşık 20-25 milyon TL yatırım sonucunda Gebze Güzeller OSB’deki yeni tesisimize taşınalı 1 yıl oldu. Toplam 7 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Yeni tesisimizde çalışma alanımız oldukça genişledi, biz de ihracatı artırmayı hedefledik. Avrupa’da birkaç bayi ile görüşmemiz sözkonusu.  2016 yılında Afrika’da iki ülkede; Gana ve Fiji Adaları’nda temsilcilik açmayı planlıyoruz.”
Hizmet ve ürün kalitesi ile ekonomik fiyat politikaları nedeniyle tercih edildiklerini vurguluyan Yazıcı, Gebze Güzeller OSB’de olmaktan memnun olduklarını vurguluyor. Yazıcı, “OSB’de olmak bizim için ayrıcalıktır, kalitemizi tescilliyor” diyor.

Yorumlar (0)