banner402

banner468

banner457

banner458

banner345

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım:“GOSB tüm OSB’lere öncülük ediyor”

OSB TANITIM 01.10.2016, 08:56 29.03.2021, 16:23
21752
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)

BAŞKAN’IN MESAJI
İstanbul ve Kocaeli sınırında Gebze’de yer alan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), yaklaşık 24 bin istihdamı, 6.5 milyar dolar ihracat rakamıyla; kalifiye personel, hammadde tedariki, pazara yakınlığı, üstün altyapısı ve her noktadan ulaşım kolaylığıyla tam bir cazibe merkezi, Türkiye’nin ve dünyanın kredi kullanılmadan tamamen yatırımcılarının finansmanı ile gerçekleştirilen, kapasitesini doldurmuş, gelen taleplere cevap veremeyecek doluluk oranına sahip örnek bir Organize Sanayi Bölgesi’dir (OSB’dir).
Geçtiğimiz 30 yılda marka haline gelmiş olan GOSB, bugün, tüm altyapı yatırımlarını tamamlamış, katılımcılarının ihtiyaçlarına çözüm üretme konusunda kurduğu sistemlerle işleyen bir çark haline gelmiştir. GOSB geldiği bu seviye ile Türkiye’de tüm OSB’lere öncülük etmektedir.

TEKNİK BİLGİLER
Türkiye’nin örnek Organize Sanayi Bölgeleri’lerinden GOSB, 516 hektar alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Bölgemiz’de, 189 parselde, 160 işletme üretim, 13 işletme inşaat, 16 işletme etüd aşamasındadır. Bu işletmelerden 42’sini yabancı sermayeli kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu kuruluşlar arasında; Almanya, Amerika, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İsrail, İtalya, Japonya, Kore ve Lüksemburg’dan katılımcılar bulunuyor. Biz karma bir Organize Sanayi Bölgesi’yiz. Bölgemiz’de; sanayi parselleri içerisinde; makine-otomotiv (yüzde 34), kimya (yüzde 23), kauçuk-plastik (yüzde 13), elektrik-elektronik (yüzde 11), gıda (yüzde 9), ambalaj, bilişim sektörleri ve diğer imalatlar (yüzde 10); sanayi parselleri dışında ise bankalar, noter, eczane ve cafe-restoranların yer aldığı GOSB Meydan olarak adlandırdığımız alan, teknopark, meslek lisesi, kreş, tır parkı, cami, arıtma tesisi, itfaiye, PTT, spor ve park alanları bulunmaktadır.

EĞİTİM
Üreten ve eğiten OSB’ler: Globalleşen dünyada geleceğimizi garanti altına almanın en önemli argümanı, eğitimde ve üretimde seferberlik ilanı olmalıdır, bu konuda acilen kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ortaya koymalı ve acilen hayata geçirmeliyiz. Çeşitli nedenlerle Türkiye, teknoloji “üreten” bir kültürde değil teknoloji “ithal eden” bir kültürde gelişti.
Firmalar daha çok geleneksel üretim süreçleri ile düşük katmadeğerli ürünler üretmeye devam etmekte; ancak küresel rekabet ortamında ucuz işgücü gibi avantajları artık üstünlük için yeterli olmamaktadır. Hepimizin en büyük arzusu; “inovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye.”
Kendi teknolojisine hakimiyet, taklitçilikten çok inovatif olmaya çalışmak, şirketlerin bağımsızlığı ve sürekliliği için şart. Bu nedenle sanayide paradigmaların değişmesi lazım. Müşteri odaklı ürün ve hizmet üreten, teknolojisine hakim olması gerektiğini görebilen, katmadeğere ve yenileşime önem veren, ekosistemini (müşteri, çevre, toplum, tedarikçi) gözetmek zorunda olan bir sanayiye ihtiyacımız var. Bunu da eğitim ile aşabileceğimize inanıyorum. Paydaş odaklı eğitim yapan, bilginin yanında teknoloji üretmek isteyen, ürettiği katmadeğeri sorgulayan, yenilikleri izleyen ve paydaşlarına önderlik yapan üniversitelerle işbirliği yapmak suretiyle bu hedefimizi gerçekleştirebiliriz.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI
Üniversite-sanayi işbirliğine önemli bir örnek: Eğer yüksek katmadeğer üreteceksek bilgiyle üretimi mutlaka buluşturmamız şart. Bu düşünceden hareketle Gebze Teknik Üniversitesi Vakfı’na “Kurucu Üye” olduk. Önümüzdeki süreçte üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda etkin rol alarak, katılımcıların gelişen teknolojiyi en hızlı şekilde süreçlerine adapte ederek fayda sağlamasına imkan verecek programlar geliştirilmesine gayret göstereceğiz.
Eğer geleceğe yatırım yapmak istiyorsak insana yatırım yapmalıyız: Ülkemizin özellikle üretimini, istihdamını ve ihracatını artırması için ihtiyaç duyduğu alan nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağını karşıladığımız ölçüde üretimde de kaliteyi yakalayabileceğimize inanıyorum.

EĞİTİM VADİSİ
Sanayicinin nitelikli ara eleman ihtiyacı Eğitim Vadisi ile karşılanacak: GOSB katılımcılarının nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla GOSB Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bulunduğu bölgede, 21.981 m2’lik alanı bir “Eğitim Vadisi”ne dönüştürmeyi planlıyoruz. Vadi bünyesinde, GOSB Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yanısıra aynı parsel üzerinde, GOSB ve Gebze Ticaret Odası (GTO) işbirliğiyle yeni bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılması ve bu iki okula da hizmet edecek atölyelerin inşa edilmesi, ayrıca Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile bir Meslek Yüksek Okulu kurulması için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

YENİ PROJELER
GOSB markası yurtdışına açılıyor: GOSB’da hizmet kalitesinin yüksek tutulması, katılımcılardan elde edilecek gelirlere ihtiyaç duyulmadan hizmet verilmesi ve sanayi üretiminin desteklenmesini prensip olarak benimsedik. Bu çerçevede;
GOSB katılımcılarının yurtdışında yatırım yapabileceği bir bölge oluşturulması,
Kalıcı, sürekli gelir elde edilmesi,
Bölge Müdürlüğü için gelir elde edilmesi ve GOSB katılımcılarından alınan aidat, hizmet bedeli vb. ödemelerin minimuma düşürülmesi,
Bölge Müdürlüğü’nün yurtdışında yapılacak yatırımlar için yatırım süreçlerine hakim olması sayesinde, hizmetlerine yatırım danışmanlığını da ekleyebilecek olması, göz önünde bulundurularak, GOSB markasının yurtdışında ABD, Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri veya Ortadoğu’da bir bölgede yönetici konumuna getirilmesi ve GOSB adına tescil edilecek arsaların tahsisi ile yapılacak çalışmaların GOSB’a gelir getirici faaliyet olarak GOSB katılımcılarına faydalı olması amacı ile çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

TEMBELOVA İTFAİYE BİRİMİ
GOSB Tembelova alanına İtfaiye Birimi: Halihazırda GOSB Yönetim Merkezi’nin bulunduğu parselde faaliyet gösteren GOSB İtfaiyesi’nin, Tembelova’da meydana gelebilecek acil durumlarda müdahale süresini kısaltmak ve bu alanda yangına müdahale hizmetlerini iyileştirmek adına Tembelova Alanı’na da bir itfaiye birimi kurmayı planlıyoruz. Bu yönde fizibilite çalışmalarına başladık.

E-80 OTOYOL BAĞLANTISI
Trafik sorunu çözülüyor (E-80 Otoyol Bağlantısı): Gebze’de yer alan tüm OSB’ler ve diğer sanayi kuruluşlarının yaşadığı en büyük sorun hiç şüphesiz ki ulaşım sorunudur. Trafiğin rahatlatılması ve firmalarımızda çalışan personelin ulaşım konusunda yaşadıkları olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla GOSB, TOSB, GGOSB, GPOSB tarafından alternatif bağlantı çözümü geliştirilmiş, yeni OSB’ler Otoyol Bağlantısı projesi başlatılmıştır. Yapım bedelinin 4 OSB ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı, GOSB’un 6.100.000 TL.bedel ile katkıda bulunduğu, kontrol ve koordinasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan projenin tamamlanması ile birlikte TEM(E-80)-Şekerpınar gişelerinden, OSB’ler istikametine gidiş-dönüşte yaşanılan trafik sıkışıklığı büyük ölçüde aşılacak.

TIP MERKEZİ
GOSB içinde Tıp Merkezi kuruluyor: Sağlık Bakanlığı tarafından OSB’lerde, toplam istihdam sayısına göre ayakta teşhis ve tedavi ile küçük cerrahi müdahalelerin yapılabileceği, laboratuvar ve radyoloji hizmetlerinin verilebileceği tıp merkezi veya poliklinik kurulması için uzman doktor kadrosu verilmesi kararlaştırılmış, bu çerçevede GOSB için 4 adet uzman doktor kadrosu belirlenmiştir. Tıp Merkezi’ni, Bankalar Bölgesi’nde, Meydan Binası yanındaki 1.825,55 m2’lik alanda planlıyoruz.

SCADA-OSOS PROJESİ
GOSB’da “SCADA-OSOS Projesi” ile kesintisiz ve verimli enerji: Altyapı hizmetlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde verilebilmesi için SCADA ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS)  projesinin startını verdik. Sunulan dağıtım hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve 21. yüzyıl teknolojisine uyum sağlanmasını hedeflediğimiz SCADA ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) Projesi ile GOSB, elektrik, doğalgaz, su ve atıksu şebekelerini merkezi bir sistemden okuyabilen Türkiye’deki birkaç OSB’den biri olacak.

SOSYAL SORUMLULUK
Sosyal sorumluluk bilinci ile yaptığımız faaliyetlere de devam ediyoruz. Çevremizdeki imkansızlıkları olan okul, kulüp, üniversite vb. oluşumlara elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. GOSB içerisinde barınan yaklaşık 100 sokak hayvanının sağlıklı ve çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde varlıklarını sürdürebilmelerinin sağlanması, onlara sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması için katılımcılarımızın da destekleri ile çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

OSB’LER DÜNYAYA ÖRNEK
Türkiye ekonomisine, istihdama ve sanayinin gelişimine sağladığı katkılar nedeniyle Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’ler) dünyaya örnek olduğu gerçeği tartışılmazdır. OSB’ler ülkenin kalkınması, sermaye birikiminin sağlanması, bölgenin ve kentin gelişimi ve değişimine katkı sunan alanlardır. Sanayideki olumsuzluklar, ihracatı, istihdamı, büyümeyi önemli oranda etkilemektedir. Bu kadar önemli bir yapılanmada OSB yönetimlerine de mutlaka büyük görevler düşmektedir. Yatırımcının lehine adımlar atmanız lazım. Bu sorumluluğun bilinciyle üzerimize düşen görevleri ifa etmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin ihracat hedefini gerçekleştirmesinde OSB’ler önemli bir yer tutmaktadır. GOSB Türkiye ihracatının yüzde 4.5’luk kısmını tek başına yapmaktadır.

VAHİT YILDIRIM
1964 Sivas doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimi aldım. 1986 yılında eğitimimi tamamladım, kendi işimi kurma kararı aldım. 1987 yılında Enka Civata İmalat ve San. Mam. Paz. A.Ş.’yi kurdum. Sanayici dostlarımızın teveccühü ile Mayıs 2014’te eş zamanlı olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine seçildim. Halen, GOSB,  OSBDER ve Enka Civata İmalat ve Sanayi Mam. Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve DEİK Kurucu Kuruluş Başkanlığı görevlerini sürdürmekteyim.

ÇEVRE&ARITMA
Çevreci, temiz ve sağlıklı bir OSB hedefi: GOSB olarak 30 yıldır Türkiye’ye katmadeğer sağlamak için gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma prensibi çerçevesinde, çevreye duyarlı politikalarımız ve yatırımlarımızla daha temiz ve sağlıklı bir OSB yaratmak için uğraş veriyoruz. Doğal kaynakların ve enerjinin etkin kullanımı için sürekli gelişme hedefiyle verimlilik projelerinin devam ettiği Bölgemiz’de, kuruluş döneminde başlayan ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil alan büyüklüğümüz her gün be gün artmaktadır. 6400m3/gün kapasitesi ile bünyemizdeki firmaların faaliyetlerinden kaynaklanan atıksuların tamamını arıtarak limit değerlere uygun olarak deşarj eden atıksu arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Tesisimiz, bu tür tesislerin en büyük sorunu olan çamur ve kokuya karşı kurulan çamur kurutma ve koku giderim üniteleri ile öne çıkmaktadır.

KALİTE
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001’den oluşan Entegre Yönetim Sistemi belgelerini alan,  EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde ‘Mükemmellikte Yetkinlik’ belgesine sahip, ‘Küresel İlkeler’ sözleşmesini imzalamış bir OSB’yiz.

GOSB TEKNOPARK
GOSB’un kendi olanakları ile ülkemizde bir OSB içerisinde teknopark kurması da ilk olmuştur. GOSB Teknopark, ülkenin ve yörenin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmanın yanısıra kısa zamanda lider teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olmuştur. GOSB Teknopark, 2002’de Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak onaylanmıştır. Halen 142 firmanın faaliyet gösterdiği GOSB Teknopark’da 3 adet üretim, 2 adet hibrid ve 1 adet high-tech bina bulunmaktadır.

ENERJİ
Elektrik ve Doğalgaz: Üretimin en önemli göstergelerinden olan elektrik, doğalgaz tüketiminde her sene artış gözlemliyoruz. Üretim performansında yakalanan artış, enerji tüketim göstergelerine yansıyor. Bölgemizde elektrik tüketimi yaklaşık olarak 548.492.000 kWh, doğalgaz tüketimi ise 42.500.000 m3 civarındadır.

GOSB GENİŞLEMEK İSTİYOR
Biz, kapasitesini doldurmuş, gelen taleplere cevap veremeyecek doluluk oranına sahip bir OSB’yiz. Maalesef OSB içinde faaliyet gösteren katılımcılarımız ve OSB dışı yatırımcılardan gelen parsel taleplerini GOSB’da boş alan olmaması nedeniyle boş OSB’lere yönlendirmek durumunda kalıyoruz. Bu soruna dair ilgili kurumlar nezdinde görüşmeler yaptık. Genişleme yönündeki taleplerimizi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilettik, çözüme yönelik ilgili düzenlemelerin yapılmasını önemli bir gereklilik olarak görüyorum.

Yorumlar (0)