banner472

banner458

banner457

İhtisas serbest bölgelerine istihdam ve yatırım desteği

İhtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerine, kira, nitelikli istihdam, yatırım giderleri için destekler, kurumlar, gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası verilecek.

OSB 01.07.2020, 00:20 29.07.2020, 20:44
18401
İhtisas serbest bölgelerine istihdam ve yatırım desteği

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece “İhtisas Serbest Bölge” kavramı da ilk kez “destek” yönüyle mevzuata girmiş oldu. Bu alanda ilk ihtisas serbest bölge 20 Mayıs’ta yayınlanan kararla İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nin statüsü İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirilmesiyle kurulmuştu.
Hedeflenen ilk sektör bilişim sektörü: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katmadeğerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik “İhtisas Serbest Bölgesi” modelini hayata geçirdiklerini açıkladı: “Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz. İhtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli işgücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz.
Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanlarıyla donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz.”
Kararla, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katmadeğeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanıyor. İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin dolar desteklenecek. Kullanıcıların, bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamalarına yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolar destek verilecek.
Bölge işleticilerinin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri yüzde 50 destekten yararlanacak. Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelgeyle belirlenecek, Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşü alınacak. Kullanıcılar, personel ve kira desteğinden ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5’er yıl yararlanacak. Kararın uygulanmasına ilişkin esasları Ticaret Bakanlığı belirleyecek.

Yorumlar (0)