banner472

banner458

banner457

01.07.2021, 00:01 14589

Yazılımda Yenilikçi Eğitim Modeli: Türkiye Açık Kaynak Platformu Projesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu anlattı: “30 milyon TL bütçeli, yazılımda yenilikçi eğitim modeli olacak Türkiye Açık Kaynak Platformu Projesi, İSTKA ve MARKA destekleriyle hayata geçirilecek.”

İmalat ya da hizmet sektörlerinin faaliyet gösterilen alanından bağımsız olarak tüm işletmeler için katmadeğerli ürün ve hizmet, ihracat potansiyeli, nitelikli istihdam ve sürdürülebilirlik açısından kilit önem taşıyan üç faktör günümüzde ön plana çıkmıştır. Bunlar inovasyon,  dijital dönüşüm ve beşeri sermaye kavramlarıdır. Geleneksel üretim ve hizmet sistemlerinin yeni ihtiyaçlara cevap vermekte zorlandığı bu dönemde dijitalleşme, ekonomik yaşamda yer alan aktörlerin sanayinin yeni dinamiklerine uyum sağlamasında kilit bir rol oynayacaktır. Türkiye Açık Kaynak Platformu projesi, değer zincirinin tüm aşamalarında dijitalleşme çabalarına katkı sağlayacak en önemli yatay müdahale alanı olarak ön plana çıkan yazılım alanında ülkemizin yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi bir projedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin ya da kamuoyunda bilinen adıyla Bilişim Vadisi’nin uygulayıcı olduğu, Tübitak Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün (TÜSSİDE) ortak olduğu proje; kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımların kitle kaynak yoluyla üretilmesi, bu ürünleri ihraç edebilecek hizmet sağlayıcıların oluşması ve ülkemizin yazılımcı havuzunun büyütülmesi ve yazılım konusunda dışa bağımlılığın azaltılması konularında kritik bir öneme sahip olacaktır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) destekleriyle hayata geçirilecek 30 milyon TL bütçeli, aynı zamanda iki kalkınma ajansının ortak desteğiyle hayata geçirilen ilk proje olma özelliği taşıyan Türkiye Açık Kaynak Platformu, yazılım ve teknoloji ihraç eden ülke olma hedeflerimize büyük katkılar sağlayacaktır.

Projenin en önemli bileşeni olan yazılımcı sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul ve Kocaeli’de toplam 2.000 kişilik iki yazılım okulu kurulmuştur. Dünyadaki en iyi modeller incelenerek seçilen ve yenilikçi öğretim metoduyla dikkat çeken ve dünyanın pek çok ülkesinde yazılımcı yetiştirmeye devam eden Ecole42’nin küresel ağına katılacak okulda öğretmen bulunmayacak, öğrenciler hazırlanan modülleri proje temelli akran öğrenmesi yöntemiyle tamamlamaya çalışırken hem teknik yeterliliğe hem de iş dünyasında ihtiyaç duyacakları sosyal yetenekler ve problem çözme yetkinliklerine sahip olacaklardır. Tamamen ücretsiz olan yazılım okulunda eğitim alabilmek için herhangi bir kodlama deneyimi ya da mezuniyet şartı aranmamakta, yazılımcı olmak isteyen 18 yaş üstü herkes öğrenci adaylarının yatkınlıklarının ölçüldüğü çevrimiçi bir testi başarıyla tamamlamaları durumunda 3 yıllık eğitim sürecine dâhil olmaya hak kazanmaktadır.

Platformun ekosisteme sağlayacağı diğer önemli katkı, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu açık kaynak kod ile geliştirilecek kritik yazılımların belirlenmesi ve projelendirilmesi olacaktır. Geliştirilen yazılımları uygulayacak ve ihraç edilebilir ürünlere dönüştürecek uygulayıcı şirketlerin kurulması sağlanarak hem yurtiçi pazarda hem de yurtdışına ihracatta önemli katkılar sağlanacaktır. Bu kapsamda başlanacak ilk projeler arasında

• Türkçe Doğal Dil İşleme,
• Açık kaynak kod ile geliştirilmiş yaygın kullanılan Postgre SQL Veritabanı uygulamalarının kullanımını artırmak için uygulama geliştirme ve uygulayıcı şirket modeli kurulması,
• PARDUS‘un yaygınlaştırılması için uygulama geliştirilmesi ve uygulayıcı şirketlerin yapılandırılmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır.

Yorumlar (0)