banner565

banner472

banner458

banner457

Aydın Valisi Erol Ayyıldız

Tarımsal sanayi, turizm ve enerji

AYIN KONUĞU 01.04.2014, 07:59 10.03.2022, 11:54
17493
Aydın Valisi Erol Ayyıldız

Aydın, vasıflı insan gücü, sahip olduğu jeotermal potansiyelle elektrik üretimi, seracılık ve termal turizm sektörlerinde cazip yatırım imkanlarına sahip. Gelecekte enerji üssü olması beklenilen ve 7 OSB’si ile göz dolduran Aydın’da büyük bir rüzgar enerjisi potansiyeli de mevcut.
Aydın; 1 milyonu geçen nüfusuyla Ege Bölgesi ve Türkiye’nin hızla gelişen illerinden biri konumunda. Verimli ovaları, Türkiye’de modern tarıma geçilen ilk bölge olduğu da unutulmamalı. En parlak antik uygarlıkların ikametgahı da olan Aydın küresel marka imajı en güçlü illerimizdendir. Aydın Valisi Erol Ayyıldız, ekonomik hayatın temelini oluşturan tarımın sanayide ve ticarette ağırlığını yoğun olarak hissettirdiğine işaretle üretiminin yüzde 90’ının doğrudan veya dolaylı olarak tarıma dayalı olduğunu söylüyor.
Vali Ayyıldız, şu bilgileri veriyor:  “İlimiz ekonomisinin sektörel dağılımında tarım yüzde 30.3 payla birinci sırada yer alırken bunu sırasıyla yüzde 27.5 ile ticaret, yüzde 7.5 ile sanayi sektörü izlemektedir. İlimizin Türkiye ekonomisindeki yeri ve katkısı bir takım sektörel veriler incelendiğinde daha net görülmektedir. Bu verilere baktığımızda; ilimizin 2.4 milyar TL gayri safi milli hasıla değeri ile ülkemiz ekonomisi içindeki payı  yüzde 1.4’tür. Bu değer ile sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında 19. sırada yeralmaktadır. Yıllık 700 milyon dolar ihracat gelirine sahip ilimiz bu değerle ülke sıralamasında 21. sırada, 300 milyon dolar civarında ithalat değeriyle 27. sırada ve net ihracatçı konumundadır. Tahakkuk eden 1.5 milyar TL civarında vergi geliriyle ülke sıralamasında 22. sırada, 23.721 adet işyeriyle 15. sırada,  206.581 aktif çalışanı ile 19. sırada, 500 civarında yabancı sermayeli firma ve 8.300 civarında ihracat yapan firma sayısı ile 17. sırada yeralmaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 6 adet firmamız bulunmaktadır.”

Jeotermal enerjide Avrupa birincisi
Erol Ayyıldız, Aydın’ın Türkiye’nin tarım, sanayi ve dış ticaret ile turizm faaliyetlerinin birarada bulunduğu, ekonomisi en gelişmiş illerden birisi olduğunu vurguluyor: “Türkiye’nin ilk demiryolu ağı olan Aydın il sınırları içerisinde toplam 147 km uzunluğunda iki ayrı demiryolu bulunurken Kuşadası, Didim limanları ile güçlü bir denizyolu ulaşımına sahiptir. En çok katmadeğer yaratan bitkisel ürünlerimiz, incir, zeytin, pamuk ve kestanedir. Aydın zeytin, incir, kestane üretiminde Türkiye’de 1. sırada, pamuk üretiminde 3. sırada yeralmaktadır. İlimiz feldspat madeni üretiminde ülkemizde ilk sırada yeralırken feldspat üretiminin büyük bir kısmı Çine ilçemizde yapılmaktadır. İlimizdeki rezervin 120 milyon ton civarında olduğu ve en az 60-70 yıl dayanabileceği tahmin edilmektedir. Yurtiçi satışlardan 140 milyon TL gelir sağlanırken 75 milyon dolar da ihracat geliri elde edilmektedir. Aydın ili jeotermal enerji varlığı bakımından Avrupa da 1., dünyada ise 7. sıradadır. Ülkemizdeki jeotermal potansiyelin yüzde 80’i ilimizde bulunmaktadır. Sahip olduğu jeotermal potansiyel ile elektrik üretimi, seracılık ve termal turizm sektörlerinde cazip yatırım imkanlarına sahiptir. Gelecekte enerji üssü olması beklenilen ilimiz, büyük bir rüzgar enerjisi potansiyeline sahip bulunmaktadır.”

Sanayileşme hız kazandı
Vali Ayyıldız, Aydın’ın son yıllarda sanayileşme sürecine girdiğini belirtiyor: “Sanayisi ağırlıklı olarak; tarımsal üretimi işlemeye yönelik gıda imalatı, tekstil ürünleri imalatı, makine ve ekipman imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ürünleri imalatı ve kimyevi maddeler imalatından oluşmaktadır. İlimizde 7 adet organize sanayi bölgesi (OSB) mevcuttur. Şu anda 6 adet OSB’miz hizmet vermekte, 1 OSB’mizin ise kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Hizmete sunulan OSB’lerde toplam 406 adet sanayi parseli oluşturuldu, 270’i müteşebbislere tahsis edildi. 136 adet parselimiz de yatırıma hazır durumdadır. Tahsis edilen parsellerde 163 fabrika faaliyet göstermekte ve bu fabrikalarda 6.726 kişi istihdam edilmektedir. Sanayileşme alanında yürüttüğümüz proje, OSB’lerde kalan parsellerimizin nitelikli firmalar tarafından tercih edilebilir hale getirilmesidir. Ayrıca, ilimizde yoğun olarak zeytinyağı üretimi yapıldığı için zeytin karasuyunun bertarafının sorun olması nedeniyle işletmelerin bertaraf maliyetlerini düşürecek proje çalışmaları başlatılmıştır. Sıkmalık zeytin üretiminin yoğun yapıldığı yerlerde, zeytin ve yan ürünleri konusunda ihtisas OSB’ler kurmayı düşünüyoruz. Böylelikle müşterek arıtma tesisinden yararlanacak olan işletme sahipleri karasuyu daha cazip koşullarda bertaraf edeceklerdir.”

Turizmin kalesi Aydın
Vali Erol Ayyıldız, Aydın’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguluyor: “Antik Çağın Tralleis, Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nysa, Prien, Magnesia gibi önde gelen antik kentlerinde pek çok bilgin ve bilge kişiler yetişmiş. Bugün 3 arkeoloji, 2 etnografya olmak üzere 5 müzesi, 21 ören yeri ve yaklaşık 766 tescilli kültür varlığıyla dünü bugüne taşımayı başarmış olan Aydın, bölgenin ve Türkiye’nin en hızlı gelişen illerindendir.
Arkeolojik sit alanları yönünden Türkiye’nin en zengin yörelerinden biri olan Aydın’da, M.Ö. 6 bin yılının sonundan günümüze kadar Hitit, İon, Lidya, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydınoğulları, Menteşoğulları ve Osmanlı Devleti’nin izleri görülüyor. Bu tarihi birikimi nedeniyle özellikle dış turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan Aydın,  sağlık ve spor turizmiyle birlikte birçok turizm çeşitliliğini birarada sunuyor.”
Vali Ayyıldız, son yıllarda Aydın’da özel sektör ve kamunun turizm alanındaki yatırımlarının hız kazandığına dikkat çekiyor.

Bilgi notlarıyla diğer zenginlikler
Vali Erol Ayyıldız’ın Aydın’la ilgili altını çizdiği veri ve tespitleri özetlersek;
- Yatırımlarda Aydın’ın cazibesi artmaktadır.
- Lojistik konumu emsalsizdir, gelişmiş bir ulaşım altyapısına sahiptir, İzmir Limanı’na çok yakındır.

- Aydın’da ve çevre illerde hammadde kaynaklarına erişim kolaydır.
- Aydın, ihtiyaç duyulacak istihdamı karşılayacak potansiyelde işgücü varlığına sahiptir.
- Tarım ve hayvansal ürünler üretim deposudur.

- Aydın yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en önde gelen illeri arasındadır.
- Jeotermal enerji üretiminde 1. sıradadır.

- Elektrik enerjisine ulaşım sorunsuz ve caziptir.
- Yenilenebilir enerji sektöründe uzmanlaşan çok sayıda firma mevcuttur. İl, yenilenebilir enerji makine ve aksamları alanında da öncü olmaya adaydır.
- Yılda 2.400 gemi kapasitesine sahip Kuşadası Limanı, 525 tekne kapasitesine sahip Kuşadası Yat Limanı, 1.100 tekne kapasitesine sahip Didim Yat Limanı ve Aydın-Çıldır Havaalanı, ilin ulaşım altyapısının geldiği noktayı gösteriyor.
- Hammadde olarak Denizli’nin gelişen tekstil sanayisini, hammadde ve ara mal gereksinmeleri açısından gelişen İzmir sanayisini Aydın ili desteklemektedir.

- Muğla, sahip olduğu turizm potansiyeli nedeniyle Aydın’da üretilen birçok ürün için iyi bir pazar imkanı sunmaktadır.
- Son 12 yılda Aydın’dan Türk Patent Enstitüsü’ne 4.610 adet marka, 109 adet patent, 244 adet faydalı model, 1.344 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapılmıştır.
- Adnan Menderes Üniversitesi ilin gelişimi için kilit rol oynayacaktır.
- Özellikle makine imalatı, otomotiv yan sanayisi, kimya, tekstil, metal eşya sektörlerinde Ar-Ge altyapısı güçlendirilecektir.
- ‘Aydın İl Yenilik Platformu Projesi’ destekleniyor. Girişimcilik özendiriliyor.

Yorumlar (0)