banner565

banner472

banner458

banner457

İş odaklı, rekabetçi, profesyonel yeni nesil yönetimin adresi: ‘Yönetilen Hizmetler’ çalışsın, Siz ‘iş’inize odaklanın

Dijital dönüşen şirketler, daha rekabetçi ve sürdürülebilir olma arayışında yeni nesil teknolojilere yöneliyor. Verimlilik artışı, zaman ve maliyet tasarrufu, operasyonel etkinlik, iş sürekliliği, güvenlik gibi avantajlar sunan ‘Yönetilen Hizmetler’, şirketlerin teknolojik gereksinimlerini profesyonelce yönetmelerine ve işlerine odaklanmalarına olanak sunuyor. Şirketler ve bireyler, karmaşık, zaman alan süreçleri daha rahat, hızlı ve kolay yönetebilmek için ‘Yönetilen Hizmetler’e başvuruyor.

DOSYA 01.07.2023, 00:01 24.07.2023, 10:15
18262
İş odaklı, rekabetçi, profesyonel yeni nesil yönetimin adresi: ‘Yönetilen Hizmetler’ çalışsın, Siz ‘iş’inize odaklanın

Dijital dönüşüm sürecinde şirketler, daha rekabetçi ve sürdürülebilir olma arayışında yeni nesil teknolojileri deneyimliyor. Verimlilik artışı, zaman ve maliyet tasarrufu, operasyonel etkinlik, iş sürekliliği, güvenlik gibi avantajlar sunan ‘Yönetilen Hizmetler’, şirketlerin teknolojik gereksinimlerini profesyonelce yönetmelerine ve işlerine odaklanmalarına olanak tanıyor.
Uzmanlar, ‘Yönetilen Hizmetler’i kısaca; “Bir işletmenin veya kuruluşun belli bir hizmeti veya işlevi, bir dış hizmet sağlayıcısına veya üçüncü bir tarafa devretmesi” veya “Bulut üzerinde sunulan çok sayıda hizmet bütünü” olarak tanımlıyor. Yönetilen Hizmetler,  sağladığı; siber güvenlik, hız, kolaylık, yönetilebilirlik, zaman ve maliyet tasarrufu, iş sürekliliği, ölçeklenebilirlik, güncelleme gibi faydalarla şirketlere rekabet ve sürdürülebilirlik avantajı sunuyor. Böylece şirketler; ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanabiliyor, uzmanlaşabiliyor, güncel ve güvenli sistemlerle iş sürekliliğini sağlıyor, stratejik kararlar alabiliyor, işlerini geliştirebiliyor, daha hızlı ve kolay operasyonlarla daha sağlıklı büyüyebiliyor.
‘Yönetilen Hizmetler’, bir şirketin veya bireyin belirli bir iş veya süreci, bir hizmet sağlayıcının uzmanlığı ve deneyimiyle yönetmesini içeren hizmetler. Bu hizmetler, teknoloji altyapısı, yazılım uygulamaları, veritabanı yönetimi, bulut hizmetleri gibi çeşitli alanlarda sunulabiliyor. Yönetilen hizmetler, şirketlerin veya bireylerin işletme sürekliliğini sağlamalarına, operasyonel etkinliğini artırmalarına ve uzmanlık gerektiren alanlarda uzmanların desteğinden yararlanmalarına yardımcı oluyor. Hizmet sağlayıcılar, belirli bir hizmetin tüm yönetim sorumluluğunu üstleniyor, bakım, güncelleme, sorun giderme ve performans izleme gibi görevleri yerine getiriyor. Bu şekilde, müşteriler kendi işlerine odaklanabilirken, hizmet sağlayıcılar teknik detaylarla ilgileniyor.
‘Yönetilen Hizmetler’, genellikle servis düzeyi anlaşmaları (SLA’lar) çerçevesinde sunuluyor. SLA’lar, hizmet sağlayıcının sunacağı hizmetlerin kalitesini, performansını ve müşteriye sağlanan desteği belirliyor. ‘Yönetilen Hizmetler’in avantajları arasında uzmanlık ve deneyimden faydalanma, işletme maliyetlerinin düşürülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, güvenlik ve güncelleme gibi sürekli sorunların profesyonelce ele alınması yer alıyor. Bu nedenle, birçok şirket ve birey, karmaşık, zaman alan süreçleri daha rahat, hızlı ve kolay yönetmek için ‘Yönetilen Hizmetler’e başvuruyor.

‘Yönetilen Hizmetler’in süreçleri nelerdir, şirketlere neler sunuyor?
Uzmanlar, ‘Yönetilen Hizmetler’in süreçlerini ve şirketlere sunduklarını şöyle özetliyor:
Uçtan uca 7/24 İzleme, Siber Güvenlik, Bulut Güvenliği ve İş Sürekliliği
Stratejik Yönetim
Network Yönetimi
Sistem Yönetimi
Uygulama Yönetimi
Veri Merkezi Tasarımı, Kurulumu ve Taşıması
Optimizasyon
Raporlar
Stratejik Yönetim
Aylık SLA Raporu
Talep Yönetimi
Kapasite Yönetimi
Konfigürasyon
Performans Yönetimi
Olay ve Arıza Yönetimi
Önleyici Bakım Hizmeti.

Yönetilen Hizmetler’ türleri
Uzmanlar, ‘Yönetilen Hizmetler’in, bir işletmenin veya organizasyonun teknoloji altyapısını, uygulamalarını veya diğer IT süreçlerini bir hizmet sağlayıcıya devrettiği ve bu sağlayıcının bu hizmetleri yönettiği bir hizmet modeli olduğunu belirterek, genellikle teknoloji departmanlarına zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan ve uzmanlık gerektiren alanlarda dış kaynak kullanımına olanak tanıyan ‘Yönetilen Hizmetler’in farklı türleri bulunduğuna işaret ediyor. Uzmanlara göre; işletmelerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre farklı hizmet türleri sunulabilse de bazı yaygın ‘Yönetilen Hizmetler’ türleri şöyle:
Yönetilen Altyapı Hizmetleri (Managed Infrastructure Services): Bu hizmet türü, işletmelerin IT altyapısının yönetimini içeriyor. Sunucular, ağlar, depolama sistemleri ve veri merkezleri gibi altyapı bileşenleri, hizmet sağlayıcı tarafından yönetiliyor. İşletme, donanım ve yazılımın bakımı, yedeklemesi, güncellemesi ve performans izlemesi gibi görevleri hizmet sağlayıcıya devrediyor.
Yönetilen Ağ Hizmetleri (Managed Network Services): Bu hizmet türü, işletmelerin ağ altyapısının yönetimini kapsıyor. Hizmet sağlayıcı, ağ bağlantılarını yönetiyor, ağ güvenliğini sağlıyor, ağ performansını izliyor ve ağ sorunlarını gideriyor. VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetleri, geniş alan ağı (WAN) yönetimi, ağ güvenliği ve yönlendirme gibi hizmetler sağlanabiliyor.
Yönetilen Güvenlik Hizmetleri (Managed Security Services): Bu hizmet türü, işletmelerin güvenlik altyapısının yönetimini içeriyor. Hizmet sağlayıcı, güvenlik duvarı yönetimi, saldırı tespiti ve önleme, güvenlik olayı yönetimi, güvenlik açığı taraması ve penetrasyon testleri gibi güvenlik süreçlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, güvenlik olaylarına yanıt verme ve güvenlik tehditlerini izleme gibi görevleri de üstlenebiliyor.
Yönetilen Veri Yedekleme ve Kurtarma Hizmetleri (Managed Backup and Recovery Services): Bu hizmet türü, işletmelerin veri yedekleme ve kurtarma süreçlerini yönetiyor. Hizmet sağlayıcı, verilerin yedeklenmesini, depolanmasını ve gerektiğinde kurtarılmasını sağlıyor. Veri kaybı durumunda hızlı ve etkili bir kurtarma süreci sağlıyor.
• Yönetilen Uygulama Hizmetleri (Managed Application Services): Bu hizmet türü, işletmelerin belirli uygulamalarının yönetimini içeriyor. Hizmet sağlayıcı, uygulamaların kurulumu, yapılandırılması, güncellenmesi ve bakımıyla ilgileniyor. Ayrıca, performans izleme, kullanıcı desteği, sorun giderme ve hata düzeltme gibi süreçleri de yönetiyor. Bu tür hizmetler genellikle işletmelerin kritik uygulamalarını, örneğin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan kaynakları yönetimi (HRM) veya finansal yönetim uygulamalarını kapsıyor.
Yönetilen Bulut Hizmetleri (Managed Cloud Services): Bu hizmet türü, işletmelerin bulut tabanlı hizmetlerin yönetimini dış kaynak olarak sağlıyor. Hizmet sağlayıcı, bulut altyapısının, veritabanlarının, depolama hizmetlerinin ve uygulamaların yönetimini üstleniyor. Bunlar, bulut tabanlı hizmet sağlayıcılarına erişim sağlamak, kaynakların optimize edilmesi, performans izleme, yedekleme ve güvenlik gibi görevleri içerebiliyor.
Yönetilen İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Hizmetleri (Managed Business Continuity and Disaster Recovery Services): Bu hizmet türü, işletmelerin iş sürekliliği ve felaket kurtarma süreçlerini yönetiyor. Hizmet sağlayıcı, iş süreklilik planlarının oluşturulması, test edilmesi ve güncellenmesi konusunda yardımcı oluyor. Ayrıca, felaket durumlarında veri kurtarma, sistemlerin yeniden kurulumu ve iş sürekliliğinin sağlanması için gereken süreçleri yönetiyor.
Yönetilen Mobil Hizmetler (Managed Mobility Services): Bu hizmet türü, işletmelerin mobil cihazlarının ve uygulamalarının yönetimini kapsar. Hizmet sağlayıcı, cihazların kurulumu, yapılandırılması, güncellenmesi, veri güvenliği ve kullanıcı desteği gibi mobil süreçleri yönetiyor. Ayrıca, cihaz yönetimi, veri senkronizasyonu ve mobil güvenlik politikalarının uygulanması gibi görevleri de üstleniyor.

‘Yönetilen Hizmetler’ nedir?
Kısaca; “Bulut üzerinde sunulan çok sayıda hizmet bütünüdür” diye tanımlanan Yönetilen Hizmetler (Managed Service); bir başka tanıma göre; “Bir işletmenin veya kuruluşun belli bir hizmeti veya işlevi, bir dış hizmet sağlayıcısına veya üçüncü bir tarafa devretmesidir. Yönetilen hizmetler, özellikle BT altyapısı, veri yönetimi, güvenlik ve ağ hizmetleri gibi teknik hizmetlerde yaygın olarak kullanılır.” Bir diğer tanımsa şöyle: “Yönetilen hizmetler, bulut hizmetlerinin bir alt kategorilerinden biri olup, sunucu, veritabanı, ağ ve güvenlik işlemlerinin çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan hizmetler bütünüdür. Yönetilen hizmetler yani Managed Services, bulut üzerinde sunulan çok sayıda hizmet bütünüdür. Hizmetlerin bulut üzerinde sunulması, hız, güvenlik ve enerji tasarrufu sağlarken, her hizmetin kendine özgü özelliklerinden en etkili şekilde faydalanılmayı sağlar.”

Yönetilen Hizmetler’de öne çıkan teknolojiler
Yapay Zeka (AI) ve Otomasyon, Makine Öğrenimi (ML), Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Teknolojileri, İş Zekası, İş Analiği,  Büyük Veri (Big Data), Veri Analitiği, Nesnelerin İnterneti (IoT), Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), BT Hizmet Yönetimi (ITSM),  Süreç Yönetim Sistemi, İş Akışı ve Süreç Yönetimi, Siber Güvenlik Teknolojileri, Uzaktan İzleme ve Yönetim Teknolojileri, Güvenlik ve Veri Koruma Araçları, Sanal Ağlar ve Sanallaştırma Teknolojileri, Sanal Gerçeklik Teknolojileri (Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Karma Gerçeklik (MR), Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Teknolojileri), AR / VR Yazılımlar, 3D Teknolojileri, 3B Avatarlar, Hologram Teknolojisi, Dijital İkizler, Simülasyon ve Modelleme, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), HRM (İnsan Kaynakları Yönetimi), Saldırı Önleme ve Felaket Kurtarma Teknolojileri, Penetrasyon (Sızma) Testi, AI ve ML Tabanlı Güvenlik, Otomatik Yedekleme ve Geri Yükleme, Blockchain (Blokzincir) Tabanlı Güvenlik, Uçtan Uca Şifreleme, Mobil Teknolojiler.

‘Yönetilen Hizmetler’in şirketlere sunduğu faydalar
Uzmanlık ve deneyim: Yönetilen hizmet sağlayıcıları, belirli bir alanda uzmanlaşmış ekiplerden oluşur. Şirketler, bu uzmanlıktan ve deneyimden faydalanarak işletme süreçlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetebilirler.
Odaklanma: Yönetilen hizmetler, şirketlerin ana faaliyetlerine odaklanmalarını sağlar. İşletme süreçlerinin yönetimi ve teknik detaylar hizmet sağlayıcıya devredildiğinde, şirketler kendi önceliklerine daha fazla zaman ve kaynak ayırabilirler.
Zaman ve maliyet tasarrufu: Şirketler, yönetilen hizmetleri kullanarak maliyetleri optimize edebilirler. Teknik altyapı, donanım, yazılım lisansları gibi yatırımların maliyeti azalır ve ölçeklenebilir bir ödeme modeli kullanılır. Ayrıca, işletme süreçlerindeki verimlilik artışıyla da maliyet tasarrufu sağlanabilir. Enerji ve zamandan tasarruf edilir.
Etkin bir fayda / maliyet yönetimi.
İş sürekliliği: Yönetilen hizmet sağlayıcıları, sistemleri sürekli izler, yedeklemeler yapar ve sorunları hızlı bir şekilde çözer. Bu, iş sürekliliğinin sağlanmasına ve kesintilerin minimize edilmesine yardımcı olur. Kesintisiz hizmet sağlanır. Böylece şirketler, müşteri memnuniyetini ve operasyonel güvenilirliği artırabilir.
Güncel ve güvenli sistemler: Yönetilen hizmet sağlayıcıları, teknolojik gelişmeleri ve güvenlik tehditlerini takip eder ve sistemleri güncel tutar. Bu, şirketlerin güncel teknolojilerden faydalanmasını ve güvenlik açıklarının minimize edilmesini ve 7/24 güvenliği sağlar. Çoklu yedekleme teknikleriyle üst düzey güvenlik elde edilir.
Ölçeklenebilirlik: Yönetilen hizmetler, iş büyüdükçe veya daraldıkça esneklik sağlar. İhtiyaçlarınıza göre kaynakları ölçeklendirebilir ve gerektiğinde yeni hizmetler ekleyebilirsiniz. Bu, şirketlerin büyümeye uyum sağlamasına ve taleplere hızla cevap vermesine yardımcı olur.
Hız: Firmaların BT operasyonlarını bulut sistemler üzerine taşıyarak hızlı işlem olanağı sağlar.
Uzaktan izleme: Uzaktan bağlanma gibi bulut sistemlere özgü avantajların iş süreçlerine transferini ve 7/24 uzaktan izlemeye olanak sunar.

Yorumlar (0)