banner472

banner458

banner457

Verimlilik, karlılık, tasarruf ve sürdürülebilirliğin anahtarı; Ticari Yazılım Çözümleri

Pandemide yaşanan dijital fırtına, bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapmanın gerekliliğini bir kez daha vurguladı. Büyümek ve kendisini geleceğe taşımak isteyen her KOBİ’nin, şirketin, işletmenin, kurum ve kuruluşun vazgeçilmezlerinin başında ’Ticari Yazılım Çözümleri’ geliyor.

DOSYA 01.08.2021, 00:01 30.08.2021, 22:59
22090
Verimlilik, karlılık, tasarruf ve sürdürülebilirliğin anahtarı; Ticari Yazılım Çözümleri

Bilgi ve iletişim teknolojileri, pandemide başdöndürücü bir hızla iş hayatının odağına yerleşti. Dijital dönüşümünü tamamlamayan şirketlerin geleceğe varlığını taşıyamayacağı gerçeği, en çarpıcı gündem maddelerinden biri haline geldi.
Bilişim teknolojilerinin son yıllarda en küçük ofislere dahi hızla girmesi nedeniyle yazılım türleri içinde en özel ve en işlevsel olarak bilinen ticari yazılımlar, iş dünyası için çok büyük bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle bilgisayarla yapılan işlemlerin öncesinde elle yapılan işlere göre son derece hızlı ve kolay yapılması, sağladığı maliyet ve zaman tasarrufu, kar, verimlilik, birçok işletmenin, kurum ve kuruluşun ‘Dijital Dönüşüm’e ve ‘Ticari Yazılım Çözümleri’ne yönlenmesini hızlandırdı.

İnternetin hayatımızın her alanına yayılması, e-ticaret, e-iş, e-pazarlama gibi birçok yeni ticaret ve iş yapma biçimlerine hayat vermesi, iş ve ekonomi dünyasındaki dijital dönüşümün hızlanmasını sağladı. Böylece iş dünyasının da kullandıkları ticari yazılım çözümlerinden beklentileri, istekleri arttı, ticari yazılımların işlev ve teknolojileri daha da çeşitlendi.

‘Ticari Yazılım Çözümleri’, günümüzde büyümek, verimliliğini, karlılığını artırmak, zaman, maliyet tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir olmak ve kendisini geleceğe taşımak isteyen KOBİ’lerin, şirketlerin, işletmelerin, kurum ve kuruluşların vazgeçilmezlerinden oldu. İş dünyasında küresel rekabetin artması, pazarlama sorunları, güvenlik ihtiyacı gibi nedenlerle ‘Ticari Yazılım Çözümleri’ de basit stok, cari hesap takibi, muhasebe kaydı, faturalandırma gibi ihtiyaçları çözen sade yazılımlar olmaktan çıkarak daha komplike hale geldi. Veri güvenliği, tüm yeni işletim sistemlerine uyumluluk, uluslararası standartlar düzeyinde veri alışverişi, kurumsal yapının üretimden, finansmana, stoktan depoya, müşteri ilişkilerinden İK yönetimine, operasyon ve tedarik zinciri yönetiminden, lojistiğe kadar birçok konuya entegre olabilme yeteneğine sahip komplike ticari yazılımlar ön plana çıkmaya başladı. Örneğin; bir firmanın tüm iş akışının kapsayan web odaklı içerik yönetimi, sanal mağaza, e-ticaret vs. yazılımları gibi...

Ticari yazılımlar nerelerde kullanılır?
İş hayatının her alanında kullanılan ticari yazılımlar, bilgisayar ve mobil uygulama dünyasının gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bilgisayar ve mobil cihaz kullanıcıları ticari yazılımları kullanarak ihtiyaçlarını giderirken ticari yazılım geliştiricileri de gelir elde ediyor ve böylece bir arz ve talep dengesi kuruluyor.Bilgisayarlarımızda kullandığımız Windows işletim sistemi dahi ticari yazılımlardan biri.  Windows işletim sistemi son kullanıcıların kolayca bilgisayarlarını kullanması için tasarlandı. Son kullanıcı bu işletim sistemini kullanmak, işletim sistemi hakkında destek almak ve güncellemelere sahip olmak için Microsoft tarafından belirlenen lisans bedelini ödemek zorunda. Yine en çok bilinen ve kullanılan yazılımlardan bazıları olan; MS Office, Adobe Photoshop ve AutoCAD gibi birçok yazılım, ticari birer yazılım olarak geliştirildi. Örneğin; ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), komplike bir ticari yazılım olarak öne çıkıyor.

Genel olarak ticari yazılımlar firma yöneticilerinin verilere dayalı karar alma, verilen kararların takibi, yapılan işlerin, varsa bayilerin veya şubelerin, üretimin, operasyonların, lojistiğin ve tedarik ağının denetlenmesi ve yönetilmesi, veri güvenliği, kalitenin artırılması, verimlilik, zaman, maliyet avantajı sağlaması amacıyla üretimden, muhasebeye, operasyon yönetiminden lojistiğe, İK yönetiminden müşteri ilişkileri yönetimine, satış ve pazarlama planlamasından tedarik zinciri yönetimine kadar her alanda kullanılır.

Ticari  yazılım ile ticari yazılım programları arasındaki fark nedir?
Ticari yazılım programları, şirketler ve kuruluşların bir ihtiyacını gidermek amacıyla geliştirilen, tamamen satılan veya lisans yenileme modeliyle satışı yapılan programlardır. Ticari yazılım programları ticari yazılımlarla karıştırılmamalıdır. Ticari yazılımlarda kâr elde edilmesi başlıca amaç olurken; şirketler tarafından yalnızca ticari işlemlerde kullanılan ve lisans ücretiyle sahip olunan Ticari Yazılım Programları ise lisans yenileme özelliği bulunan programlardır. Ticari amaçlarla üretilen ürünler sayesinde pek çok fonksiyonu bir arada tutmanız ve birleştirmeniz mümkündür.

Ticari yazılım kullanmak isteyenler nelere dikkat etmelidir?
Firmanın kendi kurumsal ihtiyaçlarına uygun yazılımlar tercih edilmeli. Yazılımda aranılan ve beklenilen özellikler firmanın ayrıntılı olarak yapacağı bir ‘beklenti analizi’ ile belirlenmeli.
Kullanılacak yazılımın kendisini yenileyen, güncellenebilen bir yapıya sahip ve güncel olması, tüm işletim sistemlerine, yapılan iş ve kurumsal ihtiyaçlara tam entegre olabilecek bir esnekliğinin olması çok önemli.
İşe uygun yazılım çözümlerine yönelinmeli.
‘Ticari Yazılım Çözümleri’nin sağlam bir yazılım üreticisi firma tarafından hazırlanmış olması çok önemli. Bu çözümlerin çok sayıda kurum tarafından kullanılması yazılımın gelişmeye açık olmasını sağlar ve yazılımdaki kimi eksiklik ve eklemeler çok daha hızlı yerine getirilir.
‘Ticari Yazılım Çözümleri’nin onu üreten yazılım firması tarafından teknik destek hizmetlerinin verilmesi de çok önemli. Herhangi bir problem ve kullanım bilgisi için yaygın ve etkili destek hizmeti verilen yazılım ürünleri tercih edilmesi.
Kopya veya korsan ticari yazılımlardan uzak durulmalı. Bilişim suçlarının da içeren yeni ceza yasaları korsan yazılımları kullananları ağır şekilde cezalandırma hükümlerini barındırıyor. Cezai yönünün yanı sıra  korsan ve tescili olmayan yazılımlar destek hizmetlerinden yoksundur, içlerinde çok sayıda güvenlik açığı bulunan, hesap kontrolü ve nakit akışını tehlikeye sokabilecek tehditler (ya da casus programlar) içerebilmektedir.

Kaynakça: * https://tr.wikipedia.org/wiki/Ticari_yazilim
* https://wmaraci.com/nedir/ticari-yazilim
* https://www.kodsever.com
* https://kobitek.com
* https://wmaraci.com

Ticari yazılım nedir?
Ticari yazılım, şöyle tanımlanıyor: “Satış odaklı üretilen ve ticari amaçlara hizmet eden yazılım türü.  Bir ticari yazılım, sahipli yazılım veya ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım olabilir. Bu tür yazılımları satan alan kişi, o yazılımın tüm haklarını almış sayılmaz, sadece kullanım haklarını satın almış olur.”

Bir başka tanıma göre; “Ticari yazılım; lisanslanmak veya son kullanıcıya satılmak için tasarlanan kar amacı güden kurumlar tarafınca geliştirilen yazılımların tümü. Ticari yazılımlarda asıl amaç gelir elde etmek, bu nedenle ticari kaygı güdülerek üretilen yazılımlar bir lisans anahtarı veya yazılım kopyası olarak satılır. Ticari yazılımı satın alan kullanıcı o yazılımın lisansını satın almış sayılmaz. Firma o yazılımın yalnızca kullanım hakkını satmış olur.”

‘Ticari Yazılım Çözümleri’nin işletmelere faydaları
Büyük şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm ihtiyaçlara karşılık veren ticari yazılımlar, güvenlik açıklarının giderilmesi, hesaplamaların gerçekleştirilmesi, stok takiplerinin yapılması gibi çeşitli nedenlerle kullanılıyor.
İş dünyasında sıklıkla tercih edilen ‘Ticari Yazılım Çözümleri’, şirketlerin rekabette ön plana çıkmasını destekliyor.
Veri alışverişlerinin çok daha güvenli ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Standartların üstünde bir kaliteyi yansıtmaları için gerekli olan ticari yazılımlar sayesinde kurumsal yapıya daha kolay entegre olan şirketlerin ön plana çıkmayı başardıkları görülüyor.
İşletmeye dinamik bir yapı kazandırıyor, zaman, maliyet  tasarrufu yapılmasını, işletmenin verimliliğinin ve kalitesinin artırılmasını sağlıyor, sürdürülebilirliğine katkı sunuyor.
İş alanlarında takiplerin, firma yöneticilerinin alınan kararlara ilişkin uygulama takiplerinin pratik yapılmasını sağlıyor, bayiliklerin, şubelerin veya tedarik zincirinin takibini kolaylaştırıyor.

Yorumlar (0)