Page 13 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 13

Hibrit eğitim ürünleri
   Türkiye Finans,
   TL’yi destekliyor      Metro Türkiye raflarında
                   Milyonlarca öğrenci uzun bir aradan sonra
                 okula dönüş hazırlığı yaparken hibrit eğitim
                 modeli nedeniyle ihtiyaçlar da değişti.
                   Metro Türkiye, bu yıl çocuklarımızın hem yüz
                 yüze hem de uzaktan eğitim ihtiyaçlarını düşü-
                 nerek tüm hazırlıklarını tamamladı. Uzaktan
                 eğitim ihtiyaçları ve evlerde daha iyi çalışma ortamları için ergonomik koltuk,
    M. Necati         masa, kitaplık ve ayaklı yazı tahtası gibi ürünler satışa sunuldu.
    Özdeniz            2008’de sektörde bir ilki gerçekleştirerek Okula Dönüş Projesi’ni başlatan
                 Metro Türkiye ayrıca her bütçeye uygun şekilde tüketicilere sunduğu binden
    Türkiye Finans Katılım  fazla çeşitteki kırtasiye ürünlerini 89’dan fazla parametrede teste tabi tutuyor,
   Bankası, Türk lirası birikim- gerekli kontrol ve denetimlerden sonra raflarında yer veriyor.
   lerini desteklemek amacıyla
   e-Katılma hesabını hayata  Garanti BBVA Leasing        İşCep’ten
   geçirdi. Banka, TL birikimle-
   rini yüksek getiri ile değer- ve Elin Enerji işbirliği     hesap açma kolaylığı
   lendirmek isteyen müşte-
                                    Türkiye İş Bankası, İşCep uygu-
   rilerine yüzde 98/2 özel kâr
                                   laması üzerinden sunduğu şubeye
   paylaşım oranından faydala-
                                   gitmeye gerek kalmadan, “müşteri
   nabilme olanağı sunuyor.
                                   olmak istiyorum” hizmetine görüntü-
    Türkiye Finans Genel Mü-
                                   lü görüşme ile hesap açma özelliğini
   dür Yardımcısı M. Necati Öz-
                                   de ekleyerek, bireylere mobilden hızlı
   deniz, “e-Katılma hesabını
                                   ve kolay bir deneyimle müşteri olma
   dijital kanallar üzerinden ak-
                                   kolaylığı sağlıyor.
   tif hale getirerek dijital ban-
                   Garanti BBVA Leasing, Elin Enerji  İşCep’in yeni özelliği ile haftanın 7
   kacılık hizmetlerimizi kuvvet-
                 ile işbirliğine imza attı. Güneş enerji- günü saat 09.00-22.00 saat aralığın-
   lendiriyoruz. Şubeye gitmeye
                 si alanında yatırımcılara özel finans- da görüntülü görüşme yapılabiliyor.
   gerek kalmadan hesap aça-
                 man desteği sağlamak amacıyla ger- Böylece şubeye
   biliyoruz” dedi.
                 çekleşen işbirliği, hem yatırımcıların  gitmeye gerek
                 finansmana kolay ulaşmasını hem de  kalmadan açı-
                 Türkiye’nin enerji ithalatını azaltma- lan hesap ile
   Hayat Kimya’ya       sına imkân sağlayacak.       birlikte 360’tan
   iki ödül            Garanti BBVA Leasing Genel Mü-  fazla işlem se-
                 dürü Ünal Gökmen, “İşbirliğinin sek- çeneği sunan İşCep uygulamasının
                 töre önemli katkılar sağlayacağına  yanı sıra Maximum Mobil, İnternet
                 inanıyorum. Birleşmeyle birlikte yatı- Şube ve Bankamatik cihazları ile her
                 rımların da yaygınlaşacağına inancı- türlü bankacılık ihtiyaçları karşılana-
                 mız tam” dedi.           biliyor.
                 Arvato CRM Türkiye satın alındı
    Hayat Kimya, 2018 Sürdü-
                   3 bini aşkın çalışanıyla çağrı merkezi ve katmadeğerli
   rülebilirlik Raporu ile dün-
                 müşteri ilişkileri hizmetleri sunan Arvato CRM Türkiye, Al-
   yanın en prestijli ödül orga-
                 manya merkezli yatırım fonu Delta Invest’in liderliğini yaptı-
   nizasyonlarından biri olan
                 ğı konsorsiyum tarafından satın alındı. Şirket, Mayen ismiyle
   Stevie Ödülleri’nden 2 ödülle                            Soner
                 yoluna devam edecek.
   döndü.                                       Cesur
                   Mayen CEO’su Soner Cesur, şunları söyledi: “Son beş yıl-
    Hayat Kimya, ‘En İyi Dijital
                 dır her yıl ortalama yüzde 35’lik büyümemizle, sektörün büyüme hızından iki
   Kitap ve ‘En İyi Rapor’ kate-
                 kat daha hızlı büyüdük. Hedefimiz, dünyanın en yüksek müşteri memnuniyeti-
   gorilerinde birçok uluslara-
                 ni sağlayan çağrı merkezi platformunu oluşturmak olacak. Bu şekilde sadece
   rası büyük şirketi geride bı-
                 Türkiye’nin değil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi’nin en büyük hizmet ihra-
   rakarak bronz ödül aldı.
                 catçısı olma hedefindeyiz.”
                                           Ekim 2020 KobiEfor 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18