Page 1 - Dijital-KobiEfor-Subat-2021
P. 1

www.kobi-efor.com.tr
                                        ŞUBAT 2021                                            Endüstride
                                            Robot
                                            Teknolojileri

                                            Paranın
                                            Teknolojik
                                            Evrimi


           Robotik ve İmalat Otomasyonu Yerel İş Kolu Yöneticisi

        Cem Emre Tural:

        “Robot ve yeni teknolojilerde dünya lideri ABB,

        dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ƺƌĞƟŵŝ ĚĞƐƚĞŬůĞŵĞLJĞ ĚĞǀĂŵ ĞĚĞĐĞŬ͟
   1   2   3   4   5   6