Page 11 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 11

SabancıDx, Perfx’i tanıttı                      Zyxel’den

         SabancıDx, insan kaynakları alanındaki uygula-           Armor G1 router
        malarına bir yenisini ekleyerek, yeni nesil perfor-
        mans yönetimi uygulaması Perfx’i tanıttı.                Zyxel Armor G1 router, en üst
         18 yılı aşkın süredir insan kaynakları süreçlerinin        düzeyde web tarama, dosya alış-
        dijitalleşmesine öncülük eden SabancıDx, Sabancı           verişi ve multimedya akış dene-
        Topluluğu bünyesindeki farklı iş kollarının tecrübe-         yimlerine olanak
        lerinden ve Holding’in insan kaynakları alanındaki          tanıyan istikrarlı
        vizyonundan da faydalanarak Perfx’i geliştirdi.  Özlem        bir bağlantı per-
                                Kalkan
         Perfx’in iş hayatında yaşanan dönüşümün gerekli-          formansı sunuyor.
        liklerine sahip olduğunun altını çizen SabancıDx Satış         2.5 Multi-Gigabit Ethernet
        ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kalkan; “Yaşanan bu değişimden  portu ile donatılmış olan Ar-
        firmaların güçlenerek çıkmaları için değerleri ve stratejileri ile uyumlu, esnek,  mor G1 router, 2,5 Gbps’ye
        şeffaf, açık iletişimi destekleyen ileri ve geri bildirime dayalı yeni nesil performans  kadar hızlarda internete bağ-
        yönetim platformu Perfx’i geliştirdik” dedi.             lanılmasına olanak tanıyor.
                                           Akıllı TV’lerde 8K video izleme
        Cisco’dan             Türk Telekom’dan          ve kesintisiz çevrimiçi oyunlar
                                           için bağlantı sağlıyor.
        6 teknoloji trendi        500 yeni istihdam           Yüksek verimliliğe sahip 13
                                           gelişmiş dahili anten, paraziti
                          Türk Telekom, yeni yıla yeni istih-
         Cisco, 2021 ve sonrasında şirketle-                ortadan kaldırmaya yardımcı
                         dam sağlayarak başladı. 2020’de 9 bi-
        rin beklenmedik zorluklara daha ba-                  oluyor. Armor G1, kullanıcıların
                         nin üzerinde çalışa-
               şarılı bir biçimde ha-                 güvenliğine de öncelik veriyor.
                         nı bünyesine katan
               zırlanmasına olanak                   Router, istenen üçüncü taraf hiz-
               tanıyacak teknoloji  Türk Telekom Grubu,        metlere bağlanabilen OpenVPN
               trendlerini açıkladı.  yeni yılın ilk günle-      için tam destek sunuyor.
                Cisco Türkiye Ge- rinde tüm Türkiye’de
               nel Müdürü Didem  görev alacak 500  Ümit
         Didem              teknikeri daha saha  Önal
         Duru    Duru, “Teknoloji ve                   Netahsilat, ‘link ile
               BT sektörünün yakın  ekibine dâhil etti.
        geleceğini tanımlayan 6 ana trendin  Türk Telekom CEO’su Ümit Önal,  ödeme’ kolaylığı
        olduğunu düşünüyoruz. Bu teknoloji  “Türk Telekom ve grup şirketlerimiz  Online Tahsilat Sistemi Ne-
        trendleri: Dijital Uçurumun Kapan- Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve Türk  tahsilat, Türkiye’de binlerce
        ması. Sensörlerin deneyime (ve gü- Telekom International ile 2020’de top- firmanın bayilerinden, müşteri-
        venliğe) katkısı. Geleceğin anahtarı,  lam 9 binin üzerinde kişi ailemize dâhil  lerinden, alt bayilerinden veya
        uygulamalarla sağlanan çeviklik  oldu. Millî sorumluluk bilinciyle istih- bayilerinin müşterilerinden tah-
        ve esneklik. Müşteri deneyiminden  dama katkı sağlamak ve müşterileri- silatlarının online olarak kredi
        marka heyecanına. Kimlik ve parola- mize daha kaliteli hizmet vermek için  ve banka kartıyla güvenli bir şe-
        sız gelecek. Gerçekte ihtiyaç duydu- var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz  kilde yapılmasını sağlıyor.
        ğunuz teknolojiler için tüketim mo- ve 2021’de de ülkemizin ekonomisine  Eçözüm Bilgi Teknolojileri
        delleri” dedi.          destek olacağız” diye konuştu.   Genel Müdürü
                                           Refik Sarıtepe,
                                           “Firmalar Ne-
        Endüstriyel IoT teknolojileri sektörleri değiştirecek         tahsilat ile bayi
                                           ve müşterileri-
         Gittikçe hızlanan dijitalleşme sürecinde çok sayıda teknolojik cihaz birbi-       Refik
                                           ne ödeme linki
        riyle iletişime geçerek veri alışverişinde bulunuyor. Bu iletişimi sağlayan IoT     Sarıtepe
                                           gönderebiliyor-
        (Nesnelerin İnterneti) teknolojilerinin yakın gelecekte yaşam tarzımızın ve
                                           lar. Müşteriler gelen ödeme
        ekonomimizin ayrılmaz bir parçası haline dönüşmesi bekleniyor.
                                           linkine tıkladıklarında online
                 Wipelot CEO’su Rifat Ok, bu haberleşme teknolojilerinin
                                           olarak erişilen, firmaya ait
                endüstrinin yanı sıra başta sağlık, imalat, tarım, peraken- ödeme ekranı açılıyor ve müş-
                de ve kamu hizmetleri olmak üzere birçok sektörde etkisini  teri bu ekran üzerinden kredi
                hızla artıracağına dikkat çekti. Ok, görünmeyeni görünür  kartı bilgilerini girip ödeme-
                hale getiren bu haberleşme sistemlerinin çok daha akıllı ve  sini ‘3d secure’ ile güvenli bir
        Rifat     dijital bir üretim düzenini, daha hızlı ve verimli iş süreçlerini  şekilde gerçekleştirebiliyor”
        Ok       beraberinde getireceğini söyledi.           dedi.

                                              ìXEDW   KobiEfor 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16