banner345

24 Haziran seçiminden sonrası için "Yeni Türkiye Yeni Ekonomi"

Türkiye 24 Haziran’da, dönüm noktası olacak bir seçime gidiyor; ‘hükümet etme sistemi’ni değiştirecek; özgün bir ‘Başkanlık Sistemi’ne geçecek. Seçimle oluşan yeni sistemle birlikte yeni bir ekonomi hikayesinin yazımına da başlanacak. Dünya ‘büyük fırtına’ öncesi kritik bir dönemden geçiyor; seçime giren partiler ve cumhurbaşkanı adayları,Türkiye’yi ‘güvenli liman’ olarak konsolide edeceğini varsaydıkları programlarını açıkladılar.

KAPAK 01.06.2018, 09:00 01.06.2018, 16:24 Ender Sönmez
11400
24 Haziran seçiminden sonrası için "Yeni Türkiye Yeni Ekonomi"

24 Haziran’da seçmen olarak siyasi tercihimizi özgürce yapacağız. Seçime AK Parti(+BBP)+MHP’den oluşan “Cumhur İttifakı” ile CHP+İYİ Parti(+DP)+Saadet Partisi’nden oluşan “Millet İttifakı” iki ana siyasi blok olarak katılıyorlar. HDP ile Vatan Partisi seçime bağımsız olarak katılacaklar.
Seçimlerde hükümeti kuracak Cumhurbaşkanı ile partilerin TBMM’ye gösterdikleri milletvekili adaylarını seçeceğiz. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı gösterdi. “Millet İttifakı”nı oluşturan partiler ise kendi Cumhurbaşkanı adaylarını gösterdiler; CHP’nin adayı Muharrem İnce, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi’nin adayı da Temel Karamollaoğlu oldu. HDP Selahattin Demirtaş’ı, Vatan Partisi de Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler.


Cumhurbaşkanı adayları hedeflerini özetleyerek açıkladılar; kendilerini aday gösteren partiler ise nasıl bir Türkiye öngördüklerine dair kapsamlı seçim beyannamelerini seçmenin dikkatine sundular. Biz KobiEfor Dergisi olarak her seçimde yapageldiğimiz üzere, Cumhurbaşkanı adaylarının ve  partilerin açıkladıkları ekonomi programlarını özetleyerek okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ’NDEN
Beyanname’de "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" başlığı altında yer alan bölümde AK Parti’nin iktidar programının alt başlıkları aşağıdaki gibi düzenleniyor:
- Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi devam edecek.
- Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilerek, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.
Döviz kuru riskine karşı teşvikler
- Döviz piyasaları yakından takip edilerek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek.
- Firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.
Faizin baskısı azaltılacak
- Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak.
- Faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirler hayata geçirilecek.
Milli teknoloji hamlesi
"Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim" başlığı altında dijitalleşmeden imalat sanayisine, bilim ve teknolojiden Ar-Ge'ye kadar birçok alanda yapılan çalışmalar...
- Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklar artırılarak, desteklerin ağırlığı ürün bazlı ticarileşmeye kaydırılacak. Bu alandaki harcamaların katmadeğere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak.
- Milli teknoloji hamlesinin özünü, nitelikli insan gücü, yerli mali kaynaklar ve teknolojik altyapıyla geliştirilecek milli teknolojik kabiliyetler ve yüksek teknolojili ürünler oluşturacak.
- Temel bilimlerde araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan araştırma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak artırılması teşvik edilecek.
- Özel sektörün, yüksek teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu doktoralı insan kaynağının sağlanmasına yönelik "Sanayi Doktora Programı" oluşturulacak.
- Yurtdışındaki Türk araştırmacıların Türkiye'deki araştırma altyapılarında çalışmalarını teşvik edecek özel düzenlemeler yapılacak.
- Patent borsasının kurulma süreci tamamlanacak.
Dijital dönüşüm
- KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak.
- Büyük organize sanayi bölgelerinde (OSB) yeni teknolojilerin tanıtılması ve etkin kullanılmasında yol gösterici bir arayüz olacak "tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri" ve "model fabrikalar" kurulacak.
- Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde önem arz eden nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu çerçevede, Türkiye'de birbiriyle konuşan makine sayısı 4.5 milyondan 8 milyona çıkarılacak.
Sanayi yapısının yerlileştirilmesi
- İhracata dönük bir anlayışla Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yüksek katmadeğerli mal üreten şirketlere sahip bir sanayi yapısı oluşturulacak.
- Sanayide stratejik sektörlerde yüksek teknolojili üretimle yerli ve milli üretimin payını artıracak bir altyapı oluşturulacak; mevcut sanayi tesislerinin dijital dönüşümü sağlanacak.
- Yerlileştirme çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla imalat sanayisinin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 adet ürün grubu teknoloji düzeyine göre önceliklendirilecek ve 43 ürün grubuna odaklanılacak.
- Yüksek teknoloji alanlarında yerli ve yabancı yatırımları çekebilmek için kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha kurulacak.
- Yeni kurulacak "mega endüstri bölgeleri" ile özellikle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak.
- İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katmadeğerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen üretim yapısına geçilecek.
- İlaç etken maddelerinin yerli üretimi konusunda adım atılacak. Geri ödeme ve fiyatlandırma politikalarıyla ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik verilecek.
- Plazma ürünleri ve aşıların yurt içi üretimi gerçekleştirilecek. Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ'lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştirilecek.
- Raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarlanması, geliştirilmesi, test ve sertifikasyonlarının yapılması ve seri üretimlerinin gerçekleştirilmesi süreci hızlandırılacak.
- Makine sektöründe güçlü bir yerli tedarik zinciri oluşturulacak.
- Türkiye'nin yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmasına imkan sağlayacak "Türkiye'nin Otomobili Projesi" hızla gerçekleştirilecek.
- Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere "Otomotiv Test Merkezi" kurulacak. Bursa Yenişehir'de kurulacak test merkeziyle Türkiye'nin otomotiv sanayinin gelişimine katkı sağlanacak.
Koster Filosu yenilenecek
Koster Filosu'nun yenilenmesi projesi hayata geçirilecek. Projeyle deniz taşımacılığında kullanılan, ilk aşamada 20 yaşlanmış ve toplamda 100'ü aşkın koster gemisi milli imkanlarla son teknolojiyle üretilerek, yenilenecek.
- Katmadeğeri yüksek kimyasalların üretimi özendirilecek.
- Kritik silah, mühimmat ve koruma sistemlerinde ihtiyaç duyulan enerjetik malzemelerle söz konusu ürünlerin imalatında ham madde olarak kullanılan kimyasalların yeni teknolojilerle üretilmesi sağlanacak.
- Turizm sektöründe büyüme
AK Parti "Turizm" başlığı altında bugüne kadar atılan adımlara ve bundan sonra izlenecek stratejiye odaklanıyor.
- Türkiye'nin yeni dönemde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alması hedeflenecek.
- Hayata geçirilecek politikalarla 2023 yılına kadar Türkiye uluslararası pazarda marka haline getirilecek.
- Türkiye'nin 2023'teki turizm hedeflerine ulaşması hedefi kapsamda yıllık 50 milyon turistin ağırlanması öngörülüyor. Turizmde mevcut pazarlar güçlendirilerek, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Türk cumhuriyetleri gibi gelişen pazarlara odaklanılacak.
- Tarihi İpek Yolu canlandırılacak, yol güzergahında yer alan destinasyonların turizme kazandırılması için alt ve üstyapı iyileştirilecek, tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız verilecek.
- Tanıtımda destinasyon temelli bir yaklaşım benimsenecek. Türkiye'nin turizm alanında uluslararası ölçekteki rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini artırmak için güçlü bir Türkiye markası oluşturmaya yönelik tanıtım stratejileri geliştirilerek uygulanacak.
- Deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra diğer alanlara odaklanılacak. Kültür turizmi başta olmak üzere, sağlık turizmi, termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm, yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi türler öncelikli ele alınarak geliştirilecek.
Tarih ve sağlık 

turizmi
- Frigya, Kapadokya, Hitit, Troya, Aphrodisias, Söğüt, Göller Bölgesi ve GAP başta olmak üzere kültür, termal ve doğa temalı turizm gelişim bölgeleri oluşturulacak.
- Sağlık turizmi için gelen turist sayısının 2023'e kadar 2 milyon kişiye çıkarılması hedefleniyor. Termal sağlık turizminden elde edilen gelirin 2023'e kadar 1 milyar dolara yükseltilmesi öngörülüyor. Ayrıca sağlık turizmi kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) farklı yabancı dillerdeki uygulamaları geliştirilecek. Türkiye'de sağlık turizmi kapsamında tedavi olan hastaların devamlılığının ve aidiyetinin güçlendirilmesi için iletişim kanalları oluşturulacak.
- Termal turizm tesislerinin, hastaneler, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle işbirliği yaparak faaliyet göstermesine yönelik destek mekanizmaları planlanıyor. 65 yaş üstündeki turistlerin tatil yapabileceği, ihtiyaç ve isteklerine hitap edecek unsurların yer alacağı özel destinasyonlar belirlenecek.
- Mevsimsel olarak yaşlı turistlerin vakitlerini geçirebilecekleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri niteliğindeki alanlar artırılacak.
- Kış koridoru, inanç turizmi koridoru, ipek yolu turizmi koridoru, zeytin koridoru, Batı Karadeniz kıyı koridoru ve yayla koridoru olmak üzere 6 tematik turizm güzergahı oluşturulacak.
- Ekoturizm bölgeleriyle diğer bölgeler arasındaki dengesizliklerin azaltılmasına ve kırsal alanlardaki göçün durdurulmasına katkıda bulunulması planlanıyor.
- 500 "Yeşil Yıldız" belgeli konaklama tesisinin Türkiye'ye kazandırılarak, sürdürülebilir turizm için çevre dostu turizm tesislerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
- Başta 500 plaj olmak üzere plajlarda, deniz turizmi tesislerinde ve deniz turizmi araçlarında çevre dostu mavi bayrak sayısı da artırılacak.
Tarımsal destekler
AK Parti "Gıda ve Tarım" kapsamında uygulanan tarım politikaları ve atılacak adımlarda yenilikler vaadediyor.
- Tarımsal desteklerin sayısı azaltılarak daha etkin bir destekleme politikası izlenecek, toplam olarak 8.5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak.
- Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği vermeye devam edilecek. 81 il ve 250 köyde "Birlikte Üretim Modeli" hayata geçirilecek. 2020 yılına kadar IPARD-II kapsamındaki destekler sürdürülecek, sağlanacak 5.2 milyar lira hibe ile 10 bin yeni yatırım desteklenecek, 50 bin yeni istihdam oluşturulacak, kırsal alana 8.4 milyar liralık yatırım kazandırılacak.
- Bu yıl sonu itibarıyla koruma altına alınan büyük ova sayısı 265’e, 2023'te de 300’e çıkarılacak.
- Yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern tarımsal tekniklerin uygulanacağı yatırımların yapılması amacıyla çiftçiler ve girişimciler desteklenecek, yaş sebze ve meyvede yerli tohumla üretilen aşılı ve diğer fidelerin kullanımına destek sağlanacak.
- Tarımda yenilenebilir enerji ve bilgi teknolojilerinin kullanımı desteklenecek.
- Örnek bahçe uygulamaları ile yeni ürünlerin üretimi teşvik edilecek, kesme çiçek ve süs bitkileri üreticiliğine önem verilecek.
- TİGEM ile Sudan hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisi Türk girişimcilerin yatırımına açılacak.
- Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesi sağlanacak. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptırılacak, 2018 yılında 2.5 milyon ton kapasiteli depo yapımı tamamlanacak.
- Hazine arazilerini kullanan çiftçilerin bu arazilerine 10 yıl boyunca kullanım hakkı verilecek, çiftçiler 10 yılın sonunda isterlerse bu arazileri satın alabilecek.
- Orman alanlarını çoğaltmak, erozyonu önlemek, ceviz, badem, zeytin gibi ürünlerin üretimini desteklemek üzere 10 bin dönüme kadar Hazine taşınmazı gerçek ve tüzel kişilere kiralanacak.
- Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılığa özel önem verilerek entegre tesislerin kurulması desteklenecek. Türkiye'nin hayvan varlığını artırmak amacıyla Ziraat Bankası kredi olanaklarıyla şartları uygun olan yetiştiricilere 250 bin damızlık gebe düve, 300 başa kadar olmak üzere toplamda 500 bin baş damızlık koyun verilecek.
Tarım sigortaları
- Tarım sigortalarının kapsam genişletme çalışmalarına devam edilecek, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamına mercimek ve nohut ürünleri de dahil edilecek. Elma, armut ve ayva meyvelerinde teminat başlangıcının pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekilmesi sağlanacak, incirde ve üzümde yağmur zararını ve küçükbaş hayvanlarda yavru atma riski teminat kapsamına alınacak.
- Gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına devam edilecek, gıda üretiminde markalaşmaya yönelik KOBİ’ler desteklenecek.
Sağlık sektörü hedefleri
AK Parti vaadlerinde Türkiye'nin sağlık alanında bölgesinin öncü ülkesi ve dünyada rol model olacağı, sağlıkta hizmet sunum kalitesinin artırılmasının yanı sıra tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasiteyi geliştirerek, yerli üretim yapan bir ülke olmasının hedeflendiği vurgulanıyor.
- Aile hekimi başına düşen kişi sayısının 2023 yılında yarı yarıya düşürüleceği bildirildi.
- Aile Sağlığı Merkezleri güçlendirilecek, acil servis sağlık hizmetleri kapsamında hasta karşılama elemanları ve vale hizmetleri sağlayacak, hasta bilgilendirme ofisleri kurulacak.
- Sağlıkta fiziki alt yapı ve insan kaynağı yatırımları sürdürülecek, yaklaşık 7 milyon nüfus yoğunluğuna hizmet edecek 64 yeni sağlık tesisi açılacak.
- 2023 yılına kadar... 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 28.5'ten 31.2'ye çıkacak. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, nitelikli yatak oranı yüzde 100'e çıkacak. Şehir hastanelerindeki toplam yatak sayısı 4 binden, 40 bine çıkacak. 2018'in ikinci yarısından itibaren Manisa, Elazığ, Ankara ve Eskişehir Şehir Hastaneleri hizmete açılacak. 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 184'ten 230'a, yüz bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı ise 272'den 370'e çıkarılacak. Yılda 24'ten fazla böbrek nakli yapan merkezlerin oranı yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkarılacak.
- Bilgi iletişim teknolojileri destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım uygulamaları da yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, e-Nabız uygulaması ile her hastanın sağlık geçmişinin hekimi tarafından görüntülenmesi sağlanacak, mevcut durumda 7 milyon olan e-Nabız sistemini kullanan vatandaş sayısı 12 milyona yükseltilecek.
- 78 ilde 156 olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, 2023 yılına kadar 81 ilde, 245'e çıkarılacak.
Türkiye’nin gen havuzu
- Türkiye Genom Projesi kapsamında ülkemizdeki nüfusun gen havuzu çıkarılacak ve kişiye dayalı tıp uygulamaları geliştirilecek.
- Ulusal Genom Araştırma Geliştirme Merkezi (Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezi) alt yapısı kurulacak. Türkiye Kanser Gen Projesi kapsamında kanser hastalarının genomik profili çıkarılarak kanser hastalarında kişiye özel tedavi uygulamaları sağlanacak. Sağlıkta yerlileşme projeleri, tüm hızıyla devam edecek.
- Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik ‘Sanayi İşbirliği Uygulamaları’ kapsamında, dijital radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), hasta başı monitörü (HBM), manyetik rezonans (MR) ve ultrasonografi (USG) cihazları Türkiye'de üretilecek.
Kadının ekonomideki yeri
- Her alanda kadının katılımı ve rolü güçlendirilecek. Bu kapsamda kadınların konumunu daha da güçlendirmek ve uygulamaların etkinliğini artırmak için kadına ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.
- Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranları yüzde 100 seviyesine ulaştırılacak.
- Kadın istihdamına yönelik getirilen istihdam teşviklerinin devamı sağlanacak. İşgücü piyasasında nitelikli kadın istihdamını artıracak biçimde, mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatları güçlendirilecek.
- Kadın fırsat eşitliğini gözeten ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapan işletme ve kuruluşlara yönelik sertifikasyon programı başlatılacak. Kırsal alanda kadınlara yönelik tarım ve tarım dışı istihdam alanları yaratacak mesleki beceri kazandıran eğitimlere yer verilecek ve yaygınlaştırılacak.
- Dezavantajlı kadınları desteklemek amacıyla Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) daha da yaygınlaştırılacak.
Nitelikli eğitim ve öğretim
İleri demokratik bir toplum hedefine ancak eğitim alanında yapılacak yatırımlarla ulaşmanın mümkün olduğu vurgusuyla; Eğitim-öğretimde ana hedefin, düşünme, anlama, fark etme, sorun çözme, analiz ve sentez yeteneği ve yetkinliği gelişmiş, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, estetik ve sanat becerisi gelişmiş bireylerin yetişmesine imkan ve ortam sağlanacak.
- "Eğitimde kalite seferberliği" başlatılacağı belirtildi.
- Eğitimde kalite güvence sistemi kurularak, eğitimin her kademesi ve bütün okul türleri için yüksek standartlar belirlenecek, ülke çapında okulların tamamını kapsayan "eğitim kalite endeksi" oluşturulacak.
- Öğretmenlerin nitelikleri daha da iyileştirilecek. "Öğretmenlik Meslek Kanunu" çıkarılacak. Profesyonel Okul Yöneticiliği uygulaması başlatılacak. Eğitim fakülteleri yeniden yapılandıracak ve müfredatı yenilenecek.
- Tüm okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ikili öğretime son verip okullarda tam gün eğitime geçilecek.
Mesleki ve teknik eğitim
- Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı özendirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde lise ve yüksekokul programlarının beraber uygulandığı okullar hayata geçirilecek.
- Uygulamalı eğitimler yaygınlaştırılarak, okul ve iş dünyası arasındaki işbirliği güçlendirilecek; eğitimde özel sektörün payı fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde teşvik edilerek artırılacak.
YÖK Reformu
- Üniversitelerin kapasiteleri, gelişim, yetkinlik düzeyleri ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak güçlendirilecek ve ihtisaslaşmaları desteklenmeye devam edilecek. Üniversite yönetiminin özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeniden örgütlenmesini sağlayan reformcu anlayışla yeni "Yükseköğretim Çerçeve Yasası" hazırlanacak.
- Üniversiteler, öğretim üyesi yetiştirme ve araştırma altyapıları dikkate alınarak kategorilere ayrılacak. Kategoriler, özerklik düzeyleri bakımından farklılaşacak ve bu düzeylerin üniversitelerin ihtisaslaşmasına ve kamu kaynağının transferine esas teşkil etmesi sağlanacak.
- Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye'de, Türkiye'deki üniversitelerin de yurt dışında faaliyet göstermelerine imkan verilecek.
İşgücü piyasasına destek
- Gençlerin katılacağı siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları düzenlenecek.
- 'Kupon Yöntemi’yle nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitimcilerden kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek bir şekilde eğitim almaları sağlanacak.
- İş hayatında esneklik esas alınacak, çalışanların karar alma mekanizmalarına katılımı artırılacak.
- İhtiyaç duyulan ülkelerde, ülkemize yönelik beyin göçünü sağlamak ve yüksek nitelikli işgücünü çekmek amacıyla yurtdışı tanıtım ofisleri kurulacak; ikili işgücü anlaşmaları ile nitelikli işgücü ülkemize çekilecek.
- Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile vatandaşların beceri, demografik durum, sosyal statü gibi özellikleri doğrultusunda profil temelli nitelikli danışmanlık almaları kapsamında, 5 yıllık dönemde 20 milyon bireysel görüşme gerçekleştirilecek.
- İŞKUR Üniversite İrtibat Noktaları' tüm üniversitelerde uygulanacak.

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ’NDEN

Yeni düzenlemeler
- Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformlar hızla gerçekleştirilecek.
- AVM Yasası yeniden düzenlenecek, esnafın yok olması engellenecek.
- Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanlar kadroya alınacak.
- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar, genel idari hizmetlere geçirilecek.
- Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretlilerin asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacak.
- Kamu çalışanlarının tüm ek ödemeleri emekli aylığına yansıtılacak.
- Mühendislerin özlük hakları iyileştirilecek.
- Öğretmenlerin ve emniyet çalışanlarının ek göstergesi 3 bin 600'e çıkarılacak.
Tarımsal destekler
- Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanacak.
- Çiftçilerin vergisiz mazot kullanması temin edilecek.
- Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmayacak, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükü düşürülecek.
Sosyal güvenlik düzenlemeleri
- Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınacak.
- Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak.
- Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükü hafifletilecek.
- Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak.
- Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınacak.
- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı yapılacak.
- Gençlerin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması sağlanacak.
Eğitim reformları
- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanacak, üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak.
Milli kültür yatırımları
Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için ‘milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi’ ve’milli çizgi film endüstrisi’ teşvik edilecek.
‘Milli Yenilik Sistemi’ kurularak bilimsel ve teknolojik araştırmalar, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi sağlanacak.
Diğerleri
- Vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılacak.

MİLLET İTTİFAKIMuharrem İnce (CHP Cumhurbaşkanı adayı)
Meral Akşener (İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı)
Temel Karamollaoğlu (SP Cumhurbaşkanı adayı)
Dört siyasi partinin kurduğu ‘Millet İttifakı’ partilerinden CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayları ile katılıyor. Demokrat Parti adayları İYİ Parti listelerinden seçime katılıyor. Ayrıca TBMM seçimine  CHP listelerinden katılan SP adayları da var.
Aşağıda  sırasıyla Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin seçim beyannamelerinde açıkladıkları ekonomik vaad  ve hedeflerini özetleyerek okur ilgisine arzediyoruz.

CHP SEÇİM BEYANNAMESİ’NDEN

Yönetsel taahhütler
- Kesinlikle OHAL kalkacak.
- Siyasetten kirlilik kalkacak.
- Medya özgür olacak.
- Gizli tanık uygulamalarına izin verilmeyecek.
- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı uygulamaya konulacak.
- Toplumsal uzlaşma ile sivil bir anayasa yapılacak.
- Kadın Bakanlığı kurulacak.
- Devlet Planlama Teşkilatı yerine 'İnsani Gelişme Stratajileri ve Bilgi Kurumu' kurulacak.
- Esnaf Bakanlığı kurulacak.
Eğitim reformları
- Eğitim tam zamanlı yapılacak.
- İş garantili eğitim; teknoloji liseleri açılacak.
- Bir yıl içinde 180 bin öğretmen atanacak.
- Öğretmenler devlet memuru kanunundan çıkarılacak, öğretmenlik meslek kanununa bağlanacak.
- Her sene 10.000 üniversite mezunu dünyanın değişik ülkelerinin en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecek.
- Ülkemizdeki bilgisayar mühendisi sayısı 100.000’e çıkarılacak.
- Türkiye bilişimde teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirilecek.
- Bütün çocuklarımıza kaliteli eğitim imkanı sunulacak.
- ‘Okul Öncesi Eğitim’ zorunlu hale getirilecek.
- Proje okul uygulaması kaldırılacak.
- Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, öğretmenlere çalışma güvencesi sağlanacak.
- Öğretmen alımında mülakat sistemi kaldırılacak.
- Öğretmene akademik kariyer yapma imkanı verilecek.
Genel ekonomik düzenlemeler
- Türkiye beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçecek.
- Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecek.
- Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek.
- Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özerkliği yeniden tesis edilecek.
- Katmadeğeri yüksek ürünler üretilecek.
- Her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturulacaktır.
- Kaynaklar üretim ekonomisine yönlendirilecektir.
- Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır.
- Vergi ve sigorta borcu olmayan bütün KOBİ’lere sıfır faizli kredi verilecek.
Sanayide strateji
- Ekonomik vizyon, tasarım ve katmadeğeri yüksek üretim odaklı olacaktır.
- 5 yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen Ar-Ge ve teşvik politikaları uygulanacaktır.
- Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir.
- Girişimcilik merkezleri oluşturulacaktır.
- Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır.
- Yüksek teknoloji bölgeleri kurulacaktır.
- Dördüncü kuşak endüstrinin (Endüstri 4.0), gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır.
- Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ve gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar uygulanacaktır.
Tarım alanında strateji
- Türkiye Avrupa’nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapılacak.
- Tarıma dayalı sanayiye öncelik verilecek.
- Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacak, çiftçiye mazot 3 TL’den verilecek.
- Tohum Enstitüsü kurulacak ve çiftçimize toprağa en uygun tohumlar tedarik edilecek.
- Şeker fabrikalarının özelleştirme kararları iptal edilecek.
- Meraların köyün ortak malı olarak kalması sağlanacak.
- Devletin modern tarım ve hayvancılığa yol göstermesi, bilgi ve teknoloji üretmesi amacıyla bölgesel merkezler kurulacak.
- GAP Projesi tamamlanacak.
- Et ve Süt Kurumları, TARİŞ gibi kurumlar yeniden ayağa kaldırılacak.
- Tarım-teknoloji liseleri kurulacak.
- Çiftçiye sıfır faizli kredi verilecek ve eski borçların faizleri silinecek.
Enerji
- Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamalar gözden geçirilecek, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir.
Lojistik
- Jeopolitik konum da kullanılarak Türkiye lojistik üs haline getirilecek. CHP, bu vizyona bağlı olarak Anadolu’da 5 lojistik merkez niteliğinde, 5 milyon istihdam öngören 5 kalkınma kuşağı oluşturacak.
- Demiryolu taşımacılığı modern yöntemlerle Türkiye genelinde geliştirilecek.
- Demiryolu ve Otoyollar Entegre Projesi’nin ilk etabında Samsun-Mersin Demiryolu ve Otoyolu projesi başlatılacak.
Çevre yaklaşımları
- Şehirleşmede, imar planlamasında, yerüstü ve yeraltı doğal kaynakların kullanımında, ulaştırma ve enerji projelerinde, çevrenin ve doğal hayatın korunması esas alınacak.
- Ekoloji-ekonomi dengesini gözeten, çevreye saygılı bir sanayi kurulacak.
- Yerel yönetimlerin çevreyi ve doğayı korumalarına ilişkin sorumlulukları arttırılacak.
- Yerel halkın çevre konusundaki karar alma süreçlerine gerçekçi ve etkin katılımı sağlanacak.
Çalışma hayatı
- Çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engeller ve  işçilerin sendikal hakları ile grev hakkını kullanılamaz hale getiren yasal hükümler kaldırılacak.
- Asgari ücret, vergisiz 2.200 TL olacak.
- Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecek.
Kadın
- Kadınların, özellikle siyasal yaşama katılmalarının ve yönetimde üst makamlara yükselmelerinin önü açılacak, pozitif ayrımcılık desteklenecek.
- Kadınların, şu anda yüzde 32 olan istihdama katılım oranı yüzde 50’ye çıkarılacak.

İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ’NDEN

- Ürettiğinden fazla tüketen hiçbir ekonomi ayakta kalamaz, hiçbir millet bağımsızlığını koruyamaz. Mevcut iktidarın uyguladığı; bireylerin gelirleri ile uyumsuz şekilde borçlanarak tüketmesine ve işletmelerin borçlanarak üretken olmayan alanlara yatırım yapmasına dayanan sağlıksız büyüme modeli artık iflas etmiştir. Dünyada likiditenin bol olduğu ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik açıdan umut verdiği geçmiş yıllarda günü kurtaran bu modelin acilen terk edilmesi ve tüketime değil üretime dayanan yeni bir büyüme modeline geçilmesi gerekmektedir.
- İYİ Parti olarak biz birçok açıdan farklı özellikler taşıyan işletmelerimizin etkin bir planlama ile bir araya getirilerek üretim ve ticaret modellerinin kümelenme mantığı ile entegre bir iş modeline kavuşturulmasını amaçlıyoruz. Bu iş modeli, işletmelerimizin bütünleşik, koordineli ve etkileşim içinde çalışmasına imkân sağlayacaktır. Ayrıca bu model; yerelden genele tüm Türkiye’deki tasarım, Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, üretim ve lojistik gibi alanlarda birbirine entegre şekilde faaliyet gösterecek iş ağlarını bünyesinde barındıracaktır. Böylelikle kısa sürede ülkemizde ileri teknoloji kullanan, yenilikçi ve yaratıcı bir üretim modeline geçerek yüksek katmadeğer ve istihdam yaratmak suretiyle dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedefliyoruz.
- Türkiye’yi Afrika-Avrasya-Ortadoğu Bölgesi’nde lider, yüksek teknolojili bir üretim ve lojistik merkezi yapacağız. Buna “Model; İYİ TÜRKİYE” diyoruz. Bunun için altı öğeden oluşan ve birbiriyle etkileşim içinde olan bir sınai ve ticari kalkınma modeli uygulayacağız.
Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri
1) Uzay ve Havacılık, 2) Savunma, 3) İlaç, Kimya, Genetik, 4) Mekatronik, 5) Yenilenebilir Enerji, 6) Tarım Teknolojileri ve Gıda Güvenliği gibi seçilmiş stratejik sektörlerde ileri teknoloji ve yüksek katmadeğer içeren, yenilikçi ve yaratıcı ürün ve iş süreçlerinin üretilmesi maksadıyla; kamu otoritesinin planlama, denetim, gözetim ve danışmanlığı altında; mikro, KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin kümelenme modeliyle bir araya getirildiği, bölgesinde nitelikli eğitim ile sosyal yaşam üniteleri barındıran ve devlet destekleriyle teşvik edilen “Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri (SMM)” kuracağız. Bu merkezler teknolojik kapasitesini ve katmadeğer üretme potansiyelini artırmak isteyen tüm işletmelerimize çözüm ortağı olacaktır.
SMM’ler ayrıca nitelikli Ar-Ge personelinin yetişmesi ve istihdamına imkân tanımasının yanı sıra patent ve faydalı model sayılarını artıracak, tasarım ve markalaşmayı da sağlayarak uluslararası rekabetçiliği beraberinde getirecektir.
Hedefimiz Türkiye’nin teknolojik ürün ve rekabet edebilir nihai mal üretim potansiyelini yükseltmektir.
Küme Temelli Yatırım ve

Ticaret Bölgeler
Coğrafi konumları ve mevcut üretim altyapıları itibarıyla belirli alanlarda rekabetçi avantaja sahip sektörlerin kümelenme mantığı ile bir araya getirilerek kendi içinde işbirliği yapabilmeleri için “Küme Temelli Yatırım ve Ticaret Bölgeleri” kuracağız. Bu bölgeler sayesinde firmaların iş modellerinde standartlaşmaya gidilecek; teknolojilerini, üretim kapasitelerini ve becerilerini artırmalarının yanında iç ve dış pazarlarda daha fazla pay almaları sağlanacaktır. Bu bölgeler teknolojik kapasitelerini artırmak amacıyla ‘Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri’nden destek alabilecek, uluslararası pazarlara açılmak için ise diğer bir projemiz olan E-Ticaret Platformu’ndan faydalanabilecektir.
E-Ticaret Platformu
İhraç ürünlerinin yurt dışı piyasalarda fiyat ve kalite olarak rekabet edilebilirliğinin sağlanması, ihracatın miktar ve değer olarak arttırılması, ülkemizde ihraç piyasalarına ürün ve hizmet tedarikinde bulunan firmaların istihdam kapasitesi ve katmadeğerlerinin yükseltilmesi amacıyla bir “E-Ticaret Platformu” kuracağız. Bu platform çerçevesinde, yurt dışı piyasaların gelişen ve değişen üretim modelleriyle uyumlu ürün standardizasyonu ve sertifikasyonu yapılmasını sağlayacağız. Etkin ve sürdürülebilir nitelikte yurt dışı ticari ağlar oluşturacağız. İhraç mallarının güvenirliğini desteklemek üzere “Türk Malı” etiketli “Devlet Güven Belgesi” düzenleyeceğiz. İhraç ürünlerinin temin ve tedariki gibi iş ve işlemlerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi için firma bazlı izleme, değerlendirme ve denetlenme mekanizması oluşturacağız.
Trans Asya Yatırım, Ticaret, İşbirliği ve Lojistik Merkezi
Avrupa’dan başlayıp Asya Pasifik bölgesine, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanacak “Kuşak ve Yol” projesinin altyapısını tesis etmek üzere ülkemizde demiryolu, havayolu, liman ve karayolu ağlarının entegrasyonu sağlanacak. Eksik kapasiteler projelendirilerek hızla tamamlanacak ve yeni, büyük ve kapsamlı “Trans Asya Yatırım, Ticaret, İşbirliği ve Lojistik Merkezi” kurulacak. Bu merkez uluslararası yatırımcı ve üreticilerin mamul ve yarı mamul ürünlerin üretim ve pazarlanmasında işbirliği yapabilmelerine imkân sağlayacaktır. Bu merkez aynı zamanda depolama, tasnifleme, ayıklama, paketleme, ambalajlama, montaj, demontaj, elleçleme, gümrükleme, nakliye gibi hizmetlerin yer aldığı lojistik altyapı tesislerini bünyesinde barındıracaktır.
Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri
Tarımdaki verimliliği ve etkinliği artırabilmek, ölçek ekonomilerini yakalayabilmek, çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltebilmek için üst kullanım hakkına dayalı “Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri”ni kuracağız. İşletme toplulaştırmasını içeren bölge ve kooperatif temelli üretim ve ticaret modelini geliştireceğiz ve destekleyeceğiz.
Bu model kapsamında;
- Arazi ve üretimin planlaması ve yönetimi,
- Toprak, su ve ürün güvenliğinin denetimi,
- Yüksek teknolojinin kullanımı,
- Girdi ve stok maliyetinin yönetimi,
- Lojistik, pazarlama ve satış sisteminin
oluşturulmasına ilişkin gerekli işbirliğinin gerçekleştirilebilmesi ve altyapı tesislerinin hayata geçirilebilmesi için “Tarımsal Üretim ve Ticaret Kurumu Başkanlığı”nı kuracağız. Bu Kurum kapsamında ihtiyaç duyulan politikaları uygulamak için “Tarımsal Üretim Karar Destek Sistemi”ni devreye alacağız. Tüm destek ve teşvikleri bu sistem üzerinden uygulayacak, izleyecek ve değerlendireceğiz.
‘Turizm’de Bölgesel Destinasyon Yönetimi Modeli
Yapacağımız yasal düzenleme ile turizm alanındaki meslek birliklerini tek bir çatı altında toplayacağız. Her turizm bölgesinde bu üst birlik temsilcilerinin yer alacağı “Destinasyon Yönetimleri” oluşturacağız. Bu Yönetimler ilgili destinasyonun her türlü planlama, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek.
“Model İYİ Türkiye” projemiz;
- İşletmelerin teknoloji transferi olanaklarını ve yenilikçilik becerilerini geliştirmek,
- Ülkemizdeki nitelikli üretimin ve istihdamın artışına imkân vermek,
- Yüksek katma değer ve ileri teknoloji ihtiva eden doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının girişini artırmak,
- Mikro, KOBİ ve büyük ölçekli girişimcileri yeni pazarları içeren ihracata yönelik yatırım ve üretimlere teşvik etmek,
- İşletmelerin uluslararası yatırım, ticaret ve işbirlikleri ile rekabet kapasitelerini artırmak
hedeflerini içermektedir.
Söz konusu hedefleri hayata geçirebilmek için;
- OHAL’i derhal kaldıracağız ve ülkemizde hukukun üstünlüğü ile güven ortamını tesis edeceğiz,
Söz verdiğimiz gibi demokratik parlamenter sisteme dönüş için hemen yeni bir Anayasa hazırlayacağız,
- AB ile müzakere sürecini derhal hızlandıracağız,
- Komşu, müttefik ve ortaklarımızla ahde vefa ve milli çıkarlarımızı gözeterek ilişkilerimizi normalleştireceğiz,
- Enflasyonla kararlı şekilde mücadele edeceğiz,
- Maliye politikası ile para politikasının makro hedeflere uygun ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesini sağlayacağız,
- Vergi, yatırım, dış ticaret ve teşvik mevzuatını sade, basit, anlaşılır ve uygulanabilir hale getireceğiz. Bu sayede yabancı ve yerli sermaye için güvenilir, öngörülebilir yatırım ortamı sağlayacağız.
- Teşvik ve destek sisteminin tek elden planlanması, yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve etkilerinin analiz edilmesi görevlerine haiz, özel sektörün karar mekanizmasında yer aldığı yarı-özerk yapıda “Yatırım Teşvik ve Koordinasyon Kurumu” kuracağız.
- Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını hedefleyen; ihracatta yüksek katmadeğerli üretimi, ithalatta girdi bağımlılığının azaltılmasını amaçlayan, sermayeyi tabana yayan, bölgesel gelişmişlik farklarını bertaraf eden, ekonomik istikrar ile sağlıklı, güçlü bir kalkınma ve büyüme amacını destekleyen, çevre ve ekolojik yapıya saygılı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını önceleyen, kurallı piyasa ekonomisi ve kurumsallaşmış demokratik yönetim yapısını güçlendiren, uluslararası marka oluşumunu destekleyen nakdi ve gayri nakdi teşvik ve destek politikalarını devreye alacağız.
- Sanayi, dış ticaret ve teşvik politikalarının belirlenmesine katkı verecek, sektörel iletişim, ulusal ve uluslararası düzeyde yönetişim ve işbirliklerini geliştirecek, üretimin değişen ve dönüşen teknolojik yapısına uyum sağlayacak, üretimde etkinlik ve verimliliği destekleyecek yatırım ve ticaret modellerinin oluşturulması için TÜİK’in mevcut sanayi envanterleri ve dış ticaret veri tabanları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili veri tabanlarını entegre ederek “Dış Ticaret Karar Destek Sistemi” ve “Sanayi Üretim Karar Destek Sistemi”ni kuracağız.
- Bilgiye dayalı ithalat politikası yönetim sürecini tesis edeceğiz. Ürün, sektör ve bölge bazında üretim ve teşvik planlamasına gideceğiz. İthal girdi bağımlılığını azaltmaya yönelik, “Ulusal Girdi Değerlendirme Kurumu”nu kuracağız.

SAADET PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ’NDEN

Dış politika
- Komşularımızla ilişkilerimizde barış esas olacaktır.
- Şahsiyetli bir dış politika takip edilecektir.
- AB ile masaya oturulup ilişkilerimiz yeniden ele alınacaktır.
- D-8 etkin hale getirilecektir.
- Ülkemiz “Büyük Ortadoğu Projesi”nin bir parçası olmaktan kurtarılacaktır.
- Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve teşkilat (KEİB) içinde Türkiye’nin etkinliği arttırılacaktır
- Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarımızda ve havzasında yabancı ülkelerin savaş gemileri bulundurması engellenecektir.
İç politika
- Kaynakları gösterişe değil, üretime ayıracağız.
- Hızlı ve yaygın bir kalkınma hamlesi başlatacağız.
- Torpil kaldırılacak, liyakat esas alınacak.
- Güçlü iç ve dış denetim mekanizmaları kuracağız.
- Mutlaka adaleti tesis edeceğiz.
- İnsan hakları ihlallerini ele alan İnsan Hakları İhtisas Mahkemeleri kurulacaktır.
Genç ekonomisi
- Gençlerimiz için yatırım, istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştirilecektir.
- Saadet iktidarında sistem değiştirilecek, gençlerimizin yetenek, karakter ve eğilimlerine göre yönelebilecekleri meslek seçimine ve değerler eğitimine dayalı bir eğitim sistemi kurulacaktır.
- Eğitimin niteliği artırılarak, süresi kısaltılacak böylece gençlerin hayata geç kalmadan beceri ve niteliklerini üretime aktarmaları sağlanacaktır.
Üniversiteler
- Üniversitelerde siyasi baskı ve vesayetten uzak bir idari yapı oluşturacağız.
- YÖK'ü kaldıracak, Üniversitelerarası Kurul’un yapısını yeniden düzenleyeceğiz.
- Rektör seçimlerini yeniden belirleyeceğiz.
- Öğrencilerin barınma, kredi ve burs imkânlarını genişleteceğiz.
Sağlık
- Asıl olan halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleridir. Hastane”ler asli görevi olan “Şifahane”lere dönüştürülecektir. Hasta bir müşteri olarak değil, bir özne olarak ele alınacak, hasta odaklı ve korumanın öncelikli olduğu bir sistem geliştirilecektir.
Çalışma hayatı
- Üreten ve hakça bölüşen bir ekonomik sistem kurulacak.
- Herkese eşit çalışma karşılığında eşit ücret verilecektir.
- Çalışanın hakkı alnının teri kurumadan verilecektir.
- Vergide adaleti sağlayacağız.
- Asgari ücretliden vergi alınmayacak.
- Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranları azaltılacak.
- Sosyal güvenlik sisteminde orta ve uzun vadeli projeksiyonlar Türkiye’nin gerçeklikleri ile uyumlu şekilde yenilenecek, uygulamada disiplin esas alınacaktır.
- Emeklilik için prim ve yaş çelişkisi giderilecektir. Kadınlar 25, erkekler 30 yıl çalıştıklarında isterlerse emekli olabileceklerdir.

HDP SEÇİM BEYANNAMESİ’NDEN

Genel ekonomik uygulamalar
- Köy/kır/kent kooperatifleri ve işçi/emekçi özyönetiminde işletmeler ile dayanışma ekonomisi desteklenecek.
- Kredi kartı borçları, borçlular lehine yapılandırılacak.
- Kredi kartı faiz oranları düşürülecek.
- Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak.
- Özelleştirmeler durdurulacak, KİT'lerdeki mevcut bürokratik işleyiş demokratikleştirilecek.
- İşsizlik Fonu amacına uygun olarak kullanılacak.
- Savunma/güvenlik harcamaları azaltılacak.
- Mali kaynakların dağıtılmasında bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi esas alınacak.
Sosyal ekonomi
- Temel Güvence Paketi ile her eve ayda 10 m3 su, 180kW/h elektrik ücretsiz verilecek, ısınma desteği sağlanacak.
- Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği verilecek.
- 18 yaşına kadar çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak.
- Kamusal toplu taşıma, ülke genelinde kâr amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sağlanacak.
- Hiçbir yurttaş evsiz, aç, bakıma muhtaç bırakılmayacak.
- Tüm yurttaşların eşit, parasız sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.
İş yaşamı
- İşyerinde güvenli yaşam tesis edilecek.
- Sendikal örgütlenme hakkı güvence altına alınacak.
KOBİ’ler
- KOBİ'lere sektörel planlama çerçevesinde sıfır faizli finansman desteği sağlanacak.
- KOBİ'leri haksız rekabete karşı koruyacak önlemler alınacak.
Kadın
- Kadın ekonomik olarak güçlendirilecek.
- Ev içi emeği sosyal güvenlik içine alınacak, ücretsiz ev işçileri olan "ev kadınlarına" emeklilik hakkı sağlanacak.
Tarımda kendine yeterlilik
- HDP, tarımı yeniden ayağa kaldıracak.
- Geçimlik tarımı desteklenecek.
- Köyler canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getirilecek.
- Üretici köylü sendikaları desteklenecek.
- Kooperatifler Yasası geçimlik tarımdan yana olacak.
- Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak.
Enerji
- Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesi sağlanacak.
- Yenilenebilir enerjiye öncelik verilecek.
- Su kullanım hakkı anlaşmaları iptal edilecek.
Hakça dağıtım programı
- Yoksullara; su, elektrik ve doğalgazı ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getireceğiz.
- Asgari ücreti ve en düşük emekli gelirini 3000 TL yapacağız.
- Tüm işsizlere şartsız, süresiz olarak en az 1000 TL maaş bağlayacağız.
- Kamu emekçilerine 1000 TL zam yapacağız.
- 50.000 TL’ye kadar banka borçlarının faizlerini silerek yeniden yapılandıracağız.
- Tarım ve hayvancılıkta destekleri 2 katına çıkaracağız.

VATAN PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ’NDEN

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in seçim beyannamesinde açıkladığı ekonomik hedeflerini özetleyerek okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Üreten ekonomi
- Sadakaya harcanan kaynakları üretime yönlendirerek işsize iş alanı açacak, çalışanlara ücret ve aylık vereceğiz.
- Kaynakları faize kaptırmayacak, üretime yönlendireceğiz; üreticiyi destekleyeceğiz.
- Üretenlerin devleti, tasarrufu ve yatırımı artıracak, hem kamu yatırımıyla hem de özel yatırımcılığı teşvik ederek herkese iş sağlayacaktır.
Kamulaştırmalar
- Başta şeker fabrikalarımız olmak üzere KİT’lerin özelleştirilmesi durdurulacak. Enerji, ulaştırma, iletişim, haberleşme, bilişim ve gıda güvenliği gibi stratejik sektörlerde özelleştirilen KİT’leri kamulaştıracak ve verimli işleteceğiz.
Sanayileşme
- Çin ile ekonomik ilişkilerimizde gelişmeyi paylaşma temelinde büyük bir yatırım atağı gerçekleştireceğiz. Türkiye’yi bir üretim üssü haline getireceğiz. Çin ile işbirliğini, milyonlarca işsize çalışma alanları açmak ve teknolojimizi geliştirme amacıyla değerlendireceğiz.
- Planlama kapsamında, kamu seferberliğiyle özel yatırımları da teşvik ederek, bölgesel dengeleri gözeten yeni üretim tesisleri kuracak ve istihdamı artıracak yatırımlara öncelik vereceğiz.
- Küçük ve orta sanayimizi destekleyeceğiz. Küçük ve orta sanayideki üretim güçlerimizi de seferber ederek hem iş olanağı hem de katmadeğer yaratacağız.
- Büyük sanayimizin ara malı ihtiyacını ülke içinden karşılayacağız.
Eğitim
- Meslek eğitimini geliştireceğiz.
- KİT’ler içinde meslek lisesi kurulacaktır.
- Meslek liseleri, tarım, hayvancılık, ticaret ve turizm gibi sektörler temelinde oluşturulacaktır.
Tarıma destek
- Üreticinin mazotundan alınan vergiyi indireceğiz, çiftçiye mazotu litresi 2 liradan vereceğiz.
- Tarımda üretimi ateşleyeceğiz ve tarım ürünlerinin dışalımı için döviz kaybına son vereceğiz.
- Tarım kooperatiflerini güçlendireceğiz.
- Tarımsal sanayide büyük atılım gerçekleştireceğiz.
- Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel İdaresi, Et Balık Kurumu ve Süt Endüstrisi Kurumu gibi çiftçiyi destekleyen KİT’leri yeniden kuracağız.
Genel ekonomik düzenlemeler
- Yurdumuzun ekonomik açıdan geri bölgelerine devlet eliyle yatırım yaparak, ülke çapında her alanda dengeyi, eşitliği ve bütünlüğü sağlayacağız.
- Kredi kartı, tüketici kredisi, konut kredisi gibi borçları yapılandıracağız ve tüketiciyi ferahlatacağız.
- Asgari ücreti işçilerin taleplerine uygun olarak bir ailenin çağdaş ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde belirleyeceğiz.
Sosyal düzenlemeler
- Sendikal örgütlenme ve çalışmanın önündeki engelleri kaldıracağız.
- Bütün emeklileri kapsayan bir İntibak Yasası çıkaracağız. Emekli, dul ve yetim aylıklarını, emekli örgütleriyle görüşerek, günün ihtiyaçlarına göre insanca yaşamaya imkân verecek bir düzeye yükselteceğiz.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Mart 2020
İmsak 05:13
Güneş 06:40
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20