banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Demokrasi kazandı

Türkiye 15 Temmuz 2016 günü gecesi, parlamenter demokrasiye yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kümelenmiş bir gurubun askeri darbe teşebbüsünü, halkın sokağa çıkıp karşı koyması ve kendi iradesini savunması sayesinde boşa çıkardı. Halkın kendi iradesine sahip çıkması, bu iradeyi temsil eden TBMM’deki siyasi partileri ortak Türkiye vizyonunda birleştirdi.

KAPAK 01.08.2016, 09:00 31.07.2016, 18:01
13670
Demokrasi kazandı

TBMM’nin de desteğini alarak bütün ülkede 90 günlüğüne Olağanüstü Hal (OHAL) ilan eden Hükümet, OHAL’i “kendine karşı” ve “demokrasiyi savunmak” gayesiyle ilan ettiğini açıklayarak sivil topluma güç ve moral verdi. TOBB, TÜSİAD, TİM, TESK, TÜRK-İŞ gibi sivil toplum yapıları ortak bildirilerle demokrasiye müdahaleyi kabul edilemez bulduklarını bildirdiler. İş dünyamız bir bütün olarak ve tek tek, demorasiye ve kurumlarına destek verdiler, veriyorlar.
Demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa için bu toplumsal bütünleşme Türkiye ekonomisini sarsılmaktan, daralmadan ve krizden korudu. Dünya piyasalarındaki ilk günkü olumsuz Türkiye algısı Hükümet’in de gayretleriyle düzeldi ve Başbakan’ın çağrısına uyan halkımız işine gücüne odaklanabildi. Birikmiş ekonomik sorunlar kararnamelerle tek tek gündeme alınıyor ve çözülüyor. Türkiye doğal gündemine dönmüş bulunuyor.
15 Temmuz Olayı’na karşı doğan toplumsal konsensüsü KobiEfor olarak destekliyor, Türkiye’ye ‘geçmiş olsun’ diyoruz.

İŞ DÜNYASI TEK YÜREK TEK MESAJ: HAKİMİYET MİLLETİNDİR

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıkloğlu: “Daha fazla çalışma, üretme, istihdam zamanı”
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin 81 il, 160 ilçesindeki oda ve borsalar, eş zamanlı düzenledikleri ortak basın toplantısı ile darbe girişimine sert tepki verdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara ve ilçelerindeki oda ve borsa yönetimleriyle birlikte ortak açıklamayı okurken 365 oda ve borsa da kendi illerinde eş zamanlı olarak aynı tepkiyi ortaya koydular. Hisarcıkloğlu’nun açıkladığı metinde şu noktalara dikkat çekildi: “Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz. Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.”
Basın toplantısında 81 il 160 ilçeyi temsilen Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Denizli ile canlı bağlantı kuruldu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu darbeye karşı dimdik durmaya devam edeceklerini belirtirken, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Silahlı Kuvvetler’in itibarını da göz önünde bulundurarak darbe girişimine tepki gösterdiklerini, millet iradesinin önüne kimsenin geçemeyeceğini söyledi. Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ise milletin iradesine, demokrasiye, özgürlüklere sahip çıktıklarının altını çizdi.

DEİK: “Seferberlik ilan ediyoruz”
Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ile görevlendirilmiş ve 126’sı ülke bazlı, 133 İş Konseyi ile faaliyet gösteren DEİK, 21 Temmuz 2016 tarihinde 120’yi aşkın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla biraraya gelerek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dış ekonomik ilişkiler alanında DEİK olarak atılması gereken adımları tartıştı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen İstişare Toplantısı’nda, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası dönemde dış ekonomik ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için 80’nin üzerinde öneri geliştirildi. Söz konusu öneriler, ‘kısa, orta ve uzun vade’ olmak üzere önceliklendirildi ve 25 Temmuz 2016 günü İcra Kurulu’na sunulmasının ardından, ilk etapta uygulanmak üzere 11 maddelik bir ‘Acil Eylem Planı’ oluşturuldu.
DEİK’in ‘Acil Eylem Planı’ ile ilgili açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili özellikle yurtdışında yoğun bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon olduğuna dikkat çekerken, bu konuyla mücadelede DEİK olarak ‘seferberlik’ ilan ettiklerini açıkladı.

“İş dünyası üzerine düşeni yapmaya devam edecektir”

“Demokrasimize karşı yapılan müdahale girişimi sonrasında gerek Hükümetimiz’in, gerekse Merkez Bankamız başta olmak üzere ekonomiden sorumlu denetleyici ve düzenleyici kurumlarımızın yaptığı girişimler ve aldıkları tedbirler ile piyasalara güven telkin edildi.

Burada en önemlisi şeffaflığın ve öngörülebilirliğin sağlanmasıydı. Nitekim Başbakan Yardımcısı Sayın Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Murat Çetinkaya’nın yabancı yatırımcılar ile yapmış olduğu toplantı bu doğrultuda önemli bir adım oldu. Bu çabaların karşılık bulmasını bekliyoruz. Elbette burada Türkiye’nin güçlü kamu mali disiplinine ve sermaye yapısı güçlü bir bankacılık sistemine sahip olmasının önemli bir payı da var. Demokratik düzenin tüm kurumlarının ve denetleyici ve düzenleyici özerk kurumların güçlendirilmesi, ekonomik dayanıklılığın daha da ileri bir seviyeye taşınmasında önemli rol oynayacaktır.
Türkiye yatırım için bir cazibe merkezi olma potansiyelini koruyor, bu potansiyeli güçlendirmek için gerekli reformlar belli ve bu reformların süratle hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

“Kalkınmanın yolu demokrasi”

İstanbul Sanayi Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısını planlanandan bir hafta önce gerçekleştirdi. Toplantıya destek vermek amacıyla meclis komite üyeleri de katıldı: “Darbe gibi, hukuk ve demokrasi dışı her türlü arayış bizleri ancak kaosa sürükleyecektir. Hiçbir darbe bugüne kadar ülkemize yarar getirmemiştir, getirmeyecektir. Hep şuna inandık: Türkiye’nin kalkınması, ekonomimizin gelişmesi için en iyi yol demokrasi yoludur. Demokrasi, yeryüzündeki mevcut yönetim modelleri içerisinde en az kötü olanıdır. Demokrasinin sorunlarına yine demokrasinin sınırları içinde kalarak çare aramak herkese fayda, istikrar ve huzur sağlayacaktır.”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Millet ihanete teslim olmadı”
“Türkiye uzun yıllardır içinden geçmekte olduğu çağdaşlaşma sürecinde son derece önemli ve kritik bir ‘kırılma’ noktasını atlamayı başarmıştır… Milletimizin hasletlerinin arasında yer alan şu üç temel unsur, bu kırılma noktasında belirleyici rol oynamıştır:

1- Milletimiz, iş gelip onun vicdanına ve değerlerine dayanınca, gözünü budaktan sakınmamakta geleceğini ipotek altına aldırmamaktadır.
2- Milletimiz, varoluşunu tehdit altında görünce anında birbirine kenetlenme refleksini ortaya koymayı başarmaktadır. Bu çerçevede Medyamız, Meslek Örgütlerimiz, diğer STK’lar, Siyasi Partilerimiz olağanüstü bir feraset sergilemişler ve demokrasiyi ve kendi kaderini tayin hakkını ellerinden bırakmamışlardır.
3- Milletimiz, hiçbir zaman hor görülmemesi gereken devletinden yana oluşunun altını bir kez daha kalın kalın çizmiştir.

Biz ihracatçılar bu düşünce ve inançla bundan böyle işimize, birbirimize ve milletimizin ali menfaatlerine, hedeflerimize daha da çok kilitleneceğiz.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu: “Demokrasiye ve halkın iradesine inanıyoruz”
“TÜRKONFED olarak demokrasiden yanayız ve demokrasinin tarafıyız. Bu nedenle demokrasimize ve demokratik kurumlara herhangi bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Demokrasiden başka gidecek yolumuz ve geleceğimiz yoktur.
Ülkemizin demokrasi çıtasını yükseltmek, toplumsal sorunlarımızı birlikte yaşama ve katılım kültürü ile çözebilmek için kurumsal ve zihniyet değişimi yolunda TÜRKONFED olarak katkılarımız devam edecektir. Türkiye’nin geleceğine, refahına ve huzuruna zarar verecek her türlü demokrasi dışı girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.”

Ekonominin güçlenmesi sivil yönetimle mümkün
ASKON, DEİK, DTO, İSO, İSTİB, İTO, MÜSİAD, TAMPF, TİM ve İhracatçı Birlikleri, TÜMSİAD, TÜRSAB ve YASED ortak basın bildirisini  18 Temmuz 2016 tarihinde  İstanbul’da açıkladı. Kurum Başkanları ortak deklarasyonda milli irade ve demokrasinin gereklerine dikkat çekti.
Mesajda; “Ülkemizdeki iş dünyasının temsilcileri olarak, demokrasimizin derinleşmesi ve ekonomimizin güçlenmesinin sivil bir yönetimle mümkün olduğunun bilinci ile demokrasi dışı güçlerin müdahalelerinin en başta ekonomimize büyük zarar vereceğini, tüm birikimlerimizi heba edeceğini biliyoruz. Seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelik teşebbüsler demokrasimizi ve ekonomimizi katledecektir. Bu hain girişimin çökertilmesinin orta ve uzun vadede ülkemiz ekonomisine olumlu yansımalarının olacağı kanaatindeyiz. Çünkü iş dünyası huzur, güven ve istikrar ister…
İlk refleks olarak olumsuz etkiler hissetsek de ülkemizin güçlü imajı, kısa sürede hem iç pazarda hem de dış pazarlarda bu olumsuzlukları bertaraf edecektir. Keza, kamuoyunun da izlediği gibi bütün piyasalar süratle normal seyrine ulaşmıştır. Bundan sonra da bizler daha çok çalışarak ve üreterek ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz” denildi.

Ortak Akıl Platformu: “Tan Vaktidir, Tam Vaktidir”
203 kuruluşu temsil eden Ortak Akıl Platformu’nun mesajı: “15 Temmuz gecesi, kahraman halkımızın destansı savunması, bu ülkedeki herkesin önüne yepyeni bir sayfa açmıştır. 15 Temmuz gecesi, milletimiz kendisini yönetenleri imkanlarla dolu bir alana çıkarmıştır.
15 Temmuz gecesi şehitleri; vatan, millet, bayrak ne demektir, hepimize bir kere daha öğretmiştir. 15 Temmuz gecesi, tek bir millet olduğumuzu idrak etmek için müthiş bir fırsattır.
15 Temmuz, karanlığın söktüğü TAN vaktidir. 15 Temmuz’dan sonrası da, bu aydınlıktan yararlanmanın TAM vakti olacaktır. Birbirimizi ayrıştırmadan oturup konuşmanın tam vaktidir, ülkemizin istiklali ve istikbali için ortak akılda buluşmanın tam vaktidir.
Eğitimde, hukukta, sağlıkta, ekonomide, ama en önemlisi de bizleri birarada tutan toplumsal sözleşmede, kısacası vatanımızı huzurlu bir geleceğe taşımak için bütün alanlarda gerekli değişimleri yapmanın tam vaktidir. Bu çağrı, milletin çağrısıdır. Çarklarımızı döndürmek, normal yaşamımıza hızlıca kavuşmak için Sağduyulu, Kararlı ve Çözüm Odaklı olmanın Tam vaktidir.”

Darbe girişimi sonrası Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri de kınama mesajı yayınladı:

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) mesajında şunları ifade etti:
“ Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen ve Millet iradesine karşı yapılan bu girişim, OSBÜK Yönetim Kurulu olarak asla kabul edilmemekte ve şiddetle kınanmaktadır. OSB Üst Kuruluşu olarak, 299 OSB, 50 binden fazla sanayicimiz ve 2 milyona yakın OSB çalışanları adına her zaman demokrasinin ve hür iradenin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hain ve alçakça planlanan kalkışmanın başarısız olması için demokratik duruşunu ortaya koyan tüm yetkililer ve Türk Milleti’ne şükranlarımızı sunarız.
Büyük OSB Ailesi olarak; Devletimizin güçlenmesi, milletimizin huzur ve refahı ve ülkemizin en gelişmiş ilk 10 ülke arasında hak ettiği yeri alabilmesi için üretmeye, ihracat ve istihdama daha büyük gayret ve kararlılıkla devam edeceğimizi bildirir, Ülkemizin demokrasi yolunda, terörden arındırılmış olarak huzur içinde yaşamasını temenni ederiz.”
OSBDER ise şu mesajı yayınladı: “Darbeleri önlemenin çaresi daha çok demokrasi, daha çok iç barış ve daha çok katılımcılıktan geçmektedir. Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) olarak bizler bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızı kaldığımız yerden devam ettirerek, demokrasiye sahip çıkacağımıza, hoşgörü, birlik ve dayanışma ruhuyla, ortak davamız için hiç durmadan, vatanımızı dünyanın en müreffeh toprakları yapmak için tüm gücümüz ile çalışacağımıza söz veriyoruz.”

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin: “Ekonomimiz için daha fazla çalışacağız”
“Türkiye uzun yıllardır içinden geçmekte olduğu çağdaşlaşma sürecinde son derece önemli ve kritik bir ‘kırılma’ noktasını atlamayı başarmıştır… Milletimizin hasletlerinin arasında yer alan şu üç temel unsur, bu kırılma noktasında belirleyici rol oynamıştır:

1- Milletimiz, iş gelip onun vicdanına ve değerlerine dayanınca, gözünü budaktan sakınmamakta geleceğini ipotek altına aldırmamaktadır.
2- Milletimiz, varoluşunu tehdit altında görünce anında birbirine kenetlenme refleksini ortaya koymayı başarmaktadır. Bu çerçevede Medyamız, Meslek Örgütlerimiz, diğer STK’lar, Siyasi Partilerimiz olağanüstü bir feraset sergilemişler ve demokrasiyi ve kendi kaderini tayin hakkını ellerinden bırakmamışlardır.
3- Milletimiz, hiçbir zaman hor görülmemesi gereken devletinden yana oluşunun altını bir kez daha kalın kalın çizmiştir.

Biz ihracatçılar bu düşünce ve inançla bundan böyle işimize, birbirimize ve milletimizin ali menfaatlerine, hedeflerimize daha da çok kilitleneceğiz.”

“TÜRKONFED olarak demokrasiden yanayız ve demokrasinin tarafıyız. Bu nedenle demokrasimize ve demokratik kurumlara herhangi bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Demokrasiden başka gidecek yolumuz ve geleceğimiz yoktur.

Ülkemizin demokrasi çıtasını yükseltmek, toplumsal sorunlarımızı birlikte yaşama ve katılım kültürü ile çözebilmek için kurumsal ve zihniyet değişimi yolunda TÜRKONFED olarak katkılarımız devam edecektir. Türkiye’nin geleceğine, refahına ve huzuruna zarar verecek her türlü demokrasi dışı girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.”

“Yeni Türkiye tarihinde 15 Temmuz önemli bir dönüm noktası olacaktır. Milletinden aldığı güç ve enerjiyle, sürdürülebilir kalkınma yolunda Doğu’yu da Batı’yı da hayran bırakan atılımlar gerçekleştiren ülkemiz, bu kritik ve tarihi dönemeci de başarıyla atlatarak; yoluna demokrasiyle, istikrar ve güvenle devam etme kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Gün geçtikçe gelişen, güçlenen ekonomimizin önemli aktörlerinden biri olan bankacılık dışı finansal kuruluşları tek çatı altında temsil eden Finansal Kurumlar Birliği adına; başta kendi kaderine sahip çıkan aziz Milletimiz olmak üzere; süreci büyük bir soğukkanlılıkla yöneten Hükümet yetkililerimize, beyanatları ile onlara destek sunan siyasilerimize, STK’larımıza, iş dünyasının önde gelen temsilcilerine, yukarıda zikrettiğimiz tüm teşkilatlarımıza ve krizin ilk anından itibaren büyük bir sorumluluk örneği sergileyen medyamıza teşekkürü borç biliyoruz.

Biz de Finansal Kurumlar Birliği olarak bu birlik ve beraberlik coşkusundan aldığımız güç ve güvenle ülkemiz için, ekonomimiz için daha fazla çalışmaya, üretmeye, sunduğumuz değeri artırmaya kararlıyız…”

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı İlker Tabak: “Milli iradeyi hedef alan hiçbir girişim hedefine ulaşamaz”
“Ülkemizde kaos çıkarmak amacıyla darbe yanlıları tarafından demokrasimizi ve demokratik kurumlarımızı hedef alan yasa dışı müdahale asla kabul edilemez. Halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümete ve tüm ulusumuza karşı yapılan bu darbe girişimini esefle kınıyoruz. Milli irademize karşı yapılan bu girişim, Milletimizin sağduyusuyla önlenmiş ve Ülkemiz üzerinde oynanan hain oyunlar hedefine ulaşamamıştır. Gücünü milli irade ve demokrasiden almayan hiçbir girişimin başarıya ulaşma şansı olmadığı yaşadığımız bu acı olayla da bir kez daha kanıtlanmıştır. Bugün tüm kesimler ve kurumlarla, demokrasimize ve milli irademize sahip çıkma günüdür.”

“Artık tek yürek bir Türkiyeyiz”
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin evsahipliğinde ve TİM’e bağlı 60 İhracatçı Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ihracatçılar, belirledikleri 7 maddelik yol haritasını da paylaştı. 65 bin ihracatçının her şeye 14 Temmuz’da kaldığı yerden ama daha fazla gayretle devam ettiklerini söyleyen Büyükekşi, “Milletimizin sağladığı birlik ve beraberlik kendisini ekonomide de ihracatta da gösterecektir. İş dünyası ileriye bakarak yoluna sağlam adımlarla devam edecektir. İhracatçılarımız yurtdışındaki alıcılarına siparişlerini hiçbir şey olmamış gibi zamanında teslim edecektir. Geçen haftaya göre ihracatımız ilk 3 günde yüzde 33 artış göstermiştir” dedi.

60 ihracatçı birliğinin 7 maddelik yol haritası:
- 16 Temmuz’da Panama ve Guatemala’ya ticaret heyetimiz gönderilmiştir. Yakın zamanda açmayı planladığımız Türk Ticaret Merkezleri ile ilgili çalışmalara ara vermeden devam edilecektir.
- Dün İhracatçı Birliklerimiz aracılığıyla 65 bin ihracatçımıza örnek bir mektup gönderilmiştir. İhracatçılarımız bu mektupları yurtdışındaki alıcılarına iletmeye başlamıştır. Bu mektupta,  Türkiye ekonomisinin tüm kurumlarıyla her zamanki gibi hatta daha etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiği, ekonomimizde hiçbir şeyin 14 Temmuz’dan farklı olmadığı vurgulanmıştır.
- Türkiye’deki tüm yabancı misyon şeflerine de durumu anlatan bir mektup hazırlanmıştır. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bu mektuplar, bu hafta içinde herkese ulaştırılacaktır.
- Duruşumuzu dünyadaki iş çevrelerine duyurabilmek için yurtdışındaki muhatap STK’lara da aynı şekilde bir mektup hazırlanmıştır.
- Tüm dünyaya ulaşan yabancı yazılı ve görsel medya kuruluşlarına da yine bu hafta içerisinde birer mektup bugün gönderilmiştir.
- TİM’in yabancı yayını olarak 6 yıldır her ay yayınlanarak yüzbinlerce kişiye ulaşan Turkish Perspective dergisi, özel bir sayı yayınlayarak sesimizi tüm dünyaya duyuracaktır.
- Yakın zamanda ülkemizdeki bütün Büyükelçileri davet edeceğimiz bir organizasyonun hazırlıklarına da başlanmıştır.

Zaman, bizler için daha fazla çalışma, daha fazla üretme, daha fazla ihracat zamanıdır.

Bilişim STK’ları: “Akıl dışı hain kalkışmayı şiddetle kınıyoruz”
Bilgi Güvenliği Derneği (BGD), Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği (BİYESAM), Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD), Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER), eTicaret ve Internet Hukuku Derneği (EHD), İnternet Teknolojileri Derneği (INETD), İnternet Temelli Televizyon Teknolojileri Derneği (IPTV), İnternet Derneği/ISOC-TR, İTO Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkanı, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD), Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER), Sağlık Bilişim Derneği, SİNERJİTÜRK Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Teknoloji Bilgilendirme Platformu (TBP), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Teknoloji Grup, Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER), Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Tüm İnternet Derneği (TİD), TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER), Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneği (TÜTED), Türkiye Zeka Vakfı (TZV), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ortak mesaj yayınladı:
“Her türlü anti-demokratik girişim, şiddet ve baskının karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu minvalde demokrasi ve milli iradeye olan sarsılmaz inancımızı tekrarlıyor, her koşul altında demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve yaşamı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyoruz.” 

Yorumlar (0)