banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Sanayicilere 1.2 milyar liralık yeni destek programı devrede”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1.2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı.

KAPAK 01.09.2018, 08:58 01.09.2018, 18:03
9513
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Sanayicilere 1.2 milyar liralık yeni destek programı devrede”

Bakan Varank, yazılı açıklamasında, yeni destek programıyla cari açığı azaltacak, katmadeğeri yüksek ürün ve teknolojileri  geliştiren sanayicileri desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nda (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildiğini kaydeden Varank, 10 ayrı destek programının sadeleştirildiğini ve “TEYDEB 2.0” adıyla yeni bir destek programı hazırlandığını aktardı.

Sistem değişikliği ve yeni açılan çağrılar hakkında bilgiler paylaşan Varank, TEYDEB’in kuruluşundan 2017 yılına kadarki 23 yılda yaklaşık 10 bin proje için toplam 8.3 milyar liralık destek sağladığını ve bu desteklerle 15 milyar liralık Ar-Ge hacmi oluşturulduğunu  aktardı. Varank, teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik teknogirişim desteği kapsamında ise yaklaşık 16 bin iş fikri başvurusu alındığını, 77 milyon liralık hibe destekle 958 girişimcinin firmalarını kurduğunu ifade etti.
Yerli üretim için Ar-Ge desteği: TEYDEB’in yıllar içinde destek  programlarının  sayısını artırdığını bildiren Varank, esnek ve yalın bir süreç sağlamak
 amacıyla mevzuatları ayrı ayrı tanımlı 10 farklı destek programının iki başlık altında toplandığını açıkladı.
Varank, Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak sadeleştirilen bu yeni destek sistemine “TEYDEB 2.0” adının verildiğini  belirterek, yeni destek programına ilişkin şunları kaydetti: “1 Ağustos itibarıyla SADE kapsamında  açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon lira bütçe ayrıldı. Yılsonuna kadar sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1.2 milyar lira kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katmadeğeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji  geliştirme projelerini  destekleyeceğiz. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine  destek vereceğiz. Bu yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katmadeğerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan bütün sanayicilerimize, girişimcilerimize çağrıda bulunmak  istiyorum;  yeni fikri  olanlar  ve yeni ürün geliştirmek  isteyenlere her türlü desteği vermeye hazırız.”
Varank, kamu-üniversite-sanayi işbirliğini  oluşturmaya ve özellikle teknoloji tabanlı girişimci  ve KOBİ'lere iş geliştirme ve yenilik alanlarında mentorlük sağlamaya yönelik kolaylaştırıcı destekleri de hayata geçireceklerini açıkladı.
Bakan Varank'ın açıkladığı TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusu yapıldı. Söz konusu çağrıya 31 Aralık 2018’e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başvuruları ziyaretli hakemlik ile değerlendirilecek. Başvurular alındıkça, 31 Aralık beklenmeden değerlendirme süreci başlayacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLI⁄I’NDAN 16 MADDELİK DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı yazılı açıklama ile sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketi hazırlandığını bildirdi.
- erlileştirme  Programı kapsamında 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatıldı.
- Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 zorunlu fiyat avantajı uygulanacak.
- Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme  ve teknoloji  transferini  sağlayacak, Sanayi İşbirliği Projeleri’nin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturulacak.
- İthal sanayi ürünlerinin  can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirecek, yerli üreticinin  haksız rekabete maruz kalması önlenecek.
- Organize Sanayi Bölgeleri’nde  yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulaması genişletildi.
- Teşvik belgeli yatırımcılara arazi tahsisi  Çevre ve fiehircilik Bakanlığı’yla ortak sağlanacak.
- Kalkınma  Ajansları  üzerinden  yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon TL destek sağlanacak.
- Yıl sonuna kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne toplam 100 milyon TL destek verilecek.
- AB fonları desteği ile yürütülmekte  olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon Avro’luk fon yatırımcılara sunulacak.
- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nda yer alan 500 bin TL proje bütçesi üst sınırı 600 bin TL’ye çıkarıldı. TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği programında proje destek üst sınırları 200 bin TL’ye çıkarıldı. TÜBİTAK Sanayi Destekleri  kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olunacak.
- Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin  üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 milyon TL üretim yatırım desteği sağlanacak.
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler  mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek verilecek.
- KOBİ’lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken KOSGEB alacakları 2019 yılına ertelendi. KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin  geliştirilmesi ve uluslararası  pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300.000 TL’ye kadar destek düzenlemesi yapıldı.
- Yatırım teşvik belgesi başvuru ücretleri kaldırıldı.
- TSE hizmet ücretlerinde  yüzde 25 indirim yapıldı, TSE alacakları yeniden yapılandırılacak.
- Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldı.

Yorumlar (0)