banner345

XIV. KOBİ Zirvesi gündemi;‘Süper Teknoloji’ ve“SÜPER AKILLI TOPLUM”

XIV. KOBİ Zirvesi, Türkiye KOBİ’lerini dünyanın en ileri gündemi olan ‘teknoloji ve toplum’ konusunun sorun ve çözümleriyle buluşturacak. Ana başlık: “Süper Akıllı Toplum” olacak ve 4 ayrı oturumda şu dört konu işlenecek: “Süper Akıllı Toplum Tehditler ve Fırsatlar, Dijital Dönüşüm ve Değişen Dünya”, ”Finans Sektörü Süper Akıllı Toplum İçin Hazır mı?”, ”Süper Akıllı Toplumun İnsanı”, “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı.”

KAPAK 01.04.2018, 08:59 30.03.2018, 23:27 Ender Sönmez
14641
XIV. KOBİ Zirvesi gündemi;‘Süper Teknoloji’ ve“SÜPER AKILLI TOPLUM”

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) , KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) işbirliğiyle düzenlenen XIV. KOBİ Zirvesi, “Süper Akıllı Toplum” ana temasıyla DenizBank ana sponsorluğunda; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) destekleriyle; Hacettepe Teknokent, KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi ve Logo Yazılım çözüm ortaklığında, İstanbul’da, 25 Nisan 2018’de,  CVK Park Bosphorus’ta gerçekleştirilecek.
Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulacak, Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalayabilmesi için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği KOBİ Zirveleri’nin XIV.’sünde gündem bir ana oturum ve farklı temalı dört ayrı oturumdan oluşuyor.


Dergimiz KobiEfor olarak, çözüm ortağı olduğumuz XIV. KOBİ Zirvesi hakkında TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin ile konuştuk. 


TOSYÖV KOBİ’LERİN STK’SI


KobiEfor: Her yıl yapılmakta olan KOBİ Zirveleri’nin amacı nedir?


Nezih Kuleyin: Bildiğiniz gibi Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), KOBİ’lerin gönüllü sivil toplum örgütüdür. Kuruluş yılı olan 1989 yılından günümüze hem “girişimcilik” hem de “KOBİ” kavramının dilimize kazandırılması ve bu kavramların hak ettikleri anlamlarda değer kazanabilmeleri için ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin temel sorunlarının çözümü amacıyla çalışmalar yürütmektedir.


KOBİ’lerin rekabetçi olmaları için gereken ortamın hazırlanması ve bu ortamın oluşmasına engel olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması için somut çalışmalar ve çözüm önerileri oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Örnek vermek gerekirse hem KOSGEB’in hem de Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin (KGF) kuruluşunda TOSYÖV önderlik etmiş, günümüzde de bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde KOBİ’lerin sorunlarına çözüm üretmek için çaba göstermeye devam etmektedir.


TOSYÖV bir yıl boyunca çok değişik etkinlikler yapmaktadır:
- Girişimciler için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlemekte,


- ‘KOBİ’lerin Finansmana Erişimi’ konusunda bölgesel toplantılar düzenlemekte,


- Her yıl Ankara’da Endüstri’4.0 ve Toplum’5.0 gibi KOBİ’lerin ileri teknoloji ile dönüşümü konularında toplantılar düzenlemektedir.


- KOBİ Zirve’leri İstanbul’da her yıl KOBİ’lerin geleceklerini ilgilendiren en önemli tema belirlenerek, TOSYÖV, KOSGEB, TOBB işbirliği ile gerçekleştirilirken bu yıl TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) de etkinliğimizi, ana paydaşlardan birisi olarak destekleme kararı almıştır.


SÜPER AKILLI TOPLUM


KobiEfor: KOBİ Zirvesi’nin bu yıl ki ana teması nedir ve bu temayı neden seçtiniz?


Nezih Kuleyin:  Bu yıl ana tema olarak “Süper Akıllı Toplum” kavramını seçtik. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz: Bir toplum toplumsal dönüşümünü ancak rekabetçi bir ekonomi ve etkin bir toplum ile gerçekleştirebilir. KOBİ’lerin teknolojik dönüşümlerini toplumdan bağımsız olarak gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Eğer eğitim sistemi ileri teknoloji ile dönüşerek katmadeğeri yüksek mallar üreten ve bunları uluslararası pazarlarda satacak olan KOBİ’lerin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştiremezse o zaman bu hedefin gerçekleşmesi imkansızdır.


Eğer Ar-Ge ortamı yeni fikirlerin ve yeni işlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak şekilde kurgulanmamış ya da bu kurguya uygun olarak çalışmıyorsa o zaman dönüşümün sürekliliğinden söz etmek mümkün olamayacaktır. İleri teknoloji, iş yapış biçimlerimizi kökten değiştirmektedir. Günümüzde deneyimli yaşlı insan emeği kadar özürlü ve evde yaşayan insanların emeği de KOBİ’ler tarafından değerlendirilebilir durumdadır. Bu bağlamda KOBİ’lerin öngörülerinin de yeniden değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.


Yaşanabilir bir şehir ve çevre eğer altyapı ve sağlıklı bir yaşam sürmemize olanak sağlamıyorsa o zaman elde ettiğimiz teknik dönüşüm toplumsal sonuçları açısından başarısızlığa mahkûm olacaktır. Bu nedenle bu yıl KOBİ Zirvesi’nin ana temasını “Süper Akıllı Toplum” olarak belirledik.
‘AKIL’ OTURUMLARI
KobiEfor: XIV. KOBİ Zirvesi’nin oturum başlıkları nelerdir?


Nezih Kuleyin:  Önce ana salonumuzda bir Açılış Oturumu gerçekleştireceğiz bu oturumumuzda ana paydaşlarımızın ve etkinliğimizin açılışını yapan Bakanımızın konuşmaları yer almaktadır.


Açılış konuşmalarından sonra dört ana oturum yapacağız; bu oturumların başlıkları şöyledir:


- “Süper Akıllı Toplum Tehditler ve Fırsatlar, Dijital Dönüşüm ve Değişen Dünya”


- ”Finans Sektörü Süper Akıllı Toplum İçin Hazır mı?”


- ”Süper Akıllı Toplumun İnsanı”


- “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”

“Süper Akıllı Toplum Tehditler ve Fırsatlar, Dijital Dönüşüm ve Değişen Dünya” oturumu içinde bulunduğumuz koşulların değişimi ile ortaya çıkacak yeni duruma uyum sağlanması ve bu değişimin KOBİ’lerde ve toplumda yaratacağı değişik eğilimlerin ele alınacağı bir oturum olacaktır.


“Finans Sektörü Süper Akıllı Toplum İçin Hazır mı?” oturumunda ise ülkemizdeki gerek teşvik gerekse finansman altyapısı ile bu dönüşüme hazır olup olmadığı eğer hazır değilse yapılması gerekenler ele alınacak yeni finansal ve teşvik olanaklarının neler olabileceği irdelenecektir.


“Süper Akıllı Toplumun İnsanı” oturumunda ise bu toplumsal dönüşümü sağlamak için gereken insan kaynağının hem oluşturulması hem de geliştirilmesi için gereken bilimsel sosyal ve psikolojik faktörler ile gelişmiş insan kaynağının KOBİ’lerin dönüşümüne etkisi ele alınacaktır.


“İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”  oturumunda ülkemizin Ar-Ge altyapısının daha etkin bir duruma gelmesi ve KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini irdeleyeceğiz. Yeni fikirlerin endüstrileşmesi ve ülkemizin rekabetçi ürünlerle uluslararası pazarlarda yer alması için KOBİ’lerin gerçekleştirmeleri gerekli dönüşüm bu oturumda ele alınacaktır.
KobiEfor: KOBİ Zirvesi’ne katılım nasıl gerçekleşmektedir? Zirve’nin

destekçileri kimlerdir?
Nezih Kuleyin:  KOBİ Zirvesi’ne KOBİ’ler ve ilgili kuruluşlar önceden kayıt olarak katılabilmektedirler. Zirve, KOSGEB TOBB ve TİM ile ortak düzenlenmekte, İstanbul Ticaret Odası ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenmektedir. Etkinliğin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ana Sponsoru; DenizBank’tır, çözüm ortakları ise Hacettepe Teknokent, KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi ve Logo Yazılım’dır.
KOBİ-ÜNİVERSİTE MESAFESİ KAPANMALI
KobiEfor: Türkiye’nin “Süper Akıllı Toplum” olabilmesi için acilen atması gereken adımlar nelerdir?


Nezih Kuleyin: Yapılması gerekenleri ayrıntılı bir biçimde XIV. KOBİ Zirvesi’nde ele alacak olmamıza rağmen bazı şeyleri sizin aracılığınızla kamuoyuna iletmek isterim. En önemli iş, bence; üniversitelerin Ar-Ge yapan birimleri ile KOBİ’lerin işbirliğinin daha etkin bir hale getirilmesidir. KOBİ’ler gereken zamanı harcayamadıkları için üniversitelerde ve teknokentlerde yapılan çalışmalardan gerektiği kadar haberdar olamamaktadırlar, bu sorunun hızla çözülmesi gerekmektedir.


Bir de yaratıcı ürün üretme ve bu ürünlerin en azından orta üstü teknolojik ürün olması konusunda yapmamız gerekenleri yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Daha ayrıntılı önerileri, tabii Zirve’de tartışacağız.
KOBİ TANIMINDA REVİZYON
KobiEfor: Biliyorsunuz bu yıl hem KOBİ tanımı değişti, hem de sayın Başbakan Binali Yıldırım, bu yılı; “KOBİ yılı” ilan etti,  bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?


Nezih Kuleyin:  KOBİ tanımının değişmesi bir zorunluluktu, 40 milyon TL. sınırı orta boy KOBİ’ler açısından aşılmaya başlanmış, bu nedenle de KOBİ desteklerinden yararlanamaz duruma düşmüşlerdi, bu düzenleme ile bu sorun çözülmüş oldu.


Bu düzenleme ile sanırım ülkemizde KOBİ niteliğindeki şirket sayısı; yüzde 99.9’a ulaşmış olacak, ekonominin bu oranda ağırlıklı bir kesimini oluşturan KOBİ’lere daha büyük bir önem verileceğini anladığımız “KOBİ Yılı” fikri bizim açımızdan çok önemlidir. Bu yıla özgü çalışmalar içerisinde XIV. KOBİ Zirvesi önemli bir yer tutacaktır.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Mart 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:42
Öğle 13:13
İkindi 16:46
Akşam 19:35
Yatsı 20:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20