banner369

banner345

XIV. KOBİ Zirvesi gündemi;‘Süper Teknoloji’ ve“SÜPER AKILLI TOPLUM”

XIV. KOBİ Zirvesi, Türkiye KOBİ’lerini dünyanın en ileri gündemi olan ‘teknoloji ve toplum’ konusunun sorun ve çözümleriyle buluşturacak. Ana başlık: “Süper Akıllı Toplum” olacak ve 4 ayrı oturumda şu dört konu işlenecek: “Süper Akıllı Toplum Tehditler ve Fırsatlar, Dijital Dönüşüm ve Değişen Dünya”, ”Finans Sektörü Süper Akıllı Toplum İçin Hazır mı?”, ”Süper Akıllı Toplumun İnsanı”, “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı.”

KAPAK 01.04.2018, 08:59 30.03.2018, 23:27
14792
XIV. KOBİ Zirvesi gündemi;‘Süper Teknoloji’ ve“SÜPER AKILLI TOPLUM”

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) , KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) işbirliğiyle düzenlenen XIV. KOBİ Zirvesi, “Süper Akıllı Toplum” ana temasıyla DenizBank ana sponsorluğunda; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) destekleriyle; Hacettepe Teknokent, KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi ve Logo Yazılım çözüm ortaklığında, İstanbul’da, 25 Nisan 2018’de,  CVK Park Bosphorus’ta gerçekleştirilecek.
Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulacak, Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalayabilmesi için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği KOBİ Zirveleri’nin XIV.’sünde gündem bir ana oturum ve farklı temalı dört ayrı oturumdan oluşuyor.


Dergimiz KobiEfor olarak, çözüm ortağı olduğumuz XIV. KOBİ Zirvesi hakkında TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin ile konuştuk. 


TOSYÖV KOBİ’LERİN STK’SI


KobiEfor: Her yıl yapılmakta olan KOBİ Zirveleri’nin amacı nedir?


Nezih Kuleyin: Bildiğiniz gibi Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), KOBİ’lerin gönüllü sivil toplum örgütüdür. Kuruluş yılı olan 1989 yılından günümüze hem “girişimcilik” hem de “KOBİ” kavramının dilimize kazandırılması ve bu kavramların hak ettikleri anlamlarda değer kazanabilmeleri için ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin temel sorunlarının çözümü amacıyla çalışmalar yürütmektedir.


KOBİ’lerin rekabetçi olmaları için gereken ortamın hazırlanması ve bu ortamın oluşmasına engel olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması için somut çalışmalar ve çözüm önerileri oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Örnek vermek gerekirse hem KOSGEB’in hem de Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin (KGF) kuruluşunda TOSYÖV önderlik etmiş, günümüzde de bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde KOBİ’lerin sorunlarına çözüm üretmek için çaba göstermeye devam etmektedir.


TOSYÖV bir yıl boyunca çok değişik etkinlikler yapmaktadır:
- Girişimciler için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlemekte,


- ‘KOBİ’lerin Finansmana Erişimi’ konusunda bölgesel toplantılar düzenlemekte,


- Her yıl Ankara’da Endüstri’4.0 ve Toplum’5.0 gibi KOBİ’lerin ileri teknoloji ile dönüşümü konularında toplantılar düzenlemektedir.


- KOBİ Zirve’leri İstanbul’da her yıl KOBİ’lerin geleceklerini ilgilendiren en önemli tema belirlenerek, TOSYÖV, KOSGEB, TOBB işbirliği ile gerçekleştirilirken bu yıl TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) de etkinliğimizi, ana paydaşlardan birisi olarak destekleme kararı almıştır.


SÜPER AKILLI TOPLUM


KobiEfor: KOBİ Zirvesi’nin bu yıl ki ana teması nedir ve bu temayı neden seçtiniz?


Nezih Kuleyin:  Bu yıl ana tema olarak “Süper Akıllı Toplum” kavramını seçtik. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz: Bir toplum toplumsal dönüşümünü ancak rekabetçi bir ekonomi ve etkin bir toplum ile gerçekleştirebilir. KOBİ’lerin teknolojik dönüşümlerini toplumdan bağımsız olarak gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Eğer eğitim sistemi ileri teknoloji ile dönüşerek katmadeğeri yüksek mallar üreten ve bunları uluslararası pazarlarda satacak olan KOBİ’lerin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştiremezse o zaman bu hedefin gerçekleşmesi imkansızdır.


Eğer Ar-Ge ortamı yeni fikirlerin ve yeni işlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak şekilde kurgulanmamış ya da bu kurguya uygun olarak çalışmıyorsa o zaman dönüşümün sürekliliğinden söz etmek mümkün olamayacaktır. İleri teknoloji, iş yapış biçimlerimizi kökten değiştirmektedir. Günümüzde deneyimli yaşlı insan emeği kadar özürlü ve evde yaşayan insanların emeği de KOBİ’ler tarafından değerlendirilebilir durumdadır. Bu bağlamda KOBİ’lerin öngörülerinin de yeniden değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.


Yaşanabilir bir şehir ve çevre eğer altyapı ve sağlıklı bir yaşam sürmemize olanak sağlamıyorsa o zaman elde ettiğimiz teknik dönüşüm toplumsal sonuçları açısından başarısızlığa mahkûm olacaktır. Bu nedenle bu yıl KOBİ Zirvesi’nin ana temasını “Süper Akıllı Toplum” olarak belirledik.
‘AKIL’ OTURUMLARI
KobiEfor: XIV. KOBİ Zirvesi’nin oturum başlıkları nelerdir?


Nezih Kuleyin:  Önce ana salonumuzda bir Açılış Oturumu gerçekleştireceğiz bu oturumumuzda ana paydaşlarımızın ve etkinliğimizin açılışını yapan Bakanımızın konuşmaları yer almaktadır.


Açılış konuşmalarından sonra dört ana oturum yapacağız; bu oturumların başlıkları şöyledir:


- “Süper Akıllı Toplum Tehditler ve Fırsatlar, Dijital Dönüşüm ve Değişen Dünya”


- ”Finans Sektörü Süper Akıllı Toplum İçin Hazır mı?”


- ”Süper Akıllı Toplumun İnsanı”


- “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”

“Süper Akıllı Toplum Tehditler ve Fırsatlar, Dijital Dönüşüm ve Değişen Dünya” oturumu içinde bulunduğumuz koşulların değişimi ile ortaya çıkacak yeni duruma uyum sağlanması ve bu değişimin KOBİ’lerde ve toplumda yaratacağı değişik eğilimlerin ele alınacağı bir oturum olacaktır.


“Finans Sektörü Süper Akıllı Toplum İçin Hazır mı?” oturumunda ise ülkemizdeki gerek teşvik gerekse finansman altyapısı ile bu dönüşüme hazır olup olmadığı eğer hazır değilse yapılması gerekenler ele alınacak yeni finansal ve teşvik olanaklarının neler olabileceği irdelenecektir.


“Süper Akıllı Toplumun İnsanı” oturumunda ise bu toplumsal dönüşümü sağlamak için gereken insan kaynağının hem oluşturulması hem de geliştirilmesi için gereken bilimsel sosyal ve psikolojik faktörler ile gelişmiş insan kaynağının KOBİ’lerin dönüşümüne etkisi ele alınacaktır.


“İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”  oturumunda ülkemizin Ar-Ge altyapısının daha etkin bir duruma gelmesi ve KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini irdeleyeceğiz. Yeni fikirlerin endüstrileşmesi ve ülkemizin rekabetçi ürünlerle uluslararası pazarlarda yer alması için KOBİ’lerin gerçekleştirmeleri gerekli dönüşüm bu oturumda ele alınacaktır.
KobiEfor: KOBİ Zirvesi’ne katılım nasıl gerçekleşmektedir? Zirve’nin

destekçileri kimlerdir?
Nezih Kuleyin:  KOBİ Zirvesi’ne KOBİ’ler ve ilgili kuruluşlar önceden kayıt olarak katılabilmektedirler. Zirve, KOSGEB TOBB ve TİM ile ortak düzenlenmekte, İstanbul Ticaret Odası ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenmektedir. Etkinliğin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ana Sponsoru; DenizBank’tır, çözüm ortakları ise Hacettepe Teknokent, KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi ve Logo Yazılım’dır.
KOBİ-ÜNİVERSİTE MESAFESİ KAPANMALI
KobiEfor: Türkiye’nin “Süper Akıllı Toplum” olabilmesi için acilen atması gereken adımlar nelerdir?


Nezih Kuleyin: Yapılması gerekenleri ayrıntılı bir biçimde XIV. KOBİ Zirvesi’nde ele alacak olmamıza rağmen bazı şeyleri sizin aracılığınızla kamuoyuna iletmek isterim. En önemli iş, bence; üniversitelerin Ar-Ge yapan birimleri ile KOBİ’lerin işbirliğinin daha etkin bir hale getirilmesidir. KOBİ’ler gereken zamanı harcayamadıkları için üniversitelerde ve teknokentlerde yapılan çalışmalardan gerektiği kadar haberdar olamamaktadırlar, bu sorunun hızla çözülmesi gerekmektedir.


Bir de yaratıcı ürün üretme ve bu ürünlerin en azından orta üstü teknolojik ürün olması konusunda yapmamız gerekenleri yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Daha ayrıntılı önerileri, tabii Zirve’de tartışacağız.
KOBİ TANIMINDA REVİZYON
KobiEfor: Biliyorsunuz bu yıl hem KOBİ tanımı değişti, hem de sayın Başbakan Binali Yıldırım, bu yılı; “KOBİ yılı” ilan etti,  bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?


Nezih Kuleyin:  KOBİ tanımının değişmesi bir zorunluluktu, 40 milyon TL. sınırı orta boy KOBİ’ler açısından aşılmaya başlanmış, bu nedenle de KOBİ desteklerinden yararlanamaz duruma düşmüşlerdi, bu düzenleme ile bu sorun çözülmüş oldu.


Bu düzenleme ile sanırım ülkemizde KOBİ niteliğindeki şirket sayısı; yüzde 99.9’a ulaşmış olacak, ekonominin bu oranda ağırlıklı bir kesimini oluşturan KOBİ’lere daha büyük bir önem verileceğini anladığımız “KOBİ Yılı” fikri bizim açımızdan çok önemlidir. Bu yıla özgü çalışmalar içerisinde XIV. KOBİ Zirvesi önemli bir yer tutacaktır.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Haziran 2020
İmsak 03:30
Güneş 05:26
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:38
Yatsı 22:26
banner366