banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

2020’de 48 milyon TL ciro hedefliyor: Şirketlerin e-dönüşümde güvenli çözüm ortağı: TÜRKKEP

TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, KEP Hizmet Sağlayıcısı ve e-Fatura Özel Entegratörü TÜRKKEP olarak 2021 yılına yeni hizmet ve çözümlerle girmeye hazırlandıklarını söylüyor.

CEO 01.12.2020, 00:01 30.12.2020, 09:42
27654
2020’de 48 milyon TL ciro hedefliyor: Şirketlerin e-dönüşümde güvenli çözüm ortağı: TÜRKKEP

Edönüşüm pazarında yetkilendirildiği 2013 yılından bu yana hizmet veren TÜRKKEP, e-dönüşüm hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi, güvenilirliği, çözüm odaklı yaklaşımı ve ihtiyaç temelinde geliştirdiği hizmetlerle şirketlerin tüm resmi yapılanmasına yönelik işlerini kolaylaştırıyor. Kurumlar arası evrak akışını disipline ederek, iş akışını resmileştiren TÜRKKEP, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-saklama, e-imza, KEP Kurumsal Çözümler gibi ürün ve hizmetler sunuyor. Bu alanlarda kurumsal ve bireysel müşterilerine yetkili hizmet sağlayıcı olarak tek noktadan sağlayabilen ilk özel şirket olma özelliğini taşıyor.
2008’de kurulan ve 2013’te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP Hizmet Sağlayıcısı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından da e-Fatura Özel Entegratör’ü olarak yetkilendirilen TÜRKKEP, bu hizmetlerle işgücü, kağıt ve arşiv maliyetlerinde tasarruf sağlarken kayıt dışının engellenmesi ve verilerin güvenli ortamlarda uzun süre saklanmasına olanak sağlıyor. Şirketlerin iş sistemleriyle entegrasyon, süreç yönetimi, bu teknolojilerin iş senaryolarında kullanılması ve sunduğu satış sonrası hizmet yaklaşımıyla da sektörde öncü olma özelliğini sürdürüyor. TÜRKKEP, ayrıca e-İmza, e-Defter ve KEP Mutabakat çözümleri ile KEP İK ve entegrasyon hizmetleriyle de kurumsal müşterilerine uçtan uca katmadeğerli çözümler ve hizmetler sağlıyor.
2020 hedefi: Yüzde 60 büyüme ve 48 milyon TL ciro: TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Toplamda 200’e yaklaşan bayi sayısı ile Türkiye’nin hemen her ilinde hizmet veren TÜRKKEP, 2019 yılını 30 milyon TL ciro ile kapatırken 2020’yi yüzde 60 büyüme ve 48 milyon TL ciro ile kapatma hedefinde. Şirket 5 yıllık süreçte uzaktan kimlik denetimi, güven hizmetlerinin devletlerarası çalışabilirliği ve yeni ortak altyapıların geliştirilmesi gibi Ar-Ge konularını da hayata geçirerek benzer büyüme trendini sürdürmek hedefinde” diyor. Yıldız, Ar-Ge ve inovasyon gündemlerinde; “ulusal ve uluslararası düzeyde elektronik imza, uzaktan kimlik denetimi, güven hizmetlerinin devletler arası çalışabilirliği ve yeni ortak altyapıların geliştirilmesi” gibi konuların yer aldığını dile getiriyor.
Türkiye’de büyük ve küçük ölçekli birçok şirketin çözüm ortağı olan TÜRKKEP, gerçek ve tüzel kişi müşteri sayıları ve sektörel yaygınlığı açısından pazar lideri konumunda: Boyner, Eroğlu Holding, Hugo Boss, Şişecam, Anadolu Holding, Enka, Bilfen Okulları, TGS Yer Hizmetleri, Vodafone, Türk Telekom gibi birçok şirketin çözüm ortağı.

TÜRKKEP ile güvenli e-dönüşüm
Olcay Yıldız, e-dönüşüm pazarının pandemi sürecinde yüzde 25 büyüdüğünü, şirketlerin, KOBİ’lerin ve bireylerin e-dönüşüm hizmetlerinden yararlanma oranlarının kayda değer biçimde arttığını, KEP hesap sayısında yüzde yüzde 50’ye yakın büyüme yaşandığını söylüyor ve e-dönüşümün şirketlere ciddi maliyet avantajları sağladığına değiniyor: “Resmi evrakların belirli bir süre saklanması ile oluşan arşiv maliyetleri, buna bağlı olarak lojistik ve insan kaynakları maliyetleri şirketlere ciddi yük bindiriyor. TÜRKKEP olarak verdiğimiz birçok hizmetle geriye dönük evrak takibinden, insan kaynaklarının doğru yönetilmesine, veri akışının takibinden kişisel hataların en aza indirilmesine kadar şirketlerin iş yükünü azaltan birçok hizmeti en güvenli ortamda sağlıyoruz.  KEP hizmetleri şirketleri disipline eden ve kişiye bağımlılığı azaltan bir sistem.”
Olcay Yıldız, Pandemi döneminde evden çalışma sistemi ile birlikte e-dönüşüm hizmetlerini kullanmayan şirketlerin süreçten olumsuz etkilendiğini, kağıt ortamında yapılan sözleşmelerin, banka talimatlarının yerine temassız ve kağıtsız ortamda online yapılmasının öneminin daha çok ortaya çıktığını ifade ediyor. Yıldız, geleneksel iş süreçlerinden elektronik iş akışlarına doğru hızlı bir geçiş olduğunu, bu geçişin güven hizmetleri katmanını zorunlu hale getirdiğine dikkat çekiyor: “Bu dönemde özellikle KEP ve e-imza ürünlerimize ve çözümlerimize yönelik oldukça yoğun talep aldık. E-dönüşüm artık yeni dünyanın vazgeçilmez bir parçası.”
TÜRKKEP’in yeni dönem çalışmaları: Olcay Yıldız, 2020 yılında KEP ve özel entegratörlük hizmetlerine yönelik altyapılarının güncellenmesi ve kapasitelerinin arttırılması çalışmalarını başlattıklarını ve önemli ölçüde hedeflerini gerçekleştirdiklerini aktarıyor: “Bu yıl e-irsaliye hizmetlerimizle birlikte e-SMMM ve e-MM hizmetlerimizi de mükelleflerimizin kullanımına açtık. Pandemi döneminde oluşan uzaktan çalışma gereksinimlerine cevap olarak, hem güvenli ve kapalı bulutumuz üzerinden işlettiğimiz hem de büyük kurumlara yerinde kurulum olarak sağlayabildiğimiz TÜRKKEPİmza uygulamamızı kulllanıma açtık. Tüm KEP uygulamalarımızın elektronik imza işlevlerini çeşitlendirdik. Geçtiğimiz yıllarda TÜRKKEP’in başlattığı İnsan Kaynakları süreçlerinde KEP kullanımı (KEP-İK) projemiz 2020 yılında sunduğumuz hizmetler açısından zenginleşerek devam etti. Çok farklı İK uygulamaları ve Kurumsal Kaynak Planlamaları Uygulamaları (ERP) ile entegrasyonlarımız artarak devam ediyor. Geçen yıl ulusal Posta ve Telgraf Teşkilatımızın (PTT) ve Adalet Bakanlığı’mızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) entegrasyon çalışmamızın tüzel kişilikler nezdinde yaygınlaştırılması çalışmalarımızı sürdürdük. Çok önemli başka bir ulusal proje; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’mizin yürüttüğü ve artık tüm kamu kurumlarımız nezdinde yaygınlaşmış e-Yazışma projesine BTK tarafından diğer yetkili KEP Hizmet Sağlayıcıları ile birlikte sağladığımız destekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Özetle, 2020 yılının tamamında, kamu ve özel sektör projelerimiz, iş ortaklıkları ve proje işbirliklerimiz devam etti. Artan iş ve pazar etkinliğimiz doğrultusunda Merkez ve Bölge Müdürlüklerimizin ve TÜRKKEP Başvuru Merkezlerimizin (TBM) yapılandırılmasına ve güçlendirilmesine devam ettik ve hizmet alanlarımızı genişlettik, pekiştirdik. 2021 yılına yeni hizmetler ve çözümlerle girme hazırlıklarımızı arttırdık.”
KOBİ’lere özel ürünler: TÜRKKEP’in neredeyse tüm hizmet ve çözümlerinin bireylerden başlayarak en büyük kurum ve kuruluşlara kadar kullanıcı kitlesine hitap ettiğini belirten Olcay Yıldız, özünde güven hizmetleri ve altyapıları sunduklarını vurguluyor: “Örneğin; e-fatura altyapımızı KOBİ müşterilerimiz Fatura Portal’ımızdan, büyük kurum olan müşterilerimiz ise KKP/ERP sistemleriyle gerçekleştirdiğimiz entegrasyon yöntemiyle kullanır. Farklı kullanıcılarımız ihtiyaçlarına göre KEP Webmail Arayüzümüzü, kapalı bulutumuz üzerinde veya kurumun altyapısı içinde yerinde kurarak sunduğumuz özelleşmiş KEP uygulamalarımızı veya kurumun kullandığı her türlü uygulamayla gerçekleştirdiğimiz entegrasyonlar sayesinde kendi uygulamalarını KEP ve imza işlevleriyle donatılmış şekilde kullanabiliyor. E-imza, KEP, e-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, e-SMMM, e-MM gibi temel altyapı ve hizmetlerimizi, ve bu altyapıların kurum içinde daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayan, KEP-IK, KEPAssist, KEP Mutabakat, Muhaberat Yönetim Sistemi gibi uç uygulamaları ve farklı KKP/ERP’ler için geliştirdiğimiz entegrasyon çözümlerini tüm müşteri gruplarımıza sunabiliyoruz. TÜRKKEP İmza son dönemde KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen ürünlerimizin başında geliyor.”
Olcay Yıldız, KOBİ’lerin diğer tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte özellikle pandemi döneminde güven hizmetlerinin kullanımının sadece zorunluluk değil, aynı zamanda yeni gerçekliğin ve iş yapma şeklinin bir olgusu olduğunu anladığını kaydediyor: “Pandemi özellikle KOBİ’ler için kaynak tasarrufunun ve hızlı iş yapmanın önemini arttırdı. Daha önce bütçe ya da dönüşüm sürecinin sancılarını gerekçe olarak gördüklerini gözlemliyorduk. Devletimiz dönüşüm süreçlerini destekledikçe (başlangıçta zorunluluk gereği de olsa) bu süreçlerin sağladığı tasarruf ve hızı gördükçe, KOBİ’lerin ilgisi ve dolayısıyla güven hizmetlerine talebinin arttığını açıkça görmeye başladık. E-fatura gibi ürünler herşeyden önce hız ve maliyet tasarrufu sağlıyor. KOBİ olarak düzenlediğiniz bir e-fatura dakikalar içinde muhatabına ulaşıyor. Kağıt faturaya oranla çok daha düşük maliyetlerle üstelik yanında gelen katmadeğerli hizmetlerle (elektronik ve güvenilir bir ortamda dosyalama, saklama, kolay ve hızlı erişim) kullanılmaya başlandığında, başlangıçta yaşanan tereddüt hızlıca rahatlığa dönüşüyor ve kağıt faturanın kullanımına ihtiyaç olmadığı anlaşılıyor.”

Yorumlar (0)