banner345

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin;

“Yerli ve milli üretimle kalkınma modelinde teknoparklara ciddi görevler düşüyor”

CEO 01.03.2020, 07:56 26.03.2020, 13:56 Ender Sönmez
14579
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Türkiye’nin kalkınmasında teknoparkların rolünü ve önemini anlattı.
Teknoparklar; “kamu, üniversite ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, bilimsel veya endüstriyel araştırmaların yapılmasına olanak sağlayan, katmadeğerli ürünlerin ortaya çıkartıldığı, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleri” olarak tanımlanıyor. Türkiye’de temelleri 1990’lı yıllarda atılan, 2001’de 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile belirli bir zemine kavuşturulan ve son 10 yıldır önemli kazanımlar sağlayan teknoparklar, bilgi üretimini bir bütün olarak sağlayan en güçlü yapılar olarak karşımıza çıkıyor.
85 teknopark, 5500 firma, 46.000 Ar-Ge personeli: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunan, sektörlerin ve şirketlerin küresel platformda ciddi birer rakip haline gelmesinde teknoparkların önemli bir role sahip olduğunu söylüyor: “Sanayici, akademisyen, araştırmacı ve girişimcileri bir çatı altında toplayarak Ar-Ge ve inovasyon üretim sürecinde teknoparklar, sağladığı ekonomik avantajlar, nitelikli insan gücüne yakınlığı, ürünlerin yerelde ve globalde ticarileşmelerine verdiği desteklerle Türkiye’nin her şeyden önce orta düzeydeki milli gelir sarmalından çıkarak daha yüksek milli gelir noktasına ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Teknoparkların en önemli üstünlüğü Ar-Ge kavramına yakın duran projelerin toplandığı bir ortam yaratması ve ekonomiye sağladığı katkıdır. Teknoparklarda yapılan ihracat Ocak 2020 itibariyle 4.5 milyar dolara, toplam ciro ise 87.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Ocak 2020 itibariyle toplam teknopark sayımız 85’e ulaştı ve bunlardan 67’si aktif faaliyetini sürdürüyor. Teknoparklardaki toplam firma sayısı 5.500’ün üzerinde, Ar-Ge personel sayısıysa 46.000’i aştı.”
Türkiye’nin kalkınma ve strateji planlarında teknoloji tabanlı girişimciliğin, yerli ve milli üretimin öneminin vurgulandığını ve bu noktada teknoparklara ciddi bir görev düştüğünü vurgulayan İnaltekin, “Teknoloji tabanlı girişimciliğin yoğunlaştığı, prototiplerin oluştuğu bu yapılarda ticarileşme üzerine çeşitli programlar yapılıyor, firmaların globale açılmaları destekleniyor. Devletimizin bu programlar için özel kurgulanmış kümeler, hızlandırıcılar gibi destekleri mevcuttur. Patent farkındalığı ise ülkemizde giderek artmaya başlamıştır, Ocak 2020 itibariyle ulusal ve uluslararası patent tescil sayısı 1.100’ün, başvuru sürecindeki patent sayısıysa 2.500’ün üzerindedir. Özellikle teknoparklar ve TTO’ların bu konuda farkındalığı artırıcı, yol gösterici ve başvuru süresince girişimciyi destekleyici rolleri mevcut. Teknoparkların ruhuna baktığımız zaman Ar-Ge yapma, yeni teknoloji üretme gibi başlıklar ön planda. Dolayısıyla fikri mülkiyet, yüksek teknolojili ürün satışı ve ihracatı gibi çıktılarda teknoparkların rolü oldukça önemli hale geliyor.”
“Girişimcilik kültürünün ülke geneline yayılması önemli”: Girişimcilik bir kültür. İnaltekin, bu kültürün ülke geneline yayılmasının önemine dikkat çekiyor: “Teknoparklar üniversitelere yakınlığı sebebiyle öncelikle üniversitede bu bilincin artmasına yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirebilir. Biz CYBERPARK olarak özellikle mühendislik ve fen bilimleri fakültelerinde girişimcilik ve teknoloji üzerine söyleşiler gerçekleştiriyor, iş fikri olan öğrencilere ücretsiz danışmanlıklar sağlıyoruz, onlara yol gösteriyoruz. Ülkemizde başarı hikayelerinin artması da gelişim için çok kritik. İş fikri sahibi kişileri cesaretlendirmek için yatırım ve exit haberlerini görmemiz gerekiyor. Her ne kadar halen kültürümüzde sabit maaşlı bir işe girmek başarı hikayesi gibi görünse de kendi sahip olduğun iş fikrinin hayata geçirilmesinin başarısı ve hazzı, girişimin başarısız olmasının bir ayıp olmaması gibi konular  önemlidir. Ekosistem yeni tamamlanıyor ve bu yatırım hikayeleri yeni ortaya çıkıyor.”
Faruk İnaltekin, teknoparklarda en büyük eksiğin ve problemin çıktıların satılabilir ticari ürün olarak pazara çıkartılması, satılması ve markaya dönüştürülmesi olduğuna değiniyor. İnaltekin, bunun için de önce kamunun sonra da tüm halkın kendi ürettiğimiz ürünleri sahiplenmesi, yeri geldiğinde risk alarak bunları kullanması, üreticilerini, geliştiricilerini desteklemesi, ürünün ortaya çıktığı yapılar olan teknoparkların da süreci desteklemesi gerektiğini vurguluyor. İnaltekin, ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi için girişimcilere sunulması gereken hizmetleri şöyle sıralıyor: “Müşteri görüşmelerine imkan sağlamak (Büyük firmalarla işbirliğinde olmak). Yatırımcı görüşmelerine imkan sağlamak. Mentör havuzunu geliştirerek girişimcilere nitelikli mentörlükler sağlamak, ürünün doğru olgunlaşmasını sağlamak. Yurt dışına yönelik ihracat hedefli programlar düzenlemek.”
Faruk İnaltekin, Teknopark Kanunu’nda yer alan teşviklerin 2023 sonuna kadar geçerli olması ve uzatılmasıyla ilgili net bir açıklama yapılmaması sebebiyle teknoparkların bugünlerde yeni atılımlar yapmak konusunda kararsız kaldığını ifade ediyor: “Öncelikle bu konunun bir açıklığa kavuşmasını umuyoruz. Teknoparklarda konumlanan firmaların raporlama vb. süreçleri yoğun yaşaması özellikle küçük firmalar için oldukça zor oluyor. Denetimler ve raporlar elbette verilen teşviklerin olmazsa olmazı ancak bu süreçler biraz esnetilebilir mi diye düşünmüyor değiliz. Ar-Ge, ürün geliştirme anlamında ciddi teşvikler olsa da bu çıktıların pazarlanması anlamında destek ve teşvikler yetersiz. Bu noktalarda da teknopark yönetimlerinin ve firmaların desteklenmesi gerekmektedir.” 
Yerli ve milli üretim için teknoparklar önemli
Faruk İnaltekin, “Yerli ve milli üretimin politika haline getirildiği bu dönemde Ar-Ge faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüterek teknoloji içeren ürünleri kendi imkânlarımızla üreterek teknolojik özgürlüğe kavuşmamız gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için üreticilerin, geliştiricilerin sektör ve toplum ihtiyaçlarını iyi analiz etmesi arz talep dengesini öngörmesi ve çıktılarını ürünleştirerek markalaştırması gerekmektedir. Yerli ve milli ürünler ve teknolojiler için elbette geliştirmeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Teknoparklar, teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklendiği ve teknoloji tabanlı çıktıların üretildiği en temel mekanlar olarak bahse konu kalkınmanın ve dijital dönüşümün tam ortasında yer almaktalar. ”
Kuluçka Çekim Merkezi hayata geçecek
CYBERPARK, Türkiye’nin en büyük teknoparklarından birisi. İnaltekin şu bilgileri veriyor: “2019 sonu itibari ile kapalı alan büyüklüğümüzü 113.000 m2 olarak korurken Bölgemizdeki firma sayısı 254’e, kuluçka firma sayımız 58’e, firmalarda çalışan personel sayısı 4005’e ulaşmıştır. 2019 yılı içerisindeki ciromuz 1 milyar TL’yi aşmıştır. 2019 yılı içerisinde yaklaşık olarak 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. CYBERPARK olarak girişimcilere sunduğumuz katmadeğerli programlarla ön plandayız. 2019’da, Amerika, Estonya, Almanya, İngiltere ve Gürcistan’a çeşitli programlarımız kapsamında firmalarımızla giderek, onların potansiyel müşteriler ve yatırımcılarla görüşmelerine olanak sağladık. Bu eforun çıktısı olarak kuluçka merkezimiz ‘2019 Avrupa’nın En İddialı Kuluçka Merkezi’ ödülüne layık görüldü. Bu programları geliştirerek ve ihtiyaç odağında modelleyerek önümüzdeki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu yıl itibari ile hedefimiz en büyük yatırımlarımızdan biri olan ‘Kuluçka Çekim Merkezi’ projemizi hayata geçirmek. 20 yılı aşkın tecrübemizle bireysel girişimci adaylarından startup firmalara, olgun firmalardan sivil toplum kuruluşlarına kadar kurum ve paydaşların bir arada olabileceği, birbirlerini besleyebileceği bir Çekim Merkezi kurmayı planlamaktayız. Bu merkezle girişimci adaylarının şirketleşme aşamasından, prototip ve ticarileşme aşamasına kadar yaşadığı veya yaşayabilecekleri tüm sorunlar konusunda yol göstermenin yanı sıra merkezin bünyesinde bulunacak ekosistemin öncü kurum ve kuruluşlarıyla deneyim paylaşacağı bir fırsat sağlanacaktır. Ayrıca yeni girişimcilere/firmalara da yer verilecek merkezle hem sektör çeşitliliğimizi hem de işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz.
2020 yılında CYBERPARK’ı ve bünyesinde yer alan firmaları nitelik olarak büyütmeyi hedefliyoruz.  İlk olarak firmaların kapasitelerini, satışlarını ve işbirliklerini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemeye; eğitimler, seminerler, hızlandırıcılar, b2b iş forumları, ticarileştirme programları gibi  katmadeğerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte özellikle yurt dışı odaklı tüm program ve hizmetlerimizi firmalarımız için özelleştirmeye çalışacağız. Diğer yandan da yeni bir bina ve içerikle kapasitemizi ve firmalarımıza sunduğumuz hizmetleri artırmayı planlıyoruz.”

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 29 Mart 2020
İmsak 05:17
Güneş 06:44
Öğle 13:14
İkindi 16:46
Akşam 19:34
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20