Page 7 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 7

Jigger İstanbul         “Leopar Teknoloji olarak 2019
      www.jiggeristanbul.com    yılında, dünya lideri elektrikli
      “Jigger İstanbul, Türkiye’nin  scooter markası İnokim’in Türki-
     Instagram’daki ilk kokteyl sayfası  ye distribütörlüğünü alarak ticari
     olarak 2015’te doğdu.      faaliyetimize başladık.
      Wix’le 2018’de tanıştık. İlk  E-ticaret sitemizi Wix’le tüm
     profesyonel sitemi kurmam ge-  detaylarını bizi yansıtacak şekilde
                     özelleştirerek ve hem bilgisayar
     rekiyordu ve site tasarımından ve
     alt yapısından hiç anlamayan biri  hem de mobil cihazlarda kura-
     olarak Wix’i buldum. İçeriğindeki  rak müşterilerimize ulaşma im- tik. Stüdyomuzu tanıtmamızda ve
     profesyonel           kanını yakaladık. Özellikle mobil işimizi daha ileriye götürmemize
     site şablonla-         site üzerinden whatsapp, telefon ek bir profesyonel destek alma-
                     ve e-postayla müşterilerin direkt mıza gerek kalmadan rezervasyon
     rı süreci kolay
     atlatmamı sağ-         bize ulaşması, satışlarımıza cid- hizmetinden blog yazılarına kadar
     ladı. Şimdi hem         di bir ivme kazandırdı. İlk yılımızı tüm kolaylığı Wix bize sağlıyor. Bu
                     yaklaşık 2 milyon TL‘lik satışla iyi sayede maliyetleri de düşürüp özel-
     online mağaza                          likle yerelde yeni müşteriler hedef-
     hem de kokteyl      Uğur bir başlangıç yaparak tamamla-
                     dık. Wix’in e-ticaret için sunduğu leyip bulmamıza yardımcı oldu.”
     workshopları-      Arslan etkileyici şablonlarla çok yaratıcı Erdem Biçer
     mızın etkinlik
     yönetimi için eşsiz bir site haline  ve dikkat çekici bir web sayfası
                     oluşturduk ve müşterilerimizden  Kruvasante
     geldi.
                     çok olumlu dönüşler aldık.     www.kruvasante.com
                      Şirketi kurduğumuz 2019 yılın-
                     dan beri Wix’le devam ediyoruz.
                     Sitemizde internetten elektrikli
                     scooter satışını sağladığımız onli-
                     ne mağaza, yine günlük elektrikli
                     scooter kiralama takvimli rezer-
                     vasyon ve ödeme alma sağlayan
                     online kiralama  bulunmakta.   “Wix’le kuruluş yılımızda tanış-
      İşim için en önem verdiğim
                     Ayrıca blog sayfamızda güncel tık. Tasarım geçmişimiz sayesin-
     altyapı web sitem ve işlerimizin
                     gelişmeleri yayınlayarak müş-  de Wix üzerinden doğru adımları
     çoğunu bu platformdan alıyoruz.
                     terilerimizin haberdar olmasını atabileceğimizi ve kendi sayfamızı
     Sitemizi sürekli değiştirmek ve  sağlıyoruz ve bu yayınlarla inter- dizayn edebileceğimizi öngördük.
     daha profesyonel hale getirmek
                     nette daha çok bulunuyoruz.   Bunun doğru bir öngörü olduğunu
     için konunun profesyonelleriyle
                      Wix’le gerçekleştirdiğimiz bu iş da deneyimleyerek öğrendik. Biz-
     görüşmeler yapsak da birçok de- birliği sayesinde hem güvenli öde- ler için Wix kullanmanın bir diğer
     veloper ve tasarımcı sitemizi çok
                     me alıyoruz hem de e-ticaretteki önemli faydasıysa online sipariş
     beğendikleri için teklif vermiyor- pazarlama odaklı yapısıyla bizi özelindeki çözümleri ve müşterile-
     lar. Bu da bizim gururumuz. İlk  başarıya ulaştırdığını görüyoruz.” rimize hızlıca ulaşmamızı sağlayan
     kullanmaya başladığım zamandan
                     Ahmet Becenoğlu         Wix uygulama tabanıydı. Yaşanan
     bu yana Wix de kendini oldukça
                                     pandemi sonrasında “paket sipa-
     geliştirdi ve kullanıcılarına çok  Treyoga           rişler” tüm gıda işletmelerinin ge-
     daha pratik çözümler sunuyor.”
                      www.treyoga.net       leceğini tayin etti. Bizde Kruvasante
     Uğur Arslan
                      “2017 yılından beri Treyoga adıy- ailesi olarak paket siparişle işlet-
                     la Marmaris’te faaliyetini sürdüren memizi ayakta tutuyoruz. Bu bağ-
      Leopar Teknoloji       yerel bir yoga stüdyosuyuz. Nere- lamda Wix mobil uygulaması hem
      www.leopar.co        deyse bütün yoga ekollerini barın- müşterilerimizin, hemde bizlerin
                     dıran geniş seans seçeneklerimizle “çabuk ulaşılabilir” olmasını sağ-
                     yogayla tanışmak isteyen ya da yoga ladı. Müşterilerimiz uygulama üze-
                     yapan ve daha ileri götürmek iste- rinden bizlere sorularını sorarak
                     yen herkese hitap ediyoruz. Bunun siparişlerini rahatça verebildiler
                     yanında yogayı meslek edinmek ve vermeye devam ediyorlar. Paket
                     isteyen kişiler için de eğitimlerimiz servisin en önemli başlığı ulaşılabi-
                     mevcut. İşletmelerin bilinirliğini lir olmaktır. Wix bize bunu sağladı.”
                     artırmak için çok önemli olan web Serdar Okumuş
                     sitemizde Wix kullanmayı tercih et- Merve Kılıçaslan
                                        Haziran 2021 KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12