Page 12 - KobiEfor Eylül 2021
P. 12

%à/àáà0 3$125$0$
    Lenovo 2. çeyrekte      Rockwell Automation finalistler arasında
    net gelirini ikiye       Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), 2021
    katladı           Microsoft Nesnelerin İnterneti Yılın İş Ortağı Ödülü
                   için finalistleri arasında yer aldı.
     Lenovo, 2021 yılının ikinci  Rockwell Automation Başkanı ve CEO’su Blake
    çeyrek sonuçlarıyla grup ci- Moret, “Akıllı endüstriyel sistemlerimiz müşterile-
    rosunu önceki yıla göre yüzde  rimizin sorunsuz bir biçimde altyapı maliyetlerinde
    27 artırarak 16.9 milyar dolar  tasarruf elde etmesini, değere dönüştürme süresini
    ciro elde etti. Aynı zamanda  kısaltmasını ve üretkenliği daha üst düzeye çıkarmasını sağlıyor” diye konuştu.
    net gelirini yüzde 119 artıra- Microsoft Global İş Ortağı Çözümleri, Kanal Satışları ve Kanal Başkanı, Şirket
    rak, son yılların en yüksek net  Genel Başkanı Rodney Clark, “Bu olağanüstü iş ortakları, buluttan uca, müşteri-
    gelir marjına        ler için dünya standartlarında çözümler oluşturma konusunda ekosistemimizde
    ulaştı.           sunulan en iyi ve en akıllıca çözümlerin bir kısmını temsil ediyorlar” dedi.
     Leno v o ,
    Türkiye’de de 2021 yılının ikinci  Türk Telekom’dan     Bosch, IAA Mobility’de
    çeyreğini yüzde 25.3 pazar payı
    ile birinci sırada kapadı.  yılın ilk yarısında       emniyetli, emisyonsuz
     Lenovo CEO’su ve Yönetim  güçlü performans         mobilite deneyimi
    Kurulu Başkanı Yang Yuanqing,
                    Türk Telekom’un, 2021’in ilk yarı  Bosch, her türden araç için mobilite çö-
    Ar-Ge yatırımlarını, önümüz-
                   finansal ve operasyonel sonuçları- zümleri üretiyor ve hatta akıllı telefonları ve
    deki üç yılda iki katına çıkarma
    amacıyla çalışmalarını sürdü- na göre yılın ilk 6 ayında 15.8 milyar  evleri mobilitenin ayrılmaz bir parçası hali-
    receklerini kaydetti.    TL gelir elde etti. Net kârı 2.6 mil- ne getiriyor.
                   yar TL’ye, toplam abone sayısı da  Şirket, Münih’teki IAA
                   50.7 milyona ulaştı.       Mobility 2021 etkinliğin-
    TP-Link’ten iki         Türk Telekom CEO’su Ümit Önal,  de, şirketlere kişiselleşti-
                           “Süratli dijital  rilmiş, otonom, ağa bağlı
    yeni wifi menzil                dönüşüm, stra- ve elektrikli mobilite çözümleri sunmaya
                                   hazırlanıyor. Bosch’un mobilitenin gele-
    genişletici                  tejik yatırımlar  ceğini şekillendiren teknolojileri: ‘Bosch
                           ve birinci sınıf
     TP-Link, geniş ürün yelpa-         müşteri deneyi- Show Car, Sürücüsüz park etme, Gelişmiş
    zesine iki yeni menzil genişle-        mi ile sürdürü- bir bisiklet deneyimi.’
    ticiyi daha ekledi. AC destekli,       lebilir büyüme-  Bosch, iklim nötr mobilitede kilit bir
    çift bantlı, OneMesh tekno-          ye bağlılığımız  oyuncu olmak istiyor. Şirket, tüm araç sınıf-
    lojisine sahip olan RE230 ve  Ümit      sürüyor” dedi.  larını gelecekteki emisyon gerekliliklerine
    RE300 modelleri farklı hızlara  Önal      Önal, “Daha  hazır hale getirmeyi kendisine hedef olarak
    sahip.                            belirledi. İnovasyon lideri Bosch, elektrikli
                   iyi bir toplum için Türkiye’nin dijital  bisikletlerden binek otomobillere ve ağır
                   yolculuğuna ve 5G’ye geçişine ön- kamyonlara kadar diğer tüm şirketlerden
                   cülük etmek için çalışıyoruz” açık- daha geniş bir elektrikli sürüş portföyüne
                   lamasını yaptı.         sahip bulunuyor.

                   Üretimin geleceğini şekillendirecek teknoloji

                    CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, rekabetin çok
                             hızlı değiştiği yeni dünya düzeninde KOBİ’ler başta olmak
     İki yeni menzil genişletici,          üzere tüm sanayicilerin yeni üretim biçimlerine geçiş yapa-
    TP-Link OneMesh destekli
                             rak sürdürülebilir büyüme sağlayabilmesi için dijitalleşme
    bir modem ya da yönlendirici
                             sürecini bir an önce başlatmaları gerektiğini söyledi.
    ile kullanıldığında kolayca bir
                              Bizel, sanayi 4.0’ın gerekliliklerini hayata geçirmek
    Mesh WiFi ağı oluşturabiliyor.
                             için fabrikalarda robotlar dahil tüm makine ve sistem-
     Ücretsiz Tether uygulama-            lerin birbiriyle çok hızlı ve kesintisiz bir şekilde haber-
    sı ile akıllı telefonlar üzerin-
                             leşmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.
    den cihazlar her yerden kont-
                              Bizel ayrıca, hızla değişen ve kişiselleşen ihtiyaçları en
    rol edilebiliyor, erişim ayarları
                     Tolga      hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarının
    vb. yapılabiliyor.        Bizel      oluşturulmasının öncelikli ihtiyaç olduğunu ifade etti.
      12 KobiEfor (\OÖO
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17