Page 17 - KobiEfor Eylül 2021
P. 17

• Grönland buz yüzeyi 140 yıl içinde tamamen yok olur.
                               • Deniz su seviyesi yükselir.
                               • Miami, Londra ve New York sular altında kalır,
                              Bangkok, Bombay ve Şangay’ın büyük bir kısmı su-
                              lar altında kalır.
                               • İnsanlığın yarısı yüksek alanlara göç eder.
                               • Temiz su kaynakları tehlikeli şekilde azalır.
                               • Kutup ayıları, deniz
                              aygırları gibi birçok deniz
                              memelisi buzulların eri-
                              mesiyle yeryüzünden silinir.
       Derece derece ısınmanın dünyaya         • Dünya üzerindeki tür-
       etkileri *                  lerin 3’te 1’i yok olma teh-
                              likesiyle karşı karşıya kalır.
       Küresel ısınma nedir? Atmosferde sera etkisi yara-
                               • Bu durumdan kaçınma olasılığı; Eğer 10 yıl
      tan gazların çoğalması, bu gazların güneş ışınlarını
                              içinde sera gazları yüzde 60 azaltılırsa bu durum-
      tutması, bu durumun da Dünya’nın ısısını arttırmasıdır.
                              dan kurtulma ihtimali yüzde 93.
       Sera etkisi nedir?: Dünya kendini ısıtıyor ama
                               Sıcaklık 3 derece artarsa…
      bunu Güneş ışınlarıyla yapmıyor. O ışınların bir
                               • Tarım ve gıda üretimi geri dönülmez şekilde
      kısmı Dünya’dan atmosfere yansıyor. Sera gazları bu
                              düşüşe geçer.
      ışınların bir kısmını tutuyor. Böylece Dünya ısınıyor.
                               • Milyonlarca kişi açlıkla boğuşur.
      Buna sera etkisi deniyor. Sera etkisi Dünya’da
                               • Deniz suyu temiz su
      yaşam olabilmesi için gerekli sıcaklığı sağlıyor.
                              kaynaklarına karışmaya
       Sera etkisi olmasaydı Dünya nasıl olurdu?:
                              başlar. Küçük ve orta çap-
      Mars gibi olurdu. Kızıl gezegen yeterince kalın bir
                              ta tüm su havzaları kurur.
      atmosfere sahip değil. İçeri giren ışınların çoğu
                               • Okyanuslarda süper
      uzaya dönüyor. Yani gezegeni ısıtacak kadar ora-
                              fırtınalar başlar.
      da kalmıyor. O yüzden Mars hep soğuk. Ortalama
                               • Çürümüş bitkilerdeki
      sıcaklık sıfırın altında 23 derece. Sera etkisi olmasa
                              karbon atmosfere yayılmaya başlar.
      Dünya da Mars gibi olurdu ve yaşam olmazdı.
                               • Rüzgar hızı saatte 320 kilometreye ulaşır.
       Isı artarsa ne olur?: Sera etkisinin ısıttığı Dünya’da
                               • Bu durumdan kaçınma olasılığı; eğer Dünya
                 yaşayabiliyoruz, o olmasa
                              ısısı 2 derece yükselip, toprağa hapis kalan karbon-
                 biz de olmayız ama ısının
                              dioksit yayılmaya başlarsa sıfıra yakın.
                 artması dengeyi bozuyor.
                               Sıcaklık 4 derece artarsa…
                 Şu anda Dünya’nın orta-
                               • Deniz seviyeleri 50 metre yükselir.
                 lama sıcaklığı 15 derece.
                               • Çin’in tüm tarım alanları kurur.
                 Küresel ısınma bu sıcak-
                               • 1.5 milyar insan açlıkla karşı karşıya kalır.
                 lığı arttırıyor. Bilimsel ça-
                               • On milyonlarca insan iklim mültecisi olur.
      lışmalara göre; 6 dereceye kadar ısı artışlarında ya-
                               • Yazlar uzar.
      şanacaklar şöyle:
                               • Ormanlar kurur.
       Sıcaklık 1 derece artarsa…
                               • Şehirlerde ortalama sıcaklık 45 derece olur.
       • Aşırı yaz sıcakları başlar.
       • Yüzbinlerce insan aşırı sıcaktan hastalanır ya da
      hayatını kaybeder.
       • Orman yangınları artar.
       • Temiz su kaynaklarının 3’te 1’i yok olur.
       • Ada ülkeleri yükselen deniz sularının altında
      kalır.
       • Nadir hayvan türleri yok olur (Orman kurbağası,
      kunduz, ağaç kanguruları vb.)
       • Bu durumdan kaçınma olasılığı: Bu durum-
      dan kurtulma şansımız artık yok. Zira Dünya bu
      sonuçları yaratacak sıcaklığa ulaştı.
       Peki ısı daha da yükselirse?
       Sıcaklık 2 derece artarsa…
       • Buzullar erimeye başlar.          Kaynakça: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51133428
                                            (\OÖO   KobiEfor 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22