banner272

Türkiye İnovasyon Haftası

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği ve 3 gün süren Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, 7'den 70'e inovasyona ilgi duyanları buluşturdu. Etkinlik üniversitelere, sanayicilere, tasarımcılara, öğrencilere ve proje sahiplerine etkileşim ortamı sağladı.

Türkiye İnovasyon Haftası


TİM'den: "Türkiye İnovasyon Haftası"

Yeni bir Galaksi'ye giriyoruz
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İnovasyonda farkındalık yaratmak" amacıyla, "Türkiye İnovasyon Haftası" adıyla İstanbul'da dikkat çeken bir etkinlik düzenledi. Etkinlik siyasetten, bürokrasiden, iş dünyasından, üniversitelerden büyük ilgi gördü. Gerçi etkinlik öğrencilerin ve şirketlerin geliştirdikleri patentli, faydalı model tescilli ürün ve hizmetlerini de kamuoyuna tanıttı; teknokentler, bilim merkezleri, kalkınma ajansları ve belediyeler inovasyon temalı sunumlarla katılımcılara bilgi verdi ama etkinliğin asıl çıktısı, "İNOVASYON'A FARKINDALIK" yaratmasıydı.
İnovasyon Haftası'nı açış konuşmasında Başbakan R. Tayyip Erdoğan, reformlar ile genç nüfus kaynağının ekonomide daha iyi değerlendirilmesini sağladıklarını söyledi. "Türkiye'yi dünya ile buluşturarak genç nüfusumuza bir vizyon kazandırdık? diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Araştırma Geliştirmeyi, İnovasyonu destekleyeceğiz. Türkiye ilk defa inovasyonu bu şekilde tartışıyor, konuşuyor ve geleceğe bakışın temel taşlarını oturtuyor. Elbette bu bir süreç. Türkiye, bu süreçte kısa zamanda önemli mesafe katetmekle birlikte henüz önümüzde uzun bir yol var.
Küçük değişimlerin büyük sonuçlar doğurabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bugün artık inovasyonun ne olduğunu biliyoruz; bilimde, kültürde, sanatta, siyasette en iyi olmanın, en ileride olmanın mücadelesini veriyoruz. Bunun için hepimiz işimizi en iyi şekilde yapmak  mecburiyetindeyiz."
İnsanın kullanabileceği ekonomik ve sosyal faydaya dönüşecek bilgiye ihtiyaç duyulduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun için Ar-Ge faaliyetleri ile girişimcilerimizi buluşturmak, birlikte çalışmaya, birlikte hareket etmeye yöneltmek durumundayız. Türkiye'nin  çözüm bekleyen sorunları, karşılanmayı bekleyen ihtiyaçları için daha fazla inovasyona, dolayısıyla bu konuda emek sarf edecek daha çok insana ihtiyacımız var. Dolayısıyla ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki tüm unsurlarının içinde yer aldığı inovasyon sürecini, ancak hepimizin buna inanması ve desteklemesiyle yürütebiliriz. İnovasyonu, üretimin, ihracatın, istihdamın, rekabet gücümüzü artırmanın anahtarı olarak görüyoruz."

Türkiye tasarımı öğrendi
Etkinliğe katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, TİM'in bünyesindeki 55 bin ihracatçı ordusunun ihracat yapmakla kalmadığını, Türkiye ekonomisinin büyümesine de katkı verdiklerini söyledi. "Artık ihracatçılarımız, ihracatımızın araştırma geliştirme, inovasyon ve yüksek katma değer ile teknolojiden daha fazla pay alarak, ihracatın kalitesinin yükseltilmesi noktasında önemli bir sorumluluğu üstleniyor" diyen Çağlayan,  151.5 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştiren ve ihracat yapmış olduğumuz pazarların yüzde 75'ten fazlasında yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere rağmen Türkiye'nin ihracat bayrağını taşıyan ihracatçıya dikkat çekerek şunları kaydetti: "Artık sanayicinin bakış açısında; inovasyon, Ar-Ge, yüksek katma değer gibi kavramlar bulunuyor. 2010'da Türkiye'nin yaklaşık 31 bin tasarım başvurusu bulunurken, 2011'de bu sayı yüzde 20 artarak 36 bin 578'e ulaştı. Yine ülkemiz, AB'de en iyi tasarımcılar listesinde 2. sıraya yerleşmiştir."

Değerler hiyerarşisi ve İnovasyon
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi üç ayaklı yeni bir vizyon önerdi. "Birincisi, Türkiye'nin değerler hiyerarşisinde inovasyonun en üst sıralarda yer almasıdır. Demek istediğimiz şudur; her vaktin bir toplumsal değerler zinciri vardır. Bu millet en çok neye saygı duymalı, bu milletin çocukları en çok ne olmaya özenmeli, en büyük takdirini, ödülünü kimlere vermeli"  Toplumsal değerler zincirimizin tepesine neyi yerleştirirsek, toplum ona özenir, onun peşine düşer, onu yapar. Kafayı inovasyona takmış, İnovasyona odaklanmış bir Türkiye, muazzam bir güç olacaktır.
"İkincisi; inovatif düşüncenin, vücut bulması için, ulusal inovasyon stratejisinin oluşturulması ve bir devlet belgesi olarak ortaya konulması lazımdır. Tüm paydaşların katılımı ve katkıları ile 2023 inovasyon stratejisinin ivedilikle belirlenmesi şarttır.
"Üçüncü önerimiz ise çok değişik, çok enteresan ve karlı bir öneri. Gelişmiş ülkelerde tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri pahalı hale geldi. Firmalar bu faaliyetleri bizim gibi ülkelere kaydırmanın ve daha hesaplı bir biçimde yapmanın peşindeler. Eğer İstanbul'u dünya ölçeğinde bir tasarım ve inovasyon cenneti olarak ilan edersek ve dünya ölçeğinde algısını bu yönde yönetirsek, 2023 yılında dünya tasarım ve inovasyon pastasından büyük bir pay alabiliriz. Bu yalnızca maddi anlamda değil, aynı zamanda manevi anlamda İstanbul'u dünya başkentlerinden birisi yapar.''

Arçelik'in gücü İnovasyon
Bir çok ülkede en çok satılan beyaz eşya markası olduklarını belirten Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu şu bilgileri aktardı:  "Arçelik, sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir. Dünya çapında 24 bin çalışanımız, 14 üretim tesisimiz, 23 ülkedeki satış ve pazarlama şirketimiz ve kendimize ait 10 markamızla dünyada hizmetler sunuyoruz. Faaliyette olduğumuz bütün bölgelerde pazar payımızı sürekli artırıyoruz. Bunu yaparken daha katma değerli hale gelmesine çok önem veriyoruz.
Arçelik'in bu konumunun arkasında sahip olduğu inovasyon ve teknoloji var. 21 yıllık Ar-Ge  birikimimizle istikrarlı yatırımlarımızla, enerji ve su verimliliğiyle öncü ürünler tasarlayıp, üretip, pazarlıyoruz.'' dedi.

İcat çıkar
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Varol Civil, "Teknolojiyi İşe Dönüştürmek, Laboratuvardan Nakit Akışına" konulu panelin açılışında inovasyonun, fikir yaratmaktan değer yaratmaya giden uzun soluklu bir yolculuk olduğunu söyledi. Bir fikri bulmanın yaratıcılık, bu fikri işleyerek gerçeğe dönüştürmenin emek ve sabır, ticarileştirmenin ise cesaret ve finansman gücü gerektirdiğini dile getiren Civil şöyle dedi: "Bir girişimcinin bu zorlu süreçten tek başına başarı ile çıkması beklenmemeli. Bilginin ticari başarıya dönüştürülmesi aşamasında, üniversite-sanayi-kamu ve finans sektörünün güçlü işbirliğinin girişimcinin yanında yer alması, bu güçten en üst seviyede faydalandırılması gerekir."

İnovasyon çatışmalı bir süreçtir
"Teknolojiyi İşe Dönüştürmek" paneline katılan Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum ise inovasyonun muhakkak değer yaratmaya odaklanması gerektiğini belirterek, inovasyon için kurumlar arası çatışmanın da oluşturulması gerektiğini vurguladı. İnovasyon ve Girişimcilikte ABD Ulusal Danışmanlık Konseyi Üyesi Kenneth P. Morse ise bugünkü yöntemlerin hedefe ulaşmada yetersiz olduğunu belirterek, inovasyonun bütçeden para beklememesi gerektiğini, Yeni Zelanda'da yıllık desteklerin aylık desteklere dönüştürüldüğünü hatırlattı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ise Türkiye'yi 2013'e taşıyan şeylerin 2023 için yeterli olmadığını belirterek, "Bu büyük hedeflere varacaksak, bu yol Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Bildiğimiz tek reçete inovasyon" dedi.

Yenilik fanusta yetişmez
Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci güne katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise Ar-Ge harcamalarını milli gelirin yüzde 0.53'ü düzeyinden yüzde 0.86'ya ulaştırdıklarını, kritik eşik olan yüzde 1'e yaklaşıldığını söyledi ve şöyle konuştu:  "Sadece kamu olarak bırakın 0.86'yı, yurtiçi hasılamızın yüzde 5'ini de Ar-Ge'ye harcasak bunu ekonomik sosyal faydaya dönüştüremeyiz. Ar-Ge harcamalarını katma değere, ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürecek olan özel sektörün bu işe girmesidir. Bu anlamda da Türkiye'de de önemli gelişmeler görüyoruz. 2003 yılında özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 23.2 iken bu oran 2011 yılında yüzde 43.2'ye yükselmiştir. Ar-Ge personelinin 2003 yılında yüzde 20.5'i özel sektörde istihdam edilirken 2011 yılında bu oran yüzde 48.9'a yükselmiştir. Bu gelişme çok önemlidir. Ancak,  2030'larda dünya nüfusu 9 milyara yükselecek. Dünyada daha çok enerji tüketilecek, daha çok su, gıda tüketilecek. Bunların getirdiği baskı altında çok daha farklı fikirler, projeler üretmek durumunda kalacağız. Dolayısıyla talep odaklı bakmak, dünyanın nereye gittiğine bakmak, tüketicinin nereye gittiğine bakmak yenilik açısından çok önemlidir. Yenilik dediğimiz şey bir fanusta gerçekleşmiyor. İçinde bulunduğumuz şartları çok iyi analiz etmek durumundayız."
"10 İnovasyon Şifresi" kitabını yazan Tom Kelley "İnovasyon şifreleri" temalı konuşmasında inovatif olmak için şirketlerin rakiplerinden iki katı daha hızlı olması gerektiğini belirtti. Kelley, şirketlerin rekabet haritası oluşturması gerektiğine işaret ederek inovasyon için gerekli olan 3 noktayı şöyle özetledi: ?İnsanları, insan davranışlarını sahada inceleyin. Deney ruhu ile fikir dostu ortam yaratın. Müşteri deneyimlerini tasarlayın."

Yenilikçi İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, karar alınan bir merkez haline geldiğini belirterek, İstanbul'un dünyanın en yenilikçi, inovatif bir şehri olması üzerine hassasiyetle çalıştıklarını kaydetti. Topbaş, şu noktalara vurgu yaptı: "Dünyada güç dengeleri değişiyor. Dünya yeniden şekilleniyor. Bu değişim ve dönüşümü okuyabilenler, görebilenler, ayak uydurabilenler ve buna göre hazırlık yapabilenler, ülkelerini ve kendilerini geleceğe taşıyabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 23 üniversiteyle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, master ve doktora programı içerisinde 'İstanbul' diyenlere maddi destekler vermeye başladık. Kendi bünyemizde de yurt dışında master ve doktora programı kazananların eğitimlerini almalarını sağladık. Oradaki belediyelerle de  yakın temas kurmaları şartıyla onların eğitimine destek verdik. Dünyanın  neresinde nasıl bir farklılık konusu var, bizden farklılıkları nedir, onları bizzat yerinde teşhis ederek kentimize, ülkemize katkı sunduk."

"Made in Turkey"den "Design Turkey"e
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Artık 'Made in Turkey' yerine 'Design Turkey' etiketi ortaya koymaya başlayan bir ülke haline geldik" dedi. Her tasarımın hayalle başladığını aktaran Bağış, FATİH projesi çerçevesinde çocukların ellerindeki I-Pad sayesinde Harvard Üniversitesi'ndeki tartışmaları takip edebilmelerini istediklerini anlattı.

OFİSLER ORTADAN KALKACAK
Etkinlik kapsamında düzenlenen ?Teknoloji ve İnovasyon? panelinde konuşan Microsoft Vizyon Direktörü Anton Oğuzhan Andrews ise, 2023 yılına 10 sene kaldığını hatırlattı: "Bugün Türkiye'de eğer 55 bin ihracatçı varsa, 2023 yılı hedefine ulaşmak için her biri ortalama 9-10 milyon dolarlık bir ihracat yapıyor olacak. Yani çok ciddi bir büyümeden bahsediyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için, yeni bir takım fırsatları kullanmanın yanısıra mevcut fırsatları da kullanıyor olmamız gerekecek. Gelecek için hem üretkenlik, hem de iş açısından tanımımızı genişletmemiz gerekiyor. Ofisler ortadan kalkacak. Bilgi kişiye sunulmaya başlanacak. Ekran, kullanıcıyı tanıyacak, doğal etkileşim sağlanacak."

İNOVASYON ÖDÜLLERİ
İnovasyon Haftası ile 2012 yılı içerisinde Türkiye İhracatçılar Birlikleri'nin gerçekleştirdikleri tasarım ve Ar-Ge Proje Pazarı Yarışmasının seçilmiş en iyi projeleri ilk defa bir arada sergilendi. 17 tasarım yarışması ve 7 Ar-Ge proje pazarı yarışmasının seçilen en iyi projeleri arasında birinciler ödüllerini aldı. TİM çatısı altında gerçekleştirilen yedi sektördeki Ar-Ge proje pazarına en çok proje ile katılımı Sakarya Üniversitesi gösterdi. TİM çatısı altında 17 alanda gerçekleştirilen tasarım yarışmasına en fazla Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri katıldı. İnovasyon Haftasında Türkiye'nin en inovatif şirketi Arçelik oldu. Etkinlik kapsamında En İnovatif Otomotiv Proje Ödülü'nü Murat Doğruel kazandı. En İnovatif Proje Ar-Ge Ödülünü Alpay Taralp, En İnovatif Tasarım Proje Ödülünü ise Emre Kuvvetli aldı.

Ar-Ge PROJE ÖRNEKLERİ
Rooftop çözümü
İklimlendirme sektörünün öncü ismi Alarko Carrier, ileri teknolojiye sahip "Yeni Seri Çatı Tipi Hava Koşullandırma Cihazları'nı piyasaya sundu. Alarko Carrier Gebze ve Carrier Fransa'nın Ar-Ge bölümlerinin 2009 yılında başladığı, kapsamlı ve uzun süren eşgüdümlü çalışmaları sonucu tümüyle yenilenen Carrier Çatı (Rooftop) Tipi Koşullandırma Cihazları, mağazalar, AVM'ler ve sinemalar gibi taze hava ihtiyacı çok olan mekanlar için uygun bir iklimlendirme çözümünü sunuyor.

Cari açık böyle kapanır!
Körüklü araçlara havalı süspansiyon
Uludağ Üniversitesi ile Aktaş Holding?in işbirliğiyle geliştirilen "Raylı taşıtlar için hava süspansiyon körüğü üretimi ve bu körüğün mekanik performanslarının incelenmesi" projesi San-Tez projesi kapsamında desteklendi. Geliştirilen ürün, hali hazırda yurtdışından tedarik ediliyor. Proje kapsamında raylı taşıtlardaki süspansiyon sistemlerinin bir parçası olan hava süspansiyon körüklerinin tasarımı ve portatif üretimi yapıldı. Aktaş Holding'ten Proje Sorumlusu Ender Akar, yeri üretimle ithalatın önünün kesileceğini ve Türkiye ekonomisine önemli bir kazanım sağlanacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2013, 17:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner216

banner269

banner246

banner256