banner565

banner472

banner458

banner457

Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan:“Alacak sigortası

KOBİ’ye güven verecek”Bu yılın Ocak ayında devreye giren Devlet Destekli Alacak Sigortası için kurulan havuzun yönetimini Halk Sigorta üstleniyor.

FİRMA TANITIM 01.04.2019, 08:55 26.04.2019, 09:10
27143
Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan:“Alacak sigortası

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi, 1 Ocak 2019 itibarıyla KOBİ’lerin hizmetine açıldı. Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına almak ve KOBİ’lerin ellerini rahatlatmak için devreye alınan Devlet Destekli Alacak Sigortası büyük ilgi uyandırıyor. Devlet Destekli Alacak Sigortası için kurulan havuzun yönetimini ise Halk Sigorta üstleniyor.
Alacak sigortasının işletmeleri öngörülemeyen en büyük risklerden biri olan tahsilat problemlerine karşı koruyacağını belirten Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan, şunları söylüyor: “Alacak sigortası; firmaların yaptığı, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta ürünü. Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumunda devreye giriyor ve peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif, vb.) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar; açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili (çek ve senet dahil) satışlar, vadeli faturalı satışlar ve tüzel kişiliklere yapılan satışlarını teminat kapsamına alıyor.”
Bülent Karan, alacak sigortasının KOBİ’leri rahatlatacak bir uygulama olduğuna dikkat çekiyor: “Sağladığı teminatlar dışında dolaylı olarak da işletmelere önemli faydaları bulunuyor. Sigortacılar; müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketlerin risk yönetimine katkı sağlayacak. Alacak sigortası işletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirmenin yanı sıra bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde işletmenin kredibilitesini de artırıyor. Böylece, şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanabiliyor.”
İlk aşamada küçük işletmeler dahil olacak: Hazine tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler sistemden yararlanabiliyor. Yönetmelikteki tanımlamalara göre sistemin başlangıcında bu sigortadan mikro ve küçük işletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecek. Bülent Karan, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın hedef kitlesini, yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon lirayı aşmayan KOBİ’lerin oluşturduğunu açıklıyor: “Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Orta büyüklükteki işletmelerin sisteme girişi ile yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon liraya kadarki KOBİ’ler sisteme girebilecek.”
2 bin 500 Lira üstündeki hasarları teminat altına alıyor: Alacak sigortasında prim, sigortalanabilir ciro ile müşterinin seçtiği vade aralığına tekabül eden prim oranının çarpılması ile hesaplanıyor. Sigorta talebinde bulunan firmaların sigortalanabilir cirosunun asgari yüzde 50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcılar için limit tahsisi yapılıyor. Sigortalı adayı firma dilerse daha fazla sayıda alıcısı ve hatta tüm portföy için kredi limit çalışması yaptırabiliyor. Fiyat ve kredi limitlerinin uygun bulunması durumunda da poliçeleşme işlemi gerçekleşiyor. Zararların ödenmesi noktasında; sigorta döneminde gerçekleşen zararın 2 bin 500 liranın altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2 bin 500 lirayı aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen teminat oranları kapsamında sigortalıya ödeniyor.

Yorumlar (0)