banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

KOBİ’lerin çözüm ortağı KobiEfor 20. Yılında

KobiEfor  ‘Küresel dönüşümde KOBİ’lerin gücüne güç katmak’ misyonu, ‘lider KOBİ otoritesi olmak’ vizyonu ve ‘Rekabetin Akıl Gücü’ şiarıyla; 1999 yılından beri düzenli olarak yayınlanan, ulusal çapta dağıtılan aylık sanayi ve ekonomi dergisidir. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk digital e-dergisidir.  2.203.563 okuru ile (30.09.2019) her ay www.kobi-efor.com.tr sitesiyle de buluşmaktadır.

KAPAK 01.11.2019, 08:00 26.03.2021, 16:14
13977
KOBİ’lerin çözüm ortağı KobiEfor 20. Yılında

Ayrıca Turkcell Dergilik uygulamasında yayındadır. Web sitemizin ortalama aylık ziyaretçi sayısı 50.000’in üzerindedir. Web sitemizi ziyaret eden her bir ziyaretçinin görüntülediği ortalama sayfa sayısı 6’nın üzerindedir. Turkcell Dergilik uygulamasından dergimizin aylık indirilme sayısı ortalaması 20.000’in üzerindedir.
KobiEfor’un amacı; Türkiye’nin KOBİ ve Girişimci dinamiğinin Ar-Ge, İnovasyon, Ür-Ge, tasarım, marka, verimlilik ve kalite bilincini artırarak,  işletme ve yönetim yapılarını geliştirmektir.
KOBİ’lerin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanarak, yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkarıp küresel rekabet güçlerini artırmada stratejik katkılar sağlamaktır.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için tüm ülke çapında işletmelerin ülke ekonomisine katkılarını azami düzeye çıkaracak, yenilikçi ve yüksek katmadeğerli üretim  yapma kapasitelerini yükseltecek ufuk açıcı her türlü bilgi ve çalışmadan anında onları haberdar etmek ve bilgilendirmektir.
KobiEfor; Türkiye’de dağınık üretim alanlarının örgütlü sanayi alanlarına (OSB, KSS, Teknoloji Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Lojistik Üsleri vb)  dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılmasına ve bu yapıların hükmi şahsiyet kazanarak  tüzel kişiliklerine kavuşması için Yönetenler ile Yönetilenler arasında bilgilendirici ve aydınlatıcı bir işlev üstlenmiştir.
Bu dönüşümlere ivme kazandırılması için de çok geniş katılımlı içinde Devlet Başkanları’nın, Başbakan’ların, Bakanlıkların,  kamu kurum ve kuruluşlarının da olduğu çok sayıda STK, Sanayi ve Ticaret Odası, OSB, KSS, Üniversite, Teknopark, Esnaf ve Zanaatkar Odaları ve İhracatçı Birlikleri ile işbirliği ve güçbirliği yaparak ulusal ve uluslararası stratejik etkinlik ve projeler gerçekleştirmiştir.
KobiEfor’un KOBİ’lerle ve Girişimcilerle kurduğu ilişki medya-okur ilişkisini aşan, yakın ve organik diyaloğ temelinde bir çözüm ortaklığıdır. Bu niteliği ile KobiEfor bir iletişim ve güçbirliği platformudur.
Dergimizin başarılı çalışmaları çok sayıda aldığı ödülle taçlandırılmıştır. Sizlerle geliştireceğimiz işbirliği ile ortaya çıkacak sinerji hem kendi işlerimizin hem de ülkemizin kalıcı kalkınma ve büyümesine katkı sağlayacaktır.
KobiEfor Dergisi, 1999 yılı Ekim ayında yayın hayatına başladı ve aralıksız aylık periyotla 20. yılına ve 242. sayısına ulaştı. Türkiye’de ekonomi yayıncılığında benzersiz bir hikaye oluşturmayı başaran KobiEfor’un serüveni ile KOBİ’lerimizin ve Girişimcilerimizin son 20 yılda yaşadıkları serüven örtüşmüş bulunmaktadır. Bu serüveni, hatırlamaya ve hatırlatmaya değer bulduğumuz alt başlıklarını –aynı zamanda bundan sonrasında KOBİ’lerimize ve Girişimcilerimize ışık tutacağını düşündüğümüz için– “20. Yıl” sayımızda okurlarımızla paylaşmayı gerekli görüyoruz.

KobiEfor Dergisi’ni yayınlatan koşullar
Türkiye’de 1950-2000 döneminde ithal ikameci ölçek ekonomisi öne çıktığı için ‘Küçük ve Orta Boy’ (KOBİ) işletmeler gölgede kalmış,  ihmal edilebilirliğin, verimsizliğin, kalitesizliğin, fasonculuğun, karsızlığın belirlediği ‘yan sanayi’ halkasına itilmişlerdi.
2000 yılına geldiğimizde kamuoyunda KOBİ sözcüğünün kavramı bile henüz bilinmiyordu.
Bu arada Türkiye 1995 yılında AB (Avrupa Birliği) Gümrük Birliği’ne girmiş, bu gelişmenin KOBİ’ler üzerindeki “felaket” denebilecek düzeydeki olumsuz etkisi ortaya çıkmaya başlamıştı; imalatçı KOBİ’ler ürettikleri ürünleri Pasifik ülkelerinden ucuza ithal edip müşterisine satan ‘acente’ durumuna düşmüşlerdi. Halbuki 2000’li yılların başında Avrupa’da ve dünyada endüstriyel üretimde “Küçük Güzeldir” felsefesi öne çıkarılmıştı, bunun Türkiye’de de fark edilmesi gerekiyordu. Bu görevi ilk KobiEfor Dergisi üstlendi; Türkiye’de KOBİ dosyasını açtı ve 20 yıllık benzersiz bir hikaye yazdı. Bugün artık Türkiye KOBİ’lersiz ekonomi konuşamaz duruma geldi ise KobiEfor Dergisi’nin bundaki övünç payı hayli yüksektir.

KobiEfor’un misyonu ve vizyonu
KobiEfor yayına başlarken kendine şu hedefleri koymuş bulunmaktaydı:
• Küresel rekabet ekonomik hayatın bütün aktörleri için zorunlu bir dönüşümü başlatıyordu; dönüşüm bilhassa KOBİ’lerimiz için yaşamsal bir sorun oluşturuyordu; dönüşüm sürecinde KOBİ’lerin gücüne güç katacak, yayın faaliyetini de aşan bir ‘rehberlik’ gerekiyordu; KobiEfor bunu gerçekleştirmeye çalışmalıydı.
• Bilişim sektörü bütün kurumsal ekonomik yapıların kapısını çalıyordu, dönüşümün yolu ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne entegre olmaktan geçiyordu; Türkiye’de KOBİ’ler bu noktaya çok uzaktaydı; KobiEfor, KOBİ’leri ‘Bilişim Teknolojileri’ ile her düzeyde buluşturacaktı.
• O halde dönüşmede, küreselleşmede, rekabette KOBİ’lere öncülük edecek bir odak olmak için KobiEfor’un kendisini yetkinleştirmesi, ‘Lider KOBİ Otoritesi’ olması, kendini ‘KOBİ Medyası’ olarak markalaştırması da kaçınılmaz bir görevdi. Böyle de oldu, yayında 20 yıl süreklilik sağladı ve Türkiye’de ulusal çapta dağıtılan tek sanayi ve ekonomi dergisi olma ünvanını kazandı.
Türkiye’nin ilk dijital yayınlanan dergisi de olan KobiEfor, bugün 2 milyon 200 binin üzerinde okur tarafından takip edilmektedir.

Gelenek-yenilik köprüsü
2000’li yılların başında Türk KOBİ’lerinin baş dönüşüm engeli ‘geleneksel’ oluşları, yenilikten korkmalarıdır. Yenilik onlar için bilinmezliktir, maceradır, profesyonellikleri yoktur, kurumsallaşmamışlardır. Yeni bir yolculuk için yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerinin açığa çıkarılması gerekmektedir. Bu tarihsel çapta bir görevdir ve çok sayıda kurumların işbirliğini zorunlu kılmaktadır.
Türkiye’nin ‘KOBİ ve Girişimci’ dinamiğini harekete geçirecek, onların verimlilik, Ar-Ge, inovasyon, Ür-Ge, tasarım, markalaşma ve kalite sistemleri konularında bilincini artıracak ve destekleyecek tüm çalışmaların içine kendini konumlandıran KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi, bu yönde çalışan kamu-sivil kurum ve kuruluşlara çözüm ortağı olarak özendirici ve kolaylaştırıcı bir rol oynadı; KOBİ’lerin yenilikçi kapasitesinin keşfedilmesine katkı sağladı.
Kalite Kongreleri, Teknoloji Ödülleri, CeBIT Bilişim Konferansları ve fuarlar, medya sponsorluğumuzla yıllarca katkı sağladığımız etkinlikler oldular.

Avrupa Birliği ve KOBİ’ler
KOBİ’ler için KobiEfor hizmetlerinden biri de Avrupa Birliği (AB) aday üyeliği kapsamında uyum süreci ve AB’nin destek programlarıyla KOBİ’leri buluşturmak olmuştur. Özellikle AB 6. ve AB 7. Çerçeve Programları’nın KOBİ’lere tanıtılmasında organize ettiği etkinliklerle gösterişli bir farkındalık yaratmış, Anadolu şehirlerinde ve İstanbul’da binlerce imalatçı KOBİ, dergimizin çalışmalarıyla AB Çerçeve Programları’nı tanımış ve proje yapabilir düzeye yükselmiş, elde ettiğimiz sonuç AB kurumları tarafından taltif edilerek ödüllendirilmiştir.

AB ufku açıldı
KobiEfor’un KOBİ’lere dönük çalışma ve etkinliklerine genel bir çerçeve ve bir doğrultu kazandıran ise Avrupa Birliği’nin KOBİ politikaları ve Programları oldu. AB KOBİ’lerinin 30-40 yıl önce içine girdikleri dönüşüm süreci KobiEfor ile birlikte Türk KOBİ’lerinin de gündemine girdi.
Bilişim teknolojileri temelinde KOBİ’lerin dijital dönüşüm için planlı çalışmaları ve süreci Anadolu illerine yayması uluslararası planda örnek gösterildi. Kendini Türkiye bilişim pazarına konumlandıran birçok küresel ölçekli bilişim firması ürün ve hizmetlerini KOBİ’lere, KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi üzerinden ulaştırmanın avantajlarını keşfettiler.

Medyada markalaşma
2000’li yılların KOBİ’ler açısından en kritik özelliği AB’ye uyum süreciydi. ‘Kalite ve Mükemmeliyet Sistemleri, Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım, Çevre Koruma’ gibi konular KOBİ’lerimizin önüne, adeta bir dayatma gibi düştüler ve gündem oluşturdular.
Bu gündemlerin KOBİ’lere maledilmesi için KobiEfor, kamu kurumları ve ilgili STK’lar ile KOBİ’ler arasında el atılmamış bir iletişimsiz alan bulunduğunu gördü ve bu boşluğu dolduracak organizasyonlara girişti, KOBİ’lerin partneri, çözüm ortağı oldu.
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) işbirliği ile her yıl temalı KOBİ Zirveleri düzenleyerek Türkiye’de özel bir KOBİ gündemi yarattı.
İhracatçı Türk KOBİ’leri nezdinde stratejik alternatif dış pazarlar giderek önem kazanınca KobiEfor’un hizmetleri bu alanı da kapsadı.
Dergi, her yıl yapılan Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne partner olarak destek verdi ve 50’den fazla ülkenin müdavimi olduğu bu Zirvelerin gündemine KOBİ’ler arası işbirliği platformlarını yerleştirdi.

Teknoloji ve KOBİ’ler
Ar-Ge ve inovasyona dayalı KOBİ destekleri sunan AB Çerçeve Programları’nın Türk KOBİ’lerine tanıtılması amacıyla TÜBİTAK ve TOSYÖV işbirliği ile gerçekleştirilen yaygın etkinlikler KobiEfor’un “sosyal sorumluluk” alanında markalaşmasını sağladı. Bir şey öğrenmek veya kendiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak mı istiyor, KOBİ KOBİ’yi KobiEfor’a yönlendirdi ve süreç içinde Dergi, KOBİ’lerle ilgilenen tüm kurumlar nezdinde rakipsiz bir “enformasyon tekeli”ne dönüştü. KOBİ’lere yönelik bu yaygın ve yüksek kaliteli hizmetler KobiEfor’a sayısız ödül getirdi.

Girişimcilik, KOBİ’ler ve KobiEfor
Girişimcilik Türkiye’nin gündemine–gerçek anlamıyla geç ve bir “esinti” olarak girdi; sanki Türkiye’de girişimci yoktu da, şimdi olacaktı. KOBİ’ler zaten potansiyel girişimci idi, sorun eğitimleri, desteklenmeleri ve önlerinin açılmasıydı. Girişimciliği 2000’li yıllardan itibaren hükümetler de programlarına aldılar, KobiEfor bu aşamada girişimciliği ‘manşetleştirdi’ ve yol gösteren platform oldu. Teknoparklar yasası, üniversite-sanayi işbirliğine dönük yasalar ve düzenlemeler böylelikle gerçekleşti.
KOSGEB, TOBB ve öncü birçok üniversite, ‘girişimciliği’ gündemine aldı ve zengin bir uygulama alanı açıldı. Girişimciliğe dönük bu zenginliği KOBİ’lere KobiEfor taşıdı. KOBİ dünyasında görünür bir girişimci canlılık başladı.Üzeyir Garih KobiEfor için daha ikinci sayısında; “Türkiye’nin bu Dergiye ihtiyacı var!” demişti. Uzak görüşlüymüş…

Finansmana erişim
AB’ye uyum sürecinin ve DTÖ’ye (Dünya Ticaret Örgütü) girilmesinin KOBİ’ler açısından getirdiği problemlerden biri de finansmana erişim konusu oldu. Geleneksel teşvik ve destekler sistemi kaldırıldı, proje bazlı, yaratıcı ve yenilikçi faaliyetlerin desteklenmesi öne çıkarıldı.
2000’li yıllara KOBİ’ler, Türkiye’de finansal pastadan payları yüzde 5-6 düzeyinde girdiler. ‘Kamu’nun KOBİ’lere finansal destek hizmetleri ise KOSGEB, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), Hazine, Sanayi, Ticaret, Tarım bakanlıkları vb. birçok kuruma dağıtılmıştı. KOBİ Bankacılığı ise (Halkbank hariç) bilinmiyordu. Yeni ve sürekli revize edilen Teşvik ve Destek Sistemi’ne KOBİ’ler yabancıydı.
KobiEfor KOBİ’leri finansal kaynaklarla buluşturmaya dönük geliştirdiği işbirlikleri çerçevesinde Anadolu illerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle onbinlerce KOBİ’yi bilgilendirdi; bugün KOBİ’lerin Türkiye finans pastasındaki payı yüzde 25-30 seviyesine yükselmiş bulunuyor.
KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişiminin hızlandırılması, sağlanan destek ve teşvikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları için her ay Anadolu illerinden bir veya birkaçında, TOSYÖV’ün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), KOSGEB, TÜBİTAK, TPE, KGF (Kredi Garanti Fonu) ve illerin ilgili sanayi ve ticaret odası, Kalkınma Ajansları, esnaf ve ihracatçı birlikleri, OSB’ler ve STK’larıyla birlikte düzenlediği “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” başlıklı toplantılarda, KobiEfor çözüm ortağı olarak yer almakta ve etkinlikleri diğer KOBİ okurları için periyodik bir disiplin içinde haberleştirmektedir.

KobiEfor ve OSB’ler
KobiEfor; Türkiye’de dağınık üretim alanlarının örgütlü sanayi alanlarına (OSB-Organize Sanayi Bölgeleri, KSS-Küçük Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-Teknoparklar…) dönüşmesi yeni OSB’lerin kurulması sürecine Türkiye’nin sanayileşmesinin olmazsa olmazı olarak baktı ve bu alana odaklı bir yayın politikası geliştirdi. Yaptığı saha çalışmaları ile OSB’leri (Organize Sanayi Bölgeleri) “karanlık kutu” olmaktan gün ışığına çıkardı. “OSB’lerdeki sanayiciler kimlerdir, başarı hikayeleri, hangi ürünleri hangi şartlarda üretirler, sorunları ve ihtiyaçları ve kamudan talep ettikleri hizmetler nelerdir?” gibi konular KobiEfor’un değişmez konuları oldular. OSB yönetimleri kendilerini kamuoyuna duyurma ve tanıtma ihtiyacını KobiEfor üzerinden karşıladılar.
Dergimizin bu çalışmaları ilk meyvesini Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile verdi. Gelinen noktada bugün Türkiye’de sanayileşme, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) ile gerçekleştirilmektedir.

KOBİ Zirveleri
KobiEfor’un da çözüm ortağı olduğu KOBİ Zirveleri, 2000 yılından bugüne kamunun ve özel kesimin en yüksek temsille katılıp KOBİ’leri ve Girişimcileri konuştuğu, sorunlarına çözüm aradığı bir platform oldu.
KOBİ Zirveleri’nin sonuç bildirgeleri, Hükümetlerin KOBİ politikalarını oluşturmalarına temel teşkil etti, sanayi ve teknoloji stratejilerinin belirlenmesinde, girişimcilikle ve KOBİ’lerin kapsamlı dönüşümü ile ilgili kararların ve politikaların oluşturulmasında ve önceliklerinin belirlenmesinde Zirve sonuç bildirgeleri rehber alındı, ‘Yol Haritaları’ çizildi.

Avrasya Ekonomi Zirveleri
2000 yılı sonrasında Türkiye içe dönük (ikameci) sanayileşme stratejisini değiştirmeye, dışa dönük (ihracat) sanayileşme stratejisini geliştirmeye başladı. Devlet başkanları, başbakanlar, ekonomi politika oluşturucu bakanların ve en üst düzey ülke yöneticilerinin katıldığı, Marmara Grubu Vakfı’nın her yıl İstanbul’da düzenlediği Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne KobiEfor Dergisi 20 yıl boyunca istikrarlı şekilde çözüm ortağı oldu. KobiEfor Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde düzenlediği ‘Ülke Oturumları’ ile KOBİ’lerimizi konuk ülkelerin hükümetleri ile buluşturdu ve karşılıklı görüşmeler KOBİ’lerimizin Avrasya pazarlarına girişi konusunda parlak sonuçlar verdi.

KobiEfor okulu
İmalatçı KOBİ’ler 2000-2020 yılları arası küreselleşmeyi dönüşerek yaşadılar ve bu sancılı süreçte KobiEfor’un öğrencisi oldular. Bilişim sektörü teknoloji şirketleri de KobiEfor sayesinde KOBİ’lerdeki dijital dönüşümün Türkiye’ye özgü inceliklerini öğrenip uygun strateji ve programlar geliştirdiler. KobiEfor Dergisi, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Valilikler ve STK’larla işbirliği yaparak Anadolu’nun tamamını kapsayan sayısız buluşmalar düzenledi ve Bilişim sektörü firmaları ile KOBİ’leri buluşturdu; KOBİ’lere destek ve teşvik sağlayan kamu kuruluşları ve özel finans kurumları (bankalar, leasing ve faktoring şirketleri vs.) sözkonusu buluşmalarda KOBİ’lere kendilerini tanıttılar; angajmanlar geliştirdiler.

Dijital KobiEfor
KobiEfor aynı zamanda Türkiye’nin ilk dijital e-dergisidir. 2.203.563 okuru ile (30.09.2019) her ay www.kobi-efor.com.tr sitesiyle de buluşmaktadır. Web sitemizin ortalama aylık ziyaretçi sayısı 50.000’in üzerindedir. Web sitemizi ziyaret eden her bir ziyaretçinin görüntülediği ortalama sayfa sayısı 6’nın üzerindedir.
Ayrıca Turkcell Dergilik uygulamasında yayındadır. Turkcell Dergilik uygulamasından dergimizin aylık indirilme sayısı ortalaması 20.000’in üzerindedir.
Dergimiz 12.000 abonesi, dijital mecrası ve Turkcell Dergilik uygulamasının yanı sıra havalimanları, iç ve dış hat loungelar, özel jet ve özel uçaklar terminal alanları, İDO lounge alanlarında okuyucuları ile buluşmaya devam etmektedir.
KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi, Yeni Havalimanı Lounge (İç Hatlar İGAPASS), İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali, Sabiha Gökçen Havalimanı  (2 lounge +Sabiha Gökçen Oteli lobby, roof, cafe ve restaurantlar, özel jet ve özel uçakların kalktığı DT terminalinde), Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Lounge, Dış Hatlar Lounge ve Genel Havacılık Terminali, İzmir Adnan Menderes Havalimanı  İç Hatlar Lounge, Dış Hatlar lounge ve Genel Havacılık Terminali, Milas Bodrum Havalimanı  İç Hatlar Lounge ve Dış Hatlar Lounge, TCDD Vakıfbank Rail & Miles Cip Lounge, İstanbul IDO Yenikapı “Primeclass” Lounge’da okuyucularına ulaşmaktadır.

M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı

“KobiEfor, 20. yılında çizgisini başarılı bir şekilde
muhafaza ediyor”
Üretimin, istihdamın ve ihracatın belkemiği olan KOBİ’lerin sesine tercüman olacak, dertleri ve sıkıntılarını duyuracak, görüşlerini yansıtacak medya kanallarına en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. KobiEfor, her geçen sene geliştirdiği kurumsal yapısıyla bu konuda önemli bir işlev üstlenmiş durumda. 20. yılına ulaşan yayın hayatında başarılı bir şekilde çizgisini muhafaza eden KobiEfor’a ve burada emeği geçen herkese ‘Türk İş Dünyası’ adına takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.Dünya ekonomilerinde belirsizlikler artarken bizim ilk yapmamız gereken ülke içinde belirsizlikleri azaltmak, kural hâkimiyetini tesis etmek olmalı. Bu herkese güven verecek ve olumsuz algıların önüne geçecektir. Daha sonrasında yeni bir Türkiye hikâyesi ve yeni bir büyüme modeli gerekiyor. Tüm bunlar sadece ekonomik konuları içermekle kalmamalı, eğitim, adalet ve yargı sistemi, hukukun üstünlüğü, kurumların yapısının kuvvetlendirilmesi, liyakatin öne çıkarılması gibi kamu idarisinin yeniden yapılanmasını da kapsamalı.
Dünya ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Düşük faizle tetiklenen yüksek kredi akımına dayalı kolay büyüme dönemi bitti. Ülkeler ve özellikle Türkiye gibi gelişmekte olanlar, verimlilik artışlarına ve inovasyona dayalı yeni ve farklı bir büyüme süreci üzerine odaklanmak durumunda. Çok işimiz var.
Ama dün yapabildiysek bugün de yapabiliriz. 1980 sonrasında ve özellikle 2002’den itibaren aldığımız mesafenin önemini ve değerini hep akılda tutalım.Türk dünyası iş camialarını birleştirmek üzere bu sene Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nı faaliyete geçirdik. Hedefimiz, Türk dünyasında işbirliğini ve ekonomik entegrasyonu artırmak. Burada işbirliğimizi daha sağlam temellere oturtacak ve daha kurumsal hale getireceğiz. Yine bu kapsamda Gümrük tarifelerinin azaltılması, gümrük geçişlerinin azaltılması, geçiş kotalarının artırılmasına yönelik çalışıyoruz. İslam Ticaret-Odası ile birlikte Türkiye ve İslam ülkeleri arasında ticaretin ve yatırımların önünde engelleri tespit edip bunların kaldırılması için hükümetler nezdinde temaslarda bulunuyoruz. ABD ve Çin piyasaları henüz yeterince nüfuz edemediğimiz yerler. Buralara daha fazla ihracat yapabilmek üzere bu ülkelerde Türk Ticaret Merkezleri kurmak üzere yeni bir proje başlattık.

NAİL OLPAK
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor, ekonominin nabzını tutuyor”
Değişen dünya ve dönüşen ekonomi içinde, KOBİ’lerin önemi her geçen gün giderek artıyor. KOBİ ifadesi aslında klasik anlamının çok ötesinde; küçük ya da orta ölçekli demeden çalışmak, üretmek, alın teri ve emek demek. Ülkesine değer katmak için gece gündüz demeden çalışan, istihdam sağlayan ve ekonomimize adeta can veren KOBİ’lerimizi daima destekleyen KobiEfor Dergisi de çok önemli bir misyon üstleniyor. Yayın hayatına başladığından bugüne kadar ekonominin nabzını tutan haberler, duayen isimlerle gerçekleştirilen özel röportajlar ve spesifik araştırma dosyalarıyla öne çıkan KobiEfor Dergisi’nin 20. yaşını canı gönülden kutluyorum. Ekonomi basınına güç katarak, Türk özel sektörü ve iş dünyasına medyada ses olan derginizin daha nice 20 yaşlar görmesini temenni ediyorum. KobiEfor Ailesi’nin tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

İSMAİL GÜLLE

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor, KOBİ’lerin sesi oldu”

2018 yılı itibariyle sayısı 3.5 milyona dayanan KOBİ’lerimiz, toplam işletmelerin yüzde 99’unu, toplam istihdamın yüzde 75’ini, toplam katmadeğerin yüzde 55’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini ve toplam ihracatın yüzde 52’sini karşılayarak; ekonomimiz için bir omurga niteliği taşıyor. Bu bağlamda, KOBİ’lerimizin sesi olan KobiEfor dergisinin 20. yılı vesilesiyle sizleri kutluyor, yayın hayatınızın uzun soluklu ve başarılı olmasını temenni ediyorum.
2019 yılında küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen ihracatımız öngördüğümüz gibi aylık performansındaki başarılı seyrini devam ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Eylül ayında ihracatımız, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında ise ihracat yüzde 2.56 artış ile 132.5 milyar dolara, son 12 aylık ihracatta 180.2 milyar dolara ulaştı.
İhracat Ailemiz, her geçen gün büyümeye devam ediyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’ya yükseldi. Daha çok çalışıp katmadeğer odaklı üretim bilinci ile 226.6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız.
Hükümetimiz ve Bakanlıklarımızın açıkladığı son derece verimli çalışmalar bulunuyor. Bunlardan biri İhracat Ana Planı. 2023 ve 2030 ihracat hedeflerimize giden yolda, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı İhracat Ana Planı’nın, ihracatımıza ilişkin yerel ve küresel tüm çalışmalara kılavuzluk edeceğine, ihracatçılarımızın hedefe giden yolda önlerini sonuna kadar açacağına ve destekleyeceğine inanıyoruz.
İhracatçılar olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu, Güncellenmiş Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının, büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak, 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle, bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz. Bunda hem yıllıkta cari dengemizin fazla vermeye başlaması, hem ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85’ler seviyelerinde sabitlenmeye başlaması hem de hizmetlerdeki ve turizm gelirlerindeki artışın yanı sıra ülkemize doğrudan yapılan yatırımların artması etkili olacak.
Diğer yandan; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından açıklanan Sanayi ve Teknolojisi Stratejisi’nin hedefleri ölçek konusu ve ihracat ile alakalı. 2023 yılında; bugün 158.8 milyar dolar seviyesinde olan, ‘İmalat Sanayi İhracatı’nın 210 milyar dolara yükseltilmesi, yüksek teknolojili ihracatın yüzde 3.2’den yüzde 5.8’e yükseltilmesi, Ar-Ge harcamalarının yüzde 1’den yüzde 1.8’e çıkarılması, 60 milyon dolar değerindeki teknoloji tabanlı yatırımların; 5 milyar dolara yükselmesi, küresel ölçekte 23 marka yaratılması planlanıyor. Sonuç olarak da; bugün dünyada “unicorn” olarak bilinen piyasa değeri 1 milyar doları aşan girişimlerin oluşması hedefleniyor.
Ülkemizin büyüme hedeflerinin en önemli enstrümanlarından olan ihracatımız için belirleyici etkenlerden biri de düşük faiz oranlarında gerçekleşen indirimler sanayici ve ihracatçılar için pozitif oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, toplamda 1000 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek, politika faizini yüzde 14,00 seviyelerine çekti. Bu kararlar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Dolayısıyla; yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik etkili, pozitif bir yıl bizleri bekliyor.

ERDAL BAHÇIVAN
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı
“KOBİ’lere sunduğunuz zengin içerik sanayi sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor”

KobiEfor Dergisi, ekonominin can damarı olan KOBİ’lerimizi merkezine alan yayıncılık anlayışıyla çok önemli bir sorumluluğu uzun yıllardır başarıyla sürdürüyor. Yatırımlarıyla iş ve aş üreten, ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getiren KOBİ’lerimize yönelik pek çok konuda zengin bir içerikle sunulan haberler, sanayi sektörü tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
KobiEfor Dergisi’nin 20. yılını, emeği geçen tüm çalışanlar nezdinde kutlar, yayın hayatında başarılar dilerim.

PROF.DR. KEREM ALKİN
TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Genel Sekreteri
“KOBİ’leri geleceğe hazırlıyorsunuz”
Pek çok rakam açısından baktığımızda KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde Almanya başta olmak üzere ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan kurumlar. Tabii Türkiye olarak uzun zamandan beri KOBİ’lerimizi küresel rekabette daha güçlü kılabilmek adına Türkiye olarak birçok çalışma yürütüyoruz. Son 18 yılda özellikle farklı bakanlıklarımız tarafından KOBİ’lerin markalaşması, kurumlaşması, uluslarasılaşması, dünyaya açılmaları, ihracatçı olmaları adına pek çok teşvik ve destek organize edildi. Bu sayede 2000’li yılların başlarında 40 binin altında olan ihracat yapan firma sayısı 85 binlere çıktı. Bunların çok ciddi bir bölümünü KOBİ’lerimiz oluşturmakta. Bu yönüyle bakıldığı zaman KOBİ’ler için aslında hiç bitmeyen bir gündem var. Dünya konvansiyonel bir üretim anlayışından malum, ciddi manada dijitalleşmeye dayalı yeni bir üretim anlayışına geçiyor. Türkiye’deki KOBİ’lerimizin de bütün bu dijitalleşme sürecine pek çok yönüyle adapte olması gerekmekte. Dolayısıyla 20 yıl KobiEfor için belki de bütün bu süreci çok iyi gözlemlemiş olması, çok önemli gündem maddelerini işlemiş olması, KOBİ’lerin geleceğe sürekli hazır olması için neler yapılabileceği konusunda ciddi çalışmalar yürütmesi adına son derece önemli. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde çok daha fazla giderek ihtisaslaşan OSB’lerle, KOBİ’lerimizi kümelenme anlayışıyla birbirleriyle çok daha entegre oldukları, ölçek ekonomisine çok daha vakıf oldukları bir sürece getirmeleri lazım. Dolayısıyla KobiEfor, KOBİ’lerimizin marka becerisini güçlü kılmak adına, hiç şüphesiz, kümelenme, birlikte hareket etme kültürü, kurumsallaşma, dijitalleşme, bu konuları birçok boyutuyla ele almaya, dile getirmeye devam edecek.
KobiEfor’un bu yönüyle bakıldığında ülke ekonomisinin belkemiği olan KOBİ’ler için pek çok konuyu etraflıca ele alan, bunları işleyen bir dergi olarak yayın hayatında olmasının çok değerli olduğunu ifade ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

BENDEVİ PALANDÖKEN
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı

“İyi ki KobiEfor Dergisi var” 
“Dibe doğru gidiş sona erdi”
Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan döviz kurundaki ani ve hızlı yükseliş, bir süre sonra gerilemeye başlasa da Mayıs 2018'den önceki seviyelere hiçbir şekilde düşmedi. Kurdaki bu artış, özellikle sanayi kesimindeki girdi maliyetlerinin aynı oranda artmasına ve sonuçta maliyet enflasyonunun hızlı bir şekilde yükselmesine yol açtı. Maliyet enflasyonunun artmasının sonucu olarak ekonomide gerek işsizlikteki artış, gerek üretimin ve büyüme hızının düşmesi, gerekse faizlerdeki artış gibi makro verilerde ciddi oranlarda bozulmalar yaşandı. Geldiğimiz noktada, kur artışının etkileri ortadan kalksa da ekonominin kayıplarını telafi edecek bir hızda yükselişe geçtiğini söyleyemeyiz. Bildiğiniz gibi ekonomistler kriz dönemlerini harflerle simgeliyor. Bugün yaşamakta olduğumuz konjonktürü şu an için L harfiyle sembolize edebiliriz. Olumlu olarak söyleyebileceğimiz şey şu ki dibe doğru gidiş sona erdi. Ancak yatay olarak toparlanmaya çalışan bir ekonominin içindeyiz. Dolayısıyla, bundan sonra atılacak adımlar ve uygulanacak makro ekonomik politikalar, ekonominin seyri için son derece önemli.

“Cari fazla vermemiz önemli”
İşsizlik oranındaki düşüşün sona ermesi ve enflasyon oranında görülen azalmayla beraber tüm ulusal ve uluslararası finans kuruluşları, 2019 büyüme hızını yukarı yönlü revize etti. Birkaç ay önce ekonominin hangi oranda daralacağını tartışanlar, bugün ekonominin daralmayacağını, yüzde 0 oranında büyüme beklediğini ifade etmeye başladı. Bunlar sevindirici gelişmeler. Bunun yanında uzun yıllardır süregelen cari açığı kapatıp yıllık bazda cari fazla vermemiz de oldukça önemli. Cari fazla veren bir ekonomi, döviz kurlarındaki artıştan eskisi kadar etkilenmeyecektir.

“Her zamankinden çok yapılandırmaya ihtiyaç var”
Bunun yanında, karşı karşıya olduğumuz risklere de baktığımızda hane halkının tasarruflarında büyük bir düşüş gözlenirken devletin bütçe açığında da artış olduğu görülüyor. İşin en zor kısmı burada. Hem özel tasarrufları artırmanın hem de bütçe açığını hızla kapatmanın yollarını aramalıyız. Birincisi, vatandaşın devlete borcu artarken elektronik haciz haberleri de her geçen gün çoğalmaya başladı. Devletin alacağını alamadığı, vatandaşın da borcunu ödeyemediği bir dönemdeyiz. Bundan çok daha iyi şartlarda iken borç yapılandırması yapılmıştı. Bugün esnafın da tacirin de çiftçinin de borcunu yapılandırma konusunda en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Geçmiş yıllardakinden farklı, ödeme şartları daha kolay olan bir borç yapılandırması yapılırsa bütçe açığının kapanmasına da etkisi aynı oranda büyük olacaktır.

“İç talebi mutlaka artırmalıyız”
Ayrıca otomotiv ve gayrimenkul sektörü gibi iki önemli lokomotif sektörde kalıcı vergi indirimlerinin yapılması gerekiyor. Para politikasının son derece hassas bir şekilde kontrol altında olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin etkisi çok büyük oldu. Para politikasının, yukarıda önerdiğimiz şekilde maliye politikası ile desteklenmesi halinde, L harfi ile sembolize edilen ekonomik konjonktürün, U harfine döndüğünü görebiliriz. İç talebi ne kadar artırabilirsek üretim ve büyüme hızı da aynı oranda artacaktır. Esnaf ve sanatkâr camiası olarak ekonomide güzel günlerin yaklaştığının bilincindeyiz ve bu süreci elimizden geldiği kadar desteklemeye hazırız.

KobiEfor, ekonomi haberlerinde yol gösterici
Yaklaşık 20 yıldır ülkemizde özellikle ekonomi haberleri alanında özveri ile çalışan ve ekonomi ve iş dünyasını aydınlatan önemli haberlere imza atan KobiEfor Dergisi’nin bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi aynı sorumluluk ile iş dünyasını ve kamuoyunu en iyi şekilde aydınlatacağı inancındayım. İyi ki KobiEfor Dergisi var.

PROF.DR. CEVAHİR UZKURT

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Başkanı
“KobiEfor, KOBİ’lerimizin sesi ”

Öncelikle 1999 yılında başlayarak bugüne kadar çizgisinden sapmadan KOBİ’leri destekleyici nitelikte çalışmalar yapan KobiEfor Dergisi’nin 20. yılını tebrik ediyorum.
KOSGEB olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve geçtiğimiz günlerde hayata geçirmiş olduğumuz yeni faaliyetlerimizi KobiEfor okuyucuları ile paylaşmak istiyorum.
E-Akademi ile Uzaktan Girişimcilik Eğitimi: Girişimcilerimize işletmelerini kurmadan önce girişimcilik eğitimi veriyorduk.  Biz bugüne kadar bu eğitimi, üniversitelerle, sanayi ve ticaret odalarıyla, belediyelerle, akredite ettiğimiz kurum ve kuruluşlarla veriyorduk ve bu örgün bir eğitimdi. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu eğitimlerde, özellikle paydaşlarımızın, gençlerimizin, girişimcilerimizin istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri yeni bir eğitim modeli kurguladık ve hayata geçirdik. Bunu da Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim alt yapısını kullanarak bir uzaktan eğitim platformu, bir e-Akademi platformu olarak tasarladık. Böylece KOSGEB’in web sitesinden girişimci adaylarımız e-devlet şifreleriyle girerek istediği zaman bu eğitimi alabiliyorlar.
KOSGEB e-Akademi’de dersler, 2019’da yürürlüğe giren Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’na uygun olarak Geleneksel Girişimci Eğitimi ve İleri Girişimci Eğitimi olmak üzere iki ayrı aşamada veriliyor. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika da oluşturuluyor. Kişiye özel ve doğrulanması mümkün olan sertifika, girişimci adayları tarafından istenirse bastırılıp kullanılabiliyor.
İşletme Değerlendirme Raporu: Kısacası KOBİ’lerin karnesini çıkarıyoruz. Farklı beş kamu kurumunun KOBİ’lere ilişkin idari kayıtlarından elde ettiğimiz verileri çeşitli analizlere tabi tutuyoruz ve sistem üzerinden İşletme Değerlendirme Raporu ortaya çıkıyor. Raporda altı ana başlık ve 47 alt başlıkta KOBİ’leri değerlendirmiş oluyoruz, KOBİ’lerin bir fotoğrafını çekiyoruz. Türkiye’de KOBİ’ler adına ilk defa bu kadar kapsamlı bir rapor hazırlandı.  İşletme yetkilisi raporu aldığında, dışardan bir gözle işletmesinin resmi verileriyle analiz edildiğini  görmüş olacak.  Firmalarımız bu programlara uygun olarak projelerini hazırlıyorlar, KOSGEB’e sunuyorlar ve değerlendirme sonucuna göre destek sağlıyoruz.
Ancak biz, ‘Veriye dayalı bilimsel analizlerle, işletmeleri değerlendirip işletmeye özgü destekler vermek istiyoruz.’ Bir adım sonrasında ise bu raporları geliştirerek daha ayrıntılı hazırlayacağız. Ayrıca KOBİ Rehberlik ve Danışmanlık Sistemi ile tarafımızdan akredite edilmiş profesyonel Rehber ve Danışmanlar, KOBİ’lere gidecek, yerinde, işletmenin yöneticileri ile bir araya gelerek işletmeyi analiz edecekler. İşletme Değerlendirme Raporu ile  işletmeye biz diyeceğiz ki; gelin sizin şöyle ve şu kadar bir desteğe ihtiyacınız var, biz size ihtiyacınız olan destekleri sağlayalım. Sonuçta temel hedefimiz işletmeye özgü destek modeline geçmek.
Yurt Dışı Pazar Desteği: ‘Yurt Dışı Pazar Destek Programı’nı yürürlüğe aldık. Biz KOBİ’lerimizi ihracata yöneltmek, ihracat yapan varsa da bunların ihracat rakamlarını arttırmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yapması gereken tanıtım, test-analiz, yurt dışı iş gezilerine katılım, yurt dışı fuarlara katılım, hizmet alımı gibi faaliyetlerine ilişkin gider kalemlerinde KOBİ’lerimizi destekleyeceğimiz yeni bir destek programı hazırladık. Programla ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerimize 300 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Bu desteğin yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli ve faiz uygulanmıyor.
KOBİ’lerimizin küreselleşen dünya içerisinde yer alması, dış pazarlarla bütünleşmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi için KOSGEB olarak bütün gücümüzle çalışıyoruz. KobiEfor da uzun süredir devam ettirdiği yayıncılık anlayışıyla, sanayimizin belkemiği olan KOBİ’lerimizin sesi olmuş, sorunlarının gündeme gelmesi için katkılar sağlamıştır. KOBİ’lerimizin yıllardır süre gelen sıkıntılarının, sorunlarının, isteklerinin ve başarılarının kamuoyuna iletilmesinde önemli bir misyonu üstlenen KobiEfor Dergisi’nin yayın hayatındaki 20. yılını tekrar kutluyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

PROF.DR. ADEM ŞAHİN
TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Başkanı
“KobiEfor Dergisi, KOBİ’lerimizle iletişim ve işbirliğimizin gelişmesine katkı sağlıyor”

Ülkemizde işletmelerin yüzde 99’unu, istihdamın ise yüzde 77’sini oluşturan KOBİ’lerimize ulaşmak ve onlara standardizasyon, belgelendirme ve diğer faaliyetlerimizi anlatmak konusunda bize her zaman yardımcı olan KobiEfor Dergisi, KOBİ’lerimizle iletişim ve işbirliğimizin gelişmesine de katkı sağlıyor.
TSE olarak, KOBİ’leri sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın yapı taşları olarak görüyor ve onlara daha fazla ve kaliteli hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
20. yıl vesilesiyle, bugüne kadar ki yayınlarında Enstitümüzün KOBİ’lerimize daha yakın olmasını sağlaması ve KOBİ’lerle Enstitümüz arasında adeta bir köprü olması vesilesiyle KobiEfor’a teşekkür ediyor, nice başarılı seneler diliyorum.

ŞEKİB AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı
“KOBİ’lerimize katmadeğerli üretim ve inovasyona dayalı büyüme yolunda hem bilgi aktarıyor hem de onları cesaretlendiriyor”

“KobiEfor, ekonomimizin kılcal damarları olan KOBİ’lerimize katmadeğerli üretim ve inovasyona dayalı büyüme yolunda hem bilgi aktarıyor hem de onları cesaretlendiriyor.
Etkili kapak konuları, sektörlerin nabzını tutan araştırma yazıları ve kapsamlı haber dosyalarınız, işletmelerimizin önemli bir yardımcısı.
KobiEfor’un 20’nci yaşını tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.””PROF.DR. HABİP ASAN
TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor, sınai mülkiyet alanında KOBİ’lerimizi bilgilendiriyor”

Ülkemizde sınai mülkiyet alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek KOBİ’lerimizi bu alanda bilgilendiren KobiEfor‘un 20. yılını kutluyor ve yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum.

NURETTİN ÖZDEBİR
Ankara Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor KOBİ’ler ve OSB’lerle ilgili gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasında, objektif kriterler ışığında büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyor”
Türkiye’deki işletmelerin yüzde 96’sı 10’dan az insan çalıştırmakta, yüzde 99’u ise küçük ve orta ölçekli işletmelerden yani KOBİ’lerden oluşmaktadır.
KobiEfor, kurulduğu günden bu yana hem KOBİ’ler hem de Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili konuların kamuoyuyla paylaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. KOBİ’lerin sorunlarının çözümü için gerek karar alıcılara aktarılmasında, gerekse bu tip işletmelerimizde yaşanan olumlu gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasında büyük katkı sağlayan KobiEfor, bu alanda önemli bir boşluğu doldurmuştur. KOBİ’ler ve OSB’lerle ilgili yaşanan gelişmeler ile sorun ve önerilerin kamuoyuna aktarılmasında objektif kriterler ışığında büyük bir sorumluluk duygusu ile hareket eden KobiEfor’un bundan sonra da bu misyonu yerine getirirken aynı hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum.
Ankara Sanayi Odası olarak KobiEfor’un 20. yaşını kutluyor, size ve şahsınızda bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarınıza başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.
2019 yılı 2. çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 1.5 küçülme yaşadık. Dipten bir dönüş söz konusu olsa da büyüme dinamiklerimiz hala çok zayıf. Henüz güçlü bir dönüş sinyali de söz konusu değil. Sanayinin ikinci çeyrekte yüzde 2.7 oranı ile Türkiye genelinin üstünde daralması da önemlidir. Sanayi üretimi anlamında ekonomimizin halen istenilen seviyeden uzak olduğu anlaşılmaktadır. Ekonomi politika yapıcılarının hedefi, yatırımları teşvik eden reformları önceliklendirmesi olmalıdır. Kalıcı bir büyüme ve büyümede toparlanma için gayri safi sabit sermaye oluşumunun pozitife dönmesi gerekmektedir. Özellikle cari fazla verdiğimiz dönemlerde maalesef ekonomimiz küçülmüştür. İhraç ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram fiyatı 1.15 dolar seviyesine kadar gerilemiştir. Kg fiyatında yüzde 10’luk bir artış, ekonomide 18 milyar dolarlık ek bir kaynak girişi sağlamaktadır. İhracat kg fiyatını yükseltebilmek için inovasyon, marka ve tasarıma dayalı ürünler üreterek, küresel piyasalarda tercih edilebilirliğimizi artırmamız gerekir.
Firmaların kur şoku sonrası sermayeleri ciddi anlamda eridi. Üretim ve yatırımların devam edebilmesi için, firmalara sermaye niteliğinde kaynak aktarılmasını oldukça önemsiyoruz. Sürdürülebilir bir büyümeye ulaşabilmenin yolu yatırımların artması ve üretim gücünün korunmasıyla gerçekleşebilir. Bunun yolunu açacak olan hükümetin etkin politika tercihi ve biz sanayicileriz. Kalıcı ve sağlıklı bir büyüme için üretmek zorundayız. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi çok önemlidir. Kredi genişlemesine bağlı bir ekonomik model uygulayan ülkemizde, krediye ulaşma imkânlarının yetersiz olması yatırım ve büyüme önündeki en büyük engel. Beklentimiz; faiz indirimi sonrasında kamu bankaları ile birlikte özel bankaların da piyasayı uygun bir faiz oranı ile fonlamasıdır. Dış ticaret hacminin azalmasıyla birlikte de Türkiye ekonomisi üç çeyrektir küçülüyor.
Sürdürülebilir bir büyümenin katalizörü üretime dayalı bir yatırım stratejisidir. İhracat potansiyelinin arttırılması açısından Eximbank’a kaynak aktarımının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir süre önce açıklanan Sanayi ve Teknoloji Strateji belgesi ile “teknoloji odaklı sanayileşme” ile ilgili somut adımların atılması zihniyet değişiminin önemli bir göstergesidir. Ancak strateji belgesinin uygulanabilmesi önemli. Bu belgenin destekçisi olduğumuz gibi, takipçisi de olacağımızı belirtmek istiyorum.
İçinde bulunduğumuz durgunluk ortamından çıkışın, yani firmaların üretim gücünün korunması ve piyasaların işler hale gelebilmesi için kamunun reel sektöre sermaye niteliğinde kaynak aktarması gerekiyor. Merkez Bankamızın şirketlerimize ortak olarak dâhil olabileceği yeni mekanizmalar geliştirilmelidir.

AYHAN ZEYTİNOĞLU
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı)
Yönetim Kurulu Başkanı
“KOBİ’lerimizin ve sanayicilerimizin sesi olmaya devam ediyor”

Kurulduğu günden bu yana KobiEfor, sanayicilerimizin, Organize Sanayi Bölgeleri’mizin, KOBİ’lerimizin  ve girişimcilerimizin sesi oldu, olmaya da devam ediyor. Avrupa Birliği ile ilgili gelişmelerde de her zaman yanımızda yer alan KobiEfor’un 20. yılı vesilesiyle sizi kutluyor, nice başarılı 20 yıllar diliyorum.

Dünya ve Türkiye
2019’da Çin ve Avrupa ekonomileri başta olmak üzere dünya ekonomisinde bir ivme kaybı yaşandı. ABD’nin Çin’e yönelik ticaret savaşlarının devam etmesi, Brexit belirsizliği ve AB ekonomisindeki durgunluk küresel ekonominin yavaşlamasına neden oldu. 2018 Ağustos’ta döviz kurlarındaki artışlar, enflasyon ve faizlerdeki yükseliş ekonomimize olumsuz yansımıştı. Bu gelişmelerle 2019’un biraz zor geçeceğini bekliyorduk.

2019’da dünya ekonomisi ve ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, ekonomimizi güçlü destekleyen etmenlerden biri ihracattan alınan katkıydı. İthalatın da gerilemesi sonucu dış ticaret açığında yıllık bazda yaşanan daralma ve bu yıl rekor seviyede gerçekleşen turizm gelirlerinin de katkısıyla cari denge uzun zaman sonra fazla verdi. Cari fazla vermemizin orta ve uzun vadede kredi notumuza olumlu yansıyacağını düşünüyorum. 2019’da da ihracat artışlarımız devam etti. Bununla birlikte, döviz kurlarının da desteklemesine rağmen bu artış beklediğimiz seviyelere ulaşmadı. Ancak dış talepte daralma olduğunu biliyoruz. En büyük pazarımız Avrupa’daki durgunluk ve ticaret savaşları maalesef bizleri de etkiliyor. Diğer taraftan ABD’nin de en az AB kadar büyük bir pazar olduğunu biliyoruz. İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hedefinin, ihracat artışlarımızda ivmelenme için fırsat olduğunu düşünüyoruz.
İthalatın gerilemesi cari açığımız açısından olumlu ancak özellikle yatırım malları ithalatının uzun zamandır azalıyor olmasının etkilerini sanayi üretim endeksinde gördük. Ekonomik büyümenin de öncü göstergelerinden sanayi üretiminde yılın başından bu yana gerileme var. Aylık bazda toparlanma olsa da istenilen düzeyde değil. 2018’in son çeyreğinden itibaren ekonomimizde üç çeyrek üst üste küçülme yaşadık.
Ekonomideki daralmayla yaratılan istihdam azaldı, dolayısıyla işsizlik oranı çift haneli seyretmeye devam etti. İşsizlik, maalesef en önemli sorunumuz olmaya devam ediyor. Bu üzerine düşünülmesi gereken acil konularımızdan.  Yeni yatırımlar ve üretim artışlarının işsizliği azaltacağını biliyoruz. Orta-uzun vadede eğitimde yapılacak reformlarla işsizliğe kalıcı çözüm bulunacağını düşünüyoruz.
Enflasyon Eylül’de tek haneye indi, bunun sürdürülebilir olması önemli. Yılın son iki ayında enflasyonda göreli yükseliş olabileceğini tahmin ediyoruz. Bütçe tarafında, denk bütçeyi önemsediğimizi sık sık dile getiriyoruz. 2019’da bütçe giderleri gelirlerin üzerinde gerçekleşti ve bütçe açığı yükseldi. Enflasyon üzerindeki harcamalar bütçeyi zorluyor, bütçe açıkları faizlere baskı yapıyor. Bu da ekonomimizi kırılganlaştırıyor.
Dördüncü çeyrekte büyümenin pozitife dönmesi yönünde beklentimiz var. Ülkemizin ekonomik büyümesinde yatırım, ihracat ve üretime dayalı artışları her zaman savunuyoruz. Sürdürülebilirliği açısından imalata yönelik yatırımlarda artışlar bekliyoruz. İlimiz de ihracat ve üretimiyle ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlıyor.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı başından bu yana ilimizde 125 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımların yarattığı istihdam ise 2.826 kişi oldu.
Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 3.152 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yatırımların yaklaşık yüzde 4’ü ilimizde yer almış. Buradan ülkemiz ekonomisi için ilimizin yüksek potansiyelini tekrar görüyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik yapılan reformlar ve yeni teşviklerle de ilimizin katkısının çok daha fazla olabileceğini düşünüyorum.

NAİL ÇİLER
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
“Haberleri doğru ve hızlı aktarıyor”

Yayın hayatına başladığı günden bugüne gündemin nabzını tutan, ekonomi ve sanayi yönündeki gelişmeler ışığında Türkiye’nin dört bir yanına ulaşarak, okuyucularına haberleri doğru ve hızlı bir şekilde aktarmayı ilke edinen güçlü basın kuruluşu KobiEfor’un 20. kuruluş yıldönümünü kutluyor, ortaya koyduğu başarılı yayın politikasının uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum.

ABDURRAHMAN KAAN
MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı

“Ekonomi yayıncılığına değer kattınız”
KOBİ’ler yalnızca Türkiye ekonomisinin değil, küresel ekonominin de lokomotifi konumunda bulunuyor. Dünyadaki işletmelerin yüzde 95 ila yüzde 99‘unu KOBİ’ler oluştururken ülkemizde de üretim, istihdam ve ihracatın yükünü KOBİ’ler çekmektedir. Bu bağlamda, üyelerinin büyük bir kısmı KOBİ’lerden oluşan Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve en büyük sermaye platformu MÜSİAD olarak; KobiEfor’un 20 yıldır “KOBİ’lerin gücüne güç katma” amacıyla ortaya koymuş olduğu yayıncılık misyonunu oldukça önemsiyoruz.
Zira en büyük üreticisinden en küçük tüketicisine varana değin, günümüz ekonomi sahasının gelişiminde reel sektöre yönelik yayıncılığın önemi çok büyük. Bu bağlamda 20 yıllık birikimi ve tecrübesiyle KobiEfor’a; hem Türkiye sanayii ve ekonomisine, hem de ekonomi yayıncılığına katmış olduğu değerler için, iş dünyasının temsilcileri adına şükranlarımızı sunuyoruz.
Ticaret savaşları ve korumacı politikalardan önemli ölçüde olumsuz etkilenen küresel ekonominin, önümüzdeki 5 yılda ise ortalama olarak yüzde 3.6 oranında büyümesi beklenirken; küresel ticaret hacminin 2019 yılında yalnızca yüzde 2.6 artış kaydetmesi bekleniyor. Bu bağlamda küresel gelişmelerden Türkiye ekonomisinin de olumsuz etkilenmesi doğal ve beklenir bir gelişmeydi.
Türkiye ekonomisi, dengelenme olarak ifade ettiğimiz ve aslında bir geçiş sürecini tanımlayan 2019 yılında, yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine rağmen pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir. Bilhassa geçtiğimiz yılın Ağustos ayında gerçekleşen kur ataklarının ardından yaşanan patinajın hızlı bir şekilde aşılmasıyla, Türkiye ekonomisi için yepyeni bir hikâyenin tohumları atılmış oldu. Bugün geldiğimiz noktada; önceki yılın aynı döneminde 31.1 milyar dolar düzeyinde olan cari açığın bu yılın ilk 8 aylık diliminde 1 milyar dolara gerilediğini, ihracatın yılın ilk 9 ayında yüzde 2.6 artarak 132.5 milyar dolar düzeyine ulaştığını görüyoruz.
Yine bu süreçte yüzde 24 seviyesine kadar ulaşan politika faizi üst üste gelen indirim kararlarıyla yüzde 16.5’e çekilirken enflasyon oranı tek hanelere geriledi. İhracatta olumlu görünümün sürmesi, önümüzdeki çeyreklerde de dış talebin büyümeye pozitif katkı vereceğine işaret ederken; faiz indirimlerinin ardından iç tüketim ve yatırımların da yılın son çeyreğinden itibaren olumluya dönmesini bekliyoruz.
Teknolojik gelişim, dijital dönüşüm ve bunlara yön verebilecek yetenekli insan kaynağına ulaşmak konusunda yatırımların yapılması ve ekonomik reform süreci, Türkiye’nin ekonomi hikâyesinin yeniden yazılmasında belirleyici rol oynayacaktır. Önemli yapısal reformların hayata geçirilmesi durumunda, Türkiye ekonomisi YEP kapsamında hedeflenen yıllık ortalama yüzde 5’lik büyüme hızını yakalayacaktır.

ORHAN TURAN
TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı
“Verimlilik, üretim ve kalkınma odaklı yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor”

Dünya büyük bir değişimden geçiyor. Bölgemizde yaşanan siyasi belirsizlik ve çatışma ortamı, milyonlarca insanı zor şartlar altında mülteci olarak yaşamaya zorluyor.
Uluslararası sistemin jeostratejik olarak da önemli bir parçası olan Türkiye’nin bu gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değil. Her durumda ülkesinin kalkınması ve refahı için çalışan iş dünyası olarak, bu ortamda da aynı kararlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ekonomik göstergelerimiz resesyondan çıkışın yavaş olacağını söylüyor. Maalesef 2019 yılı kayıp bir yıl olacak gibi görünüyor.
Bu noktada TÜRKONFED olarak odaklanılmasını beklediğimiz 7 öncelik var;
• Özel sektör ve kamuda kurumsallaşma seviyesinin artırılması. Kurumlarımızın bağımsızlığı kadar liyakate dayalı, şeffaf ve hesap verir bir yönetim anlayışının tesis edilmesi...
• Verimlilik esaslı, yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek katmadeğerli üretim ve yine yüksek katmadeğerli markalı ihracat ile rekabetçilik gücümüzün artırılması…
• Doğu ile Batı arasında 4 kata ulaşan gelir dağılımı dengesizliğini azaltacak, kalkınma odaklı kapsayıcı politikalarının geliştirilmesi…
• KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesi için finansmana erişim başta olmak üzere ödeme ve tahsilat sorunlarının çözülmesine yönelik yasal altyapının hazırlanması…
• Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile AB’ye tam üyelik perspektifinin güçlü, kararlı bir şekilde devam etmesi…
• Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde hayatın her alanına kadınların yetkin ve etkin katılımının sağlanması…
• Eğitim ve yargı başta olmak üzere yapısal ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi, ekonomimizin dayanıklılık gücünü de artıracaktır.

Ülkemizin “Orta Gelir Tuzağı”ndan kurtulması, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme dinamiği yakalama hedefinin; daha katılımcı ve kalıcı bir demokrasiye kavuşma hedefiyle örtüştüğünü aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü KOBİ, güçlü ekonomi ve güçlü demokrasi ile güçlü bir Türkiye’yi ancak elbirliğiyle inşa edebiliriz.

“KobiEfor’un iş dünyasını destekleyen, bilgilendiren ve vizyon katan yayınlarını önemsiyorum”
Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için hep birlikte çalışırken KobiEfor Dergisi’nin iş dünyasını destekleyen, bilgilendiren ve vizyon katan yayınlarının katkısını da önemsediğimi belirtmek istiyorum. Bu vesile ile KobiEfor’a nice 20 yıllar diliyorum.

EMİNE ERDEM
KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor’un KOBİ’lere 20 yıldır kesintisiz sunduğu hizmet çok önemli bir başarıdır”

Sürekli değişen ve gelişen koşullar altında KobiEfor Dergisi’nin ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lere 20 yıldır kesintisiz sunduğu hizmet çok önemli bir başarıdır. KobiEfor, KOBİ’leri bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak küresel rekabet güçlerini artırmaları yönünde desteklerken sadece bu kuruluşlara değil Türkiye’nin geleceğine de katkıda bulunuyor. Çalışmaları için KobiEfor dergisini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Nice yıllara...

SİMONE KASLOWSKİ
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
"Özel dosya ve konularıyla iş dünyamızın önemli bir gündem penceresi olarak takip etmekten büyük mutluluk duyuyorum”

KOBİ’lerin dijital dönüşüme ve yeni iş yaklaşımlarına uyum göstermesi, Türkiye’nin, tüm dünyada hızla süren dijital dönüşüme uyum sağlaması ve yeni dönüşümlere yön vermesi için kritik öneme sahip. KOBİ’lerimizin küresel değer zincirlerine ve uluslararası pazarlara erişimlerini artırması, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri için en önemli dayanaklarımız arasında olacak. KOBİ’lerimize hem ülkemizden hem de dünyadan ilham verici perspektifler sunan, özel dosya ve konularıyla iş dünyamızın önemli bir gündem penceresi olarak takip etmekten büyük mutluluk duyduğum KobiEfor’un 20’nci yılını en içten dileklerimle kutluyor, KobiEfor ailesine nice yeni yaşlar diliyorum.

“Sürdürülebilir Kalkınma’nın özel sektör açısından yarattığı fırsatlar var”
Ekonomimiz son dört yıldır yaşanılan siyasi ve toplumsal süreçlerden bir hayli etkilendi. 2018’in Ağustos ayında yaşanan kur şoku döviz yükümlülükleri yüksek olan özel sektör üzerinde ağır bir yük yarattı. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimiz önemli bir direnç gösterdi ve büyümeye geri döndü. Ancak biz de bu dönemde önemli dersler çıkardık. Yaşadığımız süreç bize başarılı bir ekonominin göstergesinin yalnızca yüksek büyüme değil, sürdürülebilir büyüme olduğunu gösterdi. Artık atılması gereken en önemli adımlardan biri finansal istikrarı sağlayarak ekonomimizdeki öngörülebilirliği ve güven ortamını tesis etmektir. Bunun yolu da serbest piyasa ekonomisinin korunması ve kurumların güçlenmesidir. Hukuk devleti başta olmak üzere kurumlarımızı ve demokrasimizi güçlendirecek her türlü adım ekonomimizi de güçlendirecek, finansal istikrara katkı sağlayacaktır.
Küresel konjonktürde politik belirsizlikler tüm ekonomiler için risk teşkil ediyor. Halihazırda yeni bir yönetim sistemine adaptasyon sürecindeyiz. Bu süreçte yaşanan politik belirsizlikler ve gerekli istişare mekanizmalarının yeterince kullanılmaması iş dünyamız için de önemli riskler oluşturuyor. Söz konusu risklerin yönetimi için daha fazla istişareye ihtiyaç duyulduğu bir gerçek.
Ekonomimiz üzerinde baskı oluşturan bir diğer faktör de iç talepteki düşüş. Kur artışının yarattığı bilanço hasarları yatırım iştahını da olumsuz etkiliyor. Bu etkilerin bertaraf edilmesi için dış borcumuzu azaltmalı, bankacılık sektöründe de geri ödenmesinde zorluk yaşanan kredilere ilişkin sorunları ivedilikle çözmeliyiz.
Açıklanan Yeni Ekonomi Programı iç talep çekişli bir büyüme öngörüyor. Enflasyon ve cari açığın artmayacağının varsayıldığı program oldukça iddialı hedefler içeriyor. Arzulanan hedeflerin gerçekleşmesi mevcut koşullar altında bir hayli zor olsa da üretimde ve eğitimde verimliliği artıracak yapısal reformların yapılması halinde hedeflere ulaşma öngörülerini yeniden değerlendirmek mümkün olabilir.
İçinde bulunduğumuz yeni dönemde ülkelerin ve şirketlerin küresel rekabetçiliklerini koruması için alışageldiğimiz avantajların giderek önemini kaybettiğinin hepimiz farkındayız. İhracatımızı ve sanayimizi ayağa kaldırmak için ne kur artışlarına, ne de korumacılığa bel bağlayamayız. Ülkemizin küresel rekabet gücünü bir adım öteye taşımak için dijital dönüşüm bir tercihten öte, artık bir zorunluluk.
Öte yandan Sürdürülebilir Kalkınma’nın özel sektör açısından yarattığı birçok fırsat var. Şirketler bu fırsatları da görmeye başladılar. Yapılan çalışmalar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yapılacak yatırımın dünya çapında 12 trilyon USD civarında bir ekonomik büyüme ve 380 milyon iş yaratacağını ortaya koyuyor.
Yalnızca ekonomide değil, temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan hakları gibi konularda da ilerleme kaydetmek zorundayız. Özgürlük alanlarının genişlemesi, insanların düşündüklerini özgürce ve korkmadan söyleyebilmesi yaratıcı ve eleştirel düşüncenin gelişebilmesi için şarttır.

Ş.NEZİN KULEYİN
TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı
“Özgür yayın KobiEfor, eşsiz bir kuruluş”

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu güne iki ayağı üzerinde durmaya özel bir önem vermiştir. Bunlardan bir tanesi “hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu” diğeri ise “muasır medeniyetler seviyesine yükselmek”, bu iki ayağa hakim olacak insan türünün ise “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir nesil olması arzulanmıştır.
Bu üç ana unsurun gerçekleşmesi için ise gerek duyulan, yüksek nitelikli bir eğitim ve basının yaşamımıza hâkim olmasıdır. KOBİ’lerin sivil toplum örgütü olan TOSYÖV, KOBİ’lerin özgür basın organı olan KobiEfor’u bu bağlamda ülkemiz açısından büyük bir kazanım ve tarihsel görevini yerine getiren eşsiz bir kuruluş olarak görmekte, her türlü zorluğa karşı hala sektöre karşı görevini yerine getiriyor olmasından dolayı da gurur duyarak izlemeye devam etmektedir. Nice 20 yaşlara diyor, başarılar diliyoruz.

HİLMİ DEVELİ
TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi, KOSGEB eski Başkanı, 20. Dönem Denizli Milletvekili
“Dergimizin 20. yılındayız”

KobiEfor ailesine 1999 yılının Ağustos sayısında katılmıştım. Bir başka ifade ile ben de o aydan, o yıldan bugüne değin dergimizin Genel Yayın Danışmanı ve Yazarı olarak siz değerli okurlarımızla birlikteyim. Bu süreci yaşayan bir kişi olarak 20. yılımıza ilişkin değerlendirmemi sizlerle paylaşmak istiyorum.
“Övgülere değer, onurlu ve ilkeli ve hedef kitlesine değer veren bir yayıncılık... Bir gruba bağlı olmaksızın yarattığı güvenle okurlarından aldığı güç ve destekle, ülkemizde girişimcilik kültürünün geliştirilerek yaygınlaşmasını, OSB’lerimizin dünya standartlarında yerleşim ve yönetişimi benimseyen, KOBİ’lerimizin, reel sektörümüzün katmadeğeri yüksek üretimle uluslararası rekabette daha güçlü sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını, Ar-Ge ve inovasyonu önemsemeyi, milli ve yerel üretimi misyon edinen bir yayıncılık.”
Yazmaktan onur ve mutluluk duyduğum Dergimizin Sahibi kadim dostum Yalçın Sönmez; yola çıktığın ilk günden, ilk sayıdan, dünden bugüne değin yukarıda sıralamaya çalıştığım niteliklere sahip bir dergiyi ülkemizde ekonomide yaşanılan dalgalanmalarda karşılaştığın zorlukların üstesinden gelerek yayınlarını kesintisiz sürdürebilen dergiler arasında ilk sıralarda yer alma başarısını gösterdiğin için kutlamak isterim.
İyi bir yönetici, iyi bir eş ve sevgili Öncücan’ın annesi olarak derginin başarısı için hep çalışan Dergimizin Genel Koordinatörü sevgili Nurdan Sönmez’i, dergimizin her bölümünde yürekten çalışan, emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum.
Dergimize başarılarla dolu nice yıllarda, siz değerli okurlarımıza hizmet vermesini diliyorum.

YAŞAR DOĞAN
TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı
“KobiEfor, 20 yıldır KOBİ’lerin sesi oluyor”

Kurulduğumuz günden bugüne küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin önemine vurgu yaptık.
Ekonomimizin sağlıklı temeller üzerine oturması için KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğini belirttik ve her platformda da bunu dile getirdik. KobiEfor Dergisi de 20 yıldır KOBİ’lerin sesi oluyor ve önemli bir görevi yerine getiriyor.
Her sektörde olduğu gibi basında da devamlılık esastır. Yıllara uzanan geçmiş beraberinde güveni getirir. Bu nedenle TÜMSİAD olarak 20. yılına ulaşan    KobiEfor Dergisi’ni kutluyor; daha uzun yıllar çalışmalarını başarıyla sürdürmesini temenni ediyorum.

DR. AKKAN SUVER
Marmara Grubu Vakfı (Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) Genel Başkanı ve Karadağ (Montenegro) İstanbul Fahri Başkonsolosu

“20 yıllık emek”

Aylık bir dergi! 
Aralıksız yirmi yıl!
Yirmi yılda üç cumhurbaşkanı, beş başbakan, dokuz hükümet!
Yine geride bırakılan yirmi yılda sayısıyız ekonomik karar, bir o kadar değişen ekonomik gösterge! Ve bütün bu değişimleri küçük ve orta boy sanayici ile birlikte yaşayan onun hafıza bankası haline gelen bir dergi!
Yayınını sürdürmesi ve her şeyin ötesinde sanal medyanın iniş ve çıkışına, beyaz camın kapsama alanının genişlemesine rağmen dergi olarak varlığını istikrarla muhafaza edebilmesi her türlü övgünün ve takdirin üzerindedir.
Batı’da ciddi ve büyük fikirler aylık ve haftalık yayınlarda, hafif ve aktüel politika ise günlüklerdedir. Bizde ne hikmetse buna pek inanılmaz. Dergiyi küçük bir iş, gazeteyi büyük bir olay olarak değerlendirirler.
Alanında yirmi yıl boyunca bu yanlış ve yersiz düşünceyi KobiEfor ortaya koyduğu yüksek katmadeğerle, orta ve küçük boy sanayiciye verdiği hizmet ve gerçekleştirdiği rehberlikle yerle bir etmiştir.
Dünden bugüne veri üreten ve verilerin kullanılmasını sağlayacak prestij ve saygınlıkla yoluna devam eden KobiEfor'u KobiEfor yapan emek sahiplerini kutluyor, nice yıllar dileğiyle tebriklerimi ve takdir duygularımı sunuyorum.

GÖRGÜN ÖZDEMİR

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor, KOBİ’ler için yol gösterici çalışmalara imza atıyor”

KOBİ’ler hiç şüphesiz ki; yarattıkları istihdam ve katmadeğer ile Türkiye ekonomisinin önemli aktörleri arasında yer almaktadırlar. Girişimci ruh geleneğine sahip olan bu şirketlerin hayata geçirdiği başarı hikayeleriyle Türkiye ekonomisinin gelişiminde itici bir güce sahip olduğu kanaatindeyiz.

KalDer olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve UNDP Türkiye ile işbirliğinde KOBİ’ler odaklı yapılan ‘EFQM Mükemmellik Modeli’nin Kurumsallaşmaya Etki Değerlendirmesi’ araştırmasında ülke ekonomisi açısından önemli veriler elde ettik. EFQM Mükemmellik Modeli’nin KOBİ’lerin kurumsallaşma seviyelerine ve verimliliklerinin artışına olan katkısının yüzde 40 gibi yüksek bir oranda olduğu tespit edildi. Çalışmaya katılan kuruluşların yüzde 70’ten fazlasının yıllar içerisinde gelişme gösterdiği, yetkinlik seviyelerinde ilerlediği hatta Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü aldıkları belirlendi.
Bütünsel bir bakış açısına sahip olan EFQM Mükemmellik Modeli, KOBİ’lerin yönetim kalitesini artırırken sistem yeterliliklerini de destekleme özelliğine sahiptir. Çalışma yöntemlerimizin hızla evrildiği bu çağda sizlerin de takdir edeceği üzere gelişim ve sürdürülebilirlik kaçınılmazdır. Bu noktada 30 yıllık bilgi birikimimizle potansiyelleri ortaya çıkarmak, kurumsallaşmak ve verimliliğini artırmak isteyen KOBİ’lerimize rehberlik ederek sürdürülebilir başarıya ulaşmalarında KalDer olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz.
KobiEfor Dergisi’nin, KOBİ’lerin küresel dönüşündeki gücünü artırmak adına yürüttüğü çalışmaların son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Kuruluşunun ardından 20 yılı geride bırakan ve KOBİ’ler için yol gösterici çalışmalara imza atan KobiEfor Dergisi’ne nice başarı dolu yıllar diliyoruz.

CUI WEI

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
“Başarılı bir şekilde
20 yıl”
20 yıl bir dergi için kısa bir zaman değildir. Başarılı bir şekilde 20 yıl içinde, devamlı, iş çevrelerine ve sanayi dünyasına, sektörlere, kaliteli makaleler ve fikirler vermenizden dolayı da tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki 20 yıl ve daha sonraki 20 yıl içinde daha da başarılı olacağınıza inanıyor ve bunu istiyorum.

RAHMİ AKTEPE

Türkiye Bilişim Derneği  (TBD) Genel Başkanı ve TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi
“KobiEfor, KOBİ’ler için önemli bir
e-dönüşüm ‘bilgi platformu’”
20 yıldır düzenli olarak yayımlanan, ulusal çapta dağıtılan ve çok uzun bir süredir dijital ortamda da okurlarına ulaşan KobiEfor’un  ‘Küresel dönüşümde KOBİ’lerin gücüne güç katmak’ misyonunu bugüne değin sebat ve başarıyla sürdürdüğünü memnuniyetle ifade etmek isterim.

Ülkemizin ekonomisinde çok büyük öneme sahip olan KOBİ’ler için önemli bir e-dönüşüm “bilgi platformu” oluşturan derginizi, ülkemizin e-dönüşüm süreçlerinde teknolojik ve ticari açılardan hedef kitlesine değerli bir paylaşım ve ortak akıl ortamı sağlaması açısından takdirle izliyor ve Türkiye Bilişim Derneği adına, tüm yönetici ve çalışanlarınızı gönülden kutlayarak başarılarınızın devamını diliyorum.

Ş. BURAK ÖZAYDEMİR

BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı
“Aile gibi samimi ama müthiş 
profesyonel ekibiyle KobiEfor,  20 yıldır yolunda sağlam ve
emin adımlarla ilerliyor”
1993 yılında kurulmuş olan Derneğimiz BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği) yaklaşık 20 yıldır önemli bir yayına şahitlik ediyor. KobiEfor Dergisi çizgisinden hiçbir şey kaybetmeden, üzerine daha da iyisini koyarak, aile gibi samimi ama müthiş profesyonel ekibi ile 20 yıldır yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerliyor. 20. yıllarını kutluyor daha nice yıllarda bizim sektörümüz başta olmak üzere bizlere diğer sektörlerden de bilgi verdikleri için teşekkür ediyoruz.

DOĞAN UFUK GÜNEŞ

YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor, bütün
KOBİ’lerin sesi oldu”
KobiEfor, geride bıraktığımız 20 yılda başta Organize Sanayi Bölgeleri’nde konuşlanmış olan sanayi kuruluşlarımız olmak üzere bütün KOBİ’lerin sesi oldu. İlkeli yayıncılığı ile KOBİ’lerimizin sarfettiği eforun karşılığını alması için yine KOBİ’lerimizin yanında yer almaya devam edeceğine olan inancım tamdır.

RENGİN AĞILÖNÜ

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim Kurulu Başkanı
“Zengin içeriğiyle KOBİ’lerimizin sesi”

Öncelikle KobiEfor Dergisi’nin yayın hayatında 20. yıla ulaşmasını tebrik ederek, emeği geçen herkesi kutluyorum. 

Her sayısında zengin içeriğiyle KOBİ’lerimizin sesi olan, sorunlarını dile getiren KobiEfor, etkili gündem konuları, Organize Sanayi Bölgeleri’ne özel dosya haberleri, finans, e-ticaret, STK ve sektör derneklerine ayırdığı özel sayfaları ile her zaman fark yaratmayı başarmıştır. KobiEfor’a yayın hayatındaki başarılarının devamını diliyorum.

MEMİŞ KÜTÜKÇÜ

OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu Başkanı, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor, önemli bir
misyonu yerine getiriyor”
KobiEfor, iş dünyamızın, OSB (Organize Sanayi Bölgeleri) camiamızın sesinin duyurulmasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Yıllardır özenli çalışmalarıyla yayın hayatına devam eden KobiEfor’a, nice 20 yıllar diliyorum.

MEHMET KOÇER

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Bölge Müdürü
“Türkiye’nin en köklü
dergilerinden biri”
Türkiye’nin en köklü ve kapsamlı sanayi ve ekonomi dergilerinden biri olan KobiEfor’u ilgiyle takip ediyoruz. KobiEfor aylık ekonomi gündeminde uzman görüşlerine yer vererek nitelikli bir bilgi akışına olanak sağlıyor. Bunun yanında, KobiEfor’un kuruluşların tanıtımında üstlendiği rolü de önemsiyoruz. Çeyrek asra yakındır her ay ekonominin nabzını tutarak iş dünyasını haberdar eden bu başarılı ekibi kutluyor, Kobiefor’un 20. yayın yılını tebrik ediyorum.

ADEM CEYLAN

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
“Organize Sanayi Bölgeleri’nin güçlü sesi”

Kurulduğu günden beri içerisinde yer aldığım KobiEfor’un aynı zamanda Danışma Kurulu Kurulu Üyesi’yim. Medya-okur ilişkisinin de ötesine geçen, KOBİ’ler, girişimciler, sanayiciler, Organize Sanayi Bölgeleri ile yakın ve organik diyalog temelinde bir çözüm ortaklığı kuran KobiEfor bu niteliğiyle bir iletişim ve güçbirliği platformudur.

KobiEfor; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için tüm ülke çapında işletmelerin ülke ekonomisine katkılarını azami düzeye çıkaracak, yenilikçi ve yüksek katmadeğerli üretim yapma kapasitelerini yükseltecek ufuk açıcı her türlü bilgi ve çalışmadan anında onları haberdar ediyor ve bilgilendiriyor.
KobiEfor; Türkiye’nin dağınık üretim alanlarının örgütlü sanayi alanlarına (Organize Sanayi Bölgeleri, küçük sanayi siteleri, serbest bölgeler, teknoparklar vs.) dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılmasına ve bu yapıların hükmi şahsiyet kazanarak tüzel kişiliklerine kavuşması için yönetenler ve yönetilenler arasında köprü oluyor, bilgilendiriyor ve aydınlatıyor. OSB’lerin güçlü sesi olmaya devam eden KobiEfor’un 20. yılını tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

MURAT ERKAN
TURKCELL Genel Müdürü

“KOBİ’lerin ve girişimcilerin 20 yıldır en güçlü referansı”

Türk ekonomisinin temel taşlarından olan KOBİ’lerin ve işini büyük heyecanla kuran girişimcilerin 20 yıldır en güçlü referansı olma özelliği taşıyan KobiEfor, şirketlerimizin dünya piyasasını daha iyi analiz etmesini ve bu sayede rekabet güçlerini artırmasına imkan tanıyor. Biz de Turkcell olarak çeyrek asırdır Türkiye ekonomisine katkı sağlama amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sene başında kurduğumuz yeni iştirakimiz Dijital İş Servisleri ile başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimize uçtan uca dijital çözümler sunuyoruz. Yaptığı haberlerle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ederek onlara yol gösteren KobiEfor’u, senelerin verdiği birikimle sektörde adeta bir referans haline gelmesinden dolayı kutluyor, tüm çalışanlarına nice yıllar diliyoruz.

AYDIN TELSEREN

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
“KOBİ’ler dünyasına hem ışık hem ayna tutan bir yayın”

20. yılını kutlayan ve bunu bir özel sayı ile taçlandıran KobiEfor Dergisi’ni kutluyor, daha nice 20 yıllar diliyorum. Ülkemiz sanayisi ve ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lerin nabzını tutan, KOBİ’ler dünyasına hem ışık hem ayna tutan bir yayın organı olarak büyük bir misyonu sırtlanan KobiEfor, bu anlamda ülkemizin en önemli sanayi ve ekonomi dergilerinin başında geliyor.

Bağyurdu OSB olarak yatırıma açık, alt yapısı tamamlanmış yapımızla sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği bir OSB olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2019 yılında zorlu ekonomik ve siyasal süreçleri atlatan Türkiye gibi Bağyurdu OSB de 2020 yılında büyümeyi, ülke ekonomisine katkı koymayı ve en önemlisi katma değerli üretim vizyonu ile hareket etmeyi sürdürecektir.

FİGEN AKDEMİR

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü“
KOBİ dünyasına yaptıkları katkıdan dolayı tüm KobiEfor çalışanlarını tebrik ediyorum”

KobiEfor Dergisi’nin 20. yaşını kutlarken, KOBİ dünyasına yaptıkları katkıdan dolayı tüm KobiEfor çalışanlarını tebrik ediyorum. Nitelikli işgücü, katmadeğerli üretim, teknolojik alt yapısı ve Endüstri 4.0 odaklı bakış açısıyla Bağyurdu OSB, 2020 yılında da atılımlarını sürdürecektir.

ALİ BAHAR

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
“Kaleminize sağlık”

Sanayi sektörünün gelişip güçlenmesinde önemli bir role sahip olan objektif, ilkeli ve dürüst habercilik anlayışınızın, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ne ve firmalarına sağladığı/sağlayacağı katkılar, her daim saygıyla hatırlanacaktır. Böylesi meşakkat ve özveri gerektiren bir mesleğe gönül vermiş, meslekten de öte haberciliği yaşam tarzı haline getirerek, ülkesine ve milletine fayda sağlamak için gecesini gündüzüne katmış tüm çalışanlarınıza ve sizin nezdinizde tüm basın emekçilerine, teşekkür ederiz.

Basın kuruluşlarının ve gazetecilerin daha müreffeh standartlara kavuşması en büyük temennimiz olduğu gibi bu uğurda elimizden geleni yapma gayreti içinde olduğumuz da umarız ki malumunuzdur. Daha güzel ve daha güçlü nice 20’nci yıllarda beraber olmak dileğiyle, şimdiden yüreğinize, emeğinize ve kaleminize sağlık.

KOSAT GÜRLER

Tire OSB Yönetim Kurulu Başkanı
“Sanayi ve ekonomi dünyasında KOBİ’leri gündem yaparak son derece önemli bir görevi yerine getiriyor”

KOBİ’ler Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin temel taşlarını oluştururlar. KOBİ’lerin sırtında yükselen ‘Türkiye Ekonomisi’ni anlamak istiyorsanız KOBİ’leri tanımanız ve izlemeniz gerekiyor. İşte 20 yıldır KobiEfor Dergisi, sanayi ve ekonomi dünyasında KOBİ’leri gündem yaparak son derece önemli bir görevi yerine getiriyor. 20. yılını kutlayan KobiEfor Dergisi’nin yeni yaşını kutluyor, daha nice yıllar bu başarılı yayıncılığı sürdüreceğine inanıyorum.

Ülkemizin elinde bulunan tek reçetenin üretmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak nasıl üretim yaptığımız da önemli. Katmadeğeri yüksek üretim ülkemizin tek çıkış noktası olarak orta yerde tüm açıklığıyla duruyor. Tire OSB olarak bu konuda atılan adımlara her tür katkıyı koyarken, 2020 yılında yeni yatırımcılara kapımızı açmayı sürdüreceğiz. 11 ayrı ülkeden kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğü Tire OSB’nin 2020 hedefi de Türkiye ile beraber istikrarlı ve kalite odaklı büyümek, bu uğurda canla başla çalışmaktır.

KAMİL PORSUK

KOSBİ (İzmir Kemalpaşa OSB) Yönetim Kurulu Başkanı
“Küresel dönüşümde KOBİ’lerin gücüne güç katmak’ misyonu ile yayın hayatını sürdürüyor”

20. yıl özel sayısı vesilesiyle siz değerli KobiEfor Dergisi okuyucularına seslenme fırsatı bulduğum için KobiEfor Dergisi yönetimine teşekkür ediyorum. Ülkemizin can damarı olan KOBİ’ler için “küresel dönüşümde KOBİ’lerin gücüne güç katmak” misyonu ile yayın hayatını sürdüren KobiEfor Dergisi’nin 20. yılını kutluyorum.

2018 ikinci yarısından sonra hem dünya siyaset ve ekonomi gündemi hem de ülkemizin ekonomik durumu sebebiyle girdiğimiz darboğazdan çıkış için tüm ülkemizin sanayi ve ekonomi kuruluşları gibi biz de tüm üyelerimizle mücadele verdik. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 dünyasında ülkemizin atması gereken adımların bilincinde olan üyeleri ve güçlü alt yapısı ile KOSBİ, 2020 yılında da genişlemesini ve büyümesini sürdürecek, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

OSMAN ERKAN
GEPOSB (Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Başkanı
“Haber ve etkinlikleri özveriyle
önümüze seriyor ve bizlere ışık tutuyor”

Sanayi ve ekonomi hayatının çeşitli alanlarında yer alan haber ve etkinlikleri özveri ile önümüze seren ve bizlere ışık tutan KobiEfor Dergisini keyifle takip etmekteyiz.
GEPOSB olarak KobiEfor Dergisi’nin içinde yer almaktan her zaman gurur duyuyoruz. Derginizin 20. yılını kutluyor, yayınlanmasında emeği geçen tüm yazar ve çalışanları tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

MURAT ÇÖKMEZ

İAYOSB (İstanbul Anadolu Yakası OSB) Yönetim Kurulu Başkanı
“Bir basın kuruluşundan çok
biz sanayicilerin çözüm ortağı mantığıyla çalışıyor”

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve işletmelerin ülke ekonomisine katkılarını en üst düzeye çıkartmaları için gerçekleştirdiğiniz bilgilendirme ve habercilikten dolayı sizi kutluyor ve bu anlamda milli bir görev ifa ettiğinize inanıyorum. Bir basın kuruluşundan çok biz sanayicilerin çözüm ortağı mantığıyla çalışan KobiEfor dergisinin daha uzun yıllar yayım hayatına devam etmesini yürekten temenni ediyorum.
Küresel ticarette ayakta kalabilmenin yolunun üretimden geçtiğine inanan bir sanayici olarak girişimci dinamiğinin ve üretim kalite bilincinin artırılmasında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka, nitelikli pazarlama ağı, işletme ve yönetim yapılarını geliştirmenin vazgeçilmez gereklilik olduğu düşüncesindeyim. Bu gerçekten hareketle tüm alt yapısını tamamladığımız ve uluslararası normlara taşıdığımız OSB’mizde sanayicimize ve dolayısıyla ülkemize katmadeğer kazandırma bilinci ve yerinde hizmet anlayışıyla belirlediğimiz hedefler çerçevesinde İSO, KOSGEB, İŞKUR Hizmet Noktası, Noter, Eximbank, DTİM, BTO (Bilgi Teknoloji Aktarım Ofisi) DEİK gibi birçok kurumun temsilciliklerine Bölge Müdürlüğü’müzde yer verdik. Öte yandan sanayicimizin ihracatına katmadeğer sağlayacak ve küresel pazarlama ağına erişebileceği çok önem verdiğimiz bir projeyi önümüzdeki dönem hayata geçirmek için çalışmalarımızın son aşamasındayız.”

AYLA DEV

İAYOSB Bölge Müdürü
“Ülkemizin
kalıcı kalkınma ve büyümesine katkı sağlıyor”

Küreselleşmeyle birlikte dünyada yaşanan değişime uyumlu, esnek, dinamik, krizlere dayanıklı yapılarıyla 1980’li yıllardan sonra dünya ekonomilerinin vazgeçilmez aktörleri haline gelen KOBİ’lerin önemini kavrayan öngörüsü ve sanayinin tüm paydaşlarıyla geliştirdiği işbirliği sonucu ülkemizin kalıcı kalkınma ve büyümesine katkı sağlayan KobiEfor Dergisi’nin 20. yılını kutluyorum.

ORHAN AYDIN

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor Dergisi içerik ve kalitesiyle reel sektörün nabzını tutuyor”

Üretim, bir ülkenin sağlam geleceği için kaçınılmaz olgulardan biridir. Üretimi gerçekleştiren, ekonomiye can veren dinamiklerin başında KOBİ’ler geliyor.
İstihdam, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon gibi kavramların hayat bulduğu, anlam kazandığı bu işletmelerin, küresel rekabette var olabilmeleri için; destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor.
Kamu alımları gibi enstrümanlar, yerli ve milli üretimin ayağa kalkmasına, birer kahraman olan sanayicilerin kendilerine olan güvenini pekiştirmesine imkan tanıyor. Bu nedenle üretenler kıymetlidir, değerlidir. Onların yanında durmak şarttır.
KobiEfor Dergisi; sanayicilerin, üreticilerin kısaca reel sektörün sorunlarının, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve kamuoyunda farkındalık sağlanması, gündem oluşturulması noktasında önemli fonksiyonlar üstlenmektedir.
Her sayısı ayrı bir değerde olan, tarihe not düşen çalışmalarını zevkle takip ettiğimiz KobiEfor, yayın çizgisiyle ülkemizde kıymetli bir yerdedir.
Tematik yayıncılıkta içerik ve kalitesiyle reel sektörün nabzını tutan derginizin 20. yılını en içten duygularla kutluyor, emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

AZİZ ODABAŞI

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor, her zaman elimizin altında olan bir rehber”

Hem abone sayısı, hem de dijital ortamdaki takipçi sayısıyla sanayi ve sanayicinin merkezinde olan bir dergi. Sektörel ve genel anlamda yeni gelişmeleri yakından takip ederek, biz sanayiciye aktarmasındaki rolü çok büyüktür. Yeni ekonomik gelişmeleri dünya ile birlikte takipçilerine aktaran KobiEfor dergimizi, her zaman elimizin altında bulunması gereken bir rehber olarak görüyoruz. Dergimizin hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Gururla diyebiliriz ki 3 kıtada 20’den fazla ülkeye ürün ihracatı yapan firmalarımız var. Özellikle mermer, tekstil, gıda ve turizm ile inşaat alanında önemli mesafeler katettiğimizi düşünüyorum. “Yetermi?” diye soracak olursanız, tabii ki yetmez. Ama teknolojik olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmemiz için uygun şartların oluşması gerekir. Diyarbakır’ın cazibe merkezi olmasının zemini hazırlanması lazım. OSB’miz yakınlarında Tekstil İhtisas OSB kuruluyor. Altyapı çalışmaları bitmek üzere olan Tekstil İhtisas OSB alanında fabrika inşaatları sürüyor. Bununla birlikte Diyarbakır’da kurulması planlanan lojistik köy çalışmalarına başlandı, bunun da tamamlanması halinde Diyarbakır OSB olarak 2020 yılında çok daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgemiz, hava limanına 25 km, Ortadoğu’ya açılan Habur Gümrük Kapısı’na yaklaşık 300 km ve Mersin limanına da 600 km mesafededir. Diyarbakır Hava Limanı’ndan Erbil’e haftada 3, Almanya’ya ise haftada 6 uçak seferi yapılmaktadır. Ayrıca demiryolu bağlantısı ile Elazığ, Malatya, Kayseri, Adana, Ankara hattı üzerinden ülkemizin dört bir yanına ürünlerin nakledilmesi konusunda başlattığımız görüşmelerimizin tamamlanma aşamasında olduğunu da söyleyebiliriz.

İRFAN KÜÇÜKAY
Dilovası İMES Makina İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor’un bir marka değeri var”

Dergi yayıncılığı gerçekten çok zor bir olay ve bunu sürdürülebilir bir şekilde uzun sürelerden beri devam ettiren belki de tek dergi. Derginizin Sahibi Yalçın Sönmez’i belki 30 senedir, İMES Sanayi Sitesi’nden beri tanıyoruz. Gerçekten eşiyle birlikte bu işe başladılar ve büyük aşama kaydettiler ve bu işi uzun süredir sürdürüyorlar. Türkiye’nin önemli bir hizmetini yapıyorlar. KOBİ’lere hizmet ediyorlar bu çok önemli.
Büyük sanayicilerden de KOBİ’ler gibi çalışma bekliyoruz; teknolojik üretimlere girsinler, bir marka üretsinler, bir araba, makine, motor yapsınlar. İstihdam sağlıyorlar ancak Türkiye’ye katmadeğer katacak bir üretime girmiyorlar. Örneğin; otomotiv sektörü güzel ama neden bir dünya markamız yok? Biz artık dünya markaları yaratmak durumundayız. Bu da KOBİ’lerden çıkacak, ben buna inanıyorum. Bütün gelişen ülkeler, dünya markası yaratarak gelişmişler.
Sizin yaptığınız şu; KobiEfor’u okuyan biri bütün bu haberleri okuyor. Siz sanayicilerin haberlerini yapıyorsunuz. Bu tip haberleri okuyanlarda bir farkındalık, algı yaratıyor. Siz burada büyük hizmet yapıyorsunuz. Siz KOBİ’leri yönlendiriyorsunuz. Siz olmasanız KOBİ’lerin nereden haberi olacak? KobiEfor’un önemi burada. Tebrik ediyorum. Sürdürülebilir bir yayıncılığı var bundan sonra da sürdürür diye düşünüyorum. Çünkü KobiEfor’un bir marka değeri oldu. KobiEfor bir konsept yaratıyor, sanayicilerin birbirini tanımalarını sağlıyor.

FİDAN ASLAN EROĞLU

PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel OSB (PAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı
“KOBİ’lerin gücüne güç katıyor”

Türk iş dünyasında yer bulan ve ekonominin içerisindeki en etkin güce sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin gücüne güç katan KobiEfor Dergisi'nin 20. yılını tebrik ederim. İşletmelerin küresel rekabet güçlerini artırarak, işletme ve yönetim yapılarını güçlendirmeye destek veren KobiEfor'u uzun yıllar okumaya devam etmeyi umuyoruz.
Plastik sanayimizdeki şehir içine sıkışmış KOBİ'lerimizin büyüme ve yerleşim ihtiyaçlarına cevap oluşturduğumuz, Kırklareli Vize'de bir plastik şehri kuruluyor. Türkiye’nin ilk özel plastik ihtisas OSB'si olan PAGDER-ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmalarını 2019 yılında tamamladık. KOBİ’lerin büyümesi yolunda çözüm ortağı olduğumuz sanayi bölgemiz için 2020 yılı inşaat ruhsatı talep eden katılımcıların inşaatlarına başlayacakları, bölge dışındaki elektrik, su ve yol çalışmalarının da tamamlanması ile plastik sektörünün gelişimine ve ülke ekonomimize katkı vermeye başlayacakları yıl olacak. İstihdam sorunu olmayan bölgede hayata geçen PAOSB yeni iş sahaları açacak.
Öte yandan sektör oyuncularının talepleri göz önüne alınarak genişleme sahası çalışmalarını sürdüren bölgemiz, yeni sanayi parsellerini yüzde 30 indirimli elektrik kullanımı, yüzde 45’e varan üçüncü bölge teşviklerinden yararlanma gibi cazip imkanlarla plastik sektörüne sunmaya devam ederken katılımcı firmaların üretim maliyetlerini de düşürecek. 2020 yılının ülkemize, iş dünyamıza ve ekonomimize başarılar getirmesini temenni ederim.

DİRENÇ ÖZDEMİR

Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı
“OSB’lerin sesi olan KobiEfor’un duruşu da bir o kadar millidir ve yerlidir"

Türkiye’nin geliştirdiği ve hatta son dönemde artık ihraç etme noktasına da getirdiği en önemli milli projelerinden biri Organize Sanayi Bölgeleri’dir. Bu anlamda yıllardır Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) tarafında saf tutan ve onların sesi olan KobiEfor Dergisi’nin duruşu da bir o kadar millidir ve yerlidir. Bu duygularla KobiEfor Dergisi’nin 20. yılını kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

KEMAL AKAR

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
“Yayıncılıkta örnek çizgisiyle KobiEfor, ekonomi dünyasına büyük değer katıyor”

20 yıl önce bizden bir parça olarak yayın hayatına başlayan KobiEfor Dergisi, bu çetin yolculukta bugün ülkemiz için alın teri akıtılan her fabrikaya ulaşan bir yayın haline gelmiş, ilkeli ve objektif habercilik anlayışıyla da; bunun da ötesinde bir etki alanına sahip olmuştur. Yayın hayatına başladığı günden bugüne çok büyük mesafeler kat eden KobiEfor bugün ülkemizin en önemli sanayi ve ekonomi mecmualarından bir tanesi olmuştur.
Bugüne kadarki 241 sayısıyla KobiEfor, hem ülke ekonomimizin hem de dünya ekonomilerinin an ve an nabzını tutarken her ne koşulda olursa olsun, hem doğruyu yazmak, hem de yazdıklarıyla toplumda ve piyasalarda kaosa ve kırılganlığa sebebiyet vermemek için çaba sarf etmiştir.
Yayıncılıktaki örnek çizgisiyle ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimizin güçlenmesine şahitlik ettiği 20 yıllık süreçte KobiEfor, her zaman sanayicilerimizin ve ekonomi dünyamızın sesi olmuştur.
Bu düşüncelerle ülkemiz ekonomi dünyasına büyük değer katan KobiEfor Dergisi’nin yayın hayatının 20. yıl dönümünü kutluyor, daha büyük başarıları beraber kutlamayı diliyorum.


MEHMET VURAL KOÇ
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
“Ufkumuzu açıyor, hepimizin görüşünü değiştiriyor”

KobiEfor’da özellikle bir yazarınız var: Yalçın Sönmez. Ben onu çok beğeniyorum, ona bir atıfta bulunmak istiyorum. Özellikle onun yazdığı yazılardan ben çok faydalanıyorum. Yalçın Bey’e ve KobiEfor’a ülkemize yaptığı bilgi katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten donanımlı bir insan, bu ülkenin o tür insanlara gerçekten çok ihtiyacı var. Ufkumuzu açıyor, hepimizin görüşünü değiştiriyor, çok beğeniyorum, bu vesileyle onun şahsında KobiEfor ailesine, katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi bir emek veriyorsunuz. Emeğiniz zayi olmasın, çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Bu, hiç yabana atılacak bir emek değildir. Bu emek önemli; ülkemiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesi, küçük ve orta boy işletmelerin aklını başına toplaması anlamında da çok önemli. Siz akıl teri yapıyorsunuz. Nice yirmi yıllar… Bu ülke var oldukça KobiEfor’un da var olmasını diliyorum. Bu ülke inanıyorum ki yüce Yaradan’ın Kur’an’da ‘yevm’ dediği o kıyamet gününe kadar var olacak, KobiEfor da inşallah nesilden nesile var olur ve devam eder.

MAHMUT MUSTAFA AYDIN

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı
“Çalışmalarınız, KOBİ’ler, sanayiciler ve girişimciler için
örnek teşkil eden bir unsur”

‘Medya’ başlığı altında yazılı basın kuruluşlarının, süregelen yayıncılık tarihinin evrelerine tanıklık ettiğinizde 20. yılını kutlaması oldukça önemlidir. Devamlılık ve basın meslek ilkelerine bağlı kalarak, yayın hayatını günümüze ulaştıran KobiEfor dergisinin 20. yılını kutlar, kıymetli yöneticilerinizi ve çalışanlarınızı tebrik ederim.
‘KOBİ’lerin gücüne güç katmak’ misyonu ile hazırlanan yayınlarınızda, Türkiye’nin KOBİ ve girişimci dinamiğinin Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka, verimlilik ve kalite bilincini artırmayı, işletme ve yönetim yapılarını geliştirmeyi amaçladığınızın bilincindeyiz. Teknolojinin bir tuş kadar yakınımızda olduğu günümüzde; bilgisayar ekranının dışına taşan ve sahaya ulaşan çalışmalarınız KOBİ’ler, sanayiciler ve girişimciler için örnek teşkil eden bir unsur olmuştur. Bu çalışmalar KOBİ’lerin iletişim teknolojilerini etkili kullanarak, yenilikçi güçlerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlamıştır.
Ülkemizdeki üretim alanlarının ve sanayi bölgelerinin beklentileri, talepleri, ihtiyaçları hususlarının yetkili kurumlara iletilmesi ve duyurulması için üzerine düşen görevi yerine getiren KobiEfor aynı zamanda bu kurumların birbirinden haberdar olmasını ve etkili bir iletişim kurmalarını da sağlamıştır.
Türkiye’nin yenilenen, gelişen, büyüyen sanayi ve üretim potansiyeline iletişim gücüyle verdiğiniz katkıdan ötürü teşekkür eder,  yayın hayatınızın kesintisiz sürmesini temenni ederim.”da bu kurumların birbirinden haberdar olmasını ve etkili bir iletişim kurmalarını da sağlamıştır.
Türkiye’nin yenilenen, gelişen, büyüyen sanayi ve üretim potansiyeline iletişim gücüyle verdiğiniz katkıdan ötürü teşekkür eder,  yayın hayatınızın kesintisiz sürmesini temenni ederim.

YUSUF TOKDEMİR

Çevre Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı
“Doğru bilgilendiriyor”

Girişimcileri, sanayicileri bilgilendirmek, işletmelerarası bilgi akışını sağlamak, doğru bilgilendirmelerini sağlamak açısından KobiEfor’un çok güzel hizmetler ettiği kanaatindeyim. Gerek Bakanlıklar nezdinde gerekse uğradığımız ilgili yerlerde derginize çok sık rastlıyordum. Oralardan da olumlu mesajlar alıyoruz. İçeriği itibariyle reklam veren firmalar, görüşlerini beyan eden işletmeler, gerçekten Türkiye’nin kalkınmasında sanayileşmesinde bir yerlere gelebileceğini uman ümitli insanlar ile Organize Sanayi Bölgeleri arasında da ciddi bilgi akışı sağlayan bir dergi. Siz KobiEfor olarak 20 yıldır yayıncılık işini çok güzel yaptığınız kanaatindeyim. Nice 20 yıllar diliyorum.

MEHMET ÇİÇEK

TÜMSAN 1 Sanayi Sitesi Başkanı
“Sanayinin nabzını
tutuyor”

KOBİ’lerin sesi olan ve sanayinin nabzını tutan KobiEfor’u yıllardır tanıyoruz. KobiEfor’u yakından takip ediyorum ve çok beğeniyorum. İş dünyasıyla ve ekonomi gündemiyle ilgili güzel bilgiler veriyor. Teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.

YUSUF AKGÜN

İSKOBİR İkitelli Küçük Sanayi Siteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, ESKOOP Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
“Kalitenizden taviz vermediniz”

Bize KobiEfor Dergisi’nin bugüne kadar verdiği hizmetlerin 20. yılında bizi de düşünmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu derginin ilk kuruluş zamanlarında, 20 sene evvel, bizim de İkitelli OSB’nin de bu dergiye desteği, emeği vardır. Kooperatif, Birlik ve İkitelli OSB olarak hep destekledim, çünkü o zaman hepsinin Başkanı bendim. Dünyada sesini duyuramayan kendini tanıtmakta sorun yaşayan KOBİ’lerdir, hatta uluslararası fuarlarda yaşadıkları en büyük sorun da lisan sorunudur.
KOBİ sanayicisinin çoğu; kişi, şahıs firmasıdır, daha sonra şirketleşmiş, firmasının hem patronu, hem çalışanı, hem muhasebecisi, hem finansörü, hem pazarlamacısı, hem personel müdürü, bütün bu görevleri bir KOBİ sanayicisi üstlenerek KOBİ olmuştur. Onun için ben her zaman derim ki KOBİ’ler zor koşullarda geldikleri noktaya gelmişlerdir, elindeki varlıklarını asla ve katta kaybetmek istemezler. O nedenle bütün ekonomik çalkantılara, ekonomik sıkıntılara en kolay uyum sağlayabilen KOBİ’lerdir. Çünkü KOBİ’nin çalıştığı bir numaralı adresi işyeridir, iki numaralı adresi de evidir. Bir başka ülkeyle karşılaştırmış olsak KOBİ’ler, inanın ki devletten hak ettikleri desteği alamayan en önemli kesimdir. KOBİ’ler finansman konusunda büyük sorun ve sıkıntılar yaşıyor.
Siz bugüne kadar KobiEfor olarak sanayicilerimize, KOBİ’lerimize kendilerini ifade etmekte ve tanıtmakta, onları kamuoyuna, ekonomi piyasasına duyurmakta büyük bir görev yaptınız. Sizin derginiz çıktığı günden bugüne takip ediyorum. Kalitenizden taviz vermediniz. Güzel bir disiplin içerisinde bugüne geldiniz, sizi kutluyorum, tebrik ediyorum, size nice 20 yıllar diliyorum, bütün ekibinize teşekkür ediyoruz, biz sizden memnunuz, Allah da sizden memnun olsun.

SALİH SAMİ ATILGAN

YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı
“Objektif, inandığımız bir yayın kurumu”

20. yılını kutlayacak olan KobiEfor, geçen bu süre içerisinde iş dünyamızın sesi olmaya devam etti. Devamlı gelişerek bugünlere geldiler.  Farklı sektörlerden sorunları ve çözüm önerilerini objektif bir şekilde ortaya koyan ve bu şekliyle de iş dünyasında kendisine bir yer edinen KobiEfor, bizim de özellikle YEDPA bağlamında otomotiv ve otomotiv satış sonrası yedek parça ile ilgili konularımızın belli aralıklarla yer aldığı, bunların haber yapıldığı, görüşlerimizi ifade ettiğimiz bir platform olarak ortaya çıktı. Sektörümüzde de bu bağlamda beğeni kazanan, bundan sonraki süreçte de benzer başarısını devam ettireceğine inandığımız bir yayın kuruluşu olarak varlığını devam ettirdi. Bu süreçte sadece basılı değil, dijital ortamlarda da varlığını ortaya koydu. Bizlerin de en geniş anlamda sesi olmaya devam etti. Bizler de umuyoruz ki KobiEfor gibi objektif yayın kurumları vasıtasıyla otomotiv sektörüyle ilgili düşüncelerimizi, sektördeki sorunları ve sorunların çözüm önerilerini ortaya koyduğumuz, bunların da bu noktada karar verici mercilere görüşlerimizin ulaştırıldığı bir platform olmuştur. KobiEfor’un 20. yılına ulaşmış olmasından dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum.

GÜLTEKİN ŞENEL

EFORA İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı
“EFORA İnsan Kaynakları’nın isim babası KobiEfor”

KobiEfor’la yaklaşık 10 yıllık tanışıklığımız var. Bu 10 yıllık tanışıklıkta sadece masaların süsü değil bizim için sektörü takip etmemiz noktasında da çok önemli bir kaynak haline geldi. O küçük paragraflarda insanların neler yaptığını veya sektörün nereye koştuğunu görebiliyorsunuz. Hedef sektörlerimizi seçebiliyoruz ve hedef bölgeler belirleyebiliriz. KobiEfor aslında bizim için bir almanak, ajanda veya bir rehber diyebiliriz.
TÜKSİAD (Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanlığı yaptığım dönemde KobiEfor’la heyecanımızı artıran çok güzel çalışmalarımız vardı. Yaptıklarımızın takdirle karşılanması bizim motivasyonumuzu artırıyordu. O dönemlerde yeni kurduğumuz şirketimizin adını verme aşamasında önümüzde KobiEfor’u gördüm. Efor güzel bir isim, hem de bizim işimizle alakalı. Biz de “A kalite efor” manasında Efora ismine karar verdik. Kuruluştan sonra marka tescili ve isim tescili yaptırdık. İsim bulmak zor ama orada gerçekten KobiEfor’a teşekkür ediyorum. Böylece KobiEfor ile organik bir akrabalığımız oldu. KobiEfor böylece şirketimizin isim babası oldu.
Eğer bir iş yapıyorsanız, sanayi sektörüne, iş dünyasına hizmet ediyorsanız, sektörü takip edebiliyor olmalısınız. Bu kadar düzenli, devamlılık arz eden yayın yapan kuruluş bulamadım. KobiEfor internet sitesiyle sürekli bir gelişim içerisinde. Bu tür neşriyatlardan öğreniyoruz, onların büyümesi gelişmesi kurumsallaşması bize örnek oluyor. Bir sanayicinin, OSB başkanının önüne gidecek siz de onunla birlikte daha kurumsal düşünmeye başlıyorsunuz. Bir yerde KobiEfor sektörel inovasyonumuzun da gelişmesinde katkı sağlıyor. Bize sizin gibi dostlar kazandırdı.

NESLİHAN OLCAY

Wavemaker Türkiye CEO’s
“KobiEfor, diğer ekonomi dergilerinden farklı”

Özellikle de yazılı basının bir mecrası için 20 yılını devirmek gerçekten çok kıymetli. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığınızı gösteriyor. Çok okunduğunu bizzat biliyorum, sadece kendi elime her geçtiğinde okuduğum ve bir şeyler öğrendiğim, piyasayı takip ettiğim için değil aynı zamanda daha önceki bir röportajım sonucunda aldığım telefonlardan da biliyorum. Yapılan röportaj sonrasında Ankara dahil olmak üzere ajans olarak verdiğiniz hizmetler çerçevesinde danışmanlık isteyen  telefonlar aldık. Biliyorum ki derginiz okunuyor, ürettiğiniz içeriğe değer veriliyor. Bunu yeni çağın araçlarıyla daha yeni hedef kitlelerin, KOBİ’ler tarafında değişen ve artık yavaş yavaş yönetimi almaya başlayan nesillerin istedikleri doğrultuda da evirebileceğinize inanıyorum ve önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum.
KobiEfor diğer ekonomi dergilerinden farklı olarak birebir KOBİ’lerin dertlerine çözüm bulma platformları yaratması ve bu alanlara destek vermesi açısından, dolayısıyla da sadece onları tanıtmak amacı gütmeyen gelişimlerine de katkı sağlayan bir yayın kuruluşu. Bu anlamda da diğerlerinden ayrıştığını düşünüyorum.

ASUMAN BAYRAK

Marjinal Porter Novelli Ajans Başkanı
“KobiEfor iş dünyasına ışık veriyor”

İçinde bulunduğumuz koşullarda 20 yaşına gelebilmek gerçekten büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Yayınlandığı ilk sayıdan itibaren kendini sürekli yenileyerek iş dünyasına ışık veren KobiEfor bunu başardı ve iyi ki var. Nice başarılı yıllara…

BİNNUR AKAY

Med Partners Reklam ve Halkla İlşkiler Ajans Başkan
“KOBİ’lerin yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkarıyor”
Düzenli olarak 1999 yılından bu yana yayınlanan, sanayi ve ekonomi alanındaki en değerli dergilerden biri konumundaki KobiEfor’un her sayısını büyük bir ilgi ile takip ediyorum. Girişimcilerin Ar-Ge, inovasyon, Ür-Ge, tasarım, marka, verimlilik ve kalite bilincini artırmak amacıyla yayıncılık yapan derginin, KOBİ’lerin yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkarıp, küresel rekabet güçlerini artırmada stratejik katkılar sağlamak adına çok önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyorum.
KobiEfor’un, sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için ülke çapındaki işletmelerin ufkunu açan bilgi ve içeriklerle dolu sayfalarının yazılı ve dijital basında büyük fark yarattığına inanıyorum. Bu çerçevede KobiEfor’un 20. yayın yılını kutluyor, dergiye ve tüm çalışanlarına başarılarla dolu nice sayılar diliyorum.

CANAN ÇİMENBİÇER

Atlas PR Kurucu ve Ajans Başkanı
“Okurlarında yarattığı katmadeğer ölçülemez”

Sektörümüzün öncü dergisi KobiEfor’un 20. yılını kutluyorum. Yayın hayatına başladığı günden bu yana okurlarında yarattığı katmadeğer ölçülemez. Başarılı çizgisiyle nice nice 20 yıllara...

ALİ CEM İLHAN

Tribeca İletişim Danışmanlık Ajans Başkanı
“KobiEfor, başlı başına bir başarıdır”

“KobiEfor dergisinin, hiç kuşkusuz ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lere, değişen tüm koşullara rağmen, 20 yıldır hizmet vermeye devam ediyor olması başlı başına bir başarıdır. Daha nice yıllara!..”

PROF.DR. SEDEFHAN OĞUZ

Yeditepe Üniversitesi Başkan Danışmanı
“Herkese katkı sağlayan, ekonomi basınında reele yönelerek yıldızlaşmış çok kaliteli bir dergi”

Hem Türkiye’nin ilk dijital hem de görsel dergisi olarak; KobiEfor gibi kaliteli, iş ve üretim dünyasına katkısı olan, bilgilendirici, 20 yıldır sürekli gelişerek ve geliştirmeyi şiar edinerek hem dijital, hem görsel alanda devam edebilen bir yayın toplum için büyük katkıdır. Her sayıyı büyük bir ilgi ve keyifle okuyorum. Her sayınızda bize aktardığınız dünyada ve ülkemizde yeni, bilimsel, yönetişimsel, teknolojik gelişmelerle bilgimi artırıyorum. Bu kılavuz şeklinde içeriğinizi öğrencilerime de alıntı olarak aktarıyorum. Çünkü, öğrencilerimin, ülkemize, insanlığa katkı olarak bir değer üretme bilincinde yetişmeleri benim için çok önemli...
KobiEfor, herkes için katkı sağlayan, ekonomi basını alanında reele yönelerek yıldızlaşmış çok kaliteli bir dergi.
Dergiye emek veren herkesi kutluyorum. Nice 20 yıllara gelişerek, güçlenerek, okuyucu sayısını daha da katlayarak yaşamasını diliyorum.

SERTAN AYÇİÇEK

Albayraklar Grup Holding CEO’su
“Takdirle kutluyorum”

Bildiğiniz üzere Albayraklar Grup Holding’e bağlı Albayraklar Savunma A.Ş. firmamız Wattozz ürün serisi ile 2019 yılı dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayi firması ödülünü aldı. 2019 yılında savunma alanında göstermiş olduğumuz bu başarıyı 2020 yılında da devam ettirmeyi arzuluyoruz.
Yenilenebilir enerji sektöründe ise 2019 yılında kurduğumuz uluslararası ortaklık firmamız Albayraklar Almaden Global Türkiye’deki faaliyetlerine 2020 yılı içerisinde başlayacak olup ülkemize ciddi katmadeğer sağlayacağımıza inanıyoruz.
Yeni yılın tüm iş camiamıza ve ülkemize başarı ve mutluluk getirmesi temennisi ile KobiEfor dergisinin 20. yılını takdirle kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

FEYZA NARLI

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü
“KobiEfor, ufuk açıyor”

KobiEfor dergisi uzun yıllardır devam eden çalışmalarıyla ülkemizde inovasyon ve girişimcilik zeminlerinin gelişmesine katkı göstermiş, bunun neticesinde birçok Türk girişimcinin küresel rekabet güçlerini artırmasını sağlamıştır.
Tıpkı bir girişimcinin olması gerektiği gibi fırsatları ve geleceği sezen, yenilikçi faaliyetler peşinde koşan KobiEfor, yeni düşüncelerin yayılmasını ve uygulanmasını hızlandırmıştır. Girişimciliği ve inovasyonu odağına almış işletmeleri her türlü ufuk açıcı bilgi ve çalışma hakkında bilgilendirmiş, yenilikçi üretim yapma kapasitelerinin artmasına önemli katkılar sağlamıştır.
KOBİ’ler ve girişimcilerle kurduğu medya okur ilişkisini aşan ilişki, üretimin bütün katmanları arasında bilgilendirici ve aydınlatıcı bir görev görmüş ulusal ve uluslararası stratejik etkinlik ve projeler gerçekleştirmiştir.
Bütün bu çalışmalar neticesinde KobiEfor, Türkiye’de inovasyon ortamının gelişmesinde itici bir güç olan girişimcilik alanında KOBİ ve girişimcilere destek olarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlamıştır.
Bu vesileyle KobiEfor dergisini 20. yılında tüm bu katkılarından dolayı kutluyor, başarılarla dolu bir yayın hayatı diliyorum.

Yorumlar (0)