banner472

banner458

banner457

Zamandan ve mekandan özgürleş; e-DÖNÜŞ(üm)

Kamu idaresi e-dönüşümde kendini ve piyasayı hızlandırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yayınladığı son Tebliğ ile ‘e-belge’ zorunluluğu kapsamına giren şirketlerin sayısını artırdı.

KAPAK 01.09.2019, 08:00 30.09.2019, 09:10
21648
Zamandan ve mekandan özgürleş; e-DÖNÜŞ(üm)

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) son tebliği Eylül 2019 ve Ocak 2020’den başlayarak e-dönüşümü hızlandıracak yeni kararlarını duyurdu. E-dönüşümle ilgili bu kararlar farklı sektörlerden çok sayıda firmayı, uygulama kullanıcısını ve serbest meslek mensubunu ilgilendiriyor. İlgili tüm işletmeler için yeni bir dönemi haber veren bu değişikliklere uyum için bugünden harekete geçilmesi, hazırlıkların tamamlanması gerekiyor.
Amaç hız kazanmak
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Nisan 2019 güncellemeleri bağlamında kamunun amacı belli; mali sistemin daha hızlı işletilmesi, doğru ve gerçekçi şekilde yönetilmesi. E-dönüşüm süreci bu amaca teknolojik altyapı sağlıyor.
Yapılan güncellemeler e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye mükellefiyetlerine yönelik.
Ayrıca Haziran 2019’da yayımlanan Güvenli Mobil Ödeme e-Belge Yönetimi tebliğinde; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-SMM gibi e-belgelerin mükellefiyetlerinde getirilen yeni zorunluluklarla birlikte çok sayıda firma için yeni bir dönem de başlatılmış oldu.
e-Fatura ve e-Defter mükellefleri
Türkiye’de halen 10 milyon TL ciro bazında 66 bin e-Fatura ve e-Defter mükellefi mevcut. 1 Eylül 2019 itibarıyla e-Fatura ve e-Defter mükellefi olan 66 bin işletmeye e-Arşiv zorunluluğu getiriliyor.
1 Ocak 2020’den itibaren ise e-Fatura mükellefiyeti için gerekli 10 milyon TL ciro şartı 5 milyon TL’ye indiriliyor ve böylece 50 bin yeni işletmenin zorunluluk kapsamına girmesiyle birlikte e-Fatura ve e-Defter mükellefi sayısı 116 bine yükseliyor.
Yeni mükellefiyetler
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla şu yeni e-mükellefiyetleri oluşuyor:
• Enerji, maden, alkol ve tütün gibi sektörlere e-İrsaliye zorunluluğu.
• 150 bin serbest meslek erbabı e-SMM uygulamasına dahil ediliyor.
• 1 Eylül 2019 itibarıyla akıllı cihazlar üzerinden mpos uygulaması kullanan işletmeler de bu uygulamalardan gerçekleştirdikleri işlemler için e-Belge üretmek zorunda oluyor.
Teknoloji tedariki
İşletmeler en kolay ve hızlı şekilde e-belge sistemlerine adapte olmak için planlamalarını bugünden yapmalı. e-Fatura mükellefi olacak işletmeler bir geçiş süreci yaşayacaklar. Teknoloji firmaları süreci ekranlarına uzaktan bağlantı kurarak yönetecekler.
Piyasa hacmi
Halen fatura başına 4.5-5 TL’lik maliyet e-Fatura ile kuruş oluyor. Halen 40 bin e-Arşiv, 85 bin e-Defter, 4 bin e-SMM, 105 bin civarında e-Fatura mükellefi bulunuyor ve bu sayı 2019 içinde 150 binin üzerine çıkacak. mpos uygulamaları özelinde e-belge üretmek üzere pazara girecek yeni mükellef kitlesi ile beraber bu rakam daha da yukarı yükselecek. GİB tarafından getirilen düzenlemelerin oluşturduğu bu e-dönüşüm pazarına yüzde 20’lik kısım gönüllü giriyor ve bu oran artış eğilimi gösteriyor.
KOBİ -@dönüşümü
KOBİ’lerin dijital dönüşüm farkındalığının artması önemli. Bu nedenle KOBİ’ler dönüşümün operasyon verimliliğine sağladığı katkıyı fark etmeliler.
KOBİ e-Fatura’ya geçerek matbu fatura bastırma, yazdırma, imzalama, kaşeleme, kargolama, arşivleme ve bunların operasyonel yüklerinden kurtulmuş oluyor. Ayrıca resmi belgelerin dijital ortama taşınması kayıpların ve hataların asgariye inmesini sağlıyor. Faturalaşma süreçlerinin hızlanmasıyla birlikte ticaret de hızlanıyor.
Mükellef olma usülü
e-Fatura uygulamasına dahil olmak için firmaların atması gereken adımlar:
1) Mali Mühür Başvurusu: Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mühür yapılır.
2) GİB Başvurusu: Mali mühür elinize ulaştıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılır. (Başvuru yöntemi olarak Özel Entegrasyon seçilir.)
3) Hesap Oluşturma: Özel entegratörlük için yeni bir hesap oluşturulup sipariş girişi ve kontör alımı gerçekleştirilir.
4) Hesap Aktivasyonu: Firma tarafından gönderilen sözleşme dosyası çalıştırılıp, mali mühür ile imzalama işlemi yapılır.
Bu adımları attıktan sonra e-Fatura mükellefi olmuş durumdasınız.
E-imza ile zamanın sana kalsın
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri açıkladı. BTK raporuna göre, e-imza sertifika sayısı 3 milyon 452 bin 307’ye yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 569 bin 760'a ulaştı. Toplamda 4 milyon 22 bin 67 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının son çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 5.8 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2.8 yükseliş gerçekleşti. Kullanım alanları artan e-imza, kağıt ve kargo maliyetlerini yüzde 50 azalttı.
e-Diplomadan, işyeri tescil işlemlerine kadar pek çok alanda kullanılıyor
Dokümanların imzalanma süreçlerini bilgisayar ve mobil ortama taşıyan e-imzanın kullanım alanları her geçen gün artıyor. İmza süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hale getiren e-imza, E-Devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi ve bilgi düzeltme işlemleri, EBYS sistemi ile e-imzalı şekilde e-diploma alınması, Ticaret Odalarından MERSİS üzerinden işyeri tescil, adres değişikliği ve unvan değişikliği işlemleri, UYAP üzerinden dava açma ve evrak gönderme gibi işlemlerde kullanılıyor. Bilirkişi başvuruları, uzlaştırmacı başvuruları, marka patent başvuruları, ihracat destek ödemesi başvuruları, yabancıların çalışma izinleri başvuruları gibi kamu projelerinde ve çeşitli resmi işlem başvurularında kullanılıyor.
İmza süreçleri 3.5 günden 1 saate indi
E-imza kurumlarda ise genel kurul, yönetim kurulu, bordro, fatura, sözleşme, şirket içi onay süreçleri, banka talimatları, ihale süreçleri, şirket kuruluş süreçlerinde ve mali işlemlerde; personel tarafında ise fatura, sözleşme, tebligat, bordro, onay, izin, performans değerlendirme, SGK ve vergi beyanname işlemlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca elektronik ve mobil imza; e-devlet, e-şirket, e-fatura, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP), Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), resmi başvurularda kullanılıyor. Standart bir şirkette imza süreci ortalama 3.5 günde tamamlanabilirken e-imza ile entegre uygulamalarla bu süre 1 saate düşüyor.
TÜRKKEP’ten KOBİ’lere kazandıran çözümler
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-İmza, e-Tebligat, e-Fatura ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP, e-Maliye paketleri ile pek çok avantaj sunuyor.
Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip elektronik belge olarak tanımlanan e-Fatura hizmeti, harcanan işgücünü azaltıyor, maliyeti düşürüyor, fatura sürecini kısaltıyor ve nakit akışını hızlandırıyor. Şirketleri fatura baskı sürecinden kurtaran e-Fatura; faturaları fiziksel koşullardan koruyor, faturaların dijital ortamda güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlarken ticari fatura itiraz süreçlerini de kolaylaştırıyor.
Faturaların elektronik ortamda oluşturulması, gönderilmesi ve ikinci nüshalarının da yine elektronik olarak ibraz edilmesini sağlayan uygulama olan e-Arşiv Fatura, ikinci nüsha faturaları kolay ve güvenli biçimde muhafaza ediyor. KEP ile gönderilmesi halinde teslim garantisi ve tahsilat süre avantajı sağlayan e-Arşiv Fatura, matbu fatura bastırma gerekliliğini ortadan kaldırıyor, kargo ve kurye maliyetinden tasarruf sağlarken, arşivleme maliyetini de önemli oranda azaltıyor.
Kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda tutulduğu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik imzayla berat verildiği sistem olan e-Defter, kâğıt ortamında basım ve tasdik yükümlülüklerini ortadan kaldırmak suretiyle bu yükümlülüklerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getirilebilmesine imkân sağlıyor. Defter basımı için gerekli olan kağıt, baskı, toner/kartuştan da tasarruf sağlıyor.
e-Saklama hizmeti resmi, hukuki ve ticari her türlü bilgi ve belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolayca ulaşılabilir olmasını sağlıyor.
Türk Telekom, e-çözümlerde de iddialı
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’lere daha verimli çalışmaları ve uluslararası pazarlara açılmaları için oldukça kapsamlı bir teknoloji desteği sağlıyor, 360 derece dijitalleşme süreçlerinde de kendisini en yakın çözüm ortağı olarak konumlandırıyor.
Türk Telekom, Türkiye’nin dijital geleceğine yönelik yaptığı yatırımlar ile esnaf ve KOBİ’leri birer Yeni Nesil Şirket haline getirmeyi amaçlıyor. Türk Telekom; işletmelerin işyerlerine telefon bağlantısı kurdukları, teknoloji ve bilişim alanlarında yatırım yapmaya başladıkları andan itibaren, özellikle dijital dönüşüm süreçlerinde kullanacakları veri depolama, muhasebe programı, e-işler (e-fatura, e-irsaliye, e-bilet, e-arşiv vb.), dijital faks gibi ve çeşitli altyapılara entegre olabilen geniş yelpazeli ürün, hizmet ve çözümlerle yanlarında yer alıyor.
GİB yönetiminde ticari hayatın düzenlenmesi ile ilgili olarak başlatılan e-dönüşüm çalışmaları kapsamında Türk Telekom, e-fatura, e-defter, e-arşiv ve e-irsaliye özel entegratörü olan tek telekom operatörü konumunda. Ayrıca ilerleyen günlerde SMM ve MM ile ilgili lisansları da alarak bu alanda da hizmet sunmaya devam edecek.
Türk Telekom’un açıklaması şöyle: “İşletmelerin finansal verilerinin kritikliği ve bunların güvenliğinin sağlanması çok önemli bir sorumluluk ve ciddi çalışmalar gerektiriyor. Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, uçtan uca coğrafi ve aktif yedeklilik ilkesine göre sunduğumuz hizmet, dünya standartları ile inşa edilmiş ve işletilen veri merkezlerimizde yer alan sunucularımız ile bu hizmetleri sağlamaktayız. Ayrıca kesintisiz hizmet sunumunu garanti etmek üzere düzenli olarak ISO22301, ISO27001 ve Tier 3 sertifikasyonları ile ilgili yenileme ve tatbikat çalışmaları da devam etmektedir.
Ayrıca Türk Telekom olarak entegratör olmanın yanı sıra vergi mükellefiyiz. Dolayısıyla ana şirket ve grup şirketlerimiz bu sistem üzerinden ticari   faaliyetlerini yürütmekte ve bu da her ay milyonlarca faturayı bu sistemden geçirmek anlamına gelmektedir. Yasal düzenlemeler ile bu sisteme dâhil olacak işletme sayısı arttıkça daha yüksek kapasiteli, daha güçlü ve güvenli sistemlerin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Şirketler bu alanda hizmet alırlarken bu noktaları göz önünde bulundurmalı ve işletmeleri için hayati önem taşıyan finansal verilerini emanet etme konusunda hassas davranmalıdır. Türkiye genelindeki tüm işletmeler, sunduğumuz zengin ürün ve hizmet portföyü ile müşterimiz durumundadırlar. Birlikte çalıştığımız şirketlerin finansal hayatlarını düzene sokmak, dijital dönüşümlerine destek olmak Türk Telekom olarak, en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor.”
Finans kuruluşlarının akıllı mobil cihazlar üzerinde çalışan mpos uygulamalarını kullanan işletmelerin, bu uygulamalar üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM gibi e-belge’leri, 1 Eylül 2019 itibarıyla üretmesi zorunlu hale geliyor.
e-Fatura mükellefiyeti için gerekli 10 milyon TL ciro şartı 1 Ocak 2020   itibarıyla 5 milyon TL’ye indiriliyor.
Tüm e-Fatura ve e-Defter mükelleflerine 1 Eylül 2019’dan itibaren e-Arşiv zorunluluğu geldi. 
e-Fatura mükellefi olan ve cirosu 25 milyon TL olan firmalara 1 Ocak 2020’den itibaren e-İrsaliye zorunluluğu geliyor.
Enerji, maden, alkol ve tütün gibi belirli sektörlere 1 Ocak 2020’den itibaren e-İrsaliye zorunluluğu geliyor.
1 Ocak 2020 itibarıyla e-Defterlerin, e-Faturada olduğu gibi özel entegratör tarafından imzalanması mümkün hale geliyor.
e-Gider Pusulası ve e-Sigorta Poliçesi tanımları yapıldı; GİB’in dijitalleşme kapsamını genişletmeye devam edeceğine işaret.
e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu hale geliyor.

TOPLUM 5.0 FELSEFESİNİN HEDEFLERİ VE ENGELLERİ
Hedefler:
• Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler.
• Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işlemesi.
• Toplum yararına nesnelerin interneti.
• Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm.
Engeller
• Hukuk sistemindeki engeller.
• Nesnelerin dijitalleşmesindeki bilimsel boşluklar.
• Kalifiye personel eksikliği.
• Sosyo-politik önyargılar.
• Toplumsal direnç.

E-İMZA KULLANIMI ZAMANDAN 1’E 84 KAZANÇ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verileri;

• e-imza sertifika sayısı 3 milyon 452 bin 307
• Mobil imza sertifika sayısı 569 bin 760
• Toplamda 4 milyon 22 bin 67 sertifika
• e-imza sertifika sayısında yüzde 5.8 artış
• Mobil imza sertifika sayısında yüzde 2.8 artış.;

Ödeme ve tahsilat süreçleri dijitalleşiyor
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), işletmelerin satış ve tahsilat süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını hedefleyen ‘’Vergi Usul Kanunu’’ tebliğini 1 Haziran tarihinde yayımladı. Tebliğde yer alan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’’ olarak adlandırılan modelleme ile 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren kredi kartı ve mobil olarak gerçekleştirilen ödemeler, GİB tarafından onaylı yeni nesil ödeme kanalları ile yapılabilecek.
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin son teknolojiye uyumlu yeni nesil tahsilat kanalları ile güvenli ve kolay ödeme almalarını sağlayacak bu sistem, büyük işletmeler için ise teknolojik ve inovatif çözümlerle özellikle dijital pazarlama süreçlerine farklı bir boyut kazandırabilecekleri çok önemli bir alan yaratıyor. Tebliğ ile beraber bütün işletmeler; banka/elektronik para kuruluşları ve özel entegratör entegrasyonuna sahip güvenli yeni nesil ödeme sistemleri ile tahsilat işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait mali belgeler; elektronik ortamda oluşturularak, hizmet alan tarafa iletilip sistemde muhafaza edilebiliyor. Tablet veya telefonlar üzerinden çalışacak olan yeni nesil mobil ödeme sistemlerine e-Fatura ve e-Arşiv Fatura entegrasyonu yapılıyor.
Yeni Nesil Ödeme ve Tahsilat Platformu: PayALL
GİB tarafından uygulamaya konulan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" kapsamında; yeni nesil ödeme ve tahsilat platformu PayALL ile yazar kasa ve ÖKC’ye ihtiyaç duyulmadan ödeme ve tahsilat yapmak oldukça avantajlı ve pratik. Nakit ödemeler dışında, kredi veya banka kartı ile yapılan ödemeler, PayALL ile hızlı ve güvenli şekilde tahsil edilebiliyor. İşletmelere ciddi bir maliyet avantajı da sunan PayALL, aynı zamanda GİB tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında karmaşık başvuru süreçlerine dâhil olmayı da gerektirmiyor.
Güvenli mobil ödeme ve tahsilat uygulaması PayALL ile gerçekleştirilen işlemlere ait faturalar, elektronik ortamda oluşturularak, tek tıkla e-Posta veya SMS yolu ile e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak alıcısına iletilebiliyor. Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, “Günümüzde gerçekleşen her işte aracıların ortadan kalktığını görüyoruz ve ilerleyen dönemlerde bunu daha fazla göreceğiz. Digital Planet olarak; biz de geliştirdiğimiz teknolojilerde aracıları ortadan kaldırmayı ve kullanıcı odaklı uygulamalarla müşterilerimize en kolay çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda PayALL’u ödeme ve tahsilatın özgürleştiği bir uygulama olarak konumlandırdık, böylece ‘Tahsilatını Kendin Yap, Mobilden Yap’ söylemimiz ortaya çıktı” dedi.

Ingenico iciro paketlerine yeni özellikler eklendi
Uçtan uca ödeme konusunda hizmet veren Ingenico, Ingenico yazarkasaPOS kullanan işyerlerinin ciro takibini kolaylıkla gerçekleştirmesi adına geliştirdiği iCiro uygulamasına yeni özellikler ekledi. iCiro MOBİL, iCiro BASIC ve iCiro PLUS paketlerinden oluşan iCiro ile Ingenico YazarkasaPOS’lardan geçen ciro miktarı günlük, haftalık, aylık ve seçilen tarih aralığında detaylı olarak raporlanabilirken uygulama sayesinde işyerleri, ciro detaylarını kolayca takip edebiliyor.
iCiro Mobil ile cironuz elinizin altında: Ingenico yazarkasası olan işyerlerinin anlık Ciro takibi ve Z raporu detaylarını akıllı cep telefonları aracılığıyla kolayca takip etmesini sağlayan iCiro Mobil, cironun nakit ve kredi kartı ödemelerine göre dağılımını, toplam ciro tutarını ve yazarkasaların üzerinde yer alan banka uygulamalarının her birinden ne kadarlık işlem yapıldığını raporluyor.
iCiro Basic ile tek tuşla bir çok işlem: Kullanıcılardan alınan geri bildirimler sonrası yeni özelliklerin eklendiği ve yeni bir ara yüzü olan iCiro Basic ile nakit, kredi kartı, yemek çeki ile yapılan ödeme tutarları grafiklerle raporlanıyor. Ingenico YazarkasaPOS üzerinde yer alan banka uygulamalarının dışında kalan banka kartlarının yönlendirileceği ana banka seçimi merkezden yapılabiliyor.
iCiro Plus ile A kalite bir hizmet: iCiro PLUS ile işyerleri sahadaki yazarkasalarına farklı isimler vererek, gruplandırarak ciro takibi yapabilirken KDV beyannamelerinde kolaylık sağlayan Z raporlarına da ulaşılabiliyor. Fiş detaylarını gösteren belge raporu, ödeme özetleri raporu, banka işlemleri raporu, satılan ürünler raporu, uygulama gün sonları gibi raporları da kullanıcıya ileten iCiro PLUS, aynı zamanda EKÜ doluluk bilgisini de tek merkezden takip imkânı sunuyor.
Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal yeni özelliklerle ilgili şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz ve yeni özellikler eklediğimiz iCiro uygulamasının temelinde işyerleri sahiplerine daha fazla zaman kazandırmak ve onların merkezden ciro takibi yapabilmelerini sağlamak bulunuyor.“

Yorumlar (0)