banner565

banner472

banner458

banner457

Gebze Teknik Üniversitesi, araştırmaya odaklandı; Sanayicinin çözüm ortağı oldu

Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi, global ölçekte bir üniversite olma hedefiyle çalışıyor. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hacı Ali Mantar, “Gerek eğitim ve gerekse araştırma geliştirme konularında sanayiye katmadeğer anlamında üniversitemizin her bölümünde ve enstitülerimizde somut projeler ile yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTE 01.11.2022, 00:01 21.11.2022, 09:21
20844
Gebze Teknik Üniversitesi, araştırmaya odaklandı; Sanayicinin çözüm ortağı oldu

Temelleri 1992’de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak atılan ve 2014 yılında Gebze Teknik Üniversitesi olan kurum, Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak eğitim-öğretime devam ediyor. Gebze Teknik Üniversitesi, 5 fakültesinin (Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Temel Bilimler Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi) 19 lisans bölümünde ve 9 enstitüsünün (Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Biyoteknoloji, Yer ve Deniz Bilimleri, Ulaşım Teknolojileri, Savunma Teknolojileri) elliden fazla lisansüstü programa sahip. Gebze Teknik Üniversitesi, 2022 Ekim ayı itibariyle, 7030 lisans ve 2438 yüksek lisans 771 doktora öğrencisi ile toplam 10230 öğrenciye eğitim veriyor.
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, GTÜ’nün potansiyelini sürekli geliştirerek paydaşları ile etkileşimini artırmayı her zaman misyon edinerek sanayi ile iş birliktelikleri, kaliteli eğitim için nitelik artırımı, ülkenin yerli ve milli adımları için çözümler üretmek adına çalışmalarına sürekli bir ivme ile devam ettiğini söyledi. Global ölçekte bir üniversite hedefleri için yoğun çalıştıklarının altını çizen Mantar, şunları söyledi: “Bulunduğu konum itibari ile üniversitemiz sanayi ile işbirliği içinde ve sürekli bir girişim halindedir. Tüm sektörlerden sanayicilerimizle diyalog içinde ülkemizin öncelikli alanları ve ihtiyaç duyduğu alanlardaki tüm konularda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Gerek eğitim ve gerekse araştırma geliştirme konularında sanayiye katmadeğer anlamında üniversitemizin her bölümünde ve enstitülerimizde somut projeler ile yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu projelerde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz sürekli çalışıyor. Bizim için de bu kazanımlar öğrencilerimizin eğitimlerinde ufuk açmamız ve yetiştikleri alanda uygulayıcı nitelikte insan kaynağına dönüşmeleri açısından da önemli çıktılar sağlıyor.”

Gebze Teknik Üniversitesi’nin; güçlü akademik kadrosu, nitelikli eğitimi ve sahip olduğu araştırma geliştirme potansiyeli ile ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında hatırı sayılır sıralarda bulunduğunun altını çizen Mantar, “Başta savunma sanayi olmak üzere gıdadan, bilişim teknolojilerine birçok sektörün sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üreten araştırmalar yapılıyor. Sanayi ve üniversite etkileşimini sağlamak ve bu konuda model olmak adına girişimlerini tüm hızı ile sürdürerek sektörlerin ve sanayicinin çözüm ortağı olmaya devam edecektir” bilgisini veriyor.

Uygulamalı araştırma ile ekonomiye destek sağlıyor
Yüksek teknoloji/yüksek istihdam yaratabilecek girişimler için üniversitedeki eğitimle potansiyeli ortaya çıkarmak amacında olduklarını duyuran Mantar, “Bünyemizdeki fırsatlar (kariyer geliştirme, TTO, GTÜ Teknopark) bu potansiyeli uygulamaya koymak için en uygun ekosistemi sunmaktadır. Yeni teknolojileri üretebilmek için gereken temel ve uygulamalı araştırma üniversitemizin ana işlevleri arasındadır, uygulamalı araştırmanın ekonomiye doğrudan katkıda bulunacak bir girişime dönüşebilmesi için gereken destek sistemi, yani laboratuvar, kütüphane, iş geliştirme merkezi deneyimlerini, kalifiye araştırmacı ve  geliştirmeciler, mentör hizmetlerini öğrencilerimize sunma noktasında gerekli girişimlerde bulunduk” bilgisini veriyor. Öğrencilerin sadece profesyonel ve akademik ortamı değil, aynı zamanda üniversitenin sıcak, açık ve samimi atmosferini de takdir ettiğini açıklayan Mantar. “Bu bağlamda; evrensel akademik etik değerlere sahip, sorgulayan, araştırmayı teşvik eden, inovatif düşünen, değişime açık, toplum ve insanlık yararı için uğraşan akademik ve sosyal sorumluluğa sahip olmayı en temel değerler olarak görmekteyiz. Üniversitemizin sanayi bölgesinde olmasının avantajlarını bilgi almak ve üniversitemizi yakından tanımak için kampüsümüze gelen tüm aday öğrencilere anlatıyoruz. Ayrıca basılı ve dijital medya aracılığıyla geleceğin girişimci ruhlu bilim seven tüm öğrencilere duyurmak için gayret ediyoruz” dedi.

Üniversite sanayi GTÜ’de hayat buluyor
Teknoparklar, üniversitelerde elde edilen bilgi birikiminin sanayide kullanıldığı, yeni girişimcileri teşvik ve desteklerle sektöre kazandıran önemli merkezler haline geldi. Bu hususta, GTÜ Teknopark A.Ş.’nin sanayi işbirlikleriyle, teknoloji ve bilgiyi üretime dönüştüren bir merkez olduğunu paylaşan Mantar, üniversite, sanayi ve kamu işbirlikleri gerçekleştirmeye yönelik yoğun girişimlerde bulunduklarını, bu girişimlerin sonucu GTÜ Teknopark A.Ş. olarak yerli, milli, yenilikçi ürün ve hizmet, Ar-Ge yapmak isteyen firma ve girişimcilerden yoğun talep gördüklerini açıkladı. Yaptıkları çalışmalarla da firma ve girişimcilere yeni alanlar açtıklarını ve sayıları artırdıklarını dile getiren Mantar, “Bünyemizde bulunan firmaların sanayi ile buluşmasına yardımcı olmaktayız. İlerleyen zamanlarda yeni projeleri ve daha çeşitli işbirliklerini GTÜ TEKNOPARK’da göreceğimiz müjdesini verebiliriz” dedi.
Yakın zamanda Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (GEBKİM OSB) çalışmalarını GTÜ Teknopark A.Ş. bünyesinde yürütmeye başladıklarını ve imzalanan protokol ile üniversite ve sanayi iş birliği adına somut adımlar atıldığını ve önemli bir ivme yakalandığını açıkladı. Tetra’nın ürettiği HGS sistemleriyle kamu işbirliğini sürdürmeye devam ettiğini açıklayan Mantar, şunları söyledi: “Güçlü Ar-Ge olanakları ile Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde 172.000 m2’lik alana sahip GTÜ Teknopark A.Ş., savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayi, enerji, otomotiv, bilgi teknolojileri, biyokimya ve medikal, finans ve yazılım teknolojileri alanlarında Ar-Ge üssü olmayı hedeflemektedir. GTÜ Teknopark A.Ş. bu yönde girişimci firmalar ile pazardaki büyük firmalar arasında gelişmiş bir ekosistem oluşturma çabası içerisindedir.”

GTÜ Teknopark, Türkiye ekosistemine katkı sağlıyor
Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde 3 Mart 2018 yılında kurulan GTÜ Teknopark, bünyesinde bulunan firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip. Bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış bir teknopark olarak öne çıktıklarını söyleyen Rektör Mantar, görüşlerini şöyle açıkladı: “Araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katmadeğerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezi olma yolunda yapılanmasını sürdürmektedir. Teknoparkımız, teknoloji ve Ar-Ge tabanlı girişimcilerin gelişimine odaklanarak global etki sağlamayı hedeflemektedir. Bünyesinde yer alan firmalarla birlikte Türkiye’nin ekonomisine katkı sunmak, uluslararası alanda da rekabet gücünü artırmak adına her türlü çabayı göstermektedir. Teknoloji geliştirme bölgesinin üniversite alanı içerisinde yer alması ve üniversitemizin teknik bir üniversite olması, hocaları ve öğrencileriyle birlikte çalışma imkanına sahip olmaları sebebiyle girişimci firmalar için teknoparkımız daha cazip bir yer haline gelmektedir. GTÜ Teknopark A.Ş, oluşturduğu sinerji ortamıyla firmaların birlikte çalışabilmelerine imkân vererek sahip olduğu teknolojik ekosistem içerisinde kümelenmelerine, gerektiğinde de rekabet edebilmelerine vesile olmaktadır.”
GTÜ Teknopark’ta, yazılım genel başlığı altında, finans, savunma ve güvenlik yazılımları başta olmak üzere, üretim, süreç yönetimi, denetim ve kontrol yazılımları alanlarında Ar-Ge yapan firmalar yoğunlukta. Savunma, ulaşım, medikal, bio mühendislik, imalat sektörü, çevre ve kimya alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yapılıyor.

Yorumlar (0)