banner565

banner472

banner458

banner457

Sivas’a bilim ve teknoloji üssü; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, hızla büyüyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Kul, optik alanda uzmanlaşan üniversite unvanına sahip SBTÜ’nün lisansüstü eğitiminde de Ar-Ge ve proje odaklı olduğunu söylüyor. Üniversite-sanayi işbirliğinde; Sanayi Danışmanı Uygulaması ve 7+1 eğitim modeliyle dikkat çeken SBTÜ, açacağı yeni bölümlerle büyümesini sürdürüyor.

ÜNİVERSİTE 01.03.2024, 00:00 25.03.2024, 09:38
24805
Sivas’a bilim ve teknoloji üssü; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, hızla büyüyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ); 3 Fakülte, 1 Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü, 300 akademik, 351 idari personelle 2018’de kuruldu. 2020-2021 yılı bahar yarıyılında eğitim öğretime lisansüstü düzeyde başlayan SBTÜ, ilk lisans öğrencilerini 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında aldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde Uçak Mühendisliği Bölümü, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nde de Bitki Koruma Bölümü olmak üzere halihazırda 4 lisans bölümüne öğrenci alınan SBTÜ’de zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminden sonra lisans ve lisansüstü olmak üzere mühendislik alanlarındaki tüm eğitimler %100 İngilizce veriliyor.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Kul, henüz lisans ve doktora düzeyinde mezun vermediği için ulusal ve global düzeyde üniversite derecelendirmelerinde değerlendirmeye giremese de SBTÜ’nün Yükseköğretim Kurulu 2023 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda, öğretim elemanı başına düşen yayımlanmış yayın sayısı en yüksek devlet üniversitesi olarak 1. olduğunu vurguluyor: “Üniversitemiz lisans öğrencisi almadan evvel lisansüstü öğrenci alan Türkiye’deki ilk üniversitedir. Lisansüstü eğitim öğretimin önemi Ar-Ge ve proje odaklı olmalarıdır.”
SBTÜ’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın (CMDP) desteklediği ‘İleri Alaşımlar Üretim Merkezi’nin, cihazları ve üretim kabiliyetleriyle Türkiye’nin alanında nadir merkezlerinden biri olduğunu belirten Kul, 2022 CMDP’nin desteklediği kuruluş çalışmaları tamamlanan ve SBTÜ yerleşkesinde yer alan Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi’nin de Türkiye’nin savunma sanayi çalışmalarına destek sağlayacağını anlatıyor: “Merkez, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde elektro-optik sistemleri (dürbün, nişangah, kamera vb.) geliştiren kamu ve özel sektör firmalarının optik imalat süreçlerinde ihtiyaç duydukları hassas optik yüzeylere fonksiyonel (yansıtıcı, anti-yansıtıcı, lens koruyucu vb.) kaplamaların geliştirilmesine yönelik proses, tasarım, üretim ve metroloji hizmetlerinin verilmesiyle ilgili önemli bir kapasiteye sahiptir. Altyapısı, bu alanda çalışmaları, akademik ve teknik personel kapasitesiyle dikkat çeken SBTÜ, devlet üniversiteleri arasında ‘Optik Alanda Uzmanlaşan Üniversite’ ünvanına layık görüldü ve optik alanda merkezi mükemmeliyet merkezine dönüştürülmesi süreci devam ediyor.”
Sanayi Danışmanı Uygulaması: Prof.Dr. Kul, mezun sayısını artırmak yerine donanımlı, aranan, talep edilen, kendini yetiştirmiş öğrenciler ve Ar-Ge personeli yetiştirmeyi önemsediklerini kaydediyor: “YÖK Başkanlığı nezdinde programlara düşük sayıda kontenjan talebi uygun bulunmuştur. 20-40 öğrenci arasında değişen sayılardaki özel diyebileceğimiz sınıflarda kaliteli eğitim sunulmaktadır. Savunma sanayisinde çalışan doktora mezunu personelin Üniversitemiz öğrencilerinin tez konularının belirlenmesine destek vermesi, öğrencilerimize danışmanlık yapması amacıyla ‘Sanayi Danışmanı Uygulaması’ başlatılmıştır; ortaya çıkan tezler, sektörün ihtiyacına cevap verecek nitelikte olurken; lisansüstü öğrencilerinin de sektör tecrübesi kazanması sağlanmaktadır.”
7+1 Modül Eğitim Modeli: Prof.Dr. Kul, uygulama ağırlıklı eğitim modeli 7+1’i benimsediklerini açıklıyor: “Öğrencilerimiz son sınıflarında bir dönemi sanayi/sektör firmalarında fiilen çalışarak geçirecekler ve dönem notları sahadaki performanslarına göre verilecek. Bu imkân öğrencilerin eğitimlerini saha tecrübesiyle taçlandırırken onları mezuniyet aşamasında istihdama hazır hale getirecektir. Modül Eğitim Modeli dediğimiz bu uygulamaya göre bir grup öğrenciye dönem içerisinde alınan farklı dersleri içerecek şekilde uygulama projesi verilmekte ve bu projeyi tamamlamaları istenmektedir. Her öğrenci ilgili projenin kendi görev alanına giren kısmındaki performansı dikkate alınarak ilgili dersin notunu almaktadır. Böylelikle öğrenciler disiplinlerarası çalışma kültürü edinmekte, teorik bilgiyi uygulamaya dökme ve birlikte başarma kabiliyeti kazanmaktadır.”
Prof.Dr. Kul, SBTÜ’nün kurulduğu ilk günden itibaren özellikle ASELSAN, Sivas ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK SAGE, TUBİTAK UZAY, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM ve TUSAŞ-TAİ, ASPİLSAN, TEİ gibi alandaki lider savunma şirketleri başta olmak üzere sanayiyle işbirliği yaptığını ve bu firmaların tamamıyla iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalandığını ve bu kapsamda danışmanlık hizmetleri, projeler yürütüldüğünü, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri, optik tasarım-üretim, ileri malzemeler ve ileri teknolojiler gibi öncelikli alanlarda yürütülen projelerle sağlanan güçlü altyapının aynı zamanda eğitim ve Ar-Ge amaçlı bölümlerde kurulan nitelikli ve çoğu üretim kapasitesine sahip laboratuvar cihazlarıyla desteklendiğini söylüyor.
Son iki eğitim öğretim yılı başındaki oryantasyon programlarıyla mühendislik alanındaki öğrencileri için İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve Eskişehir’de bulunan savunma sanayi firmalarına, tarım alanındaki öğrencileri için de Konya ve Adana’da bulunan tarımsal faaliyet yürüten firmalara ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Kul, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Erasmus+ programıyla sağlanan bütçelerin çok önemli miktarının öğrencileri tarafından değişim programlarına katılımında değerlendirildiğini aktarıyor: “Öğrenci sayımızın yüksek olmaması nedeniyle neredeyse her 4 öğrencimizden 1’i değişim programı kapsamında yurt dışına çıkmaktadır. Öğrencilerimizi değişim kapsamında gidebilecekleri eğitim-araştırma kurumları ve firmalar ayarlama, vize alma, konaklama konusunda yardımcı olma gibi sürekli desteklerimiz bulunmaktadır.”
“Yeni bölümler açacağız”: Prof.Dr. Kul, açacakları yeni bölümlere de değiniyor: “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği Bölümü ile Kimya Mühendisliği Bölümü, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde Tarla Bitkileri Bölümü ile Bahçe Bitkileri Bölümü, Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinde de İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü Programı’nın açılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurumuzu gerçekleştirdik. Planlandığı gibi olursa bu bölüm ve programlara önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacağız.”
Prof.Dr. Kul, vizyonunu güncel ihtiyaç ve eğilimleri okuyarak oluşturan SBTÜ’nün kişisel ve kurumsal düzeyde ulusal ve uluslararası proje işbirlikleri gerçekleştirdiğini, bunu bir kurumsal kültür olarak yerleştirip gelecek nesillere miras olarak bırakmanın çalışmalarını yürüttüğünü anlatıyor: “Mühendislik ve tarımsal üretim teknolojilerinde AB projesi yürüten, hatta bu sınırları daha da genişletip Asya, Afrika gibi diğer bölgelere açılıp birlikte çalışan akademisyenlerimiz bulunuyor. Yapay zeka ve metaverse ile ilgili önemli çalışmalar ve işbirliğimiz var. Metaverse laboratuvarımız ABD merkezli Unreal Engine Yetkili Sertifikalı Eğitim Merkezi statüsünü almıştır. Burada üç boyutlu yazılım, tasarım ve blockchain eğitimleri verilmektedir. Metal eklemeli imalat, seramik eklemeli imalat, vakum altında metal toz üretimi, vakum altında savunma ve sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu alaşımların geliştirilmesini sağlayan sistemler sayesinde ulusal ve uluslararası paydaşlarla bu alanlarda işbirliği ve üretim projeleri yapılmaktadır. Özellikle ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz alanlarda sektörle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirmek, milli ve yerli kabiliyetlerle ihtiyaçlarımızı karşılamak temel misyonumuz.”

SBTÜ TTO A.Ş. kuruldu
‘Butik’ bir üniversite olarak kurulduklarını vurgulayan Prof.Dr. Kul, derslikler, kütüphane, ofisler, konferans salonu, Ar-Ge laboratuvar alanı ve sosyal alanların yer alacağı; halihazırda devam eden bir bina inşaatları bulunduğunu anlatıyor: “Üniversitemizin merkez kampüs alanı için devam eden kamulaştırma süreçleri tamamlanınca yeni fiziksel alanların inşaatına da başlanabilecek. Akademik personelimizin yürüttüğü projelerin ticarileşmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi, katmadeğer üretilebilmesi amacıyla ilk önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kurduğu Cumhuriyet Teknokent’le ortaklık kurduk, sonra da 12.10.2023’te Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. kuruldu. Özellikle optik ve ileri alaşımlar alanında son aşamaya gelinen denemelerin artık üretim aşamasına geçmesi, ürünlerin ticarileşmesi, sektörle ortaklıklar ve öncülük yapılarak üniversitemizin sektörle organik bir bağa sahip olması temin edilecektir.”

Yorumlar (0)