banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hamza Al, “Tüm bölümlerimizi akredite etmeyi hedefliyoruz”

Hem eğitim hem de araştırma alanında güçlü bir eğitim kurmak olmak isteyen Sakarya Üniversitesi, mezunlarının dünya çapında kabul görmesi için tüm bölümlerinin akreditasyonuna öncelik veriyor. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hamza Al, “Lisansta yüzde 53 oranında program akreditasyonuna sahip olan üniversitemizde, akreditasyon oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz.

ÜNİVERSİTE 01.02.2023, 00:01 24.02.2023, 09:28
19720
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hamza Al, “Tüm bölümlerimizi akredite etmeyi hedefliyoruz”

Bunu gerçekleştirerek, hem Sakarya Üniversitesinin araştırma üniversitesi hedefine ulaşması hem de mezunlarının diplomalarının dünyanın her yerinde geçerli olması sağlanacak” dedi. Çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Sakarya Üniversitesi’nin çekirdeğini 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturuyor. Okul 1971 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine dönüşmüş ve 1982-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak öğretim vermiş. Sakarya Üniversitesi olarak resmi kuruluşu ise 1992 yılına dayanıyor.
Üniversite; ISO-2002 Kalite Belgesi ile EFQM Mükemmellik Yetkinlik Seviyesi Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek devlet üniversitesi olma misyonuna sahip. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hamza Al, “Üniversitemiz bünyesinde 6 enstitü, 15 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu bulunuyor. Toplam 521 programın yer aldığı üniversitede 2022-2023 öğretim yılı itibariyle 9 bin 53’ü yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere toplam 52 bin 21 öğrenci öğrenim görüyor. Birçoğu yurtdışı doktoralı 967 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 1641 öğretim elemanı görev yapıyor” dedi.

İlk 20 araştırma üniversitesi arasına girmeyi hedefliyor
Sakarya Üniversitesi, hem eğitim hem de araştırma boyutunda ilerleyerek iki alanda da güçlü eğitim kurumu olmak istiyor. Rektör Al, “Öğrenen merkezli yöntemlerle alanında yetkin, yaşam boyu öğrenme ve araştırma alışkanlığı kazanmış, her yönden donanımlı mezun bireyler yetiştirmek aynı zamanda üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırmaların niteliği ve sayısını artıracak, araştırma merkezlerimizi destekleyecek faaliyetlerde bulunuyoruz” diye konuştu.
Öncelikle eğitimde öğrencilerin 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılması için her türlü imkanın seferber edildiğini aktaran Al, şunları söyledi: “Lisansta yüzde 53 oranında çok iyi bir program akreditasyonuna sahip olan üniversitemizde, mezun veren programlarda akreditasyon oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirerek, hem Sakarya Üniversitesinin araştırma üniversitesi hedefine ulaşması hem de mezunlarının diplomalarının dünyanın her yerinde geçerli olması sağlanacak. Öğrencilerin bitirme projelerini, bir araştırma projesi şeklinde gerçekleştirmesini sağlamak için önemli adımlar atılacak. Bölümlerde, ‘Bitirme Proje Yarışmaları’ düzenleyerek öğrencilerin girişimci, araştırmacı ve yenilikçi vizyonlar kazanması yönünde çabalar gösterilecek. Tüm bu uygulamaların ışığı altında Türkiye’deki ilk 20 araştırma üniversitesi arasına girmek olarak belirlemiş olduğumuz hedefimize daha hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum.”

Öğrencinin niteliği yükseldikçe tercih edilirliği artıyor
Yeni nesil artık çok farklı bilgiye ulaşım ve farkındalık düzeylerine sahip. TÜBİTAK 2209 a ve b projeleri, uzun süreli stajlar, Erasmus, uluslararası iş birlikleri ile öğrencinin vizyonunu geliştirmeye çalışan üniversite yönetimi, mezunun farklı kılmak adına ise yenilikçi yaklaşım sergiliyor. Bu yaklaşımın detaylarını anlatan Al, “Öğrencilere pratik olarak mesleki deneyim kazandıran ve istihdamını destekleyen 7+1/3+1 uygulaması, öğrencileri iş dünyası ile buluşturan sektör dersleri, Ar-Ge kültürü kazandırmak için Ar-Ge uyum programları, öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimini destekleyici Sosyal Transkript uygulamamız üniversitemizin geliştirdiği farklılaştıran programlarımızdır” bilgisini verdi. Diğer yandan multidisipliner bir eğitimle öğrencilerin mezun etmek gerektiğine inandıklarını söyleyen Al, öğrencilerin tercih ettikleri bölümde yeterliliklerini tamamlarının dışında kendilerini geliştirmeleri için farklı bir alandan ders almasına imkan tanıdıklarını söyledi. Örneğin iletişim fakültesini kazanan öğrenci yazılımla ilgili bir dersi de mühendislik fakültesinden alabiliyor.

Tüm bölümlerin akreditasyonu hedefleniyor
Sakarya Üniversitesi, tüm bölümlerin akreditasyona büyük önem veriyor. Türkiye’de lisans programlarında akredite program sayısı bakımından 1. sırada olan üniversite, şu anda 50 programını akredite etmiş durumda. Örneğin, İşletme Fakültesi Türkiye’de yalnızca 2 üniversitenin sahip olduğu AACSB akreditasyonuna sahip. Benzer şekilde İlahiyat Fakültesi de Türkiye’de ilk ve tek akreditasyon alan fakülte. 4 programın değerlendirme süreci ise devam ediyor. Hamza Al, “Hedefimiz tüm programlarımızın akredite edilmesi” dedi.

Araştırma Dekanlığı, araştırma ve geliştirmeye destek sağlıyor
Araştırma üniversitesi olma hedefinde olan Sakarya Üniversitesi, Araştırma Dekanlığı’nı hayata geçirdi. Araştırma Dekanlığı; tüm araştırma merkezlerimizi tek çatı altında toplayarak gerçekleştirilecek araştırma, geliştirme, yenilikçilik faaliyetlerinin koordinasyon içerisinde işletilebilir hale getirilmesi için rehberlik desteği başta olmak üzere mümkün olan her türlü katkıyı sağlıyor. Araştırma Dekanlığı; araştırmacıların karşılaştığı sorunlara etkin çözümler sunmak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurmak ve disiplinler arası çalışmaları başlatmak; dünyaya ve ülkemize katkı sağlayan araştırmalar yapmak, daha çok araştırma fonundan faydalanabilmek, patent, faydalı model, proje sayısını arttırabilmek, mevcut araştırma şart ve ekipmanlarını daha verimli ve paylaşımcı kullanabilmek, daha yüksek seviyeli ve kaliteli Lisans/Lisansüstü eğitim vermek, daha iyi öğrenciler tarafından tercih edilmeyi amaçlıyor.

Topluma katkı ile ülkeye katkı sağlanıyor
2023-2024 akademik yılından itibaren öğrencilerin disiplinler arası yetkinlik kazanması için kendi bölümü dışında başka fakültelerin zorunlu derslerini de seçmeli ders olarak almalarına fırsat tanıdıklarını hatırlatan Al, diğer yandan Uluslararası Ofis ile öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabilmesi için öğrenci odaklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Farklı kültürdeki öğrencilerin kaynaşmasıyla topluma katkı ve sosyal sorumluluğu arttırıcı faaliyetler yapılması önemseniyor. Öğrencilerin akademik gelişimine ve sosyal entegrasyonuna yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Al, “Örneğin, Türk Üniversiteler Birliği’ne üyelik sürecimizi tekrar başlatarak Orta Asya’daki Türk Devletleri ile yükseköğretimde daha güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz. Topluma Katkı birimimiz ise üniversitemizde ürettiğimiz bilgiyi toplumla paylaşacak bir mekanizma olarak işleyecek. Eğitim ve araştırmanın yanı sıra şehrimiz ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda projeler gerçekleştireceğiz. Üniversite-sanayi iş birliğine toplumu da ekleyerek gerek istihdam gerek sağlık gerek eğitim gibi alanlarda topluma hizmet etme anlayışıyla hareket edeceğiz. Var olan potansiyelimizin de üzerine koyarak kültürümüze, teknolojiye ve toplumumuza katkıda bulunan araştırma üniversitesi hedefimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Adaptto, üniversite sanayi işbirliğini teoriden pratiğe döküyor
Sakarya Teknokent Adaptto, akademisyenlerin dış kaynaklı projelerin takibi ve duyurulması, gelen proje fikirlerinin uygun destek programı ile eşleştirilmesi, proje yazımı, ve yazımı tamamlanan proje taslaklarının değerlendirilmesi veya ret almış projelerin revize edilerek eksikliklerin tamamlanması konularında üniversite ile dirsek teması halinde çalışıyor.
Rektör Hamza Al, Teknokent’te bulunan Üniversite-Sanayi İş Birliği biriminin üniversitedeki akademik bilgi ile sanayinin finansal gücünün birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik katkı sağlanması doğrultusunda akademik dünya yani üniversite ile iş dünyası arasında köprü kurma vazifesi üstlendiğini belirtiyor. Aynı zamanda akademisyenlerin buluşlarının koruma altına alınması için patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vererek takibini sağladıklarını söyleyen Al, “Üniversitemizden çıkan patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması için de çalışmalar yürütülmektedir.
Adaptto girişimcilik ve şirketleşme birimimiz ise girişimcilere iş fikirleri geliştirmek için danışmanlık, mentorluk, girişimcilik eğitimleri, ücretsiz patent ön araştırması, hibe destek programlarına başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekte. Teknokent olarak ArGe inovasyon ve teknoloji temelli üretimin geliştirilmesi için gerek özel sektör kuruluşlarına gerekse akademisyen ve öğrencilerin inovasyon temelli ticari girişimlerine destek oluyoruz. Şehrimizin sanayi üretiminin, çağın gerektirdiği teknoloji temelli dönüşüme ayak uydurmasında aktif rol üstlenmekteyiz” dedi.

Yorumlar (0)