banner565

banner472

banner458

banner457

Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir; Hedef; yenilikçi ve bilgi odaklı kalkınma

Çevresindeki büyük kent merkezlerine yakınlığı, başta mermer ve kil yatakları olmak üzere önemli hammadde kaynakları, tarımsal ürün çeşitliliğine sahip, doğa ve alternatif turizm olanaklarıyla cazip Bilecik’te, 6 Organize Sanayi Bölgesi mevcut. Yeni bir Organize Sanayi Bölgesi’nin daha kuruluş çalışmaları devam eden Bilecik, seramik kümelenme ağında da önemli bir yere sahip.

AYIN KONUĞU 01.09.2015, 08:59 31.08.2015, 16:24
7343
Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir; Hedef; yenilikçi ve bilgi odaklı kalkınma
Türkiye’nin önemli limanlarına ve büyük kent merkezlerine yakın olan Bilecik, başta mermer ve kil yatakları olmak üzere önemli hammadde kaynaklarına ve tarımsal ürün çeşitliliğine sahip. Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ilin ekonomisinde imalat sanayisinin önemli bir yer tuttuğunu söylüyor. İlde 6 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bilecik’te Ortadoğu, Avrupa ve Rusya gibi büyük pazarlara hitap eden birçok ihracatçı firmanın sanayi tesisleri bulunduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, şu bilgileri veriyor: “Bilecik’in 2014 yılı verilerine göre yıllık toplam ihracatı 80 milyon ABD Doları’dır. İlimizde üretilen ürünlerin ihracatı, başta İstanbul olmak üzere genellikle çevre illerden yapıldığından ihracat miktarı düşük görünmektedir. İlimizin ülke ekonomisi içindeki payı binde 5 civarındadır.”
Vali Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik’in sadece sanayide değil, aynı zamanda tarım alanında, özellikle sebze ve meyvecilikte de önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor: “Sanayi ve tarım sektöründe üretim ve istihdamın artmasına etki edecek en önemli yatırımlar ulaştırma ve sulama sektöründe yapılmaktadır. İlimizde öne çıkan sektörler doğal taş, seramik, inşaat ve yapı gereçleri, gıda, metal ve döküm sanayidir. Bu sektörler dışında; makine imalatı, kimya, orman ürünleri, mobilya ve tekstil gibi sektörlerde de birçok firma bulunmaktadır.”
Vali Nayir, Bilecik’i yakın gelecekte çevresindeki büyük kent merkezleriyle entegre olmuş tarihi ve kültürel varlıkları ve doğasıyla turizmde hak ettiğini elde etmiş, yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ve tarımıyla rekabet edebilen bir üretim merkezi, çevreye ve insana duyarlı kalkınmış bir il olarak hayal ettiğini dile getiriyor: “Bilecik’in çehresini değiştirecek veya ilin kalkınmasında önemli katkı sağlayacak kamu yatırımı olarak Bursa-Bilecik Hızlı Tren Yolu, Bilecik-Yenişehir Yolu ve sulama amaçlı baraj ve göletleri saymak mümkündür.”
Bilecik seramik kümelenme ağında
Limanlara ve büyük kent merkezlerine yakın olması, son yıllarda bölünmüş yol ve hızlı tren gibi ulaşım alanında yapılan yatırımların Bilecik ilinin cazibesini artırdığına değinen Vali Nayir, “Bilecik, Eskişehir ve Kütahya ile birlikte gelişen seramik kümelenme ağı içerisinde artan bir öneme sahiptir. Bilecik’te seramik sektöründe önemli temsilciler bulunmaktadır. Bilecik’te, inşaat ve yapı gereçleri sektöründe günden güne firma sayısı ve istihdam artmaktadır. Ayrıca Bilecik tarımsal potansiyeli itibarıyla tarıma dayalı gıda sanayi alanında da önemli gelişme kaydetmektedir” diyor. Bilecik’te mermer ve seramik sektörünün kümelenme potansiyeli olan sektörler olduğunu aktaran Vali Nayir, diğer sektörlerden ana metal sanayisinin de hem çalışan hem de işyeri sayısı açısından büyüyen sektörler arasında yeraldığını ifade ediyor.
Bilecik’in sanayileşmiş iller arasında kalan bakir alanlara sahip ve gelişmiş illerle hızla entegre olmaya çalışan bir il olduğuna değinen Vali Nayir, şehrin İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük pazarlara ve limanlara kolay erişim imkanlarına sahip olduğunu, bu özelliğiyle özel sektör için uygun yatırım ortamı sunduğunu ifade ediyor.
Teknopark kurulacak
İlde 2007’de kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde 2 enstitü, 5 fakülte, 2 yüksek okul, 7 meslek yüksek okulu bulunduğunu aktaran Vali Nayir, “Üniversitemizde Temmuz 2015 itibarıyla kayıtlı öğrenci sayısı 13 bin civarındadır.  Yeni kayıt olacak öğrencilerle öğrenci sayısı 2015-2016 öğretim yılında 15 bine ulaşacaktır. Üniversite, ilimizin ekonomik ve sosyal yaşantısına önemli bir canlılık getirmiştir. Üniversite bünyesinde açılan fakülte ve yüksek okulların sanayi kuruluşlarımızla yaptığı işbirliği sayesinde ilimizin gelişmesini hızlandırmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. yönetimi arasında imzalanan protokol ile İlimizde Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanı oluşturulması amaçlanmaktadır” diye konuşuyor.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, hem sanayi kuruluşlarının kendi imkanları hem de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında gelişmeler kaydedildiğini anlatıyor: “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Ar-Ge merkezi iki tanedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı da Ar-Ge çalışmalarına destek sağlamaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji ürünü cihazlarıyla malzeme, metalürji, jeoloji, madencilik, çimento, seramik, kimya, biyoloji ve biyokimya alanlarındaki endüstrilere bilimsel araştırma/geliştirme çalışmalarında destek olacak analizleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. BEBKA tarafından ‘İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları’ kapsamında düzenlenen ve düzenlenecek etkinlik ve atölye çalışmalarıyla Bilecik mermerinin ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırılmaya çalışılmaktadır.”
Yenipazar Kanyonu ve Bozüyük Lojistik Merkezi
Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Tarihi ve kültürel mirası, tarihi önemiyle kuruluş ve kurtuluşun beşiği olması, doğa, tarih ve kültür turizmi gibi alternatif turizm çeşitliliğine elverişliliği, iklim ve ürün çeşitliliği, mermer ve seramik başta olmak üzere hammadde zenginliği ve oluşan sanayi kültürü Bilecik ilimizin sahip olduğu değerlerdir” diyor ve bu değerlere bağlı olarak birçok çalışma yapıldığından sözediyor: “İlimizin doğa turizmi açısından önem arz eden Yenipazar Kanyonu park alanı çalışması devam etmekte, tarihi eserlerimiz büyük oranda restore edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Ayrıca üretim ve ihracat açısından önem arz eden Bozüyük Lojistik Merkezi yapılmaktadır.”
Yeni Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor  
Bilecik’te planlı sanayinin gelişmesi ve sanayi için altyapı oluşturmak üzere bugüne kadar 6 organize sanayi bölgesi oluşturulduğunu kaydeden Vali Nayir, il merkezinde 858 hektarlık alanda üçüncü bir organize sanayi bölgesinin kurulmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini açıklıyor: “Ayrıca başta ulaşım olmak üzere sanayileşmenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından önemli altyapı yatırımları yapılmış ve yapılmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerimiz’in sorunlarına, İl Özel İdaremiz ve merkezi idare imkanları ile çözüm bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerimiz’in enerji, ulaşım, altyapı, araç-gereç ve teknik eleman sorunları ilgili kurum ve kuruluşlarımızca giderilmeye çalışılmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi kullanmayan Organize Sanayi Bölgelerimiz’e İl Özel İdaremizce destek sağlanmaktadır.”
Vali Ahmet Hamdi Nayir’in verdiği bilgilere göre; Bilecik’te sanayi sicil sistemine kayıtlı toplam işletme sayısı 348. Bu işletmeler arasında birkaç çalışanı olan küçük işletmeler olduğu gibi, yüzler ve binlerle ifade edilebilecek kadar çalışanı olan ve dünya markası olmuş işletmeler de var. İlde sanayi tesislerinde normal şartlar altında 22 bin kişi istihdam ediliyor.
İlin kalkınmasına BEBKA desteği
Vali Nayir, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2010’dan bu yana Sanayi ve Turizm, Çevre ve Enerji, Ar-Ge ve Yenilikçilik, Sosyal Kalkınma, Sürdürülebilir Sanayi, Turizm Tanıtım, Kırsalda Ekonomik Gelişim gibi adlar altında birçok mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek programları uygulandığı bilgisini de paylaşıyor: “Bu programlar kapsamında ilimizin kalkınmasına yönelik olarak kurum ve kuruluşlarımız tarafından yapılan projelere bugüne kadar BEBKA’dan yaklaşık 22 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Bu hibe destekleriyle ilimizde önemli çalışmalar yapılmıştır. Halkımız tarafından bir dinlenme ve etkinlik alanı olarak kullanılan ve İl Özel İdaremiz tarafından yapılan Gölpark bu hibe destekleri ve İl Özel İdaremiz’in katkıları ile yapılmıştır.”

Yorumlar (0)