banner345

Tekirdağ, sanayi, hizmetler, tarım ve turizmde en rekabetçi illerden

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ’ın, verimli toprakları, bölge sanayisine sağladığı hammadde katkısı, ulaşım ve kaliteli işgücü, hızla gelişen sınaî yatırımları, yüksek kömür, gaz ve yer altı suyu rezervi, yüksek ölçekteki eğitim kurumları, metropol İstanbul ile Avrupa kıtası arasında bir köprü olma özelliğiyle Türkiye’nin yatırım konusunda yükselen değerlerinden olmaya devam ettiğini söylüyor.

AYIN KONUĞU 01.02.2020, 07:50 21.02.2020, 10:21 KobiEfor
17408
Tekirdağ, sanayi, hizmetler, tarım ve turizmde en rekabetçi illerden

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Türkiye’nin sanayi, tarım ve turizmde en rekabetçi illerinden Tekirdağ’ın gelecek vizyonunu ve önemli projelerini konuştuk. Vali Yıldırım, Tekirdağ’ın gelecek vizyonunu şu sözlerle özetliyor: “Tekirdağ, Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden, aynı zamanda kara, hava, demir ve deniz ulaşımına sahip sayılı 5 ilden biridir. Gelecekte sanayi altyapısı tamamlanmış, mevcut sanayinin daha katmadeğerli ürünler ürettiği, dünya çapında birkaç markaya sahip, limanlarla demiryolu bağlantılarının sağlandığı lojistik açıdan avantajlı bir sanayiye sahip Tekirdağ hedefimizdir.”
Vali Yıldırım, Tekirdağ’ın ülke ekonomisine en çok katkı yapan illerden biri olduğunu belirterek, ilin sanayi ekonomi profilini şöyle aktarıyor: “Sanayi, hizmetler, tarım ve turizm alanlarında en rekabetçi iller arasında. 2800 sanayicisiyle ülkemizin en çok katmadeğer üreten 6. ili Tekirdağ, Türkiye’de elektrik tüketiminde 10. sırada, sanayi elektriği tüketiminde 5. sırada, kişi başına devlete net katkıda ve imalat sanayi gelişmişlik sıralamasında 5. sırada. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl, üretimden satışlar verisi baz alınarak hazırlanan en büyük 500 firmanın 42’si Tekirdağ’da. 13 OSB’siyle Türkiye genelinde en fazla Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) sahip 2. il. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan, illerin 2018-2019 yıllarındaki rekabetçiliklerini ölçen çalışmaya göre; Tekirdağ, Türkiye’nin en rekabetçi 10 ilinden biri. Ulaşımdaki rekabetçilik ve makroekonomik endeks açısından da il, Türkiye’de 5. sırada. Birçok ünlü markanın bizim OSB’lerimizde üretim merkezleri mevcut.”
Vali Yıldırım, teknik alt yapı, hammadde ve pazara yakınlık, kaliteli işgücü, yan sanayi, lojistik vb. imkânlar nedeniyle nitelikli bir üretim merkezinin tüm özelliklerine sahip Tekirdağ’ın yatırımcılar açısından çok cazip bir yatırım merkezi olduğunu söylüyor. Tekirdağ’da 49 firmada Ar-Ge ve Tasarım Merkezi mevcut. Bu anlamda Türkiye’de 6. olduklarını kaydeden Yıldırım, 2019 Aralık verilerine göre toplam 1.5 milyar dolar civarında ihracat yaptıklarını aktarıyor: “Ülkede en çok ihracat yapan 18. iliz. Aslında Tekirdağ ihracatı resmi rakamlarda, firma merkezlerinin İstanbul’da bulunması sebebiyle az gözüküyor. Ancak reelde bizim ihracat rakamımız bunların çok üstünde.” En fazla ihracat 177 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe, ikinci sırada 140 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri geliyor, yüzde 62’lik artışla hububat ve yağlı tohumlar sektörü 17 milyon dolar ihracat rakamıyla en çok artış yapan sektörlerden.”

Vali Yıldırım, ilde yürütülen önemli projelere de değiniyor:
“Derin Deşarj Sistemi: Projeyle Ergene Havzası’ndaki OSB’ler içindeki mevcut sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların yönetiminin tek arıtmada toplanması ve böylece bu sanayi bölgeleri ve kuruluşlarından kaynaklanan atık suların hepsinin ileri arıtmayla arıtılarak Ergene Nehri’ne giden kirli atıkların azaltılması hedeflenmektedir. Sanayiden kaynaklı günlük yaklaşık 460.000 m3 atık su ileri mertebede arıtılarak Marmara Denizi’nin 4.500 m. açığında 47.5 m. derinliğe deşarj edilecek ve bu sayede Ergene Nehri temizlenmiş olacaktır.
Dış Ticaret İstihbarat Merkezi: Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Projesi ile şirketlerin yeni ülkelere ve pazarlara açılması, nokta atışı ihracat ile yeni müşterilerin bulunması hedeflenmektedir.
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ekolojik Endüstri ve Lojistik Bölgesi: Projeyle Tekirdağ il merkezinin mevcut limanları, güçlü karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla sahip olduğu taşımacılık ve lojistik avantajların daha etkin değerlendirilmesi yanında il içerisinde dengeli ve ekolojik bir sosyo-ekonomik büyümenin sağlanması için öneri model geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Model temel olarak ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistik merkez, ekolojik endüstri bölgesi, hizmet bölgesi ve yeşil kuşak olarak adlandırılan ağaçlandırma alanıyla 5 bölümden oluşmaktadır. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi mevcut durumda Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan Asyaport Limanı’na ve Tekirdağ’da bulunan diğer limanlara ev sahipliği yapmaktadır. Süleymanpaşa ilçesi demiryolu ve güçlü bir karayolu bağlantısıyla önemli bir ‘taşıma koridoru’ konumundadır. Trakya Bölgesi ve Tekirdağ’daki güçlü sanayi varlığı ağırlıklı olarak Çorlu-Çerkezköy ve Lüleburgaz ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Bu özellikleriyle de bölge aynı zamanda bir ‘üretim koridoru’dur. Limanların küresel özellikleri, bölgenin Türkiye’nin en büyük ticaret partneri Avrupa ile entegrasyonu ile birlikte değerlendirildiğinde geniş anlamda ‘uluslararası ekonomik koridor’ haline getirmiştir.
Marmaraereğlisi OSB: Tekirdağ’ın 13. OSB’si olarak Marmaraereğlisi’nde kurulması planlanan OSB Projesi ilgili makamlarca onaylanmıştır. Marmaraereğlisi’nde yapılan OSB’nin hem istihdam hem de ekonomiye katkı sağlaması beklenmektedir. Şuan ki durumda yüzde 40’ı dolu olan arazinin toplam kapasitesi 27 fabrika ile sınırlı olacak. Kurulan OSB’yle Tekirdağ’ın tarımsal alanlarına kesinlikle zarar verilmeyecek, OSB içerisinde kesinlikle termik santral yer almayacak, çevre kirliliğine zarar verecek işletmelere kesinlikle izin verilmeyecek, var olan alan haricinde yeni bir büyümeye kesinlikle izin verilmeyecek, katı ve fosil atık kullanımı yapacak işletmeler kesinlikle yer almayacaktır. Yapılacak tüm fabrikaların, düzenli bir alanda toplanması bölge halkı ve şehrin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.
Milli Üretim Üssü (TEKMÜSKOOP): Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı sayın Naci Ağbal’ın katılımıyla Milli Üretim Üssü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nin (TEKMÜSKOOP) temelini Ergene ilçesi sınırları içerisindeki Velimeşe OSB’de düzenlenen törenle attık. İsmi Temel Atma Töreni olmasına rağmen inşaatı büyük ölçüde tamamlanmıştı. Üretim alanları ve imkânları kısıtlı olan ‘küçük sanayi sitesi’ üreticilerinin OSB’lere rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde ‘Orta Ölçekli Sanayi Siteleri’ kurma planı olan bu projede, Marmara’nın yükselen yıldızı Tekirdağ pilot il seçilmiştir. Milli Üretim Üssü ile işletmelerimiz; ortak altyapı hizmetlerinden yararlanacak, üretim maliyetlerini düşürecek, işletmelerimize pazarlama ve diğer özelleşmiş hizmetlerin ediniminde kolaylık sağlanacaktır. Bu sayede işletmelerimiz; büyüme, gelişme imkanı yakalayacak; üretimlerini, ihracatlarını artırma fırsatı bulacaklar.”
İl OSB’leri platformu kuruluyor: İlde ıslah OSB olarak kurulup OSB statüsü kazanan 8 OSB ile Tekirdağ OSB ve Hayrabolu OSB’de Müteşebbis Heyet Başkanlığı görevini yürüten Vali Yıldırım, şu bilgileri veriyor: “OSB’lerin arıtma tesisi, derin deşarj sistemi, altyapı projeleri vb. soruları ile yakından ilgileniyoruz. Tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu su sorununun çözümü için Edirne Meriç Nehri’nden su getirilmesi ile ilgili proje çalışmalarımız DSİ tarafından yürütülmektedir. İlimizde yeni bir ıslah OSB kuruluyor. Marmaraereğlisi Islah OSB’nin yer seçimi tamamlanarak kuruluş protokolünde imza aşamasına gelindi. Böylece ilimizdeki OSB sayısı 14’e yükselecek. İlimizde kurulan bütün OSB’lerimizin yönetimi temsilcilerinin Vali başkanlığında bir araya gelebileceği birlik/platform üzerinde çalışıyoruz. Ortak sorunlarımızı veya çözümlerimizi birlikte görüşüp Tekirdağ ve Türkiye ekonomisi için stratejiler belirleyeceğiz. Ayrıca Velimeşe OSB sınırları içinde örneği yapılan TEKMÜSKOOP benzerlerini diğer OSB’lere de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İlimiz, OSB’ler açısından güçlü bir il, ülkemizde en fazla OSB sayısına sahip 2. il durumundadır. Doluluk oranı ortalama yüzde 62 civarında. OSB’lerimizdeki doluluğu nitelikli sanayi ile artırarak, OSB’lerimizi daha güçlü kılmayı hedefliyoruz.”
Güçlü sektörler: Çorlu ilçesinde deri alanında ihtisaslaşmış Deri ve Karma OSB bulunuyor. İmalat sanayinde ise öne çıkan sektörler; tekstil ürünlerinin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı ve kauçuk-plastik ürünleri imalatı. Yıldırım, bu sektörler dışında ilin tarım, hayvancılık ve gıda sanayi alanında da yatırımcılar için cazip olduğunu söylüyor: “Örneğin; Türkiye’nin en büyük organik badem üreticisi Tekirdağ’da bulunmaktadır. Denizyolu, karayolu ve demiryolu bağlantıları, gelişmiş OSB’leri, Avrupa’ya yakınlığı ile bölgesinde bir lojistik merkez olarak gelişen Tekirdağ farklı sektörlerde yatırım yapmayı planlayan tüm yatırımcıları beklemektedir.” Yıldırım, güçlü gördükleri ve yüksek katmadeğer ihtiva eden bir diğer sektörün de ilaç sektörü olduğuna değiniyor: “Ülkemizin bu sektörde önde gelen firmalarından bazıları da dahil olmak üzere Tekirdağ’da yaklaşık 20 firma faaliyet göstermektedir. Firmalar özellikle Çerkezköy OSB’de yoğunlaşmış durumdadır.” Aziz Yıldırım, Tekirdağ sanayisinin yüksek teknolojili ürünler üretmesi amaçlı ilde çalışmalar yürüttüklerini de paylaşıyor.
Tekirdağ’ın tarih, kültür ve turizm potansiyeli: Vali Yıldırım, Tekirdağ’ın sahip olduğu tarihi-kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeline de değiniyor: “Tekirdağ’da, tarih, kültür, doğa, flora (botanik), yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, agro turizm, eko-turizm, sahip olduğu gastronomi değerleri ve 8 mavi bayrak sahibi kumsalları, turizm çeşitlendirilmesi bağlamında da önemli avantajlar sunmaktadır. Tekirdağ, deniz turizmi açısından önemli sahilleri; Şarköy, Hoşköy, Kumbağ ve Kastro’yu bünyesinde barındırıyor.
Tekirdağ’da antik mekanlarda mevcut: Bisanthe, Perinthos, Heraion Teichos, Ganos, Toronte ve Apri. Tarih turizmi açısından önemli bir mekan da Rüstem Paşa Külliyesi. Diğer önemli turistik mekanlar ise; Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi ve büyük vatan şairimiz Namık Kemal’in doğduğu ev; Namık Kemal Evi’dir.”

Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Namaz Vakti 04 Nisan 2020
İmsak 05:07
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20