banner565

banner472

banner458

banner457

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu; ‘Cazibe merkezi’ olacağız

Enerji, turizm ve hayvancılık sektörlerinde barındırdığı yüksek yatırım kapasitesi Elazığ’ı yatırımlar yönünden hızla öne çıkarıyor.

AYIN KONUĞU 01.12.2016, 08:59 29.11.2016, 17:22
18306
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu; ‘Cazibe merkezi’ olacağız

Elazığ, Hükümet’in açıkladığı “süper destekler” kapsamında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaratılacak 8 Cazibe Merkezi’nden biri olarak seçildi. Kısa vadede Elazığ’da “Güneş Tarlaları” kurulacak ve Keban Barajı’ndan sonra Türkiye, bir kere daha Elazığ ile ısınacak.
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ile ilin yakın ve orta vadeli kalkınma vizyonunu konuştuk.
Zorluoğlu  ilin kalkınma paradigmalarını şöyle özetledi: “Elazığ zengin tarihsel mirası, yeraltı zenginlikleri, doğal güzellikleri, önemli akarsu havzası, bu akarsu havzası üzerindeki ekonomik değer yaratan çok sayıda barajı ve sahip olduğu enerji üretim potansiyeli, Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi görmesi gibi kendine has avantajlarının yanısıra kültürel uzlaşı ve hoşgörünün hakim olduğu bir şehirdir.”
Vali Zorluoğlu’nun verdiği bilgilere göre; 2011 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasında Elazığ, Türkiye’nin en gelişmiş 39. şehri. Eğitim, sağlık, rekabetçilik ve yenilikçilik, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi gibi kriterler bakımından bölgesinde ilk sırada, ülke ihracatında  43. sırada, ithalatında ise 59. sırada yer alıyor. Elazığ’ın ihracatında madencilik, su ürünleri ve hayvansal mamuller,  mobilya, kağıt ve orman ürünleri en önemli üç sektör, ithalatında ise plastik mamulleri, makine ekipmanlar, ağaç ve ağaç ürünleri öne çıkan sektörler.
Vali Zorluoğlu, Elazığ’ın turizme odaklandığını paylaşıyor. Diyor ki; “Bu kapsamda Elazığ ilinin ilk yerleşim merkezi olan ve M.Ö. 20. yüzyıldan kalıntılar bulunan Harput yerleşim alanı, bir açık hava müzesi gibidir. Bu bölgenin geliştirilmesi seçkin destinasyon merkezlerinden biri haline getirilmesi amacıyla ‘Yaşayan Harput’ projemizi hayata geçirerek restorasyon, restitüsyon ve rekreasyon faaliyetleri vesilesiyle kentin tarihi, kültürel ve sosyal dokusuna uygun yaşayan mekanlarının oluşturulması çalışmalarımızda önemli aşama kaydedilmiştir.”
Besi hayvancılığı: Murat Zorluoğlu, il için üzerinde önemle durdukları diğer bir konunun da modern şartlarda besi hayvancılığı olduğunu söylüyor:  “Bu amaçla ilimizde bağlı beldelerde yeralan aile tipi besi işletmelerin geliştirilmesi ve yaşam alanlarının daha sağlıklı bir hale getirilmesi amacıyla bu besi işletmelerinin bir Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında bir araya getirilmesini sağlamaya yönelik fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir.”

Kalkınmaya bilim temeli:
Fırat Üniversitesi 17 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 23 araştırma merkezi ve 42 bini aşkın öğrencisi, çeşitli alanlarda 1750 civarında uzman yetişmiş akademik personeliyle hem Elazığ’ın hem de bölgenin kalkınmasına insan kaynağı yetiştiren güzide bir kurum durumuna gelmiş. Vali özetliyor: “2015 yılı itibariyle 142 adet bilimsel etkinlik düzenlenmiş, 43 adet konferans, 28 adet panel, 9 adet sempozyum, 11 adet söyleşi, 5 adet kongre 18 adet meslek içi eğitim üniversitede düzenlenmiş. Bu faaliyetler aracılığıyla ilin hem tanıtımı yapılıyor, hem ilde turizmin gelişimi açısından önemli katkı sağlanıyor. Ayrıca mesleki eğitimlerle ilin ihtiyaç duyduğu örgün eğitim dışında gerekli tamamlayıcı eğitimlerle kalkınmanın öncelikli koşulu olan işgücü eğitimine önemli katkı sağlanıyor. 2015 yılı içerisinde 79 adet üniversite-sanayi işbirliği çalışması ile bu alanda önemli bir eksiği gidermiştir. Yine 2015 yılında devam eden 4 adet San-Tez projesi sayesinde sanayicilerle ortak inovasyon projeleri gerçekleştirmiştir. Teknogirişim Sermaye Desteği ile 56 firma kurulmuş, ilin yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesi güçlendirilmiştir. Üniversitemizde 2016-2020 döneminde Endüstri 4.0 ile uyumlu 3. nesil üniversite olması yönünde ciddi adımlar atılarak, bilgi ve Ar-Ge odaklı ürün ve prototip geliştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizin Mühendislik ve Teknoloji fakültelerini bünyesinde barındırması, özellikle bölgenin sanayi ve girişimci ekosistemine yüksek katkı potansiyeli mevcuttur. İlimizde Ar-Ge faaliyetleri teknopark ve üniversite merkezli yürütülmektedir. 2015 yılı itibariyle 4 adet bina ve 14.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren Fırat Teknokent bünyesinde, küresel ekonomik gelişmelere uygun, ileri teknolojiye dayalı katmadeğeri yüksek yenilikçi sektörlerin gelişimini sağlamak amacıyla ağırlıklı olarak yazılım, makine ve teçhizat, elektronik alanlarında olmak üzere 65 firma ile faaliyetlerini yürütmektedir.”
Yatırım alanları
Vali Zorluoğlu’nun özetlemelerine sığan kadarıyla Elazığ’a yatırım yapılacak alanları Elazığ Kalkınma Kurultayı belirledi, yeraltı kaynakları, turizm ve su ürünleri sektörleri Elazığ’a yatırım yapacak yatırımcılar için odak sektörler olarak belirlendi.
- Elazığ sanayisi, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) , ülkenin ilk hayvan ürünleri ihtisas üretim alanı olan Elazığ Hayvan Ürünleri OSB ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS), İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ile faaliyetlerini yürütmektedir. Su ürünleri, gıda ürünleri ve içecek imalatı, döküm, makina, tekstil ve mobilya gibi değişik sektörler bölgedeki rekabetçi durumları ile ilin ekonomisinin önemli yapı taşlarını oluşturuyor.
- İlde üretim açısından madencilik ve su ürünleri sektörü öne çıkıyor. İl genelinde aktif 22 adet krom sahası bulunmaktadır. Ayrıca Elazığ’da 40 civarında mermer yatağı mevcuttur, 20 çeşit mermer çıkarılmakta. Elazığ’da üretilen mermerin yüzde 90’ı blok olarak başta Irak ve Çin olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Menşei Elazığ olan Elazığ Vişnesi, tüm dünya ülkelerine pazarlanmaktadır. 
- İli kalkındıracak önemli projelerden biri Güneş Enerji ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıdır. Yatırımlar için, Kovancılar ilçesinde tarıma elverişli olmayan geniş araziler bulunmaktadır.
- Su ürünleri sektöründe 14400 tonluk yıllık alabalık üretimi ile ülke genelinde birinci olan Elazığ, bu sektörde  potansiyel kapasitesi ile dünya genelinde önemli bir merkez konumundadır. Kanatlı hayvancılıkta da hızlı bir gelişim içerisinde olan Elazığ’da yıllık üretim miktarı 4 milyon adettir.
- Elazığ için bir gelişme potansiyeli de turizmdedir. Keban Barajı, Hazar Gölü, doğa harikası Buzluk Mağarası, sağlık ve kaplıca turizmine uygun merkezler ile kent önemli bir ağırlama kapasitesine sahiptir. Fırat Havzası’nda tarihi, kültürel ve doğal değerlere sahip Nemrut, Levent Vadisi Arapkir, Kemaliye ve Munzur Milli Parkı turizm rotasını tamamlayan Harput, Palu, Hazar Gölü ve Keban Barajı gibi turizm duraklarında turizm tesislerinin, ulaşım ve çevre altyapılarının geliştirilmesine yönelik kamu yatırımları devam etmektedir.

Yorumlar (0)