banner565

banner472

banner458

banner457

Hatay Valisi Erdal Ata, ili anlattı ve vurguladı: ‘İnanç koridoru’yuz

Enerji ve sanayi sektörlerine yönelik büyük ölçekli yatırımlarıyla Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinden biri olan ve uluslararası yük taşımacılığının önemli geçiş noktası Hatay’ın dış ticareti büyük ölçüde demir-çelik sektörüne dayalı olmakla birlikte, tarıma dayalı sanayi, makine ve mobilyacılık sektörleri de bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

AYIN KONUĞU 01.01.2017, 08:59 31.12.2016, 11:44
15456
Hatay Valisi Erdal Ata, ili anlattı ve vurguladı: ‘İnanç koridoru’yuz


Hatay Valisi Erdal Ata, Dörtyol-Hassa Devlet Yolu Projesi (Hassa Tüneli), Hassa OSB Projesi, teknokent çalışmaları, diğer kamu yatırımları ve devam eden OSB projelerinin ilin kalkınmasına öncülük edeceğini söylüyor. Hatay Valisi Erdal Ata ile dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan  ve  Anadolu’yu Çukurova yoluyla Ortadoğu’ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Hatay’ı konuştuk. Mezopotamya’dan Akdeniz’e çıkmak için kullanabilecek en uygun limana yani İskenderun Limanı’na sahip Hatay’ın jeopolitik konumu nedeniyle doğal bir ticaret merkezi haline geldiğini ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu kapsayan geniş bir coğrafyanın Akdeniz’e açılan kapısı olduğunu söyleyen Vali Ata, “Özetlemek gerekirse Hatay’ın Türkiye ekonomisindeki yeri, şehrin stratejik konumu ile doğrudan ilişkilidir” diyor.
Vali Ata, Hatay’ın enerji ve sanayi sektörlerine yönelik gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımlarla Türkiye’nin rekabetçi yapısını güçlendiren önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu söylüyor: “İlimizin dış ticareti büyük ölçüde demir-çelik sektörüne dayalı olmakla birlikte tarıma dayalı sanayi, makine ve mobilyacılık sektörleri de bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Stratejik bir konuma sahip olan ilimiz uluslararası yük taşımacılığı için önemli bir geçiş noktasıdır. Üç kıtanın kavşak noktası olarak uluslararası ulaşımın ve transit taşımacılığın en yoğun ve hareketli olduğu yerlerden birisidir. Uluslararası E-91 yolu ile karayoluna, büyük bir iş potansiyeli oluşturması beklenen İskenderun Limanı’na, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan en önemli çıkış kapılarından Cilvegözü ve Yayladağı gümrük kapılarına sahip bulunmaktadır. İskenderun Limanı özellikle Ortadoğu ülkelerine yönelik ticari sevkiyatlarda aktarım fonksiyonuyla ön plandadır. Limanın kapasitesi, donanımı, etki bölgesi ve taşınan yük miktarı göz önüne alındığında, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun en önemli limanlardan biridir. Bunun dışında ilde; İsdemir Limanı ve 7 adet iskele mevcuttur.”

Hatay’ın ülke ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Vali Ata, ilin ekonomisi ve sanayisi hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Dış ticaret verilerine baktığımızda;  2016 yılı ilk 10 aylık verilere göre; ihracat 1.359.562.497 dolar ile Türkiye sıralaması 10, ithalat 2.049.038.068 dolar ile Türkiye sıralaması 8’dir. İlimiz yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye’de ilk sıradadır. İSO 2015 yılı büyük sanayi kuruluşları listesinde Hatay’da faaliyet gösteren firmalardan ilk 100’de 4 firma ve ilk 500’de 11 firma yer almaktadır.
İlimiz sanayi ürünleri üretiminde; ana metal sanayii sektöründe demir-çelik ürünlerinde ülkemizin 50.1 milyon tonluk üretim kapasitesinin yüzde 33.7’sine sahiptir. Otomotiv ve yan sanayi ürünü olan filtre sektöründe ülke genelinin yüzde 65’i ilimizde yer alan 14 tesiste üretilmektedir. Ayakkabıcılık da ilimiz için önem arz etmekte, erkek ayakkabısı üretimi bakımından ilimiz Türkiye genelinde yüzde 35’lik kapasiteye, enerji üretim sektörü açısından da yaklaşık 12.205 GigaWattsaat’lik üretim kapasitesiyle yüzde 5.4’lük paya sahiptir.
Tarım ürünlerinden zeytincilik, ilimizde önemlidir. İlimiz 177.703 tonluk zeytin kapasitesi ile ülkemiz üretim içindeki oranı yüzde 6 ile 3. sırada, pamuk üretimi bakımından ise 209.458 tonluk üretim kapasitesiyle ülkemiz üretim içindeki oranı yüzde 10’la  4. sırada, pazı, maydanoz, dereotu ve mandalina yetiştiriciliğinde Türkiye 1.’si, erik, taze soğan ve altıntop yetiştiriciliğinde Türkiye 2.si, turunçgiller, havuç ve yeni dünya yetiştiriciliğinde ise  3. sırada, ilimiz ana metal sanayi sektöründe yapılan satışlarda Türkiye içerisinde aldığı yüzde 13.1’lik pay ile Kocaeli’den sonra 2. sırada, mobilya imalatında yapılan net satışlarda 12. sırada, deri ile ilgili ürünlerin imalatı sektöründe yapılan net satışlarda 15. sıradadır.
İlimiz ulaşım ve lojistik yönünden de önemli bir yere sahiptir. Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu ile gelişmiş bir ulaşım ve lojistik imkanı mevcuttur. Ülkemizin önemli limanlarından İskenderun Limanı’nın yük taşıma kapasitesi bakımından 2015 yılı verilerine göre elleçleme miktarı 36.134.784 ton ile Türkiye’de 4. sırada, gemi trafiği bakımından 3.802 gemi ile Türkiye’de 6. sıradadır.
Ekonominin genel kaynaklarından olan vergi gelirleri bakımından, 2015 yılı verilerine göre 4.922.433.750 TL vergi tahsilatı ile ilimiz, Türkiye’de 8. sıradadır, ilimizdeki istihdam durumuna bakıldığında aktif sigortalı çalışan sayısı 274.513’tür.”
Vali Erdal Ata, 2016 yılında Hatay’ın toplam kamu yatırım tutarının 398.5 milyon lira olarak belirlendiğini anlatıyor. Ata, kamu yatırımları bakımından 2010’da Türkiye’de 21. sıradayken 2016’da 26. sırada yer alan Hatay’ın öne çıkan projelerini şöyle özetliyor:
“Dörtyol-Hassa Devlet Yolu Projesi (Hassa Tüneli); İskenderun Körfezi ile Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerin ulaşım mesafesini ve süresini kısaltmayı hedeflemektedir. 1.6 milyar TL bedelli proje ile Gaziantep-İskenderun arası mesafe 211 km’den 192 km’ye, Kahramanmaraş-İskenderun arası mesafe 174 km’den 155 km’ye inecektir.
Hassa OSB Projesi, Dörtyol-Hassa Devlet Yolu Projesi ile doğrudan ilişkili bir proje olarak düşünülebilir. İskenderun Körfezi’nde yatırım alanlarının yetersiz olması ve arsa taleplerinin karşılanamaması, Dörtyol-Hassa Devlet Yolu Projesi ile beraber İskenderun Limanı ile doğrudan karayolu bağlantısına sahip olacak Hassa ilçesine Türkiye’nin yüzölçümü en büyük OSB’sinin kurulmasını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede çalışmalar Valiliğimizce başlatılmış ve ilk aşamada 4.100 hektarlık alan 1/25.000 ölçekli Hatay İl Çevre Düzeni Planı’nda sanayi bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu OSB 10.600 hektarlık genişleme alanına sahip olacaktır.
İlimizin kalkınmasına öncülük edecek diğer projeler; Reyhanlı Barajı ve Sulaması Projesi, Büyük Karaçay Projesi, Hatay Teknokent Çalışmaları, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi,         Erzin Organize Sanayi Bölgesi, Altınözü Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi, Altınözü Zeytin ve Zeytin Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapımı. Yürütülen tüm bu projeler ile imalat sanayi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde önemli ölçüde gelişme hedeflenmektedir.”
Vali Ata, Hassa OSB’ye yönelik 322 adet yatırımcının toplam 3.107.939.000 dolar yatırım taahhüdü ile 19.969.000 m2 arsa talebinde bulunduğunu 41.207 kişilik istihdam öngördüklerini Hatay dışında, Gaziantep’ten İstanbul’a, Diyarbakır’dan İzmir’e kadar farklı şehirlerden yatırımcıların ilgi gösterdiği  yatırıma 8 sektörden 100 milyon doların üzerinde yatırım talebinde bulunulduğunu kaydediyor: “Başka sektörlerden de Hassa OSB planımıza talepler mevcuttur ve ilimiz ekonomik ve sosyal kalkınmamıza omuz verecek tüm sektörlerin yatırımlarına açıktır. Bununla beraber yatırımcıların ilimize gösterdiği ilginin odağında ilimizin jeopolitik avantajının ve sahip olduğumuz dinamik insan gücünün etkili olduğunu değerlendirmekteyim.” 
Hatay’da OSB’ler tam dolu olarak faaliyetlerini sürdürüyor:  İlin sanayi açısından en büyük sorununun sanayi parseli üretmedeki sıkıntılar olduğuna değinen Ata, anlatıyor: “Özellikle Amanoslar’ın batısında kalan ağır sanayi bölgemiz için bu sıkıntıyı aşmak üzere projeler geliştirmekteyiz. Dörtyol-Hassa Devlet Yolu Projesi ve Hassa OSB projeleri doğrudan ilimizdeki sanayinin yer sıkıntısını çözmek üzere başlatmış olduğumuz projelerdir. Bu sıkıntıların önüne geçmek bakımından son dönemde OSB ve sanayi sitesi projelerine hız verdik.”
Erdal Ata, Hatay’daki OSB’lerin tam dolu olarak faaliyetini sürdürdüğünü, ilde  faal 3 OSB ve kurulum aşamasında  3 OSB  (1 adedi ihtisas hayvancılık)  bulunduğunu, bunlara ek olarak Kırıkhan ilçesinde 1 adet 87.6 ha’lık, Altınözü ilçesinde 1 adet ihtisas (zeytincilik) toplam 139 ha’lık ve Hassa ilçesinde 1 adet 1.377 ha’lık olmak üzere 3 adet OSB için yer seçimi başvurusu yapılarak kuruluş çalışmalarının devam ettirildiğini, Reyhanlı ilçesinde de  OSB kurulmasına yönelik projenin hazırlık aşamasında olduğunu açıklıyor: “Faal olan OSB’lerde genişleme imkanı bulunan Antakya OSB için 140 ha ilave alan çalışması ve Erzin OSB için ilave alan çalışmaları yürütülmektedir.”
Hatay’daki 2 üniversite ilin kalkınmasına ışık tutuyor:  Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi’nin ekonomik olarak ile katkı sağladığını, Hatay’ın kalkınmasına ışık tuttuğunu, ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesine vesile olduğunu belirten Ata, ilde Bakanlar Kurulu kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar verildiğinden de sözediyor: “Bu karara istinaden 2014’te, Hatay Teknokent A.Ş.’nin kurulması ile birlikte Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Yerleşkesi’nde 100.000 m2 ve İskenderun Meslek Yüksek Okulu alanı içerisinde 79.400 m2 büyüklüğünde Teknokent kurulum projesi başlamıştır. MKÜ Tayfur Sökmen Yerleşkesi’nde yer alan Teknokent’in imar çalışması tamamlanmış olup inşaat projesinin yapım çalışmaları devam etmektedir.”
Vali Ata’nın verdiği bilgilere göre; ilde devam eden diğer bir proje ise Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi. 7.000.000 Avro tutarındaki bu proje, ileri düzeyde teknolojik mobilya makinalarının bulunduğu 4.350 m2’lik ortak kullanım tesisi. İlde bazı firmaların Ar-Ge merkezi kurma konusunda çalışmalarının devam ettiğine değinen Ata, “İlimiz sanayicileri Ar-Ge ve yeniliğe açıktır. İlimizdeki kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile önemli çıktıların elde edileceği beklenmektedir” diye konuşuyor.
Hatay’ın turizm yönünden cazibesi: Erdal Ata, 2023 Turizm Stratejisi’ne göre Hatay’ın; “İnanç Koridoru” kapsamına alındığını ve 2023 Türkiye Turizm Strateji Kavramsal Eylem Planı’nda “İnanç Odağı” olarak belirlendiğini paylaşıyor: “İlimizde Samandağ Turizm Bölgesi, Arsuz Kıyı Bandı Turizm Merkezi, Belen Güzelyayla Turizm Merkezi olmak üzere turizm yatırım bölgeleri oluşturulmuştur. Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinen St. Pierre Kilisesi, Anadolu’da yapılan ilk camii olarak bilinen Habib-i Neccar Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın Vezir-i Azam’ı Sokullu Mehmet Paşa’nın emri üzerine yapılan, Mimar Sinan eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Vespasianus-Titus Tüneli ve Hz. Hızır Ziyareti önemli turizm merkezleridir.”

Yorumlar (0)