banner565

banner472

banner458

banner457

Muş Valisi Seddar Yavuz; “Laleler Diyarı Muş”

Muş merkezli (Bitlis-Muş-Bingöl) yeni bir cazibe merkezi oluşturulması için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Muş Valisi Seddar Yavuz, gelecekte; Muş’un orta-yüksek teknolojili ürünlerde bölgenin tasarım ve üretim üssü haline gelmesi yönündeki vizyonlarına ulaşmayı hedeflediklerini anlatıyor.

AYIN KONUĞU 01.03.2017, 08:59 28.02.2017, 18:00
14890
Muş Valisi Seddar Yavuz; “Laleler Diyarı Muş”

Muş Valisi Seddar Yavuz, ilde ekonominin temelini tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu söylüyor. Yavuz, ayrıca Muş’un sanayisi de gelişmediğinden dolayı durağan ve kapalı bir ekonomik yapının uzun süre devam ettiğini belirtiyor ve Muş ilinin sanayi profili hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Sanayi Sicil Belgesi alan firma sayısı 140 olup toplamda 2.972 kişi istihdam edilmektedir. Büyük ölçekli sanayi kuruluşları olarak (yılda toplamda 32.370 ton kristal şeker üretimi yapan) Muş Şeker Fabrikası ve (yılda toplamda 2.138. 400 ton çimento ve 924.000 ton klinker üretimi yapan) Muş Çimento Fabrikası bulunmaktadır. Hazır giyim alanında ise 8 tane firmamız tarafından 1000 kişi istihdam edilmektedir. Orta ölçekli işletme olarak; tarım makineleri imal eden işletmeler, barit fabrikası, mermer fabrikası, tekstil atölyeleri, plastik fabrikası, süt ürünleri işletmeleri, mobilya ve çelik kapı fabrikası bulunmaktadır. İlimizde bulunan 9 adet süt ürünleri işletmelerinde (eski tip) kaşar peyniri üretilmektedir.”
Tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan ilde 819.600 ha olan arazinin yüzde 42’sinin tarım alanı olduğundan sözeden Vali Yavuz, şu bilgileri veriyor: “Bitkisel ürünler içerisinde buğday, (silajlık) mısır, yonca, şeker pancarı, arpa ve tütün önemli bir yere sahiptir. Muş ili bitkisel üretim değeri 552.5 milyon TL’dir. İlimiz, 1 milyon küçükbaş hayvan sayısıyla Türkiye’de 10. sırada, 302 bin büyükbaş hayvan sayısıyla Türkiye’de 13. sıradadır. Muş ilinin toplam hayvansal ürünler üretim miktarı hayvan ve mera ıslahına paralel olarak artış göstermektedir. İlimizin yıllık süt üretim miktarı 341.228 ton; et üretim miktarı ise 9.369 ton civarındadır. Arıcılık faaliyetleri son zamanlarda önemli artış göstermekte ve 43.463 kovan mevcudiyeti olan ilimizin yıllık bal üretimi 505 tondur. Maden rezervlerimiz arasında; alçıtaşı, barit, çimento hammaddeleri, kireçtaşı, kuvarsit ve tuğla-kiremit bulunmaktadır.”
Kalkınma projeleri: Vali Seddar Yavuz, ilde sanayileşme, ticarileştirme ve kalkınma temelli yürütülen projelere de dikkat çekerek bazılarını şöyle aktarıyor:
Tekstil Kent: “Muş Merkez Sungu Beldemiz’de yaklaşık 56 dönüm üzerinde ‘Muş Tekstil Kent Projemiz’ var. Tekstil Kent’te 1000’er metrekarelik 6 adet fabrika binasından oluşan toplamda 6 bin metrekare kapalı alan inşa edilerek yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. Muş ilinin işgücü ve teşvikler yönünden sağladığı avantajlar bakımından tekstil ve hazır giyim alanında kümelenmeye doğru gitmektedir.
Ortak Kullanım Atölyesi: Organize Sanayi Bölgesi’nde 3.5 milyon Avro’luk ‘Ortak Kullanım Atölyesi Projesi’devam etmektedir.
Biyogaz Projesi: Üniversitenin ise yürütücüsü olduğu ‘Biyogaz Projemiz’, dünyada 500 proje içerisinde başarılı bulunup 35 proje arasında yer almaktadır. Projemiz Avrupa Birliği fonuyla finanse edilecektir. Projeyle hem biyogaz tesisi kurularak hayvan gübresinden enerji üretilecek hem de çiftlik ve seracılık faaliyetleri yapılacaktır.
Muş Ovası Toplulaştırma Projesi: İlimizde 4 proje ile 82 yerleşim biriminde 94.180 ha alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları devam etmektedir. Bu projelerin tamamlanması ile tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenecektir.
Alparslan II Barajı ve Muş Ovası Sulama Projeleri: Yıllık 714 GWh enerji üretim ve 78.000 hektar arazi sulama kapasitesi olan Alparslan-II Barajı’nın tamamlanması ile birlikte Muş Ovası’nın tamamı sulanabilecek ve tarımsal ekonomi gelişecektir.
Türkiye’nin önemli ovalarından biri olan Muş Ovası’ndan drenaj problemi nedeni ile çiftçimiz ovadan yeterince faydalanamamaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca Muş çiftçisinin en büyük sorunun çözümünde Karasu Islah Projesi büyük önem arz etmektedir.  Hükümetimiz’in Muş iline en büyük hediyelerinden biri olan Karasu Islah Projesi sayesinde çok sayıda mendereslerin kesilmesi ile daha düzgün bir güzergâhın elde edilmesi ve akış rejiminin düzenlenmesi ile her yıl Muş Ovası’nda meydana gelen sel felaketleri de önlenmiş olacak, tarımsal üretim çeşitliliği ve ürün rekoltesi artacaktır.”
Muş’un vizyonu
Vali Yavuz, Muş’un gelecek vizyonunu ise şöyle çiziyor: “Alparslan II Barajı’nın devreye girmesiyle 78 bin hektar sulanarak tarım, hayvancılık alanında önemli bir katmadeğer yaratılacaktır. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme projeleriyle bölük pörçük ve dağınık işletme yapısından büyük işletmelere geçiş sağlanmasıyla maliyetler azalacak ve yatırımcının rekabet gücü artacaktır. Muş Havaalanı Yeni Terminal Binası yapımıyla uçuş sayıları artacak ve farklı firmaların sefer düzenlemesi sağlanacaktır. Cazibe Merkezleri Programı’nın etkin bir şekilde değerlendirilmesiyle ilimizin bölgenin sosyo-ekonomik gelişme alanlarından olan DAP bölgesinde yer almasıyla bölgenin faaliyet üssüne dönüşmeye adaydır.”
Vali Yavuz’dan aktarma notlar:
- Yatırımcı için Muş ülkenin en güvenli ve huzurlu kentlerinin başında gelir.
- 6. Bölge ve Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki teşvikler özelinde yatırımcı için en yüksek avantajları sağlar.
- Hava, kara ve demiryolu ulaşımı bakımından da Muş önemli bir merkezdir.
- Muş merkezli yeni bir cazibe merkezi kurulma çalışmaları devam ediyor.
- 2007’de kurulan Muş Alparslan Üniversitesi yaklaşık 10.000 öğrenci ve 530 civarı akademik personeli ve diğer alanlardaki çalışanlarıyla ile katkı sunmaya devam ediyor.
- Muş Halkı tarafından ‘Ova Feneri’ adı ile anılan Muş Lale’sinin tanıtımı ve ekonomiye kazandırılması için ‘Laleler Diyarı Muş’ isimli bir proje uygulamaya başlandı.
- Toy kuşları da koruma altında.
- ‘Kış Sporları, Kış Turizmi ve Dağ Sporları, Dağ Turizmi Projesi’ gelişiyor.
- Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi (TARMİSS) kurulmuş.

Yorumlar (0)