banner565

banner472

banner458

banner457

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz; Trabzonda yatırımcıya fırsatlar var

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon 2015-2023 İl Planı ile belirlenen vizyonlarını; “Sosyo-ekonomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek, daha dengeli ve topyekün kalkınmış bir Trabzon” sözleriyle açıklıyor.

AYIN KONUĞU 01.01.2016, 08:58 02.01.2016, 15:01
11733
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz; Trabzonda yatırımcıya fırsatlar var

Vali Abdil Celil Öz, Trabzon’da tarıma dayalı sanayi (özellikle çay ve fındık), su ürünleri sektörü ve turizm sektörünün önemli potansiyel barındırdığını, yatırımcılar için cazip ortamlar sunduğunu aktarıyor.
Trabzon; Kafkasya, İran, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin dünyaya açılan ticaret kapısı konumuyla tarihten bu yana çekim merkezi oldu. Tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olan Trabzon Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 31. sırada yeralıyor.
Trabzon 2015-2023 İl Planı ile belirlenen vizyonu Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, “Sosyo-ekonomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek, daha dengeli ve topyekün kalkınmış bir Trabzon’dur” iddiasıyla açıklıyor. Kalkınmanın ekonomiyle ilintisi malum. Trabzon’da ekonomi ve sanayiye yakından baktığımızda KOBİ’lerin önemli bir ağırlığı bulunuyor. Vali Öz, Trabzon’da orta ölçekli 4 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu belirterek, sözkonusu OSB’lerin altyapılarının tamamen devlet ödenekleriyle yapıldığını duyuruyor.
Öz, sadece Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetimi üretici firmaların kendi yönetimlerine bırakıldığını aktararak, “Diğer Beşikdüzü, Vakfıkebir, Şinik Organize Sanayi Bölgeleri’nin eksik altyapıları ve genişleme çalışmaları devlet imkanlarıyla sürdürülmektedir. Bu OSB’lerin gerek ulaşım gerek enerji ve doğalgaz ihtiyaçlarının karşılanması için ilave çalışmalarımız mevcuttur” bilgisini veriyor.
Altyapı projeleri devam ediyor
Vali Öz, sanayi yatırımları için devam eden altyapı projelerine değinerek, “Özellikle Trabzon Yatırım Adası Projesi, Beşikdüzü OSB’nin genişlemesi adına geliştirilen proje ve Vakfıkebir, Şinik OSB’nin altyapısının tamamlanmasına dair atılan adımlar ilin sanayi altyapısını güçlendirebilecek somut adımlar olup, yatırımcıya da çok özel avantajlar sunacaktır” diyor. Şehirde; kamu ve özel sektör yatırımları dikkate alındığında 2 bin 245 işyeri, 24 bin 387 istihdam sağlanıyor.
Trabzon’un coğrafi yapısı ve arazi darlığı nedeniyle yatırımcıların alan bulma zorlukları yaşadığını aktaran Öz, “Sanayicinin zorluklarını aşmak ve kendilerine yardımcı olmak amacıyla imkanlar ölçüsünde OSB’ler oluşturuyoruz. Ayrıca gerekli durumlarda kamu arazilerini yatırımcıların kullanımına açıyoruz” diyor.
Trabzon’da 13 farklı sektörde proje ve çalışmalar devam ediyor. Vali Öz, projelerin toplam bedelinin 8 milyar TL, 2015 yılı ödeneğinin ise 965 milyon TL olduğunu aktarıyor. Projelerde ulaştırma, eğitim ve spor sektörleri ilk üç sırada yeralarak önplana çıkıyor. Sağlık, turizm ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde de birçok proje devam ediyor. Kamu hizmetleri sektöründeki 475 proje ve diğer sektörlerde ise 150 proje bulunuyor. 
Trabzon Teknokent bölgede tek
Trabzon’da bir devlet üniversitesi ve bir özel üniversite olmak üzere 2 üniversite bulunuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Türkiye’nin köklü üniversitelerinden olduğunu vurgulayan Vali Öz, iki üniversitenin toplam öğrenci sayısının 70 bin civarında olmasının ilin ekonomisine ciddi katkılar verdiğini kaydediyor. Bölgenin tek teknoparkı olan Trabzon Teknokent ise akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede altyapı hizmeti sunuyor. Girişimciliğe ilişkin de bilgi aktaran Vali Öz, Teknogirişim Sermayesi Desteği ile 2009 yılından itibaren Trabzon ilinden 31 girişimcinin desteklendiğini ve 28 şirketin kurulduğunu paylaşıyor. Öz, şu bilgileri veriyor: “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Trabzon Biyo-İnovasyon Merkezi projesi ilin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini ileriye taşıyabilecek potansiyelde bir proje. Yaklaşık 5 milyon TL bütçesi olan ve 3 yılda tamamlanması öngörülen projede ‘Bitki Biyoteknolojisi ve Medikal Biyoteknoloji’ alanlarında yürütülecek katmadeğeri yüksek ürünler hedefleniyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan Trabzon Gemi İnşa Kümesi, kurulduğu günden bu yana geçen yaklaşık 3 senede gelişen küme aşamasına gelmiştir ve sektöre yönelik Ur-Ge Projesi devam etmektedir. Kuyumculuk sektörü için de aynı yol izlenmektedir. Bu sektörlerin dışında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen Ur-Ge Projesi ile çay sektörü bölgesel boyutta ele alınmıştır. Fındığa dayalı ürünler sektörü Ekonomi Bakanlığı Ur-Ge desteğinden ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme desteklerinden yararlanmaya çok uygundur.”
Turizm alanında yatırım potansiyeli yüksek
Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile turizmde cazibe merkezi haline gelen Trabzon’un görülmeye değer yerleri arasında: Sümela Manastırı, Uzungöl, Sera Gölü, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camii ve Müzesi, Kızlar Manastırı, Vazelon, Kuştul Manastırları, tarihi camileri, konakları ile yaylaları başı çekiyor. Son dönemde özellikle turizm sektörü ilde büyük bir ivme yakalayarak, turizm yatırımcıları açısından cazip bir konuma yükselmiş. Son 5 yılda özellikle Körfez ülkelerinden gelen çok yüksek bir talep nedeniyle otel yatırımlarının hayata geçirildiğinin ve şehirdeki yatak kapasitesinin birkaç misli artırıldığını aktaran Öz, şu bilgileri veriyor: “İlimizi 2015 yılı sonu itibariyle 2 milyon yerli, 1 milyon da yabancı turist ziyaret etmiştir. İlimizde halen faaliyette bulunan Turizm işletme belgeli 36 adet tesisin 4.079 yatağı mevcuttur. Yatırım belgeli tesis sayısı ise 18 adet olup, bunların da 2.870 yatak kapasitesi vardır. Ayrıca Uzungöl konaklama tesislerinde 130 adet konaklama tesisinin 5.200 nitelikli yatağı mevcuttur. Belediye belgeli otel sayısı 164 olup, bunların yatak sayısı da 5.751’dir. İlimiz genelinde toplam yatak sayısı 17.900’dür.” 
Vali Öz, turizm sektöründe yaşanan gelişmelere istinaden “Körfez ülkeleri menşeili sermaye hareketlilikleri yaşanmış ve özellikle Trabzon Dünya Ticaret Merkezi Projesi’nin Dubaili bir firma tarafından yapılmasına yönelik bir anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca uluslararası nitelikte ve sağlık turizmine hitap edebilecek nitelikli hoteliyle bir hastane kampüsü ve bir marina projesi de yatırımı öngörülen projeler arasındadır” açıklamasını yapıyor.

Yorumlar (0)