banner565

banner472

banner458

banner457

Kırklareli Valisi Esengül Civelek; “İlimizin ekosistemi enderdir”

Kırklareli’nin en büyük avantajı doğal zenginliği ve bu zenginliği bozmayacak temiz sanayileşme politikasıdır. İlin istisnai doğal serveti doğa ve deniz turizmini yakın gelecekte başat sektör durumuna yükseltecek.

AYIN KONUĞU 01.08.2016, 08:58 18.10.2016, 14:40
15177
Kırklareli Valisi Esengül Civelek; “İlimizin ekosistemi enderdir”

“İlimiz gelecekte tarım sanayi ve turizm sektörlerinin itici gücüyle çevreye duyarlı sürdürülebilir bir kalkınma modeliyle istikrarlı büyümesini sürdürecektir. Mevcut sermaye stokuna yeni yatırımlar eklenerek üretim gücü ve istihdam hacmi artacaktır”diyen Kırklareli Valisi Esengül Civelek, ilin gelecek vizyonunu somut yatırımlara dayandırıyor:
“Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin il sınırından geçmesi, Edirne ve Kırklareli arasında yapılacak olan havaalanı ve Dereköy Hudut Kapısı’nın tır trafiğine açılacak olması. Valiliğin 39.384 dekar alan üzerinde projelendirdiği fuar ve kongre merkezi. Fuar ve kongre merkezi 4000 m2 kapalı, 6000 m2 açık fuar alanı, 2500 m2 fuaye ve sosyal tesis alanı ile hizmet verecek. Yapımı sürdürülen 112 Acil Çağrı Merkezi, Köydes yatırımları, tarihi eser restorasyonları, il özel idaresinin altyapı yatırımları…”
Vali Esengül Civelek, İğneada ve çevresinin turizm alanı ilan edilmesi, çiftlik turizmi, köy turizmi, doğa turizmi gibi alternatif turizm imkan ve potansiyellerinin altını çiziyor. Kırklareli’nin zengin turizm potansiyelini özellikle İğneada, Kıyıköy, Longoz Ormanları ve Dupnisa Mağarası’nı öne çıkarıyor.
Kırklareli’de ekonomik yapının sanayi ağırlıklı geliştiğini kaydeden Vali Civelek, bu tercihi ilin  avantajlı coğrafi konumu, iç ve dış pazarlara yakınlık, ulaşım imkanları, altyapı tesisleri, girdi teminindeki kolaylık, bilgi ve teknolojiye kolay erişim gibi etkenlere bağlıyor.
Civelek, “Sahip olunan bu avantajlar yatırım kararı alan firmaların ilimizi tercih etmelerini sağlamaktadır. Altyapı, ulaşım, emek teminindeki kolaylık ve teknolojiye erişim gibi avantajlar yatırımların marjinal etkinliğini arttırmakta ve yeni yatırımlara özendirmektedir. İlimizin avantajlı coğrafi konumu, kara, hava ve deniz ulaşımı açısından önemli avantajları ticaret hacmini arttırmakta, taşıma ve navlun maliyetlerini azaltmakta, iç ve dış ticareti kolaylaştırmaktadır” diye konuşuyor.
Vali Civelek, Kırklareli’nin sanayi profilini şöyle çiziyor: “İlimizde 3 adet Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil, demir döküm, alüminyum, cam, çimento ve gıda olmak üzere büyük ölçekli üretim tesisleri bulunmaktadır. Kırklareli Merkez, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz Islah Organize Sanayi Bölgeleri yeni yatırımcıları özendirmektedir. OSB’lerin içinde ve dışında toplam sanayi sicil belgeli tesis sayısı 786’dir. Toplam işgücü sayısı 150 bin civarındadır.
İlimizde sanayi sektörü gıda, tekstil, ilaç ve cam sanayi üzerine yoğunlaşmıştır. Belli başlı sanayi yatırımları, cam, tekstil, gıda, çimento, alüminyum gibi alanlarda yapılmaktadır. Yeni sanayi tesislerinin kurulmasıyla üretim hacmi ve istihdam oranı artmakta, refah seviyesi yükselmektedir.
Kırklareli OSB’de temel altyapı hizmetleri tamamlanmış ve son yıllarda gelişen ekonomimizle bölgeye sanayicilerimizin ilgisi artmıştır. Kırklareli OSB’nin sanayiciler tarafından tercih edilmesinde; altyapı kolaylığı, İstanbul’a yakınlığı, Tekirdağ Limanı, Kapıkule Gümrüğü sayesinde ihracat açısından Bulgaristan ve Avrupa ülkelerine çıkış yapılması önemli nedenler arasındadır.
Valilik olarak temel politikamız, sanayileşmenin öncelikle çevreye duyarlı, çevre kirliliğini minimum seviyeye indirerek sosyal maliyetini azaltmak diğer taraftan da belli sektörleri belirli alanlarda toplayarak kümeleşmeyi sağlamaktır. Bu sanayileşme politikasının temel çıktısı daha az çevre kirliliği, daha az sosyal maliyet ile daha çok uzmanlaşma, daha verimli üretim, daha çok istihdam daha çok refah olacaktır.”
Geleceği parlak tarım kenti
Kırklareli’nin aynı zamanda tarım kenti olduğuna işaretle Vali Civelek, şu bilgileri veriyor: “Tarım sektöründe öncelikle verimli ovalarda hububat, ayçiçeği, mısır ve yem bitkileri üretilmekte, orta ve büyük ölçekli çiftliklerde süt ve et üretimi yapılmakta, sulu tarımla birlikte modern meyve bahçeleri kurulmaktadır. İlimizde 412.341 ton hububat (Türkiye üretimindeki payı yüzde 2), 188.998 ton ayçiçeği (Türkiye üretimindeki payı yüzde 11) ve 10.261 ton mısır üretimi yapılmaktadır. Hayvancılık sektöründe ise 20.376 ton/yıl et, 300.000 ton/yıl süt, 9.582.000 adet/yıl yumurta ve 819.700 kg/yıl bal üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda Hükümetimiz’in uyguladığı teşvik politikaları sonucu çok sayıda et ve süt üretimi yapılan büyük ölçekli çiftlik kurulmuştur. İlimizde et ve süt üretimine dayalı olarak gelişmiş 60 adet sanayi işletmesi bulunmaktadır. Küçük ve büyükbaş hayvanlardan günlük yaklaşık olarak 700-800 ton arasında süt üretimi gerçekleştirilmektedir. Diğer potansiyel yatırım alanları ise bitkisel yağ ve hayvan yemi üretim tesisleridir. Bütün bu yatırım ve işletmeler yan sektörlerle birlikte iç ve dış ticaret hacmini genişletmekte, istihdam sağlamaktadır.
Sektörel düzeyde sanayi işletmelerimizin dağılımı şöyle; yüzde 41 gıda sektörü, yüzde 35 tekstil, yüzde 3 taş ve toprağa bağlı işletme. Makine teçhizat, kimya, plastik, ağaç sektörleri de gelişen sektörler olarak dikkat çekmektedir.
Artan sanayi işletmeleri sayısına bağlı olarak enerji talebini karşılamak üzere ilimizde 12 adet enerji şirketi faaliyet göstermektedir. Örneğin; Hamitabat Elektrik Üretim Ticaret A.Ş., Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü... Kırklareli ili dolomit, feldispat, kuvars hammaddeleri gibi endüstriyel hammaddeler bakımından oldukça zengindir.”
Doğal miras en cazip sektör
Vali Civelek, Kırklareli’nin kalkınma potansiyelini vurgularken ilk sırayı doğal zenginliğe vermekten yana.
Şöyle diyor: “İlimiz Istranca Ormanları, temiz su kaynakları, Longoz (subasar) ormanları ve muazzam ekosistemi, Karadeniz sahil şeridindeki tatil beldeleri, Yıldız Dağları’nda bulunan Dupnisa Mağarası doğal güzellikleri ile önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Ülkemizin en önemli ve zengin biyo çeşitliliğe sahip İğneada Longoz Ormanları ilimizdedir. Bu ormanlarda; 671 tür bitki; kuş, böcek, sürüngen, balık, memeli cinsinden 637 tür hayvan bulunmaktadır. Bu tip doğal ormanlar, dünyada çok azalmış, hatta Avrupa’da hiç kalmamıştır.
Kırklarelimiz’in sahip olduğu değerler bir taraftan yapılan bilimsel kazılarla ortaya çıkarılmaktadır. İlimizde yapılan bilimsel kazılar, günümüzden 7800-8000 yıl önce Kırklareli’de yerleşik yaşama geçmiş toplulukların yaşamış olduğunu göstermektedir.
Teknopark kuruluyor
Kırklareli Üniversitesi’nin 10 fakültesi, 3 yüksekokulu, 7 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 3 enstitüden müteşekkil olduğunu belirten Vali Civelek, “20 Yıllık Gelişme Planı” içerisinde yer alan diğer eğitim-öğretim birimlerinin kuruluşlarının da önümüzdeki yıllar içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ediyor:
“Kırklareli Üniversitesi’nin ilimizde yer alması bölgesel refah artışı, piyasa genişlemesi ve ekonomik hareketliliği doğurmuştur. Kuruluşundan günümüze kadar bölgesel gelir ve istihdam gibi ekonomik değişkenlerde ve sosyo-kültürel değişkenlerde iyileşme sağlanmış, ulusal-uluslararası işbirlikleri güçlenmiştir. Akademik ve teknik işbirliği yapılabilecek sanayi bölgelerine ve büyük şehirlere yakınlık, Bölge’nin sosyal ve ekonomik yapısının gelişmeye elverişli olması, Kırklareli’nin coğrafi açıdan Avrupa Birliği’ne sınır olması, eğitim ve eğitsel organizasyonlar düzenleyerek sosyo-ekonomik gelişmeye katkıda bulunma imkanı gibi fırsatlar üniversitemizin araştırma alanında gelişmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Daha fazla sanayi kuruluşunun bölgede yer alarak bölge istihdamının artması ve bölge ekonomisinin gelişmesi Kırklareli Üniversitesi’nin hedefleri arasındadır. Üniversitemizde Teknopark kurulumu çalışmaları devam etmektedir. Teknopark, üniversitemizdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılması, üniversitemiz ile firmalar arasında ortaklıkların kurulması, kamu, sanayi ve üniversitemiz arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayacaktır.”
Sanayinin sorunlarına çözümler
Vali Civelek ilde sanayinin sorunlarını nasıl çözeceklerini ise şöyle paylaşıyor:
“Genel olarak sanayi tesislerinde çalışacak, nitelikli personel temininde yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için üniversitemizde ve mesleki teknik liselerimizde özellikle sanayicinin üretim konuları ile ilgili olacak şekilde bölümlerin açılması sağlanarak bu sektörlere nitelikli personel alınması sağlanacaktır. Üniversite-sanayi arasındaki işbirliğinin daha iyi sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından ve üniversitelerdeki potansiyellerden sanayicilerin yararlanılmasının sağlanması ve bu işbirliği sayesinde katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilmesinin sağlanması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.        
OSB’lerin sorunlarında sanayicilerimizden gelen talepler yerinde incelenmekte ve sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında kurulan Büyükkarıştıran ve Evrensekiz Islah OSB’lerde ıslah şartlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Yakın bir zamanda bu çalışmalar tamamlandığında ilimizde Organize Sanayi Bölgesi sayısı 3’e çıkacak ve sanayileşme çevreye duyarlılık prensibi içerisinde sürdürülecektir.”
KIRKLARELİ ORTA ZENGİN
Vali Civelek’in verdiği bilgilere göre; Kırklareli, kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde.
Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından 81 il içerisinde 15. sırada yeralan Kırklareli’nde TÜİK 2013 yılı verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8. Aynı yıl verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı ise yüzde 9.7. Kırklareli’de işgücüne katılım oranı ise yüzde 49.5 ile Türkiye ortalaması yüzde 45.9’un üzerinde.
İlde gayri safi yurtiçi hasılanın iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımına bakıldığında, temel fiyatlarla tarım sektörünün üretimdeki payı yüzde 9.7, hizmetler yüzde 51.2 ve sanayi yüzde 39.1. Toplam üretim içindeki sanayinin payı yüzde 39.1 ise Türkiye ortalaması olan yüzde 27.5’in üzerinde. Gayri safi yurtiçi hasılanın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ilde sanayi yoğunlaşmasının olduğu görülüyor.

Yorumlar (0)